Oversigt | Fryns Abonner på denne kategori (RSS)

Det koster i skat, hvis du tager firmaets el-cykel hjem

El-cyklen vinder frem som transportmiddel – også hos virksomheder, som måske gerne vil benytte et mere klimavenligt alternativ til bil- og taxakørsel, når medarbejderne skal rundt til kundemøder o.lign.

Skattemæssigt gør det ingen forskel for virksomheden, men hvis den lader medarbejderne låne el-cyklerne hjem fra arbejde, har det skattemæssige konsekvenser – for medarbejderne, altså – for det betragtes som et skattepligtigt personalegode.

Hvad medarbejderne skal beskattes af, givere BDO et bud på i deres artikel om emnet, som du kan læse her:

https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2020/hvis-du-cykler-hjem-paa-firmaets-elcykel-koster-det-skat


Lær mere om skatteregler i Skat for selvstændige – med virksomhedsordningen – som du finder her:

Kommentarer { 0 }

Influenzavacciner – hvad med skatten?

Influenzasæsonen nærmer sig. Så nu er spørgsmålet: Kan du betale for, at dine medarbejdere bliver vaccineret – og uden at de bliver beskattet af det?Vaccinesprøjte

Man arbejder med 2 forskellige bagatelgrænser for personalegoder:

  • Goder stillet til rådighed for arbejdet – 6.200 kr. (2019)
  • Mindre personalegoder – 1.200 kr. (2019)

Beløbsgrænsen betyder, at hvis den samlede værdi af goder i den kategori overstiger bagatelgrænsen, vil medarbejderen blive beskattet af det fulde beløb. Medarbejderen skal i så fald selv påføre det samlede beløb på sin selvangivelse.

En influenzavaccine betragtes som et personalegode under den lave beløbsgrænse, hvis den tilbydes alle medarbejdere i virksomheden, er uden væsentlig værdi og foregår på arbejdspladsen.

Man kan også nøjes med at tilbyde vaccinen til nøglemedarbejdere, som vanskeligt kan undværes. Så hører vaccinen ind under den høje beløbsgrænse.

Kun hvis vaccinen er tvingende nødvendig for at medarbejderen kan udføre sit arbejde – det kan f.eks. være i forbindelse med en udlandsrejse – er det skattefrit for medarbejderen.

Kan du som selvstændig trække din egen vaccine fra?

Dig med enkeltmandsvirksomhed kan kun trække din egen vaccine fra, hvis du skal vaccineres for at kunne udføre dit arbejde. Det kan altså være i forbindelse med en nødvendig rejse til et land, der kræver en bestemt vaccine. Almindelig influenzavaccine vil altså normalt ikke være fradragsberettiget for ejere af enkeltmandsvirksomheder.

Du kan læse mere om reglerne på Skattestyrelsens hjemmeside her: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234878

 


Du kan læse mere om fradragsregler i Skat og moms – får du dine fradrag?Skat og moms - får du dine fradrag

 

Kommentarer { 0 }

Skattefri iPad

Det er et populært personalegode at stille en tablet til rådighed for medarbejderne. Typisk må den gerne bruges privat. Men man skal være opmærksom på skattereglerne, for man risikerer, at medarbejderen skal betale skat af det.

Som udgangspunkt ligestiller SKAT en tablet med en computer, der bliver stillet til rådighed til brug for arbejdet, og den bliver medarbejderen ikke beskattet af. Heller ikke selv om den også bruges privat indimellem.

Dog kan medarbejderen ikke både have en pc og en tablet uden at blive beskattet – medmindre vedkommendes arbejde kræver, at man har begge dele til rådighed.

Der er to undtagelser:

  1. Hvis tabletten har SIM-kort, og det derfor er muligt at bruge den som telefon, så bliver medarbejderen beskattet af fri telefon (i år 2.700 kr.). Det kan undgås, hvis medarbejderen afgiver en tro og love-erklæring på, at tabletten ikke vil blive brugt til privat telefoni. Har medarbejderen i forvejen fri telefon, så kan vedkommende også godt have en tablet med SIM-kort uden yderligere beskatning.
  2. Hvis der er er tale om, at den fri tablet bliver finansieret via en bruttolønsnedgang, så bliver medarbejderen beskattet af det. Medarbejderen skal hvert år medtage 50 % af købesummen i sin indkomst (det gælder også computere).

Kilde: Statsaut. revisor Søren Revsbæk, Revisor Informerer (find de nyeste numre nederst på siden)


Få styr på reglerne vedr. det at have medarbejdere. Køb Håndbog for nye chefer her

Kommentarer { 2 }

Gaveregler forklaret i farverig oversigt

Det kan være forvirrende at finde hoved og hale i reglerne for firmagaver – til medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder. Det har sendentanke.dk gjort en indsats for at gøre nemmere med denne farverige infografik. Måske giver den dig et bedre overblik?

Infografik om gaver

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Kan jeg trække mad fra når jeg er på marked?

SpørgsmålHej Anette.

Jeg er guldsmed og sælger mine smykker fra to butikker med kommisionsaftaler og fra kunsthåndværkermarkeder.

Når jeg står på kunsthåndværkermarked i tre dage fra kl. 9.00-19.00 (jeg er hjemme og sove på egen bopæl) kan jeg da trække mad, som jeg køber på pladsen fra i min virksomheds regnskab ?

Med venlig hilsen Karina

SvarHej Karina

Som udgangspunkt kan du ikke trække mad fra: SKAT mener, at det er dit eget ansvar at holde dig i live, herunder at spise :). Nogle gange er der mulighed for at trække mad fra, og det er typisk på rejser, hvor man ikke kan tale om normale forhold, og hvor det ikke er muligt at komme hjem at spise. En rejse skal vare mere end 24 timer, før disse regler træder i kraft.

Når det er sagt, så har jeg dog set situationer, hvor selvstændigt erhvervsdrivende har trukket mad fra uden anmærkninger fra SKATs side, når de har været “i byen” i firmaets interesse, f.eks. på marked, messe eller lignende. Men det har nok mest været, når der har været tale om enkeltstående tilfælde. Jeg vil mene, at du, hvis du ofte er på marked, må sørge for at få smurt en madpakke, så du ikke har firmabetalte merudgifter. For at være på den sikre side i dette “gråzoneområde”.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

Tastatur (og andet IT-tilbehør hjemme)

20150106_163956Det er tid til tastatur-rensning. Med effektivt “modellervoks”, som alting klistrer til. Jeg har lige fået fat i en ny bøtte, og sikke fint det bliver.

Siden Regnskabsskolen betaler min PC hjemme (og jeg bliver beskattet behørigt), kan vi selvfølgelig også trække tastatur-rens fra. Og en ny mus, hvis det skulle blive nødvendigt. Og alt muligt andet sædvanligt udstyr. Med tryk på sædvanligt.

Så er det jo op til SKAT og de selvstændigt erhvervsdrivende at blive enige om, hvad der er sædvanligt udstyr til en PC ved hjemmearbejdspladsen. SKAT har allerede bekendtgjort, at 42″ skærme ikke er sædvanligt udstyr. Det kan en 24″ skærm (op til 27″) derimod godt være, hvis det er hensigtsmæssigt af hensyn til arbejdets udførelse. Super lækre højttalere: Nej. Ikke med mindre du arbejder med lyd.

Ingen omkostninger er fradragsberettiget, hvis ikke de medgår til at “erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten” i virksomheden. Grunden til, at SKAT ind imellem melder ud med direkte angivelser er, at der er enkelte, som prøver at forsyne sig selv og måske også børnene med firmabetalt IT-gadgets og udstyr, og det er jo ikke meningen. De fornuftige fradragsregler, vi har, bliver bedst beskyttet ved, at alle opfører sig ordentligt.

Det der med grænsen for, hvad man må og ikke må – og hvordan den fortolkes, er også et af de emner, jeg kommer lidt ind på, når jeg skal holde oplæg på dette kursus, hvor der allerede er en del tilmeldte – det bliver super godt :). Jeg har den store case, jeg skal fremlægge, men der skal foregå en hel del anonymisering, inden den er klar. Men det er rigtig sjovt arbejde at lave det oplæg.

Kommentarer { 1 }

Brevkasse: Kan en frokostordning betale sig for os?

SpørgsmålVi er oppe på at være 2 ansatte udover os selv nu. Vi har snakket om at lave noget fælles frokost ordning. Hvordan gør vi hvis firmaet skal betale for det? Kan det betale sig? For så skal de vel også beskattes af det. Jeg regner med at frokostordningen bare indeholder gangske almindeligt rugbrød og pålæg. Altså ikke færdig lavet mad udefra.

Vil der overhovedet være nogen ide i at virksomheden betaler det? Eller vil det være lige så smart at vi bare betaler 100 kr. om måneden hver og holder en privat pengekasse til det?

Morten

SvarHej Morten

For at virksomheden kan betale for frokostordningen, skal der være en egenbetaling på 15 kr. pr. arbejdsdag (20 kr., hvis frokosten også omfatter drikkevarer ud over vand og kaffe/te). Beløbet skal trækkes efter skat over lønnen. Så hvis I har beskedne indkøb, kan det nok lige så godt betale sig at lave en privat frokostordning, hvor hver betaler et beløb til kassen pr. måned.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Kan jeg få fradrag for fitnesscenter og akupunktur?

SpørgsmålHej Anette,

Jeg har et spørgsmål til brevkassen:

Hvis jeg har en enkeltmandsvirksomhed, kan jeg så oprette en firmaaftale for ‘mine medarbejdere’ – dvs mig selv – der giver mig medlemskab af fitnesscenter og akupunktur – og dermed trække noget af beløbet til udgiften fra?

Kringlet spørgsmål, håber det giver mening. Altså om der er nogen måde at man kan trække akupunktur og medlemskab af fitnesscenter fra.

Mvh
Marianne

SvarHej Marianne

Der er aldrig skattemæssigt fradrag for fitnesscenter – medarbejderne skal betale skat af værdien.

Selvom akupunktur ville kunne bruges som forebyggelse for arbejdsskader (måske), kan man ikke få fradrag i personligt ejede virksomheder, da ejeren ikke er ansat, men netop ejer. Hvis der derimod faktisk er tale om arbejdsskade, vil akupunktur efter lægehenvisning kunne fradrages.

Læs evt. Bogen om fradrag, hvor der står mere om reglerne. Den fås i Regnskabsskolens webshop.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

Fuldt fradrag for strøgaver

Strøgaver er en populær reklameudgift: Vi får produceret nogle genstande med vores logo på. Typisk noget, som har en eller anden sammenhæng med vores virksomhed. Gerne noget sjovt og pudsigt, som modtagerne husker og helst noget, de tager med sig og bruger ofte, så logoet bliver synligt mange gange. Nøgleringe, lommeregnere, lightere, kuglepenne, balloner, musemåtter, t-shirts, bolsjer ““ mulighederne er næsten uendelige. Men kun næsten: For at kvalificere sig til at være en strøgave, som i modsætning til repræsentationsgaver er fuldt fradragsberettiget, skal nogle krav være opfyldt. Der er i alt fire betingelser:

1. Strøgaven skal være af ubetydelig værdi (Vejledende: under 100 kr. pr. enhed)
2. Modtagerne skal være en ubestemt kreds af kunder eller potentielle kunder
3. Der skal derfor være produceret i et større antal
4. Virksomheden skal have reklameværdi ved at have logo/bomærke eller tilsvarende synligt på strøgaven

Det kan altså ikke nytte noget at lave 50 USB-sticks med logo, hvoraf de 10 går til personalet, de 20 til de bedste/største/sødeste kunder, 10 til forretningsforbindelser og de sidste til interne backups. Så er kravet om en “ubestemt kreds af modtagere” ikke opfyldt. Derimod er det OK at få produceret 50 USB-sticks, som man har med på messe for at give produktkataloget til de nye kunder, man måtte møde, med hjem i elektronisk form.

Strøgaver er undtagelsen for reglen om, at gaver er repræsentation. Dog kan du ikke lave en kreativ vinetiket og sætte på vinflasker og dermed trække hele udgiften fra: Uanset at du laver mange logovinflasker, også så mange, at du ikke ved, hvem der får dem og vinen koster under 100 kr. flasken: Vin i hele flasker er altid repræsentation ““ eller personalegave. Ikke en strøgave.

(Hvis du serverer vin eller kaffe fra en bod i supermarkedet, på messer eller på gågaden for at gøre opmærksom på din virksomhed, kan du trække udgiften 100% fra.)

Kommentarer { 6 }

Bespisning på arbejdspladsen

Her til aften har vi haft informationsmøde for nye iværksættere. Næste gang er den 28. april, og du kan tilmelde dig her.

Selvom dagsordenen egentlig er den samme fra gang til gang på informationsmøderne, er indholdet meget skiftende. I dag var der mange spørgsmål om bespisning.  Derfor:

Bespisning på arbejdspladsen

Mad på arbejdspladsen omfatter alt fra morgenbrød til det halvårlige personalemøde eller pizza den aften inden julepakningen, hvor alle arbejder sent, til overdådige, daglige kantineordninger.

Alle udgifter til bespisning af medarbejdere er fradragsberettigede. Spørgsmålet er, hvornår kan man trække maden fra i virksomhedens regnskab, uden at medarbejderne bliver personligt beskattet af personalegodet.

Udgangspunktet er, at mad er en privat udgift, og derfor skal der enten være en særlig regel eller begrundelse for, at maden kan trækkes fra. Dem er der så til gengæld også nogle stykker af.

Kaffe, te, kildevand og frugt i virksomheder med ansatte

Det kan trækkes fra, fordi der er tale om en “velfærdsordning”.  De ansatte bliver normalt ikke beskattet, hvis der er tale om noget, som er “uden væsentlig økonomisk værdi og ikke individualiserbar pr. medarbejder.”

En kage til kaffen i ny og næ går også ind under denne ordning. Hvor langt reglen om “generelle personale- og velfærdsordninger” lige kan trækkes, er svært at sige. Men de omfatter ikke en gratis minikiosk med sodavand, chips, chokolade og ugeblade.

Overarbejde

Bingo! Selvom medarbejderne forventes at betale deres egen mad, så er der her en undtagelse: Hvis de ikke kan komme hjem på grund af overarbejde i din virksomhed, er aftensmaden en udgift som virksomheden kan trække fra, uden at de ansatte skal beskattes.

Udgiften er omfattet af bagatelgrænsen. Det betyder, at der skal være tale om lejlighedsvise måltider, ellers kommer I alt for let over grænsen, hvor hele beløbet bliver skattepligtigt.

Personalemøder

Betaler virksomheden for et måltid mad i forbindelse med en mødeaktivitet, som det er nødvendigt at medarbejderne deltager i (de er måske ligefrem beordret til at deltage) kan virksomheden trække udgiften fra.

Kantineordning

Kantineordning går ud på, at man som arbejdsgiver kan have en kantine eller på andre måder stille frokost til rådighed for medarbejderne.  Hver medarbejder betaler en del af udgiften og virksomheden betaler resten eller giver et fast tilskud. Bemærk dette: Den ansatte skal betale en del af udgiften, ellers bliver der tale om beskatning, og så er kantinen pludseligt en klam fidus.

Kantineordningen er et af de mest debatterede frynsegoder i nyere tid, og der har været adskillige sager omkring tilskuddet størrelse, hvordan hele ordningen skal behandles momsmæssigt, og hvordan man i øvrig gør op, hvad en kantineordning koster.

Typisk betaler den ansatte et bidrag på 25 ““ 35 kr. pr. dag som trækkes i lønnen, efter skat. Virksomheden betaler så resten af udgifterne til kantinen (råvarer, catering, kok, inventar o.s.v.). Udgifterne kan trækkes fra. Momsreglerne er ret indviklede ““ og har været ændret flere gange – så det vil vi ikke beskrive detaljeret, men man kan regne med at der skal betales moms af beløbet.

Hvis du har kantine for medarbejderne og samtidig byder på frokost til en forretningsforbindelse (f.eks. en freelancer eller en revisor), er der ikke tale om en personaleudgift men repræsentation. SKAT har vurderet at en frokost koster 50 kr. og en middag 80 kr. og så kan man kun trække 25% af udgiften fra. I virksomhedens bogholderi skal man derfor sørge for at notere når der er gæster, kunder, leverandører, rådgivere osv. på besøg i kantinen, så man kan bogføre det som repræsentation i stedet for en personaleudgift.

I personligt ejede virksomheder, hvor ejeren er eneste medarbejder

Det daglige forbrug er ikke fradragsberettiget, heller ikke mad på grund af overarbejde: Du er velkommen til at knokle igennem hele natten, men pizzaen skal stadig betales privat, så længe du befinder dig på eller i nærheden af virksomhedens adresse.

Ellers er der tale om rejseudgifter ““ det er der andre regler for. Men kaffe, te og den slags, som du indkøber og indtager i forbindelse med afholdelse af møder er fradragsberettiget.

Den type fradrag kan du læse om i Bogen om fradrag: For eksempel i kapitel 2.16 om repræsentation, 2.17 vedrørende reklame og kapitel 2.24 vedrørende bestyrelser, advisory boards og frivillige medarbejdere.

Moms af mad, serveret i virksomheden til gæster og forretningsforbindelser, er ikke fradragsberettiget, heller ikke med 25% repræsentationsmoms.

Du kan købe Bogen om Fradrag som e-bog eller trykt bog lige her.

Kommentarer { 12 }

Brevkasse: Forbrug af egne varer

Hej Anette

Jeg har tit fundet gode løsninger på din side og håber, nu at du kan hjælpe mig denne gang.

Det drejer sig om bogføringen af eget vareforbrug. Jeg anvender Summa 3 Enterprise. Jeg vil gerne have mit lager nedskrevet når jeg bogfører mit eget forbrug. Hvordan gør jeg det korrekt? Jeg kan se at jeg har en konto 2810 forbrug af egene varer, men mener at den bør have købsmoms – da der vist er noget med at jeg skal “returnere” købsmomsen.

Håber, at du kan beskrive arbejdsgangen for mig.

Du har ret. Når du bogfører dit forbrug af egne varer, skal det være på en konto med moms. Den laveste pris, du skattefrit kan udtage varerne til, er anskaffelsesprisen + moms. Så gå ind i din kontoplan og korriger momsen på den konto. Herefter bogfører du dit forbrug på kontoen i kredit og afstemningskontoen kan så være “mellemregning” eller “hævet kontant i virksomheden”.

Kommentarer { 0 }

Ryg bare løs – SKAT betaler gildet

I fredags havde jeg et kursus i løn- og personaleadministration, og en af mine forberedelser går hver gang på at tjekke, om der er sket nogle ændringer siden sidst vedrørende fradrag, bruttolønsordninger, frynsegoder osv. Denne gang tog jeg mig tid til at læse SKATs egen vejledning om personalegoder igennem, den seneste de har er fra sommeren 2009. Siden da er der sket nogle ændringer, bl.a. multimediebeskatningen men i det store hele er vejledningen stadig gyldig. Og hvilken fest! På side 11 – under forplejning, fandt jeg følgende:

Så rygekabiner, rygestopkurser, nikotinpræparater OG cigaretter er altså en fuldt fradragsberettiget udgift uden, uden at medarbejderne bliver skattepligtige af værdien – for cigaretternes vedkommende skal de dog ryges på arbejdspladsen, hvilket jo ikke er tilladt med mindre man har eget kontor på grund af den nye, restriktive rygelov. Nå ja – nye og nye: Den er fra 2007 – har I forresten husket at lave den rygepolitik, som ifølge rygelovens §5 skal udarbejdes af alle arbejdsgivere?

Vores nye direktør, Jesper Laugesen, som er ansvarlig for drift, administration, økonomi og den slags, har straks meldt ud, at der ikke bliver tale om skattefrie smøger på arbejdet overhovedet. Og mon ikke det er den mest fremtrædende holdning rundt omkring i virksomhederne?

Og for at der ikke skal være nogen tvivl, taler vi om ansatte – ikke indehavere af personligt ejede virksomheder. Hvorimod rygestopkurserne og nikotinplastre gælder os alle.

Fradrag for alle kan du læse mere om i Bogen om Fradrag. Den er udsolgt men er stærkt på vej som e-bog til 129 kr. inkl. moms. Send mig en mail på as@regnskabsskolen.dk, hvis du vil have en mail, når e-butikken er oppe at køre.

Hvis du gerne vil se SKATs vejledning i personalegoder, så ligger den her som pdf.

Kommentarer { 7 }

Fradrag: Risengrød til nisserne

Allerede var der i sidste år i radioen nogen diskussion rundt omkring i landet angående fradrag for bespisning. Situationen var vist, at en personligt ejet virksomhed, som sætter grød ud til nisserne, var i tvivl om, hvorvidt denne omkostning er fradragsberettiget. Det forudsættes, at nisserne ikke har adgang til stuehus men alene til erhvervsdelen af ejendommen.

For så vidt angår fradrag for risengrød til nisserne, må det afhænge af nissernes tilknytning til den pågældende virksomhed:

Er nisserne en del af dit netværk, vil risengrøden blive betragtet som repræsentation. Og der er derfor kun 25% skattemæssigt fradrag for udgiften, og intet fradrag for momsen med mindre risengrøden serveres på en restaurant. I så fald er der momsfradrag på 25%, svarende til 6,25% af af hele omkostningen.

Betragter du nisserne som dine venner, er der intet fradrag – hverken skattemæssigt eller i momsen.

Hvis nisserne arbejder for virksomheden, vil udgiften være fuldt fradragsberettiget, men der vil ikke være noget momsfradrag. Dog vil momsen kunne fradrages med en fjerdedel i tilfælde af at grøden serveres under et restaurationsbesøg.

Når nisserne hjælper eller rådgiver virksomheden, vil der også være tale om en fuldt fradragsberettiget udgift, selvom de gør det ganske gratis. Og intet momsfradrag med mindre der er tale om restaurant-grød.

Hvis nisserne spiser risengrøden som en del af et større koncept, vil hele udgiften og hele momsen under visse omstændigheder være fradragsberettiget under forudsætning af, at der er tale om, at nisserne køber konceptet.

Skulle nisserne stjæle risengrøden, vil der være tale om udlevering af erstatningsris fra forsikringsselskabet og momsfradrag,  hvis din dokumentation er i orden, men hvis du udgiver fotos af nisserne på internettet, vil du blive retsforfulgt for krænkende adfærd.

Er der både hjælpenisser og drillenisser, vil der være tale om at fordele regningen procentvis på de forskellige ovennævnte typer, sådan at nogle af risengrynene er momsede, andre er delvist momsede og nogle helt uden momsfradrag. Og i så fald kan juleregnskabet vare lige til påske.

Fortsat glædelig december :-)

Kommentarer { 7 }

Multimediebeskatning – pjece fra SKAT

Multimediebeskatningen som fra 2010 erstatter “fri telefon” og forskellige ordninger vedrørende hjemmearbejdsplads er en alt-eller-intet-ordning: De 250 kr., man skal beskattes af månedligt, dækker nemlig både telefon, internet og IT udstyr hjemme. Og beløbet bliver ikke mindre af, at man kun har et af goderne til rådighed.

Som noget nyt skal begge ægtefæller beskattes, hvis de begge har adgang til de goder, så for nogle bliver det dyrere mens der er en klar besparelse for andre.  For mange er det en fordel, at også selvstændigt erhvervsdrivende er omfattet – de gamle regler var (er) rodede.

SKAT har udgivet et lille skrift om emnet. Hent SKATs pjece om multimedieskatten her.

Kommentarer { 6 }

Julegaver: Til ansatte og samarbejdspartnere

Ifølge supermarkeder, e-mailkampagner og kataloger er det på høje tid at begynde at tænke på julegaver. Og taler vi forretningsmæssige gaver, er det vel også en af de ting, man lige så godt kan ordne i god tid. Derfor:

Julegaver til ansatte

Har du medarbejdere i din virksomhed, må du gerne give dem en julegave – og også uden, at medarbejderen bliver beskattet af gaven. Betingelsen er, at gaven koster under 700 kr. inklusive moms. Og der må ikke være tale om et gavekort, det skal være en “tingsgave”.

Medarbejdere er i denne forbindelse ansatte, frivillige medarbejdere (f.eks. praktikanter) og eventuelle bestyrelsesmedlemmer – lønnede eller ulønnede. Medarbejdere er ikke: Freelancere, som skriver faktura til dig, samarbejdspartnere og din egen familie, uanset at de kan betragtes som frivillige medarbejdere, fordi de lejlighedsvis giver en hånd med i forretningen.

Bogføringsmæssigt: Udgiften bogføres på en konto uden momskode i gruppen “personaleudgifter”.

Julegaver til forretningsforbindelser

Kunder, samarbejdspartnere, freelancere og andre, som du vil give en hilsen i anledning af den forestående højtid, kan også få en julegave. Her gælder ingen beløbsgrænse, men gaven skal forekomme naturlig i forhold til samarbejdsforholdet. Det vil sige, at gavens størrelse skal virke rimelig, ikke overdreven.

Der er kun 25% fradrag på denne type gaver, og intet momsfradrag. Det er altså dyrere at give gaver til kunderne end til personalet.

I bogføringen skal gaver til forretningsforbindelser placeres under Repræsentation, og du bogfører hele udgiften ind i regnskabet. Det begrænsede fradrag er noget, man ordner i forbindelse med årsregnskab/årsrapport.

Så det er bare et spørgsmål om at komme ud og finde noget, som gavemodtagerne værdsætter.

Kommentarer { 10 }

I Go Morgen Danmark

Kl. er 7.30, og jeg er lige kommet hjem efter at have været i TV2s Go Morgen Danmark, hvor jeg sammen med en medarbejder fra Microsoft skulle tale om frynsegoder. På TV2s hjemmeside har de også skrevet en artikel om emnet:

http://go.tv2.dk/article.php/id-26104756.html

Indslaget kan man se her:

http://go.tv2.dk/video.php/id-26133507.html

Kommentarer { 2 }

Hvad betyder skattereformen for dig som selvstændig?

Der er mange ændringer på vej som følge af regeringens nye skattereform. Uden at løfte sløret for meget, kan jeg vist roligt sige, at der både er fordele og ulemper i vente for vi selvstændige fra 2010 og frem. Måske er der nogle ting, som med fordel kan komme på plads allerede fra 2009?

Regnskabsskolen har inviteret skatteekspert Bent Zimmermann til at komme og fortælle om skattereformen. Det foregår som et fyraftensarrangement den 12. november – og du skal være så hjertelig velkommen.

Yderligere information og tilmelding til mødet om skattereformen her.

Kommentarer { 0 }

Bogen om Fradrag: Nu er den her!

pakning2Så er pakningen i fuld gang: De, som har forudbestilt Bogen om Fradrag får den på udgivelsesdagen, mandag den 10. august.

Det er bogen, du ikke kan undvære: Den handler om, hvorfor du og din nabo ikke må trække de samme udgifter fra i jeres virksomheders skatteregnskab. Du lærer selv at vurdere dine fradag. 75% af bogen er et opslagsværk vedrørende de 29 mest interessante fradrag: Frynsegoder, rejser, faglitteratur, sundhedsudgifter, uddannelse, reklame, kontor i hjemmet og meget mere. Med både 2009- og de nye 2010-regler.

Forfatterne Søren Revsbæk og Anette Sand. Vi fører dig gennem junglen af fradragsregler, viser dig de farbare stier og hvor, der er “no-go”.

Pris: 169 kr. (inkl. moms + porto).

Læs mere – og bestil dit eksemplar her.

Kommentarer { 0 }

Skattekommissionen mener også noget om frynsegoder

Selvom det er beskæringen af rentefradraget, som er mest oppe i medierne, er der også mange andre områder, som Skattekommissionen har foreslået ændringer inden for. Blandt andet ser det ud til, at vores pensionsordninger bliver beskattet hårdere, og at der bliver sat begrænsning på, hvor meget man må indbetale på ratepensionen. KPMG har lavet en skatteberegner, hvor du kan tjekke, hvad skattereformen vil betyde for din økonomi. Hvis hele debatten altså udmunder i en skattereform, som forslaget ser ud nu. Hvilket jo langt fra er sikkert, da der er mange politikere, som vrider sig ved at erklære sig enige lige i disse dage….

Frynsegoderne bliver også berørt. Der skal hentes 10 mia. kr. på frynsegoder. Ifølge den “lette udgave” af Skattekommissionens forslag/rapport er der tale om:

Bredere skattegrundlag og mindre skattebegunstigelse af frynsegoder mv.
“¢  Ligningsmæssige fradrag udgår af grundlaget for sundhedsbidraget
“¢  Fjernelse af skattefordel ved medarbejderobligationer, aktieordninger mv.
“¢  En multimediebeskatning på arbejdsgiverbetalt bredbånd, fri telefon mv.
“¢  Ingen skattefrihed for arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring
“¢  Arbejdsmarkedsbidrag på alle personalegoder
“¢  Indberetningspligt for køb og salg af aktier og for personalegoder

Det vil sige, at sundhedsforsikringerne bliver dyrere for virksomhederne. Men de er nu også rimeligt billige i forvejen.

Herudover bliver der indberetningspligt for alle personalegoder. F……!!!!! tage dem! Det bliver noget af et administrativt bøvl, hvis hver eneste pizza pga. overarbejde skal indberettes – og skal vi så indberette 10 kr. mere for den medarbejder, som både skulle have ekstra peperoni og champigions på?  Vi må håbe, at SKAT inviterer nogle praktikere ind for at hjælpe med at formulere de konkrete programmer, som alle selvstændige skal arbejde efter. For det kan da gå helt galt, det her.

AM bidrag på alle frynsegoder. Alle? Hvis vi nu fortsætter med pizzaen pga. overarbejde, skal vi så meddele medarbejdere, at de – hvis de bliver længe, fordi vi har travlt op til momsafregningen – vil blive trukket 4 kr. for pizzaen til en 50’er? Eller af julegaven: God jul, du bliver trukket 16 kr. i skat, fordi jeg har købt en flaske vin til dig!

Nå – men det gode samarbejde mellem SKAT og bogholdere/revisorerne fortsætter: SKAT laver bøvl, og vi får mere arbejde. Hmm….

Med hensyn til “multimediebeskatningen”: Der er tale om at erstatte de 3.000 kr. årligt for fri telefon med 5.000 kr. årligt for fri telefon, hjemmePC-er, internet osv.

I forvejen er telefon-reglerne jo et af de mest ømme punkter hos SKAT for selvstændige erhvervsdrivende. For de nuværende regler for personligt ejede virksomheder er knudrede og forældede, og revisorer og rådgivere i hele landet fortolker dem på et utal af måder. Så når det nu skal være, så beder jeg så mindeligt om, at man også tillader enkeltmandsvirksomhederne og interessentskaberne at bruge den nye regel. I så fald vil der være tale om en forenkling.

Det er faktisk ret vigtigt, den del med telefonerne og de selvstændige. Gad vide, hvilken politiker, jeg skal skrive til, for at blive hørt? Måske statsministeren? Han vil nok gerne have noget pænt at sige til os i disse dage.

Du kan finde den letlæste verison af Skattekommissionens papir som pdf her.

Kommentarer { 2 }

Brevkasse: Hvad omfatter en hjemmearbejdsplads?

Tak for en god brevkasse, jeg håber du kan svare på mit spørgsmål. Vi rejser meget og har derfor vores administration kørende hos en person som er deltidsansat ca 15 t. ugl.  Vi har kendt hende længe begge to, og der var derfor vi ansatte hende. Hendes løn er 150 kr. i timen + feriepenge. For at hun kan klare opgaven har vi etableret en hjemmearbejdsplads med computer, printer, internet og mobiltelefon. Herudover har hun adgang til en konto, hvor hun kan købe kontorartikler. Hvor meget mere kan man forvente??? Vi kan nu se, at hun hos kontorartikelsælgeren har købt en rimelig dyr lampe, nyt skrivebordsunderlag o.m.a, som egentlig ikke er kontorartikler men på den anden side bruges på et kontor. Jeg fik en stikpille her sidst hvor hun sagde, at “hvis hun havde været på et kontor, havde hun ikke måtte betale kaffen selv”. Men hvor meget er det lovligt at trække fra overhovedet?

 Svært spørgsmål! Jeg har forkortet din lange redegørelse men mener, at jeg har essensen med ovenfor. Egentlig spørger du om to ting: 1 – hvad må man (trække fra) og 2 – hvad kan jeres medarbejder med rimelighed kræve. Jeg starter med det sidste:

Jeres medarbejders private hjem erstatter en kontorarbejdsplads: Medarbejderen har ikke “hjemmearbejdsdage” og kan ikke vælge at arbejde fra kontoret i stedet. Det mener jeg taler for, at der er en række udgifter, I bør afholde, og det gør I også langt hen ad vejen med det udstyr, I har stillet til rådighed. Og naturligvis skal hun kunne arbejde også i de lange, mørke novemberdage: Lys skal der til. 

Hentydninger til, at I burde betale kaffen, kan forstås på flere måder. Det er muligt, at medarbejderen prøver at fortælle jer noget andet, end det hun siger: Måske er hun ked af at arbejde hjemme eller mener, at jeres virksomhed fylder for meget for hende på den ene eller anden måde. For det er svært at tro, at medarbejderen for alvor mener, at I skal levere kaffe til hende i privaten, selvom hun udfører opgaver for jer. Grænsen er ikke fast defineret, men den er der. I kan ikke kompensere for strømforbrug, toiletpapirforbrug, slid på gulvtæppet og guderne må vide hvad ellers.

I jeres sted ville jeg tolke kaffe-bemærkningen og det stigende indkøb af kontorartikler som en anledning til at få evalueret lidt på samarbejdet. Med købekaffe på en café i byen, måske. Og her give god til, at medarbejderen fortæller om sin hverdag og sin (ensomme?) stilling. Når I har lyttet til hende, kan I lave en aftale om, hvordan samarbejdet, mødestrukturen og kontorartikelforbruget skal være fremover.

Fradragsberettigede udgifter: Etablering og drift af en almindelig kontorarbejdsplads er i orden. Men som udgangspunkt kan jeg ikke finde noget som helst belæg for at sige, at man også kan betale kaffe mv. til hjemmearbejdspladser. SKAT er ikke smagsdommere og blander sig derfor heller ikke i, om det er en dyr eller billig lampe, men der skal naturligvis være tale om nødvendigt udstyr ikke almindelig møblering.

 

 

Kommentarer { 1 }