Nyt regnskabsår i SummaSummarum 3 – hovsa-regninger fra kreditorer (glemt i gammelt år)

Vi har afsluttet et regnskabsår og åbnet et andet, og vi har lavet almindelige efterposteringer, som alene vedrører finansposteringerne. På denne side beskriver jeg, hvad man kan gøre, hvis det trods alle gode intentioner alligevel viser sig, at der er nogle ting omkring debitorerne eller kreditorerne, som ikke stemmer.

Pointen er, at siden vi ikke kan postere noget ved at udligne fakturaer eller ved at bogføre direkte på debitorens/kreditorens kontokort, skal det hele ske i finansen.

Eksempel: Vi siger, at der er en regning fra en leverandør af varer, som ikke er kommet med i regnskabet. 200.000 kr. inkl. moms, for det skal være noget, der rykker på resultatet, når vi nu skal til at lave reguleringer i det gamle regnskab.

Det er stadig vigtigt, at det gamle og det nye regnskab følges ad, for det, vi laver har konsekvens for begge regnskabsår, se evt. del 2 af denne lille “ny-regnskabsår”-serie.

I det afsluttede regnskab:

Bogfør varekøbet på en varekøbskonto i driften i kassekladden. Du skal bruge købsdatoen som dato (og bemærk, at det betyder noget for momsen, hvis det er et momset varekøb). Afstemningskontoen skal være en midlertidig kreditorkonto. Du skal IKKE bruge kreditorsamlekontoen (65100, hvis du benytter Stones Softwares gamle standardkontoplan) men en ny, du laver til formålet, f.eks. 65110. Kald den kreditorer 06->07 eller noget tilsvarende. Det er vigtigt, at kontoens egenskaber er rigtige, navnlig at du får den registreret som en statuskonto. Hvis ikke du kan lave den nye konto til en afstemningskonto, kan du bogføre bilaget over to linjer, og så skal afstemningskontoen være blank. Sådan:

Varekøbskonto: Debet
Ny statuskonto 65110: Kredit

Hermed er varen registreret som et køb, og vi har registreret korrekt i regnskabet, at vi skylder “en kreditor” nogle penge. Men det er ikke blevet knyttet til den specifikke kreditors konto, for det kan vi først gøre i det nye regnskab.

Sig ja tak til efterposteringer, når du lukker for regnskabet for at åbne det nye.

I det nye regnskab:

Du har i dette regnskab registreret, at du skylder 200.000 kr. inkl. moms til “en kreditor”, og for at dine kreditorkontokort skal stemme, skal vi flytte beløbet væk fra konto 65110 og hen til den aktuelle leverandør.

Det gør du sådan:

Ny statuskonto 65110: Debet
Kreditorens kontonummer (stil dig i “konto” i kassekladden, højreklik, vælg kreditorer og find din leverandør): Kredit.
Teksten skal være: Varekøb pr. dd.mm.åå, sådan at du kan huske, hvorfor netop denne kredtor har en ekstra linje på sin kassekladde.

Tjek af bogføringen:

Hvis du har haft mere end én regning, som er blevet efterposteret på denne måde, skal du f.eks. pr. 31.1. tjekke, at den nye statuskonto 65110 er gået helt i 0. Der må ikke stå penge på den!

God arbejdslyst.

/Anette

PS: Ã…rsregnskabskurser – klik her