Oversigt | klaverundervisning

Moms (eller ikke) på personlig træning, klaverundervisning mv.

SKAT har udsendt et styresignal om ændring (genoptagelse) i praksis for momsfritagelse i forbindelse med undervisning.

Det handler om at “undervisning i sprog, musik, legemsøvelser, håndarbejde, tegning, bogføring og maskinskrivning mv.”, som blev pillet ud af bestemmelsen om momsfritagelse i momsloven i 1994, fremover er med igen.

Så der var altså andre end mig – nemlig Skatterådet – der syntes, det var en fejl, at f.eks. klaverundervisning ikke var momsfritaget.

Det, der afgør, om undervisning er momsfritaget, er, om undervisningen svarer til “skole- og universitetsundervisning, faglig uddannelse, herunder omskoling, samt anden undervisning, der har karakter af egentlig skolemæssig eller faglig uddannelse”.

Undervisningen skal “udvise et fagligt indhold og niveau svarende til undervisning på aftenskoler, musikskoler, folkeskoler, erhvervsskoler mv.”.

De skoler er momsfritaget, så det er kun rimeligt, at tilsvarende undervisning – også den der leveres 1 til 1 – ikke skal pålægges moms. Men vær opmærksom på, at der skal være tale om et reelt lærer/elev-forhold.

Underviser man i “legemsøvelser” – det kunne være som personlig træner i et fitnesscenter – så er det ikke nok, at man vejleder eleven et par timer i, hvordan hun bruger centrets maskiner, og så ellers overlader hende til sig selv det meste af tiden. Der skal være tale om reel undervisning, hvor lærer og elev kontinuerligt arbejder sammen i et forløb.

Læs hele styresignalet her: Momsfritagelse af undervisning i sprog, musik, legemsøvelser, håndarbejde, tegning, bogføring og maskinskrivning mv. – styresignal


Styr på momsen? Læs Moms og momsfradrag – en guide til iværksættere og selvstændige

Kommentarer { 2 }

Momsfritagelse af undervisning – himlen må vide…

Jeg har tidligere svaret på et brevkassespørgsmål om momsfritagelse vedrørende privat musikundervisning. Det var min helt klare opfattelse, at den type indtægt er momsfritaget. Og det er sådan set stadig min opfattelse.

Men nu har jeg fundet et bindende svar (stadsfæstet af Landsskatteretten) på SKATs hjemmeside, hvor man har nægtet momsfritagelse i forbindelse med undervisning i tegning og maling. Det handler om privat undervisning i lejede lokaler og følger ikke de principper, man ellers skulle mene var gældende.

Du kan se dokumentet her.

Jeg har derfor uformelt konsulteret en konsulent i moms, som arbejder i SKAT, og har fået at vide at “ja, det er en bemærkelsesværdig dom”. Jeg har også fået at vide, at hvis man vil være helt sikker, er man nødt til at søge om bindende svar.

Det med at søge bindende svar er jo ikke ligetil. Som regel vil den selvstændige/borgeren have brug for hjælp af en rådgiver til at få formuleret spørgsmålet ordentligt, og det er jo sjældent gratis. Herudover koster det 400 kr. Så det er et ærgerligt svar. SKAT burde kunne melde fuldstændig klart ud vedrørende momslovens § 13: Er privat musikundervisning momsfritaget eller ej?

En enkelt dom kan ikke ryste hele min verdensopfattelse, så indtil jeg ser noget, som siger det modsatte, vil jeg stadig mene, at privat klaverundervisning er omfattet af momsfritagelsen. Ser eller hører du noget andet, vil jeg meget gerne have besked.

 

Kommentarer { 4 }