Bilagenes kvalitet

Bedst mulig dokumentation – det er, hvad vi skal skaffe til bogholderiet.

Som ansvarlig for regnskabet skal du altid sørge for at skaffe den bedst mulige dokumentation. Det vil i de fleste tilfælde sige en originalfaktura. Denne kan godt være sendt elektronisk og printet ud på dit eget papir. Du kan
også opbevare bilagene elektronisk, men det skal dels være i et format, som SKAT og andre myndigheder umiddelbart kan læse, dels skal opbevaringen være meget forsvarlig: At din harddisk brød sammen er ikke tilstrækkelig undskyldning for ikke at kunne præsentere bilagsmaterialet, om du skulle blive bedt om det.

I nogle tilfælde får man ikke en faktura, men en kassebon eller anden kvittering. Den skal opfylde visse krav – herunder skal sælgeren kunne identificeres med CVR-nummer, beløb, momsbeløb, købets art og datoen skal fremgå. De store supermarkeder, posthuset, byggemarkeder osv. kan klare den slags. Mens de små kioskers kvitteringer er nogle gange er af så dårlig kvalitet, at man må bede om en håndskrevet regning med stempel på.

Dankortkvitteringer er ikke nok i sig selv. Vi kan købe for 40 kr. morgenbrød og hæve 200 kr. over beløbet, uden at det vil fremgå af dankortkvitteringen, hvad der er købt, og hvor mange kontanter, vi har hævet.

Køber du ind på loppemarkeder eller lignende, hvor det er svært at få en egentlig faktura, så få et håndskrevet
salgsbevis. Så godt som det nu lader sig gøre. Du kan eventuelt styrke din dokumentation ved at tage et billede af
det indkøbte. Køber du ind på auktioner eller handelspladser på internettet, kan dokumentationens kvalitet være svingende. Print en kopi af den oprindelige annonce ud og vedhæft mailkorrespondancen og en kopi af  bankoverførslen.

Er det umuligt at skaffe et bilag, kan man lave et erstatningsbilag selv. I meget sjældne tilfælde. Og SKAT har al mulig ret til at underkende bilaget, så man i hvert fald ikke får sit momsfradrag og måske heller ikke skattefradraget. Så: Bedst muligt bilagsmateriale giver bedst økonomi.

 

Kommentarer { 0 }

Beskyttet: Forsøg med broadcasting – ikke interessant :)

Dette indhold er adgangskodebeskyttet. For at se det, indtast venligst din adgangskode nedenfor:

Kommentarer { 4 }

Hvad læser de andre – mest populære indlæg i øjeblikket

Åh – statistik er dejligt. Og jeg har hele to, jeg kan følge med i, for at se, hvordan det går her på bloggen. Blandt andet kan jeg se, hvilke indlæg på bloggen, der er mest populære. Her i maj er det:

Fradrag for kontor i hjemmet
Rejseafregningsskema 2015
Diæter: Rejsefradrag og skattefri rejsegodtgørelse 2015
Beregning af vareforbrug/varelager
Kørselstaksterne for 2015
Sponsorater og skattemæssige fradrag
Bytteri mellem virksomheder
Beregning af helligdage for deltidsansatte funktionærer (med lønnet frihed på helligdage)
60-dages reglen
Bespisning på arbejdspladsen
AMU-kurser i Regnskabsskolen – Gode kurser med favorable økonomiske vilkår
Indskud i personligt ejede virksomheder – og hvordan får du pengene ud igen?
6 uger i sommerferien – få styr på alt det med bogføring og regnskab

 

– og hvad så med regnskabsskolen.dk? Ja, for webshoppen ser popularitetslisten sådan ud:

Bogen om skat – med virksomhedsordningen
Bogen om bogføring for begyndere
Bogen om fradrag – i erhvervsdrivende virksomheder
Bogen om bogføring med e-conomic
Moms og momsfradrag – en guide til iværksættere og selvstændige
Bogen om moms i Danmark
Bogen om løn og lønbogføring med DataLøn
Den store bogpakke
Bogen om nøgletal
Bogføring med e-conomic: Alle tre moduler – rabat

 

– og nu får e-conomicbogen forhåbentlig et boost igen, for 2. udgave udkommer “lige om lidt” med nogle gode opdateringer, bl.a. om den nye momsafregning og bankafstemningen. Så mon ikke den lister sig op på 1. pladsen i juni?

Kommentarer { 0 }

Filibuster-bogføring

Tax forms, spread sheet with pen and calculator.Ind imellem møder jeg personer, som har rigtig meget forstand på debet og kredit. Oven i købet så meget forstand, at de ikke mener, de gængse metoder til bogføring er effektive/rationelle/præcise nok og som derfor opfinder deres egne systemer.

Jeg har for nylig haft besøg af en virksomhedsejer, som selv havde lavet al bogføringen i et økonomisystem, og som for at være præcis angående sine indtægter og omkostninger havde bygget en ekstra dimension på bogføringen og til det brug havde nogle meget lange regneark, som udregnede forskellige ting og halvautomatisk genererede en posteringsjournal, som blev importeret til økonomisystemet og bogført. Med ialt 6-8 linjer (svarende til 12-20 posteringer) pr. salg, hvor jeg mener, vi ville kunne klare os med to eller tre.

Han kom, fordi han havde nogle ganske fornuftige spørgsmål omkring en bestemt udgiftstype og så skulle jeg “liiiige” se hans fine system.

Så kom jeg til at tænke på filibuster. Filibuster er “en maratontale afholdt af et parlamentsmedlem med det formål at sætte den lovgivende proces i stå”.

Denne selvstændige var selvfølgelig ikke ude på at sætte noget i stå – men kunne nemt komme til det. Bogføringen, som jo tjener flere formål og blandt andet skal kunne danne grundlag for kontrol i forbindelse med årsregnskabet, kan blive fuldstændig umulig at overskue, hvis der er unødigt mange linjer. Det kan være opsplitning af udgifter, som faktisk hører sammen, omposteringer pga. principskifte midt i regnskabsåret eller noget andet.

Når man som erfaren bogholder ikke ret hurtigt kan overskue bogføringen i en lille bogføringskreds, virker det mistænkeligt, og jeg vil gætte på, at nogle af de personer, som har lavet økonomisk kriminalitet har brugt filibusterbogføring som en del af vildledningsstrategien.

I dette aktuelle tilfælde er der dog bestemt ikke tale om snyd – det er bare en lidt for ivrig Excel-dreng, som lige skal styre sit kontrolbehov :). Men ikke en uinteressant kunde at få på besøg.

God bogføringsskik indebærer nøjagtighed – men også at skabe overblik.

—-

Bogføring kan godt være simpelt og gøres effektivt og gennemskueligt. Se Regnskabsskolens kursusudbud. Eller tjek den letlæste “Bogen om bogføring for begyndere” ud her.

Kommentarer { 0 }

Fejl i bogføringen

Jeg har jævnlig kontakt med iværksættere og selvstændige, som selv kan bogføre til daglig, men kommer lidt til kort, når det handler om usædvanlige transaktioner og derfor har en lille hotline eller kommer forbi til en times individuel undervisning i Regnskabsskolen.

Et af de hyppigste spørgsmål handler om fejlrettelser i bogføringen.

Hvis ikke fejl bliver rettet på en korrekt og tydelig måde, kan bogholderiet ende som noget værre, uigennemskueligt rod. Derfor:

Hvis du har lavet en fejl i bogføringen, skal du først ophæve fejlen. Det gør du ved at bogføre en linje, som er præcis, som den du lavede fejl i – men i modsatte side: Samme dato, samme bilagsnummer, samme tekst (evt. tilføjet “fejlrettelse” i slutningen af sætningen), samme beløb – men i modsatte side og samme modkonto. Så er hele transaktionen ophævet. Og så bogfører du bilaget igen, korrekt.

rette fejl
Hvis der er mange fejl og det hele er ved at blive for meget, kan det nogle gange betale sig at bogføre helt om – men kun hvis det er et lille regnskab. Ellers kan det nok bedre svare sig at få en times hjælp til bogholderiet, hvilket Regnskabsskolen også kan klare som fjernundervisning – så du behøver ikke engang at flytte til København for at være med :).

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Kunstnermoms ved salg i gallerier

Jeg er kunstmaler og overvejer at starte egen virksomhed. Jeg ved, at kunstnere kun skal lægge 5% på i moms, men nu har jeg fået at vide, at hvis jeg sælger i et galleri, så skal der lægges 25% moms på billedet?

Ved førstegangssalg af kunst skal der kun beregnes en salgsmoms på 5%. Det gælder også, hvis det er et galleri, som sælger værket, men på betingelse af, at de ikke har købt det af dig først. Det vil sige: Værket skal være ejet af dig, mens det udstilles i galleriet, og du får først penge for det, når det bliver solgt. Hvis galleriet har købt dine malerier til videresalg, er dit salg til galleriet førstegangssalget, men galleriet skal så lægge 25% moms på ved videresalg. Den ydelse, galleriet leverer dig (at sælge kunstværket) skal de fakturere til dig og med fuld moms.

Der er en forhøjet omsætningsgrænse for kunstnere på 300.000 kr., så det er først i det omfang, at du har et salg på mere end 300.000 kr. på et år, du behøver at blive momsregistreret. Men på grund af den gode kunstnermomsordning, hvor der er fuldt fradrag for købsmomsen mens salgsmomsen kun er 5% vil mange vælge at lade sig momsregistrere før de 300.000 kr. er nået.

Du kan læse mere om ordningen – og hvad der i SKATs øjne er kunst –  i Regnskabsskolens momsbog.

Kommentarer { 0 }

Regnskabsskolen på Facebook

Regnskabsskolen har (selvfølgelig) også en FB-side. Så kik forbi, hvis du alligevel er derinde engang imellem. Blandt de mere populære indlæg her på det seneste er der flere, som netop kommer her fra bloggen. Kik for eksempel på:

Rejseafregningsskema – gratis download af Excel-regneark til beregning af diæter efter statens takster:http://anettesand.dk/2014/rejseafregningsskema-2015/

Posted by Regnskabsskolen on 11. maj 2015

eller

De fleste donationer er ikke skattemæssigt fradragsberettigede i virksomhedens regnskab – men de kan give et personligt…

Posted by Regnskabsskolen on 8. maj 2015

Der er dog også nogle, som ikke kommer her fra bloggen, se f.eks. dette:

Vi har et rigtig godt salg af “Bogen om bogføring for begyndere” – den, som ikke er knyttet til noget program. Også til…

Posted by Regnskabsskolen on 5. maj 2015

og dette, som er fra i går (og ikke læst af så mange endnu)

Sidste gang var holdet helt fyldt – men nu er der ledige pladser. Vil du gerne have styr på, hvordan man arbejder…

Posted by Regnskabsskolen on 11. maj 2015

Men det er helt tydeligt: De indlæg, hvor man får noget fornuftigt at vide – og som altså ikke alene er reklame – har flest besøgende. Så det må være vejen frem: Del ud :).

Kommentarer { 0 }

6 uger i sommerferien – få styr på alt det med bogføring og regnskab

Grundlæggende regnskab

Regnskabsskolens nye sommerkursus er åbent for både selvstændige, personer i job og ledige. Det er et seks ugers kursus, hvor vi kommer rundt om rigtig mange emner – og bruger Excel og e-conomic som de primære redskaber.

Kurset er velegnet for personer, som (ikke har så travlt i sommerferien og) gerne vil lære meget om bogføring – uden at have et stort forhåndskendskab.

Du får:

  • Viden om danske regnskabers opbygning og hvordan man læser dem
  • Erfaring med at bogføre i et økonomisystem
  • Styr på alle de begreber, vi bruger i bogholderiet
  • Indblik i arbejdsopgaverne med debitorer, kreditorer og finansbogføring
  • Overblik over opgaverne i forbindelse med årsafslutningen og afstemning af regnskabet

Du skal medbringe en bærbar PC men kan evt. låne en af os i kursusperioden, hvis det er en forhindring for dig. Ring og hør nærmere om dette, inden du tilmelder dig.

Kurset er sammensat en en række små AMU-kurser, og derfor er reglerne:

  • Selvstændige og personer i job kan deltage mod en egenbetaling på ca. 7.500 kr. Hvis du har ret til VEU (og det er der rigtig mange, der har) vil du i samme periode kunne få VEU-godtgørelse til delvis dækning af tabt arbejdsfortjeneste på ca. 19.000 kr.
  • Personer, som er ledige og har ret til 6 ugers jobrettet undervisning kan deltage gratis.

På kurset vil vi ud over alt det undervisningsmateriale, vi nu er i gang med at producere, også få rigtig mange af Regnskabsskolens bøger med i købet. Så alt i alt er det et godt tilbud.

Interesseret? Læs mere her. Eller tilmeld dig direkte hos Nyledige her. Hvis du har brug for at tale om regler, VEU-godtgørelse og få hjælp til skemaer, så ring til Nyledige på telefon 7022 7226 mandag-torsdag 9-15:30, fredag 9-14. Eller få dem til at kontakte dig ved at skrive til dem på info@nyledige.dk. Det er Nyledige, som står for alt papirarbejdet i forbindelse med dette kursus.

Kender du nogen, som kunne være interesseret? Send et link videre.

Kommentarer { 0 }

AMU-kurser i Regnskabsskolen – Gode kurser med favorable økonomiske vilkår

Så er vi snart på banen med gode nyheder i Regnskabsskolen.

I samarbejde med Nyledige, som vi også laver kurser for ledige med, har vi udarbejdet en plan som gør, at vi kan tilbyde AMU-kurser til selvstændigt erhvervsdrivende og ansatte også.

Det er super godt, for listen over AMU-kurser som ligger lige til højrebenet for os, er lang og spændende.

Økonomien i kurserne hænger sådan sammen for os, at der generelt skal være mellem 8 og 16 kursusdeltagere, før det kan betale sig. Hvis der er 9 (10), kan vi være i Regnskabsskolens lokaler, men ellers må vi ud i byen og låne os frem.

Økonomien for deltagerne er meget attraktiv:

Når man som selvstændig erhvervsdrivende eller ansat medarbejder deltager i et af Regnskabsskolens AMU-kurser, er kursusafgiften lav, idet det offentlige giver et bidrag, og samtidig kan nogle få VEU-godtgørelse, som svarer til 80% af dagpengene.

Regneeksempel:
Vi laver et kursus som forløber over to uger, og hvor der er undervisning 6 dage og hjemmearbejde 4 dage i alt.

For at deltage betaler kursisten et beløb på 3.000 kr. (+/-)
Samtidig kan kursisten få VEU-godtgørelse på 80% af dagpengene på 6.110 kr. for de to ugers kursus.

Alt i alt: Det er en god forretning at vælge et AMU-kursus, hvis ellers kurset kan opfylde de ønsker, man har.

OBS: Det er ikke alle, der kan få VEU-godtgørelse: Hvis man har en længerevarende uddannelse, kan man kun få godtgørelsen, hvis man ikke har arbejdet inden for sit fag de seneste fem år. Du kan læse om de præcise betingelser her. Men kurset er jo stadig attraktivt – og prisen :).

Kurser for netop din branche

For at give så stort et udbytte for som muligt på kurset, vil vi forsøge at lave kurserne brancheorienterede. Det er ikke de samme ting, man har brug for at vide om regnskab, bogføring og økonomi hvis man har en e-butik som hvis man er håndværker eller behandler. Så vi trækker på den store erfaring, den samlede medarbejderstab i Regnskabsskolen har, så vi får lavet nogle rigtig gode branche-kurser.

Grundopbygningen af kurset kan være forskellig, men vi taler som hovedregel om 2-4 uger med undervisning 3 dage pr. uge og hjemmearbejde de øvrige. Det passer godt ind i mange selvstændiges arbejdsrytme og gør det også lidt lettere, hvis man skal køre nogle kilometer efter kurset (hvis man får VEU-godtgørelse, kan der også søges rejserefusion).

Eksempel på et kursusforløb:
(2 ugers kursus, 6 undervisningsdage)

Uge 1: Grundlæggende regnskabsforståelse, bilagshåndtering, opbygning af en kontoplan, bogføring for begyndere og afstemning af kasse og bank.

Uge 2: Debitor- og kreditorstyring, skat og årsafslutningen i bogholderiet.

Alternativt kan man fordele de seks undervisningsdage sådan, at der er to undervisningsdage pr. uge. Aktuelt er jeg ved at tale med en branche, hvor man kunne forstille sig, at der var undervisning lørdag og mandag, tre uger i træk.

Der er mange andre muligheder. Mere uddybende kursusplaner kommer senere – det er helt nyt, det her :).

Bruttolisten af AMU-kurser, som vi starter med at bygge kurserne op ud fra, ser sådan ud:

Placering af resultat- og balancekonti
Daglig registrering i et økonomisystem
Registreringsmetoder ved virksomhedens drift
Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport
Debitorstyring
Kreditorstyring
Konteringsinstrukser
Anvendelse af regneark til enkle beregninger
Design og automatisering af regneark
Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov
Udarbejdelse og afstemning af lønsedler
Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendomme
Økonomiske styring af lageret
Anvendelse af periodisk beregning og registrering
Årsafslutning af bogholderiet
Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen

Hvis man tog alle kurserne, ville det svare til seks ugers undervisning. Og det kan selvfølgelig også lade sig gøre – det er bare nok de færreste selvstændige, der har tid til det (ligesom der nok er en del ansatte, som ikke kan forlade arbejdspladsen så mange dage i et stræk). Derfor er udgangspunktet lidt kortere forløb.

Interesseret?

Hvilken branche skal vi starte med? Hvis du er interesseret, så påvirk udviklingen ved at sende en kort mail til mig med dit navn og din branche. I håb om mange mails har jeg lavet en særlig mailadresse til formålet: amu@anettesand.dk.

Vil du hjælpe? Send dette indlæg til nogen, som kunne være interesseret. Måske fra din egen branche?

 

Kommentarer { 0 }

Er en kunde nok som selvstændig?

Jeg er nystartet fotograf og har været heldig at få en rigtig god aftale med et magasin. Men hvad nu, jeg har kun den ene kunde, og jeg har fået at vide, at så må man ikke have et firma, man skal have mange kunder. Har jeg et antal måneder til at finde flere i eller hvordan virker det?

Jeg startede også med kun en kunde. Det gør de fleste vel på et eller andet niveau. Så det behøver ikke at være et problem. De regler, du har hørt om, vedrører skelnen mellem at være lønmodtager (med alle de rettigheder, det medfører) og selvstændig (med de forpligtelser og rettigheder, der hører med). Meget langt hen ad vejen kan man sige, at reglerne er til for at beskytte folk, som i virkeligheden arbejder for en arbejdsgiver men mere eller mindre bliver skubbet ud i “at fakturere”, fordi det kan være lettere og billigere for arbejdsgiveren.

Der er en række forhold, som indgår, når SKAT vurderer, om der er tale om et lønmodtagerforhold, sådan at det f.eks. er arbejdsgiveren som er pligtig til at indeholde og betale A-skatten. Ingen helt faste regler, men en samlet vurdering af situationen, blandt andet indgår:

– om der er tale om en eller flere kundeforhold
– om den pågældende leverandør (dig) selv kan disponere over sin arbejdstid
– om der er en kontrakt, der kunne minde om en ansættelseskontrakt
– i hvilket omfang arbejdet udføres for leverandørens egen risiko
– om der betales, når arbejdet er udført eller løbende, faste månedlige ydelser

Det vil sige, det er altså helt OK kun at have én kunde, hvis du er i gang med at finde flere, ikke er bundet til noget, der minder om en ansættelseskontrakt, selv skal sørge for dit udstyr mv.

Du kan læse mere om reglerne her.

Kommentarer { 2 }

Stemmer momsen ikke? Her er afstemningsarket

Jeg har brugt lørdagen på at lave en momsafstemning. I dette tilfælde var det en momsafstemning vedr. 2012, men som regel foregår momsafstemningerne i forbindelse med, at vi afslutter regnskabsåret. Så vi har rigtig mange momsafstemninger i Regnskabsskolens bogholderi i øjeblikket.

Alle momsafregnende virksomheder bør afstemme sin moms mindst en gang årligt. Afstemningen består af at sammeligne det, som er indberettet til SKATs tast-selv med det, der står i økonomisystemet (hvis der er tale om et selskab, så husk lige at få revisorens efterposteringer med, inden øvelsen gøres).

Hvis der er tale om en virksomhed, som afregner moms kvartalsvis, skal man altså sammenligne fire perioder for 2014: Hvor meget er der indberettet til SKAT og hvad står der i bogføringen. I nogle – men langt fra alle – tilfælde stemmer de to præcist. Men er der et enkelt bilag, som er kommet forkert ind i økonomistystemet i forhold til momsafregningen, har vi en difference. Og den skal jo løses. Er det en stor difference: Ved hjælp af en efterangivelse til SKAT. Er det en difference i størrelsesordenen “ubetydelig” kan man (selvom det ikke helt er at følge reglerne) medtage differencen i den kommende momsafregning, hvis det forekommer meget besværligt at efterangive. Det vigtigste er, at hver virksomhed får afregnet den moms, den er pligtig til at afregne. Hverken mere eller mindre.

Vi bruger et regneark til formålet. Regnearket kan du hente her: momsafstemning14. Og med en vejledning, skrevet af en af vores freelancere, for nu at gøre det helt tydeligt, hvad det handler om.

Stemmer din moms?

God arbejdslyst :)

—–

Overvejer du et kursus i bogføring eller årsafslutning? I så fald kan jeg foreslå dig at kikke på det ret store udvalg, Regnskabsskolen har her i løbet af maj og juni:

MAJ 2015:

12.: Fradrag for begyndere – skatte- og momsmæssige fradrag (KØBENHAVN, 1 dag, 3 timer) ① Ⓐ
21.: Moms og lønsumsafgift (KØBENHAVN, 1 dag, 3 timer) ① Ⓐ
26.: Likviditet og nøgletal (KØBENHAVN, 1 dag, 3 timer) ① Ⓐ
28.: Årsafslutning, skat og lovgrundlag (KØBENHAVN, 4 dage, 28 timer) ① Ⓐ
28.: Årsregnskab og selvangivelse (KØBENHAVN, 1 dag, 3 timer) ①

JUNI 2015:

3.: Bogføring med e-conomic – Modul 1: Kom godt i gang (KØBENHAVN, 1 dag, 4 timer) ① Ⓐ
16.: Selskaber – formalia og årets gang (KØBENHAVN, 1 dag, 3 timer) Ⓐ
17.: Bogføring med e-conomic – Modul 3: Årsafslutning i bogholderiet (KØBENHAVN, 1 dag, 4 timer) ① Ⓐ
23.: Selskaber – Gennemgang af årsrapporten (KØBENHAVN, 1 dag, 3 timer) Ⓐ

① = velegnede for enkeltmandsvirksomheder
Ⓐ = velegnede for selskaber, f.eks. IVS og ApS

Kommentarer { 2 }

En lov, du måske har glemt at overholde

I “Lov om røgfri miljøer” er der krav om, at alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig rygepolitik, der skal overholdes. Rygepolitikken skal være skriftlig og tilgængelig for alle, for eksempel på en opslagstavle og det skal fremgå, hvilke ansættelsesretlige konsekvenser det har, hvis politikken ikke overholdes. (Og de konsekvenser skal tages alvorligt, dvs. man kan ikke lave latterlige konsekvenser som reelt ikke er konsekvenser, overtrædelse af rygepolitik skal behandles lige så alvorligt som overtrædelse af virksomhedens (andre) vigtige regler.)

Arbejdstilsynet lavede i 2012 en blanket, som man kan udfylde og hænge op. Så er loven overholdt. Du kan hente blanketten her: Rygepolitikblanket.

Kommentarer { 0 }

Skat: Fradrag for kuffert

rejseJeg har haft en diskussion med en selvstændig erhvervsdrivende her hen over de seneste par dage. Han er bagud med sit regnskab, vi skal have lukket 2014 nu, fordi der er en momsafregning, han er bagud med, og selvangivelsen truer jo også i horisonten – og det er en af den type regnskaber, hvor der dels er mange manglende bilag og dels mange løse bilag, hvor udgiften ikke er betalt med bankkontoen. Altså: Et regnskab med mange mails frem og tilbage….

Et af de bilag, jeg har skrevet om, var indkøb af en kuffert. En kuffert? Er det ikke en privat sag. Betalt med privat Dankort og det hele….

Det er jo kun tilladt at trække udgifter fra i skat, som medgår til at “erhverve, sikre og vedligeholde” indtjeningen, herunder falder ikke tøj og andre personlige ejendele, som for eksempel tasker og kufferter. (Eller hatte….).

Men lige i dette tilfælde er det altså endt med, at vi har trukket kufferten fra: Den bruges til transport af udstyr, som han bruger ude hos sine kunder. Og absolut ikke til andet. Når han ikke er ude hos kunderne, fungerer kufferten som opbevaring af det pågældende udstyr. Den står på kontoret, og ikke i hjemmet. Så lige i dette tilfælde er der altså ingen tvivl – når man ellers har hele historien med. Af hensyn til en evt. kontrol, har jeg printet mailkorrespondancen ud og hæftet på kvitteringen.

Det er lidt det, der er problemet med skattereglerne: Der skal hele tiden foretages et skøn – altså en vurdering. Så selvom vi i dette tilfælde nok kan få fradrag for kufferten er det ikke det samme som at skrive, at selvstændige generelt kan fradrage indkøb af kufferter i virksomhedens skattepligtige indkomst. Det er anvendelsen, der afgør sagen.

Vil du vide mere om skat og moms? Regnskabsskolen har flere kurser om emnet, men helt aktuelt underviser jeg på et aftenkursus den 12. maj 2015. Da der ikke er så mange tilmeldte, kan vi tilbyde nogle pladser med 30% rabat. Tilmeld dig her. Brug rabatkoden: fradrag15.

fradrag15

Kommentarer { 0 }

Brugtmoms – køber og sælger du brugte varer?

Sælger du brugte varer, findes der særlige momsregler, som det er frivilligt at benytte. Reglerne er til virksomhedernes fordel, fordi man ikke betaler salgsmoms af hele salget, men kun af avancen.

Især for antikvariater og andre virksomheder, som hovedsageligt køber og sælger brugte varer, er reglerne meget vigtige at kende.

For de brugte varer, sker der en regulering af salgsmomsen. Salgsmomsen beregnes som:

Salgspris
– købspris for de brugte varer
= avancen

Der beregnes 25% salgsmoms af 80% af avancen.

Hvis man køber varer på en auktion, medregnes hele udgiften inklusive salær i brugtprisen. Det samme gælder ved salg. Det er det beløb, der afregnes til slut, der er salgsprisen i forhold til beregning af brugtmomsen.

For at bruge brugtmomsordningen skal varen købes fra en sælger, som ikke beregner almindelig salgsmoms af salget. Det er typisk privatpersoner og virksomheder, som driver momsfrie aktiviteter (f.eks. uddannelsesinstitutioner eller virksomheder i sundhedssektoren).

Varen skal, for at kunne komme ind under ordningen, være ”brugt” og købt til samme formål som den sælges til. Varen skal altså bevare sin identitet. En maskine, som sælges til skrot, kan ikke komme ind under brugtmomsordningen, fordi maskinen ikke længere kan og skal bevare sin identitet.

I virkeligheden skal varen ikke som sådan være brugt, men den skal bare have været handlet med moms på et tidligere tidspunkt af en, som ikke har kunnet trække momsen fra. Eksempelvis vil vin, der købes fra private, sagtens kunne indgå i brugtmomsordningen, også selvom at den ikke er ”brugt”. Det er værd at bemærke, at hvis der er beregnet brugtmoms på en vare, kan turister fra lande uden for EU ikke få momsen refunderet ved udrejse.

Hvis du skal købe og sælge biler over landegrænserne, skal du sætte dig præcist ind i reglerne. Brugte biler er f.eks. brugte i Danmark, når de ikke er nye. Hvis de derimod skal sælges til et andet EU-land, er de først brugte, når de er seks måneder gamle og har kørt 6.000 km.

Der findes to beregningsmåder for brugtmoms, den individuelle og samlemetoden. Du kan læse mere om de to ordninger i den nye momsbog.

Kommentarer { 0 }

Splitmoms – blandede momsede og ikke-momspligtige aktiviteter

Mange virksomheder har både momsede og ikke-momsede aktiviteter. Det gælder store dele af sundhedsområdet, hvor læger eksempelvis udsteder attester med moms og behandlere sælger bøger og redskaber. Undervisere sælger momsede kurser og ikke-momset undervisning afhængig af, hvem køberen er. Journalister sælger momset redigering og ikke-momsede artikler.

Momsregnskabet bliver lidt mere kompliceret, hvis du har både momsede og ikke-momsede aktiviteter i din virksomhed:

  • Købsmomsen må afløftes, hvis købet vedrører momspligtige indtægter
  • Købsmomsen må ikke afløftes, hvis købet vedrører ikke-momsede indtægter
  • Købsmomsen må delvist afløftes, hvis købet vedrører både de momsede og ikke-momsede indtægter.

Hvis der er tale om, at halvdelen af indtægterne i en virksomhed kommer fra momsede aktiviteter, mens den anden halvdel kommer fra ikke-momsede aktiviteter, vil den særlige momskode for de udgifter, som vedrøre1420113858566r begge dele være 12,5 % (eller 10 % af regningen inklusive moms). Jo flere momsfri aktiviteter, jo lavere bliver den del af momsen, som vi må afløfte på fællesudgifterne.

Det vil sige, at virksomheder med blandede aktiviteter skal have en særligt beregnet momskode ind i deres bogføring for at få momsen til at passe.

I praksis er det umuligt for de fleste at sige, hvor stor en procentdel af aktiviteterne, der er momsede og hvor stor en del, der er momsfri. Ingen kan jo vide, hvor meget kunderne efterspørger af de to typer varer/ydelser.

Første år, hvor virksomheden har både momsede og ikke-momsede aktiviteter, må man derfor fastsætte sit momsfradrag for begge typer aktiviteter efter et skøn. Altså et kvalificeret gæt. Når året er omme, kan man regne præcist ud, hvad momsfradraget skulle have været og må så regulere, hvis man ikke har gættet helt præcist.

Andet år bruger man den procentdel, der blev fundet det første år, og regulerer så ved årsskiftet. Det giver ingen mening at ændre momskoderne månedligt. Det er for besværligt og SKAT anbefaler, at man hele året bruger sidste års sats med efterfølgende regulering i forbindelse med årsafslutningen i bogholderiet.

Nu er det jo sjældent, at vi har en virksomhed med præcist 50% momsfrit salg, men hvis du ikke er klar over fordelingen, kunne det være et relevant sted at starte. Du kan så, når året er omme, korrigere momssatsen fra 12,5% til den faktiske sats, som både kan være højere og lavere.

Denne fordeling i forhold til omsætningen bruges ikke i forbindelse med fast ejendom, da de regler er ganske særlige. Det kan du læse lidt om i “Moms og momsfradrag – en guide til iværksættere og selvstændige“, hvor der også er regneeksempler på, hvordan en momsafregning med splitmoms kan se ud.

Kommentarer { 0 }

Prisen på rabat

Det kan være fristende at give rabat for at få en aftale i hus. Men det er dyrt. Hvor dyrt afhænger af, hvor stort dit dækningsbidrag er – det vil sige, hvor stor en del af din indtægt, du bruger til at betale for varer eller køb af arbejdskraft med.

Hvis vi forestiller os, at du har et dækningsbidrag på 30% (det vil sige, at du køber dine varer til 70 kr. og sælger dem for 100 kr.), ser regnestykket sådan ud, når du giver 10% rabat:

Normalpris 10% rabat, uændret salg Antal solgte med 10% rabat for at nå samme bundlinje
Antal solgte enheder 1.000 1.000 1.500
Pris pr. enhed 10 9 9
Omsætning 10.000 9.000 13.500
Vareforbrug 7.000 7.000 10.500
Avance 3.000 2.000 3.000

Det vil sige, at det er nødvendigt at øge salget fra 1.000 stk. til 1.500 stk. for at nå den samme fortjeneste. Det skyldes, at rabatten gives på salgsprisen, mens kostprisen (indkøbsprisen) pr. enhed er uændret.

I den forbindelse skal du være opmærksom på, at der herudover går længere tid, før kunden vender tilbage for at foretage genkøb af varen, hvis kunden allerede har købt 50% flere, end kunden ellers ville have købt. Denne beregning er god at lave, inden du beslutter dig for at opnå mersalg ved at give rabatter.

Når det så er sagt, så kan der være andre – og gode – grunde til at give rabat. Det er bare værd at lave beregningen: Hvad koster rabatten os? Eller måske overveje en tilgift i stedet for en rabat: Køb xx og få yy med gratis.

Vil du vide mere om nøgletal, kan jeg anbefale dig at kikke på “Bogen om nøgletal” her.

Kommentarer { 0 }

Iværksætterøkonomi – her er oplagene samlet

12 345 6 78910

Kommentarer { 0 }

Rækkefølgen i den månedlige bogføring

månedlig bogføring post-it-4

Kommentarer { 1 }

Ny bog om moms og momsfradrag

moms-og-momsfradrag-15Så er det i morgen, vi har udgivelsesdato på den nye momsbog. Jeg har skrevet den sammen med John Hannover, som er en ivrig debattør og iværksætterrådgiver med en god ballast fra det private erhvervsliv.

Bogen har flere emner med, end den sidste, jeg skrev. Vi har de nye regler med om bl.a. omvendt betalingspligt, og forholdene omkring køb og salg uden for Danmark er også dækket.

Bogen hedder “Køb bogen Moms og momsfradrag her” – og det er lige det, bogen er: En guide for personer som rent praktisk skal forholde sig til momsafregninger og momsregler.

Over 40% af virksomhederne i Danmark laver fejl i deres momsafregninger ifølge SKATs complianceundersøgelser. Og det siger noget om, at reglerne er vanskelige. Bogen er på 139 sider, og momsvejledningen, som nu er en del af den juridiske vejleding, er på over 700 tætskrevne sider. Så vi behandler emnerne på den måde, at vi gennemgår de grundlæggende regler og de mest interessante undtagelser. Herudover særlige afsnit om de spørgsmål, som oftest giver fejl (f.eks. tøj, rejser, biler, udlægsmoms, kunstnermoms, repræsentation mv.). Bogen er god til at danne et overblik over reglerne og til at slå konkrete ting op i men den er ikke uddybende. Dog mener jeg, at rigtig mange selvstændige vil blive klædt bedre på til at lave korrekte momsafregninger. Så jeg er glad for den.

Du kan se indholdsfortegnelsen her: Moms og momsfradrag: Indholdsfortegnelse. Og så kan du smutte over i Regnskabsskolens webshop og Køb bogen Moms og momsfradrag her. Du kan få den både som pdf og i trykt udgave – eller begge, hvis du vil :).

 

Kommentarer { 1 }

Mens vi venter….. på den nye momsbog

Køb bogen Moms og momsfradrag herKan du se den gule bog ca. midt i billedet? Det er den nye momsbog – og den udkommer officielt på onsdag, den 15.4.15, men trykkeriet har allerede sendt den til os.

“Moms og momsfradrag – en guide til iværksættere og selvstændige” hedder den, og hvis du Køb bogen Moms og momsfradrag her, kan du få 15% rabat på bogen, hvis du køber den  inden 14. april kl. 16.00 med brug af følgende rabatkode/kuponkode: moms15. På samme side kan du også finde en fil med indholdsfortegnelsen og de første sider af bogen, så du kan prøve, før du køber.

Vi har god gang i produktionen af bøger. Den næste, der kommer, er en opdateret version af Bogen om bogføring med e-conomic, og den regner vi med at være klar med senest i slutningen af maj. Måske før. Hen over sommeren skriver jeg sammen med Lone, som styrer lønnen for alle Regnskabsskolens kunder, en bog om bogføring af løn med Danløn, og foreløbig har vi en planlagt udgivelsesdato i september – men der kan (jo) nå at komme mange ændringer til inden da.

Så foreløbig er jeg rigtig glad for, at den nye momsbog er på vej. Den har – i modsætning til den seneste, som er fra 2012 – moms ved handel i EU med, og der er nye og opdaterede kapitler, så den danske moms er dækket endnu bedre. Så kik forbi og hent indholdsfortegnelsen Køb bogen Moms og momsfradrag her.

Kommentarer { 3 }