Om fradrag for syge- og arbejdsskadeforsikring

Selvstændigt erhvervsdrivende har tidligere ikke haft fradragsret for udgifter til egen syge- og arbejdsskadeforsikring.

Det er frivilligt at tegne begge forsikringer og den frivillige sygedagpengesikring (ret til dagpenge i de første 2 uger af sygdomsperioden) tegnes i AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring) og arbejdsskadeforsikringer (arbejdsulykker) tegnes i private forsikringsselskaber.

Nye fradragsregler pr. 1.1.2014

Pr. 1.1.2014 er der imidlertid indført fradrag for selvstændige for frivilligt tegnede syge- og arbejdsskadeforsikringer. Det er en forudsætning for fradraget, at forsikringerne er omfattet af sygedagpengeloven eller arbejdsskadesikringsloven.

For medhjælpende ægtefæller er der indført fradrag for tilsvarende syge- og arbejdsskadeforsikringer, som beskattes af en del af virksomhedens overkud. Fradraget er et ligningsmæssigt fradrag.

 

Kommentarer { 0 }

Privat kørsel i gulpladebil med dagsbevis

Med et dagsbevis (dagsbillet) kan du benytte firmaets gulpladebil til privat kørsel. Forudsætningen er bare, at gulpladebilen er registreret til godstransport (erhverv) og at den har en totalvægt på op til 4 ton. Og alle kan købe et dagsbevis, hvis bare de har fået behørig tilladelse til at køre privat i bilen.

 • Dagsbeviset gælder i et døgn fra kl. 00.00 til kl. 23.59
 • Dagsbeviset skal indkøbes mindst 1 time før og tidligst 45 dage før bilen skal bruges til privatkørsel
 • Dagsbeviset skal medbringes og du skal kunne fremvise det i fysisk eller elektronisk form (eks. e-mail)
 • Der skal købes dagsbevis til alle de dage, du har bilen, også selv om at du ikke kører i den
 • Dagsbeviset kan ikke refunderes eller flyttes til andre dage
 • Der kan købes max. 20 dagsbeviser pr. bil i et kalenderår

Sådan køber du dagsbeviser

Dagsbeviset købes på Skat/Motorregistrets hjemmeside og prisen ligger mellem 185-225kr. Du betaler med dankort og printer derefter beviset ud eller du kan gemme skærmbillede, hvis du vil medbringe dagsbeviset elektronisk.

Arbejdsgiverbetalt dagsbevis

Hvis arbejdgiveren betaler medarbejderens dagsbevis, skal medarbejderen betale skat af beløbet. Der trækkes A-skat og AM-bidrag, fordi det er en særlig beskatning af fri bil.

Moms

Der er ikke momsfradrag for udgiften til dagsbeviser.Virksomheden skal beregne udtagningsmoms for dagsbeviser til biler på 3.001-4000 kg. Dette er moms af kostprisen for den private brug og bogføres som salgsmoms.

Læs om dagsbevis og priser på Skats hjemmeside

Her køber du Dagsbeviser

 

 

 

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Hvor bogfører jeg indskud fra min mand i mit ApS?

SpørgsmålHej

Jeg har stiftet et ApS og så har mig og min mand ekstra økonomi privat som vi kan indskyde i firmaet for at kan betale de regninger der er lige her i opstarter.

Så er det bare lige jeg vil høre, hvad jeg skal skrive af tekst når min mand indskyder f.eks. 2000,- privat fra hans konto og hvilket dokument skal jeg bruge som bilag på at de er overført? – han er ikke medejer i firmaet – skal jeg lige orientere om – jeg er den eneste medejer pt. og jeg kan også indskyde lidt ekstra til firmaet fra min konto.

På forhånd tak
Else-Marie

SvarHej Else-Marie

Dine egne indskud i virksomheden bogfører du på den konto i kontoplanen, der hedder Mellemregning. Din mands indskud skal derimod på en særskilt konto under Gæld. Opret f.eks. en, der hedder “Lån (din mands navn)”. Som bilag kan du bruge en udskrift fra din netbank. Teksten er der ingen regler for, men skriv noget retvisende, f.eks. “indskudt privat” eller “lån fra xx”.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Kan jeg få fradrag for fitnesscenter og akupunktur?

SpørgsmålHej Anette,

Jeg har et spørgsmål til brevkassen:

Hvis jeg har en enkeltmandsvirksomhed, kan jeg så oprette en firmaaftale for ‘mine medarbejdere’ – dvs mig selv – der giver mig medlemskab af fitnesscenter og akupunktur – og dermed trække noget af beløbet til udgiften fra?

Kringlet spørgsmål, håber det giver mening. Altså om der er nogen måde at man kan trække akupunktur og medlemskab af fitnesscenter fra.

Mvh
Marianne

SvarHej Marianne

Der er aldrig skattemæssigt fradrag for fitnesscenter – medarbejderne skal betale skat af værdien.

Selvom akupunktur ville kunne bruges som forebyggelse for arbejdsskader (måske), kan man ikke få fradrag i personligt ejede virksomheder, da ejeren ikke er ansat, men netop ejer. Hvis der derimod faktisk er tale om arbejdsskade, vil akupunktur efter lægehenvisning kunne fradrages.

Læs evt. Bogen om fradrag, hvor der står mere om reglerne. Den fås i Regnskabsskolens webshop.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Hvornår må jeg sælge mine småanskaffelser?

SpørgsmålHej Anette

Tak for mange hjælpsomme svar, som jeg tit har haft glæde af, når jeg googlede rundt. Her et spørgsmål jeg ikke lige umiddelbart kan få svar på.

Jeg har enkeltmandsvirksomhed, og har spørgsmål til salg af småanskaffelser (Fx. en computer som har kostet mindre end 12600).

Hvis jeg efter 3 års brug ønsker at sælge den videre, skal jeg så lave en kvittering/faktura på salget og lade den indgå i regnskab, som normal indtægt på lige fod med den indtjening jeg har ved mit egentlige arbejde (fotograf)?

Eller hvis jeg ønsker at give den til børnene, må jeg så bare det?

Det drejer sig af og til om ting, som er forældede for mig og mit behov, men kan fungere udmærket for andre. Er der evt. en tidsfrist for, hvornår jeg kan forære, eller måske endda sælge ting uden, at det skal tælle som indtægt i regnskabet?

I nogle situation kunne det fx. være fordelagtigt, at jeg måtte forære – eller sælge en brugt computer til min kone, til en pris lavere end en umiddelbart brugtpris.

Dbh Morten

SvarHej Morten

Det er et vanskeligt spørgsmål, men jeg har konsulteret revisor Søren Revsbæk, som svarer på dit spørgsmål her: http://revsbaek-revision.dk/naar-virksomhedens-computer-bliver-privat/

Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

Bagatelgrænser for personalegoder

I 2011 blev der indført en ny bagatelgrænse for personalegoder, således at der i dag arbejdes med 2 forskellige, nemlig

 • Goder stillet til rådighed for arbejdet med en bagatelgrænse på 5.600 kr. (2014)
 • Mindre personalegoder med en bagatelgrænse på 1.100 kr. (2014)

Goder stillet til rådighed for arbejdet

Denne bagatelgrænse omfatter goder, som arbejdsgiveren har stillet til rådighed af hensyn til medarbejderens arbejde. Det omfatter f.eks. aviser, arbejdstøj og arbejdsgiverbetalt vaccination.

Goderne beskattes kun, hvis den samlede værdi overstiger 5.600 kr., men i så fald vil medarbejderen blive beskattet af det fulde beløb.

Bemærk: Hvis beløbet overstiger 5.600 kr., har medarbejderen pligt til at påføre det samlede beløb på sin selvangivelse.

Mindre personalegoder

Bagatelgrænsen for mindre personalegoder omfatter goder som f.eks. fodboldbilletter, vingaver, årskort til div. forlystelser, m.v., men ikke kontanter og gavekort.

Goderne beskattes kun, hvis den samlede værdi overstiger 1.100 kr., men i så fald vil medarbejderen bliver beskattet af det fulde beløb.

Bemærk: Hvis beløbet overstiger 1.100 kr., har medarbejderen pligt til at påføre det samlede beløb på sin selvangivelse.

Særlige regler ved julegaver

Det er medarbejderens eget ansvar at holde styr på, om den samlede værdi af goder fra en eller flere arbejdsgiver overstiger 1.100 kr. om året. Selv om at julegaven i princippet er et skattefrit gode, så skal den almindelige julegave medregnes, når det vurderes, om den skattefrie bagetelgrænse for mindre personalegoder er overholdt. Julegaver i naturalier skal dog aldrig beskattes, hvis værdien ikke overstiger 800 kr. pr. år.

Eksempler

 • Julegave til 900 kr., og der modtages ikke andre skattepligtige goder i løbet af året: Ingen beskatning
 • Julegave til 900 kr., og der modtages andre skattepligtige goder i løbet af året for 300 kr.: Fuld beskatning af 1.100 kr. (skal selvangives af medarbejderen)
 • Julegave til 800 kr., og der modtages andre skattepligtige goder i løbet af året for 400 kr.: Kun beskatning af 400 kr. (skal selvangives af medarbejderen)

Almindelige julegaver, som er givet i naturalier og som ikke overstiger en værdi af 800 kr., vil ikke blive beskattet. Dette gælder også, selv om at man modtager julegaver fra flere arbejdsgivere til en max værdi på 800 kr. pr. gave.

Hvis værdien af modtagne goder overstiger grænsen inden for et indkomstår, er det medarbejderen selv, som skal medregne værdien af goderne på sin selvangivelse.

Gaver i form af kontanter og gavekort, der kan ombyttes til kontanter, er skattepligtige for den ansatte.

Se alle satser for 2013-2014 på SKATs hjemmeside her >>

 

Kommentarer { 0 }

PMV – små virksomheder kan nu få CVR-nummer

Der er godt nyt til helt små virksomheder med en omsætning på under 50.000 kr. om året. Fra den 18. september har det været muligt at registrere en personligt ejet virksomhed, PMV, hos Erhvervsstyrelsen og dermed få et CVR-nummer og en digital identitet.

Kun for helt små virksomheder

En PMV-virksomhed kan være en lille mekaniker, frisør eller internet-handlende med lille omsætning. For at blive registreret som en PMV’er  skal virksomheden drives som en erhvervsvirksomhed og ikke en hobbyvirksomhed og der må ikke være ansatte i virksomheden. Ejeren skal stå for alle beslutninger og hæfte øknomisk – og er der overskud, vil det blive beskattet som personlig indkomst.

Det er frivilligt, om man vil registrere sin virksomhed, men det kan være en fordel, fordi man med den digitale identitet blandt andet får en digital postkasse og adgang til at indberette til offentlige myndigheder.

En anden fordel ved at registrere sin virksomhed som PMV’er er, at virksomheden med et CVR-nummer får mulighed for at handle hos de leverandører, som kun leverer til CVR-registrerede virksomheder, så for mange er det rigtig gode nyheder.

Hvis omsætningen vokser til +50.000 kr. om året

Hvis en personligt ejet mindre virksomhed begynder at omsætte for mere end 50.000 kr. årligt, skal virksomheden omregistreres til en enkeltmandsvirksomhed. Virksomheden kan beholde sit CVR-nummer og vil i mange tilfælde også skulle momsregistreres ved samme lejlighed.

Hvis man ønsker at oprette en PMV-virksomhed, sker det digitalt og forgår på Virk.dk – ‘Start virksomheden’.

Kommentarer { 0 }

Fyraftensmøde – Ansættelse og afsked i mindre virksomheder

Som ejer, rådgiver eller bogholder i en mindre virksomhed kan det være svært at overskue alle reglerne på det personaleadministrative område.

 • Hvad er forskellen på en funktionær og en timelønnet?
 • Hvad er mindstelønnen?
 • Kan jeg frit fyre en medarbejder, jeg er træt af?
 • Hvad er reglerne for ferie, sygdom og barsel?

Der er mange regler at holde rede på og Regnskabsskolen har derfor i 2014 udgivet 2 bøger om emnet.

Den seneste – Bogen om ansættelsesforholdet – udfordringer, regler og afvikling – er netop udkommet og i den anledning inviterer vi til gratis fyraftensmøde på Regnskabsskolen.

På mødet vil personalejurist Rikke Lovmand Vistisen dele ud af sin viden på området og du vil samtidig få mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Læs mere om fyraftensmødet, tid og sted her

 

Kommentarer { 0 }

Køb af varer med omvendt betalingspligt i Danmark – bogføring

Der er jo som bekendt kommet nye regler pr. 1.7.14 som medfører, at salg af visse elektronik-relaterede varer skal ske momsfrit – eller rettere: Med omvendt betalingspligt. Sådan at køberen skal afregne momsen på sælgerens vegne. Hvis du som køber får en faktura med 0-moms på vedr. køb af f.eks. en bærbar computer, skal du derfor afregne momsen på vegne af sælgeren. Og du kan trække momsen fra, hvis købet i øvrigt vedrører momspligtige aktiviteter. Det vil sige: Hvis du har en momsfri virksomhed, skal der ske noget helt andet (så skal du nemlig have fakturaen med moms eller alternativt få et momsnummer bare for at betale momsen af computeren til SKAT).

Der er forskellige måder at håndtere bogføringen på. Flere økonomisystemer har enten gjort ingenting eller lavet en vejledning, som medfører, at den salgsmoms, vi skal indberette (og indbetale) på sælgers vegne, bliver slået sammen med vores egen salgsmoms. Det forslag lægger sig meget tæt op af, hvad jeg også synes, SKAT forslår.

Imidlertid mener jeg, at vi af hensyn til vores egen momsafstemning i virksomhederne er nødt til at oprette en helt ny momskonto i kontoplanen: Salgsmoms – omvendt betalingspligt. Læg den lige neden under salgsmomsen, så de to er lette at se og regne sammen, når momsafregningen skal foregå.

Jeg har netop fået BDOs nyhedsbrev, og de mener det samme – så det linker jeg lige til her :).

BDO om bogføring af dansk moms med omvendt betalingspligt.

Kommentarer { 0 }

Nye regler for virksomhedsordningen (VSO)

Virksomhedsskatteordningen, virksomhedsordningen, VSO …. kært barn mange navne.

Der er kommet nye regler (læs: stramninger) for brug af den populære skatteordning, som er relevant for selvstændigt erhvervsdrivende med personligt ejede virksomheder, f.eks. enkeltmandsfirmaer.

Revisor Søren Revsbæk, som er forfatter til Regnskabsskolens bog om skat, har skrevet et fint indlæg om ændringerne i reglerne på sin blog. Besøg Sørens blog og læs indlægget her.

Kommentarer { 0 }