Brevkasse: Er der forskel på regnskabs- og skattemæssig behandling af varelager?

SpørgsmålHej Anette

Jeg laver synopsis omkring varelageret i henhold til årsregnskabsloven og vil i den forbindelse om der er forskel på den regnskabsmæssige behandling og den skattemæssige behandling af et varelager. Findes der en skattemæssig opgørelse?

Mvh.
Mikael

SvarHej Mikael

Ja. Ud over reglerne i årsregnskabsloven, er der særlige regler for den skattemæssige behandling af varelageret. Du kan læse om dem her:

http://anettesand.dk/2015/varelagerets-skattemaessige-vaerdi/

 

Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Hvordan beskattes man af fri telefon i sit IVS, når man også har haft lønarbejde?

SpørgsmålHej Anette,

Jeg har fået et spørgsmål vedr. beskatning af fri telefon fra en kunde. Hun har et IVS, som hun har tegnet alene og har samtidig haft 7 måneders ansættelse som almindelig lønmedarbejder i 2015. Hun er blevet beskattet af fri telefon via sin lønseddel i de 7 måneder og hendes spørgsmål – og mit – er nu: hvordan skal hun beskattes af fri telefon i sit IVS, når vi når til årsafslutningen (hun har ikke fået udbetalt løn fra sit IVS)? Skal hun sættes i skat af 5/12 af 2600,- eller hvordan?

Håber du kan hjælpe mig her :-)

Venligst
Pernille

SvarHej Pernille

I alt skal hun betale skat af 2.600 kr., hvis hun har fri telefon hele året. Derfor er det korrekt, at hun skal beskattes af 5/12 af beløbet i IVS-et. Det kan praktisk gøres ved en enkelt “lønkørsel”, hvis I opretter et lønsystem eller ved at I i slutningen af året går ind på eIndkomst og indberetter det der.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Hvad kan jeg trække fra som fitnessinstruktør, og skal jeg have CVR-nr.?

SpørgsmålHej Anette

Jeg er fitness instruktør og skal afregne mine timer. Omsætning under kr. 50.000, årligt. Spørgsmål:

Skal jeg registreres i CVR?
Kan jeg fratrække udstyr (tøj og cykel)?
Kan jeg fratrække træningslejr/kursus?

Det var et lille Kinderæg med 3 spørgsmål?

Mvh
Peter

PS. God brevkasse

SvarHej Peter

Du behøver ikke at have et CVR-nummer, men du kan få det, hvis du vil. Også selvom du ikke bliver momsregistreret, fordi din omsætning er under 50.000 kr.

Med hensyn til de udgifter, du nævner, er jeg desværre nødt til at vide noget mere, for at kunne sige det præcist. Men sådan overordnet set, går overvejelserne vedr. tøj og cykel på dels om du også bruger det privat (hvilket taler for intet fradrag eller evt. delvist fradrag), dels om udgifterne virker proportionelt fornuftige i forhold til din virksomheds omsætning. Med hensyn til træningslejr/kursus er overvejelserne nogenlunde de samme, herunder: Er den viden, du opnår betydningsfuld for, om du kan blive ved med at sælge din ydelse, eller er det også i høj grad for din egen udviklings skyld.

Hvis du har mulighed for det, så kom til et af mine gratis informationsmøder i Regnskabsskolen: http://regnskabsskolen.dk/kursusoversigt/korte/informationsmoder/ – hvor vi netop kan vende den slags spørgsmål helt konkret.

Vil du vide mere om fradrag i øvrigt – og om de overvejelser, vi hver især må gøre os, når vi tænker i skattemæssige fradrag, så kik på Fradragsbogen: http://regnskabsskolen.dk/butik/boger/bogen-om-fradrag/

Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Kan jeg ændre på opsætningen vedr. egenkapital og årets resultat i SummaSummarum?

SpørgsmålHej.

Jeg bogfører i version 3 for en forening. Jeg har ikke selv været med til at starte regnskabet op. Så der er en ting der irriterer mig.

Når årsregnskabet bliver skrevet ud er der i balancen en tekst der hedder egenkapital primo. Der står ingenting. Der vil jeg jo mene at egenkapitalen ultimo fra året før skulle stå. I stedet står der et beløb i årets resultat og overført fra tidligere år.

Disse to tal tilsammen giver den nye egenkapital. Men tallet der står i overført fra tidligere år er bare det samme der bliver ført over fra år til år? Så det er Årets resultat der ændrer sig, men er et mærkeligt beløb den står. Det passer ikke med “årets resultat”, men når det bliver lagt sammen med ovf. fra sidste år, så stemmer det?

Kan man selv styre teksten eller hvordan systemet henter tallene i passiver??

Med venlig hilsen
Rikke

SvarHej Rikke

Du kan ikke lave en automatisk opsætning, som styrer det, du gerne vil. Men du kan

1. Ændre kontienes navne, så de passer til virkeligheden eller (hellere)
2. Lave en manuel ompostering en gang årligt.

Du kan se et eksempel på det under side 2 i min vejledning om årsafslutning i SummaSummarum: http://anettesand.dk/bogfoering-med-summasummarum/nyt-regnskabsar-i-summasummarum-2/

Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Hvad gør jeg med uventet bonus i SummaSummarum?

SpørgsmålJeg har en enkeltmandsvirksomhed og udfører opgaver på timebasis.

Sommetider, når jeg får større opgaver ind, laver jeg leverandør-underleverandøraftaler med kolleger, som så fakturerer mig for de timer, de har taget, og jeg betaler dem den timeløn, jeg selv får, minus et mindre beløb for administration, hvilket er fint for alle (andre gange er jeg på samme måde underleverandør for dem).

Nu har jeg en opgave, hvor kunden uventet betaler mig en lille bonus, jeg gerne vil dele med mine kollege, et beløb, som varierer lidt fra dag til dag. Jeg kan derfor ikke bare sætte timeprisen op, men har tænkt mig at give dem en månedlig “bonus”, afhængigt af antal timer, de har taget.

Mit spørgsmål er nu: Hvordan gør jeg det i Summasummarum? Kan jeg oprette en form for købsfaktura og sende dem, eller skal jeg give dem beløbet og bede dem sende mig en ekstra faktura?

Mvh Sofie

SvarHej Sofie

Den mest korrekte måde at gøre det på er, at du laver en kreditnota til din underleverandør pr. måned. En kreditnota bruges ikke kun, når man skal kreditere et beløb, som allerede er faktureret, men også netop til den slags opgørelser, hvor det er køberen (altså dig), der kan/skal lave beregningen.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 2 }

Brevkasse: Moms på musikinstrumenter til momsfritaget institution?

SpørgsmålHej Anette,

Først vil jeg give dig ros for en super god hjemmeside.

Jeg har et spørgsmål omkring moms på musikalske instrumenter. Skal sælger opkræve moms på salg af musikalske instrumenter hvis der er tale om salg til en uddannelse institution som er momsfritaget? og hvis det er tilfældet har sælger brug for institutionens CVR nr?

På forhånd tak for hjælpen.

Mvh
Dannie

SvarHej Dannie

Nogle undervisningsinstitutioner er momsfritagede, hvilket betyder at de ikke skal opkræve moms af deres hovedydelse (undervisning). Men det medfører ikke, at de også kan indkøbe materialer og udstyr momsfrit. Så som udgangspunkt skal du sende en faktura med moms, hvis du sælger instrumenter til en skole.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Hvordan regulerer jeg forkert splitmomsfordeling ved årsafslutning?

SpørgsmålHej Anette

Da jeg lavede mit årsregnskab for 2014 færdigt, kunne jeg konstatere at min splitmomsfordeling har været forkert. Jeg har kørt med 50/50 fordi jeg ikke anede hvordan det ville gå, men det viser sig nu at jeg har haft 75 % momsede aktiviteter, så jeg må jo løfte lidt mere moms af end jeg har gjort. Det er omkring 1000 kr. som jeg måske så bare kan angive mindre denne gang, men det skal vel bogføres så mine momskonti stemmer. Hvordan gør jeg det? Skal jeg have fat i hver enkelt af de konti jeg har splitmoms på, og ompostere mine køb, eller er der en nemmere måde?

Venlig hilsen
Anja

SvarHej Anja

Det vil være mest rimeligt at regulere splitmomsbeløbet med en enkelt postering. I dit tilfælde, hvor der kan løftes mere moms af end først antaget, vil bogføringen altså være:

Debet: Købsmomskontoen
Kredit: En reguleringskonto i driften, lav evt. en konto, som hedder “regulering splitmoms”, og læg den nederst i administrationen, cirka sammen med “kassedifferencer” – eller hvad du nu har dernede.

Herefter skal du lave momssatsen om i økonomisystemet, sådan at du fremover kører med den sats, 2014 viste.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Skal man betale skat af en hobbyindtægt (network marketing)?

SpørgsmålHej Anette!

Jeg har et spørgsmål ang b skat af en hobby min mand har. Han er med i et networkmarketings firma. Det køre på samme måde som Tupperware. Når man tegner en kunde op får man et beløb fra firmaet som tak for oplæring af personen. For hans vedkommende er det ialt 3900 kr for et år. Skal han betale skat af det fulde beløb? Har hørt at der var en minimum grænse for det beløb der skal registreres ved skat? Er det korrekt?

Vh. Hannah

SvarHej Hannah

Der er ikke noget minimumsbeløb. Din mand skal derfor betale skat af sine indtægter minus de udgifter, han har haft i løbet af året, f.eks. til deltagelse i møder mv.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Kan jeg som ledig starte en crowdfunded virksomhed uden mellemværende med SKAT?

SpørgsmålHej Anette

Jeg er pt. ledig, men vil gerne starte egen virksomhed. I forbindelse med dette har jeg kigget på belønnings-baseret crowdfunding (kickstarter.com). Mit spørgsmål er om jeg kan starte et sådant projekt og få eventuelle midler udbetalt til privat konti og derefter overføre disse midler med tilhørende forpligtelser til den nystartede virksomhed uden et økonomisk mellemværende med skat?

Da jeg som sagt er ledig kan jeg ikke bare registrere en virksomhed med det formål at blive fuldtidsbeskæftiget uden at miste hele ydelsen. Registrerer jeg det som bibeskæftigelse skal jeg dokumentere at det kan foregår udenfor normal arbejdstid samt tidsforbrug, med tilsvarende tab af ydelse. Men indtil finansieringen er på plads er der ingen reel aktivitet.

MVH
Ole

SvarHej Ole

Tak for din mail. Jeg har allerede skrevet om crowfunding her: http://anettesand.dk/2012/crowdfunding-mulige-momsproblemer, og da der både er skatte- og momsmæssige udfordringer med crowdfunding, mener jeg ikke, at du kan starte med at skaffe midlerne, uden du har en virksomhed at registrere det i.

Derimod kan du godt have en virksomhed som bierhverv, hvor eneste aktivitet er “dit projekt”, hvor første del så er at skaffe midlerne, men du skal lige vende sagen med din A-kasse, inden du går i gang. Så længe du ikke laver andet end at crowdfunde i virksomheden, må det jo være et yderst begrænset timeantal, du bruger på sagen, og dermed vil dine dagpenge heller ikke blive reduceret så meget.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Hvordan bogfører jeg kørselsgodtgørelse udbetalt til mig selv?

SpørgsmålHej Anette!
Jeg har spurgt Skat til udbetaling af kørselsgodtgørelse – og har fået at vide, at jeg ikke kan udbetale kørselsgodtgørelse til mig selv. Derimod skal jeg postere kørselsgodtgørelsen som en udgift i driften – men hvor skal jeg så modpostere?
Jeg er selvstændig bogholder og fører naturligvis kørebog.
Mvh
Annette

SvarHej Annette

Det er jo et spørgsmål om, hvordan man formulerer sig :)

Du bogfører udgiften på en konto i driften f.eks. “udbetalte kilometerpenge” i debet. Og modposterer (bogfører i kredit) på “Mellemregning” eller en anden tilsvarende konto i egenkapitalen. Brug den, som du også bruger, når du udbetaler “løn” til dig selv.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

Gratis fragt – og et nøgletalsspil oveni

20150525_184442Jeg synes lige, at jeg vil dele det her på bloggen også: Regnskabsskolen synes, det er godt med lidt bøger til sommerferien og tilbyder derfor gratis fragt OG et sæt af vores nøgletalskort oveni. Så kan du lære nøgletallene uden at skulle gøre andet end at spille. Det fungerer ligesom et bilspil, det er bare ikke biler men virksomheder, man spiller med. Slår Parken Brøndby på nøgletallene? Hvordan klarer Jysk sig egentlig? Og hvordan klarer din egen virksomhed sig i forhold til de store? Der er blanke kort med, som kan udfyldes efter lyst.

Så: Køb en trykt bog (tilbuddet gælder kun de trykte bøger, hvor vi alligevel skal sende) og få den gratis tilsendt + et sæt kort oveni. Kik i Regnskabsskolens webshop efter, hvilken titel, du helst vil have.

Kommentarer { 0 }

Varelagerets skattemæssige værdi

Den skattemæssige værdi af vareforbruget og varelageret skal alle erhvervsdrivende virksomheder forholde sig til: Det er disse regler, vi skal følge, når vi selvangiver til SKAT, uanset om det er et selskab eller en personligt ejet virksomhed.

Grundlaget for den skattemæssige opgørelse af vareforbruget (og dermed varelageret) findes i statsskattelovens §6a (om at kun omkostninger, som er medgået til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten er fradragsberettiget). Anvisningerne til, hvordan opgørelsen foretages, beskrives i varelagerloven (§1 stk. 1).

§ 1. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst og formue kan næringsdrivende personer, dødsboer samt selskaber og foreninger vælge at opgøre deres varelagre på grundlag af:
1. dagsprisen ved regnskabsårets slutning eller
2. indkøbsprisen med tillæg af fragt, told og lignende (fakturaprisen) eller
3. fremstillingsprisen, såfremt varen er fremstillet i egen virksomhed.

Varelageret er karakteriseret ved at være et omsætningsaktiv, anskaffet med henblik på videresalg i en selvstændig erhvervsvirksomhed. Varelagerets omfang består i skattemæssig henseende af de ”forventelige” varer, herunder salgsvarer, råstoffer, halvfabrikata, hjælpevarer, emballage mv. Almindelige ”omkostningsvarer”, som f.eks. kontorartikler, brændstof til forbrug i virksomheden regnes ikke som varelager.

Hvis en vare er i kommission, er det leverandøren, som ejer varen, og varen skal derfor medtælles i leverandørens varelager. Nogle gange kan der opstå tvivl om, hvilken af to parter, der skal medregne varerne i sit lager, og i så fald bruger man købelovens regler for, hvornår en vare kan anses for leveret. Det handler navnlig om, hvornår risikoen for varen overgår fra køber til sælger.

Opgørelse af varelageret
Ifølge VLL§1 skal varelageret opgøres, da kun de udgifter, som modsvares af en indtægt i året er skattemæssigt fradragsberettiget. Vareforbruget beregnes således:

Varelager primo
+ årets køb
– varelager ultimo
= vareforbrug

For at kunne lave den ovennævnte beregning, skal varelagerets værdi altså være gjort op i starten af regnskabsåret og på den sidste dag i regnskabsåret. Men siden der ikke sker nogen transaktioner mellem den 31.12 kl. 24.00 og den 1.1. kl. 00.00, er sidste års ultimo = dette års primo.

Værdiansættelsen har en afgørende betydning for indkomstopgørelsen: Jo større en værdi varelageret opgøres til, jo lavere vareforbrug. Jo lavere vareforbruget er, jo højere vil indkomsten (skattegrundlaget) blive opgjort til.
Varelageret skal oplyses særskilt i årsregnskabet (jf. mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder §14 og mindstekravsbekendtgørelsen for større virksomheder §15), og der skal foregå en fysisk optælling af varelageret, hvis størrelse skal kunne dokumenteres ved en optællingsliste. Hvis der er ført lagerregnskab f.eks. i et økonomisystem, kan optællingen foregå på et andet tidspunkt end balancedagen.

Virksomheden kan frit vælge, om varelageret skal opgøres efter dagsprisen på balancedagen, indkøbsprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger eller fremstillingsprisen (hvis varen er fremstillet i virksomheden). Dette valg kan træffes pr. vare eller varegruppe, det vil sige, at forskellige opgørelsesmetoder kan finde sted i samme virksomhed i samme regnskabsperiode, ligesom det er tilladt at skifte princip fra år til år. Benyttes fremstillingsprisen viser en landsretsdom (TfS 2000, 1018 LSR), at de indirekte produktionsomkostninger må medtages – hvilket er bemærkelsesværdigt, da IPO ellers ikke nævnes, når vi taler om den skattemæssige opgørelse af varelagerets værdi.

For selskaberne er der ud over de skattemæssige regler også reglerne i årsregnskabsloven at tage hensyn til. Heldigvis KAN der være sammenfald mellem opgørelsesmetoderne, så for langt de fleste, er den skattemæssige og den regnskabsmæssige værdi af varelageret det samme.

Kommentarer { 0 }

Fejl i momsafregningen

Det er almindeligt at lave fejl i momsangivelsen. Der kan være et bilag, som er blevet glemt i en periode, og som dukker op efter at momsen er angivet og betalt til SKAT. Fejl vil opstå og de kan rettes. Det er ikke så svært endda.

I dag er der under punktet Moms i SKATs system et link ”Ret momsindberetning (efterangivelse)”, hvor du kan rette i momsangivelsen. Via linket åbnes en side med blanketter. Der kræves Adobe Acrobat Reader for at åbne de enkelte blanketter. Se efterangivelsen her.

I teorien skal alle fejl efterangives og dermed rettes ved hjælp af skemaet. I praksis ser vi dog tit, at mindre og ubetydelige fejl bliver korrigeret ved at beløbet medtages i den kommende momsperiode.

Når du udfylder skemaet ”Efterangivelse”, er det kun rettelserne, du skal skrive ind. Ikke en helt ny – og korrekt – momsangivelse.

Har du oplyst en salgsmoms på 22.000 kr., men den skulle være på 21.500 kr., så er det altså minus 500 kr., som du skal skrive på efterangivelsen i rubrikken salgsmoms.

SKAT beregner sig renter af for lidt indbetalt moms, så derfor skal perioden oplyses på skemaet. Hvis du, for eksempel i forbindelse med en årsafslutning, finder fejl i flere momsperioder, skal der laves et skema pr. periode.

Der skal også en forklaring til. Du kan se på skemaet, at der er en rubrik til ”Forklaring”. Her er der plads til at skrive en enkelt linje og i vejledningen står der: ”I denne rubrik skal du redegøre udførligt for arten af fejlene og for årsagen til, at de er opstået”. Det kan jo være lidt svært at forklare på en enkelt linje, og vi har da heller aldrig oplevet, at SKAT har henvendt sig for yderligere oplysninger efterfølgende. Heller ikke, når forklaringen har været den mest almindelige: ”Ved en fejl i forbindelse med bogføringen er momsen beregnet (eller) aflæst (eller) indberettet forkert. Dette er hermed korrigeret.”

Kommentarer { 0 }

Forsinket årsrapport til Erhvervsstyrelsen

Fristen for indsendelse af årsrapporter for selskaber til Erhvervsstyrelsen er fem måneder efter regnskabsårets afslutning. Det vil sige, at for de selskaber, som har et regnskabsår, der følger kalenderåret, er der travlhed i revisionskontorerne i disse dage – de allersidste skal på plads nu. For hvis de ikke bliver indsendt, er der konsekvenser.

Du kan læse Erhvervsstyrelsens information om konsekvenser af forsinkede årsrapporter her.

Kommentarer { 0 }

Diplomkursus for bogholdere

I virkeligheden var hele formålet med Regnskabsskolen, dengang jeg lavede omdannelsen fra Inloco Regnskab til Regnskabsskolen ApS, at udbyde “Diplomkursus for bogholdere“. Vi flyttede lokaler 1. januar 2008 og straks derefter gik jeg i gang med at producere materiale og sælge det første kursus, som startede i august 2008. Dengang var der undervisning en gang ugentligt, nu er det to gange ugentligt – i alt 19 dage. Pointen er, at det er en fordel, hvis man som kursist kan blive færdig inden for et kvartal i stedet for at strække det over ½ år.

Det er ikke den eneste ændring, der er sket: Undervisningsmaterialet bliver løbende revideret og/eller udskiftet med nyere og bedre materiale. Senest har modulet om økonomistyring fået en ordentlig omgang, så både undervisningsform og indhold er blevet mere spændende. Og på materialesiden har vi også alle Regnskabsskolens bøger som (stort set allesammen) indgår på et eller andet tidspunkt i løbet af diplomkurset, så alle kursisterne får også dem med i købet.

Vi har også skåret noget væk: Den del, som handlede om personaleadministration, er skåret ned, så vi fokuserer mere på lønbogføring og lønadministration. Årsagen til det er, at de evalueringer, vi får fra kursisterne og løbende retter ind efter, ret samstemmende sagde, at den del var det mindst relevante, og at man hellere ville have mere konkret bogføring og regnskab.

Men kurset er bygget op præcist, som det altid har været: 5 moduler, hvoraf det sidste er 2 x prøveeksamen og eksamen.

Samlet ser det sådan ud:

DiplomforløbSådan lidt forenklet altså. Men klik på  billedet, så kommer du videre til Regnskabsskolens hjemmeside, hvor du kan læse mere om kurset.

Eksamen er vigtig for kursisterne. Men den er også super vigtig for os: Har vi undervist godt nok? Har kursisterne fået viden nok til at bestå? Kan de løse både den praktiske opgave og tjekspørgsmål?

Hele ideen med Diplomkurset er, at vi skal have flere dygtige bogholdere. Derfor er det et krav, at underviserne ikke bare er teoretisk dygtige men også, at de har en solid erfaring fra den virkelige verden (her forstået som “udenfor handelsskolemiljøet”).  De fleste kursister arbejder allerede med regnskab/bogholderi eller skal til at gøre det og har nogle helt konkrete spørgsmål og problemstillinger, som kan løses på flere forskellige måder – og den bedste finder man ved at sparre med erfarne bogholdere, som har indblik i mange forskellige brancher. Så den funktion har kurset også.

Hjemmearbejde? For nogle er der meget, for andre er det relativt enkelt. Især i starten, hvor den grundlæggende bogføring skal på plads, er det meget forskelligt, fordi de, som i forvejen har arbejdsopgaver i bogholderiet, kan springe flere af de bogføringstunge opgaver over, mens det netop er den type opgaver, som giver de nye bogholdere den fornødne rutine i at bruge e-conomic.

Vi har åbent for tilmeldinger til holdet, som starter i august. Skal du med? Så tilmeld dig. Er du i tvivl? Ring til Regnskabsskolen på tlf. 3333 0161 og tal med Mathias.

 

Kommentarer { 0 }

Bilagenes kvalitet

Bedst mulig dokumentation – det er, hvad vi skal skaffe til bogholderiet.

Som ansvarlig for regnskabet skal du altid sørge for at skaffe den bedst mulige dokumentation. Det vil i de fleste tilfælde sige en originalfaktura. Denne kan godt være sendt elektronisk og printet ud på dit eget papir. Du kan
også opbevare bilagene elektronisk, men det skal dels være i et format, som SKAT og andre myndigheder umiddelbart kan læse, dels skal opbevaringen være meget forsvarlig: At din harddisk brød sammen er ikke tilstrækkelig undskyldning for ikke at kunne præsentere bilagsmaterialet, om du skulle blive bedt om det.

I nogle tilfælde får man ikke en faktura, men en kassebon eller anden kvittering. Den skal opfylde visse krav – herunder skal sælgeren kunne identificeres med CVR-nummer, beløb, momsbeløb, købets art og datoen skal fremgå. De store supermarkeder, posthuset, byggemarkeder osv. kan klare den slags. Mens de små kioskers kvitteringer er nogle gange er af så dårlig kvalitet, at man må bede om en håndskrevet regning med stempel på.

Dankortkvitteringer er ikke nok i sig selv. Vi kan købe for 40 kr. morgenbrød og hæve 200 kr. over beløbet, uden at det vil fremgå af dankortkvitteringen, hvad der er købt, og hvor mange kontanter, vi har hævet.

Køber du ind på loppemarkeder eller lignende, hvor det er svært at få en egentlig faktura, så få et håndskrevet salgsbevis. Så godt som det nu lader sig gøre. Du kan eventuelt styrke din dokumentation ved at tage et billede af det indkøbte. Køber du ind på auktioner eller handelspladser på internettet, kan dokumentationens kvalitet være svingende. Print en kopi af den oprindelige annonce ud og vedhæft mailkorrespondancen og en kopi af  bankoverførslen.

Er det umuligt at skaffe et bilag, kan man lave et erstatningsbilag selv. I meget sjældne tilfælde. Og SKAT har al mulig ret til at underkende bilaget, så man i hvert fald ikke får sit momsfradrag og måske heller ikke skattefradraget. Så: Bedst muligt bilagsmateriale giver bedst økonomi.

 

Kommentarer { 0 }

Beskyttet: Forsøg med broadcasting – ikke interessant :)

Dette indhold er adgangskodebeskyttet. For at se det, indtast venligst din adgangskode nedenfor:

Kommentarer { 4 }

Hvad læser de andre – mest populære indlæg i øjeblikket

Åh – statistik er dejligt. Og jeg har hele to, jeg kan følge med i, for at se, hvordan det går her på bloggen. Blandt andet kan jeg se, hvilke indlæg på bloggen, der er mest populære. Her i maj er det:

Fradrag for kontor i hjemmet
Rejseafregningsskema 2015
Diæter: Rejsefradrag og skattefri rejsegodtgørelse 2015
Beregning af vareforbrug/varelager
Kørselstaksterne for 2015
Sponsorater og skattemæssige fradrag
Bytteri mellem virksomheder
Beregning af helligdage for deltidsansatte funktionærer (med lønnet frihed på helligdage)
60-dages reglen
Bespisning på arbejdspladsen
AMU-kurser i Regnskabsskolen – Gode kurser med favorable økonomiske vilkår
Indskud i personligt ejede virksomheder – og hvordan får du pengene ud igen?
6 uger i sommerferien – få styr på alt det med bogføring og regnskab

 

– og hvad så med regnskabsskolen.dk? Ja, for webshoppen ser popularitetslisten sådan ud:

Bogen om skat – med virksomhedsordningen
Bogen om bogføring for begyndere
Bogen om fradrag – i erhvervsdrivende virksomheder
Bogen om bogføring med e-conomic
Moms og momsfradrag – en guide til iværksættere og selvstændige
Bogen om moms i Danmark
Bogen om løn og lønbogføring med DataLøn
Den store bogpakke
Bogen om nøgletal
Bogføring med e-conomic: Alle tre moduler – rabat

 

– og nu får e-conomicbogen forhåbentlig et boost igen, for 2. udgave udkommer “lige om lidt” med nogle gode opdateringer, bl.a. om den nye momsafregning og bankafstemningen. Så mon ikke den lister sig op på 1. pladsen i juni?

Kommentarer { 0 }

Filibuster-bogføring

Tax forms, spread sheet with pen and calculator.Ind imellem møder jeg personer, som har rigtig meget forstand på debet og kredit. Oven i købet så meget forstand, at de ikke mener, de gængse metoder til bogføring er effektive/rationelle/præcise nok og som derfor opfinder deres egne systemer.

Jeg har for nylig haft besøg af en virksomhedsejer, som selv havde lavet al bogføringen i et økonomisystem, og som for at være præcis angående sine indtægter og omkostninger havde bygget en ekstra dimension på bogføringen og til det brug havde nogle meget lange regneark, som udregnede forskellige ting og halvautomatisk genererede en posteringsjournal, som blev importeret til økonomisystemet og bogført. Med ialt 6-8 linjer (svarende til 12-20 posteringer) pr. salg, hvor jeg mener, vi ville kunne klare os med to eller tre.

Han kom, fordi han havde nogle ganske fornuftige spørgsmål omkring en bestemt udgiftstype og så skulle jeg “liiiige” se hans fine system.

Så kom jeg til at tænke på filibuster. Filibuster er “en maratontale afholdt af et parlamentsmedlem med det formål at sætte den lovgivende proces i stå”.

Denne selvstændige var selvfølgelig ikke ude på at sætte noget i stå – men kunne nemt komme til det. Bogføringen, som jo tjener flere formål og blandt andet skal kunne danne grundlag for kontrol i forbindelse med årsregnskabet, kan blive fuldstændig umulig at overskue, hvis der er unødigt mange linjer. Det kan være opsplitning af udgifter, som faktisk hører sammen, omposteringer pga. principskifte midt i regnskabsåret eller noget andet.

Når man som erfaren bogholder ikke ret hurtigt kan overskue bogføringen i en lille bogføringskreds, virker det mistænkeligt, og jeg vil gætte på, at nogle af de personer, som har lavet økonomisk kriminalitet har brugt filibusterbogføring som en del af vildledningsstrategien.

I dette aktuelle tilfælde er der dog bestemt ikke tale om snyd – det er bare en lidt for ivrig Excel-dreng, som lige skal styre sit kontrolbehov :). Men ikke en uinteressant kunde at få på besøg.

God bogføringsskik indebærer nøjagtighed – men også at skabe overblik.

—-

Bogføring kan godt være simpelt og gøres effektivt og gennemskueligt. Se Regnskabsskolens kursusudbud. Eller tjek den letlæste “Bogen om bogføring for begyndere” ud her.

Kommentarer { 2 }

Fejl i bogføringen

Jeg har jævnlig kontakt med iværksættere og selvstændige, som selv kan bogføre til daglig, men kommer lidt til kort, når det handler om usædvanlige transaktioner og derfor har en lille hotline eller kommer forbi til en times individuel undervisning i Regnskabsskolen.

Et af de hyppigste spørgsmål handler om fejlrettelser i bogføringen.

Hvis ikke fejl bliver rettet på en korrekt og tydelig måde, kan bogholderiet ende som noget værre, uigennemskueligt rod. Derfor:

Hvis du har lavet en fejl i bogføringen, skal du først ophæve fejlen. Det gør du ved at bogføre en linje, som er præcis, som den du lavede fejl i – men i modsatte side: Samme dato, samme bilagsnummer, samme tekst (evt. tilføjet “fejlrettelse” i slutningen af sætningen), samme beløb – men i modsatte side og samme modkonto. Så er hele transaktionen ophævet. Og så bogfører du bilaget igen, korrekt.

rette fejl
Hvis der er mange fejl og det hele er ved at blive for meget, kan det nogle gange betale sig at bogføre helt om – men kun hvis det er et lille regnskab. Ellers kan det nok bedre svare sig at få en times hjælp til bogholderiet, hvilket Regnskabsskolen også kan klare som fjernundervisning – så du behøver ikke engang at flytte til København for at være med :).

Kommentarer { 2 }