Takster og satser 2017

Her får du de vigtigste af de nye takster og satser for 2017, som SKAT har offentliggjort hen over efteråret. Der er nogle ændringer i forhold til 2016, som jeg har fremhævet med fed skrift.

2016 2017
Bundskat 9,08 pct. 10,08 pct.
Topskat 15 pct. 15 pct.
Bundgrænse for topskat (efter at AM-bidrag er trukket) 467.300 kr. 479.600 kr.
Skatteloft, personlig indkomst 51,95 pct. 51,95 pct.
Bagatelgrænse for personalegoder med forbindelse til arbejdet 5.800 kr. 5.900 kr.
Bagatelgrænse for personalegoder uden forbindelse til arbejdet 1.100 kr. 1.100 kr.
Værdien af fri telefon, computer og internet 2.700 kr. 2.700 kr.
Værdi af fri bil
Fra 160.000 kr. (minimumsbeløb) til 300.000 kr. 25 pct. 25 pct.
Over 300.000 kr. 20 pct. 20 pct.
Straksafskrivning af småaktiver 12.900 kr. 13.200 kr.
Diæter – rejsegodtgørelse
Kostgodtgørelse for andre lønmodtagere pr. døgn 477 kr. 487 kr.
Logigodtgørelse 205 kr. 209 kr.
Befordringsfradrag
Befordring mellem hjem og arbejde (over 24 km og op til 120 km frem og tilbage) 1,99 kr. 1,93 kr.
Befordring mellem hjem og arbejde (over 120 km) 1,00 kr. 0,97 kr.
Kørselsgodtgørelse (erhvervsmæssig brug af privat bil)
Skattefri kørselsgodtgørelse for de første 20.000 km 3,63 kr. 3,53 kr.
Skattefri kørselsgodtgørelse ud over 20.000 km 1,99 kr. 1,93 kr.
Kommentarer { 0 }

Webinar: 9 tips til din årsafslutning

Tag med på turen fra bogført materiale til korrekt skattemæssigt resultat.

På Regnskabsskolens gratis webinar får du  9 tips til, hvordan du tjekker dit eget regnskab. Hør om:

 • Reguleringer
  Hør om de poster, som skal reguleres i bogføringen, inden vi har et korrekt skattemæssigt resultat. Varelager, egetforbrug, repræsentation mv.
 • Afskrivninger
  Bliv opdateret på reglerne om skattemæssige afskrivninger.
 • Kontrol
  Få de vigtigste tjekpunkter, så du kan kontrollere, om dit regnskab er bogført korrekt.

For enkeltmandsvirksomhederne er der herefter kun en kort vej til færdigudfyldt selvangivelse, når det skattemæssige resultat er på plads i bogføringen – så det er bare med at hoppe med på vognen og få det på plads med det samme.

Næste planlagte webinar er mandag d. 9. januar 2017 kl. 19.

Tilmeld dig webinaret her: 9 tips til årsafslutningen

Kommentarer { 0 }

Bliver bogholderne afskaffet?

I sidste uge havde vi et stort fyraftensmøde for 24 bogholdere. Emnet var “fremtidens bogholderi”. Hvad er vores – bogholdernes – rolle i en fremtid, hvor computere kan så meget, at de klarer det meste af vores arbejde?

Det er vigtigt, at vi holder os ajour med udviklingen, hvis vi ikke vil tabe vores jobs på gulvet.

Hvis du vil høre, hvad jeg sagde om emnet, da jeg bød velkommen til aftenens gæst, kan du se en optagelse af det her:

Den teknologiske udvikling går stærkt, og inden for en overskuelig tidsramme vil 90%+  af virksomhedernes bilag kunne bogføres helt automatisk. Bogholderen skal derfor ikke længere sortere, nummerere og kontere bilagene. Det klarer computerne for os.

Næste år holder vi et kursus, som vi har kaldt “Fremtidens bogholderi – bogholderens rolle”.

Nyt kursus i Regnskabsskolen

På dette to-dageskursus i Regnskabsskolen kan du få et indblik i, hvordan de nye programmer fungerer, du kommer til at afprøve det i praksis, og vi kommer til at arbejde med de udfordringer, bogholderne står overfor i den nærmeste fremtid.

Indhold
– Gennemgang af tekniske muligheder og præsentation af fuldautomatisk it-løsning
– Eksempler på stærke og svage sider ved autobogføringen
– Bogholderens arbejdsopgaver i forbindelse med autobogføring
– Afprøvning i praksis – vi bogfører 600 bilag på “ingen tid”
– Diskussion af bogholderens nuværende og fremtidige rolle
– Gennemgang af controlleropgaver, som bogholdere kan inddrage i deres arbejdsbeskrivelse
– Praktisk løsning af controlleropgave.

Du kan læse mere og tilmelde dig her: Kursus i fremtidens bogholderi – bogholderens rolle

Kommentarer { 0 }

Slut med portoudlægsordningen

Mange webshops har benyttet den fordelagtige ordning, hvor momsfritaget porto med PostDanmark er blevet videresolgt til kunderne som udlæg, uden at det har været specificeret. Der har så alene været afregnet moms af et eventuelt overskud:

Salg af ekspeditionsgebyrer (evt. faste satser)
– køb af momsfritaget porto
= momspligtigt overskud på portoudlægsordningen

Denne ordning er der faktisk ikke lovgrundlag for at have, så SKAT har derfor udsendt et styresignal som beskriver, at det fra 1. januar 2017 ikke længere er tilladt at benytte portoudlægsordningen.

Du kan se styresignalet her: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2232366&vId=0 (åbner i et nyt vindue).

Hvis du indtil nu har benyttet portoudlægsordningen, skal du fremadrettet ændre praksis, sådan at ekspeditionsgebyrer, når det er en standardsats og ikke et udlæg, bliver fuldt momset.

I Regnskabsskolen har vi benyttet ordningen i forbindelse med vores bogsalg og skal derfor til at finde ud af, hvad vi skal gøre. Jeg tænker, at vi nok kommer til at skrive priser på bøgerne inkl. forsendelse i webshoppen, når vi nu skal momse hele beløbet alligevel. På den anden side, så vil det favorisere de, som køber en enkelt bog, hvor de, som køber flere kommer til at betale “dobbelt” porto – og det kan vi jo ikke have.

Hvad gør I hos jer?

Kommentarer { 2 }

Rejsefradrag og skattefri rejsegodtgørelse 2017

Som bekendt foregår arbejdet i en virksomhed ikke altid i selve virksomheden. Nogle gange er det nødvendigt at rejse, og de nødvendige udgifter, som opstår i forbindelse med rejsen, betales som regel af arbejdsgiveren.

Når vi her taler rejseudgifter, så drejer det sig om rejser, som varer mindst 24 timer, og her omfatter rejseudgifterne befordring frem og tilbage, selve udgiften til overnatning samt bespisning på rejsen.

Der er 2 måder, rejseudgifterne kan betales på:

 • Arbejdsgiver betaler alle udgifter, som er fradragsberettigede, og bilagene bogføres i bogholderiet
 • Der udbetales diæter efter statens takster til den rejsende. Ved udbetaling af diæter får virksomheden fradrag for diætudbetalingen, og den rejsende bliver ikke beskattet af beløbet.

De satser, som diæter udbetales efter, er maksimumsatser pr. døgn. Satserne fremgår af skemaet, og som du kan se, er der særlige regler for turistchauffører:

Satser

2016

2017

Logi pr. døgn

205 kr.

209 kr.

Kost pr. døgn

477 kr.

487 kr.

Kost for turistchauffører pr. døgn ved rejse i Danmark 

75 kr.

75 kr.

Kost for turistchauffører pr. døgn ved rejse i udlandet

150 kr.

150 kr.

Hvis rejsen varer mere end et døgn, beregnes fradraget med 1/24 af satserne pr. påbegyndt time. Her finder du rejseafregningsskema med 2016-satserne. Rejser under et døgn er ikke omfattet af rejseafregningsreglerne.

Særlige regler for selvstændige og lønmodtagere, som får diæter som fradrag

Man skal være opmærksom på, at der er en øvre grænse for selvstændigt erhvervsdrivende (og for lønmodtagere, som ikke får diæterne udbetalt af arbejdsgiveren, men i stedet for tager dem som et fradrag). Loftet er på 26.800 kr. i 2017 (26.200 kr. i 2016). Det betyder, at alle rejseaktiviteter ud over dette beløb ikke kan betales med skattefri diæter, men kun efter regning, hvor de faktiske udgifter bogføres.

Til gengæld er det tilladt at “plukke”. Man kan derfor vælge, at firmaet betaler for hotellet (de 209 kr. til logi rækker ikke langt), og at man får diætbeløbet udbetalt. Husk, at hvis hotellet inkluderer morgenmad, skal kosttaksten nedsættes. Det samme gælder, hvis man får betalt frokost af en samarbejdspartner, eller firmaet betaler for middagen, hvis rejsen har noget repræsentation inkluderet.

De nedenstående satser skal nedsættes med procenter for hvert måltid, som den rejsende ikke skal betale af sine diætpenge:

Fri kost 75 procent
Fri morgenmad 15 procent
Fri frokost 30 procent
Fri aftensmad 30 procent

 

Hvis du lægger procenterne sammen (eller kikker på “fri kost”), giver det kun 75 % af det samlede kostbeløb. De resterende 25 % er til “småfornødenheder”, såsom en kop kaffe, mens du venter på toget, eller en avis til at læse på hotelværelset.

Samlet set er det altså en glimrende og fleksibel ordning, som er let at administrere for alle – også de af os, som har svært ved at huske at gemme alle småbilagene undervejs på en rejse.

Du kan læse mere om rejser og SKATs definition på, hvornår en rejse er en rejse, i disse 2 links:

Skattefri rejsegodtgørelse
Rejsefradrag

Kommentarer { 2 }

Nyt arbejdsgiverbidrag under Samlet Betaling: AFU

Alle virksomheder, der betaler ATP-bidrag, skal fremover betale til AFU – Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede. AFU skal sikre udstationerede lønmodtageres løn, når de arbejder i
Danmark. Dvs. hvis en udenlandsk arbejdsgiver ikke har udbetalt løn til en udstationeret lønmodtager, kan AFU under visse betingelser dække lønnen.

Bidraget opkræves via Samlet Betaling – første gang i december.

Det fungerer rigtig effektivt med ATPs samlede betaling, fordi der bare kan lægges bidrag på bidrag, uden at det egentlig er til yderligere besvær. Men omkostningen – skatten – kommer vi jo ikke uden om, at disse sociale bidrag er. Og når det foregår på denne måde gennem samlet betaling, så bliver den ligesom listet ind, der er ingen snak om det – det sker bare.

I virkeligheden kunne ATP lige så godt tage hele skridtet: Siden alt bliver beregnet på baggrund af ATP-betalingerne, kunne man med fordel opkræve det sammen med ATP-bidragene. Så ville vi også kunne få alle – og ikke bare udvalgte – lønsystemer til at stå for den automatiske overførsel.

Med det nye bidrag omfatter “Samlet betaling”:

 • Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)
 • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES)
 • Barsel.dk
 • Finansieringsbidrag
 • Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU)

Mange bække små …

Kommentarer { 0 }

Kørselsgodtgørelsen 2017

Så er satserne meldt ud fra SKAT. Kørepengene – eller kørselsgodtgørelsen – eller kilometerpengene (kært barn mange navne) er en af de satser, som rigtig mange selvstændige følger med i og bruger hele tiden.

Igen i år er kørselsgodtgørelsen faldet. Det bliver altså billigere og billigere at køre bil.

Kørselsgodtgørelse: 2017 2016
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år) 353 øre/km 363 øre/km
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel ud over 20.000 km/år) 193 øre/km 199 øre/km
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert) 52 øre/km 52 øre/km
Kørselsfradrag mellem hjem og arbejde:
Kørselsfradrag (0-24 km) Intet fradrag Intet fradrag
Kørselsfradrag 25-120 km 193 øre/km 199 øre/km
Kørselsfradrag over 120 km 97 øre/km 100 øre/km
Kørselsfradrag over 120 km i visse udkantskommuner 193 øre/km 199 øre/km
Kommentarer { 2 }

Brevkasse for lønmodtagere

Jeg får af og til spørgsmål fra lønmodtagere i min brevkasse, men min brevkasse er som bekendt for selvstændige. Nu har Dorthe Olsen fra DFO Regnskab lavet en brevkasse for lønmodtagere, så fremover ved jeg, hvor jeg skal sende dem hen.

Klik her for at gå til Dorthes brevkasse for lønmodtagere hvis du har spørgsmål til skat, løn mv. som lønmodtager.

 

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Moms på vin til momsfrit foredrag?

SpørgsmålHej Anette.

Jeg skriver til dig, fordi jeg har et spørgsmål omkring momsfritagelse i forbindelse med en vinsmagning/foredrag mit firma skal afholde for et andet firma.

Så vidt jeg kan læse mig frem til, er selve foredraget momsfritaget, idet jeg skal tale frit om min baggrund i vinens verden og efterfølgende guide deltagerne i en vinsmagning. Men jeg er i tvivl om hvordan vinene, som skal bruges til vinsmagningen, skal registreres. (Vi har selv importeret vinene fra et EU-land og har betalt punktafgift.)

Jeg vil helst give kunden en samlet pris pr. deltager, hvori mit honorar og vinenes værdi er inkluderet. Dvs. en faktura uden moms.

Men er det nødvendigt at lave en faktura til kunden for vinene separat for at tage højde for momsen, eller må jeg gerne “bare” have dem som en del af udgifterne i forbindelse med foredraget, og således ikke betale moms af dem (idet de jo i så fald ikke vil blive solgt)?

Håber jeg har fået stillet spørgsmålet på en forståelig måde. Synes det er lidt indviklet.
På forhånd mange tak for hjælpen!

VH Signe

SvarHej Signe

Hvis vinen kan siges at være en “bi-aktivitet” i forbindelse med  foredraget, er det momsfrit. Fordi momsen følger hovedydelsen, og den er som foredraget er beskrevet momsfri. Men har vinsmagningsdelen et vist omfang, så de f.eks. også får vin med hjem, skal du lave en faktura med både momsede og momsfritagede elementer på.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Hvordan fakturerer jeg kunder for kørsel?

SpørgsmålHej Anette

Tak for en god brevkasse :-)

Jeg har et par spørgsmål vedr. borgføring i e-conomic, (har et lille enkeltmands konsulentfirma)

1. når jeg kører ud til kunde kontakter/jobsamtaler, (fører naturligvis kørebog) så bogfører jeg udgiften på konto 2230 (km-penge) og modpostere på mellemregningen er det ikke korrekt?

2. I nogle tilfælde aftales det, at jeg får kørselsgodtgørelse af kunden efter statens takster, her er mit spørgsmål?
når jeg fakturere kunden, skal de 3,63 kr. så tillægges moms? og ift. selve bogføringen skal det vel stadig bogføres på 2230 og modposteres på mellemregningen?

3. Hvis der aftales fast pris for kørsel (overstiger naturligvis ikke statens takst) hvad så?

4. Udlæg til ex. taxi, fly mv. hvordan kontere jeg det (hvilke konti)? det er jo en nul omsætning – jeg lægger pengene ud og får dem efterfølgende pba. fremvisning af bilag.

Håber du kan svare på mine spørgsmål :-)

Mvh.
Tina

SvarHej Tina

Undtagelsesvis kommer der her fra på hele fire spørgsmål samtidig :)

 1. Ja, det er korrekt. Du kan også vælge at udbetale kørselsgodtgørelsen til dig selv månedligt. Hvis det havde været et selskab, f.eks. ApS, skulle det foregå via lønsedlen.
 2. Udgiften til kørslen skal stadig på 2230. Men indtægten skal ikke: Den skal op i indtægterne – og biydelsen (kørsel) følger hovedydelsen (det, du leverer til din kunde). Så hvis din øvrige faktura er momset, skal kørslen også være det.
 3. Det skal stadig faktureres med moms, hvis dine øvrige indtægter er momsede – og det er sådan set uanset om du aftaler et højere eller lavere beløb end den faktiske kørselsgodtgørelse.
 4. Ja. Jeg ville lave en (momsfri) udlægskonti til de udlæg, du afholder og sender direkte videre til dine kunder.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

Bognyhed: Varelageret – set fra bogholderiet

Bog: Varelageret - set fra bogholderietDen 8/11-16 udkommer min nye bog om varelager.

Det er en lille bog på kun 50 sider – prisen er også lille. Bogen indeholder de skattemæssige og regnskabsmæssige regler om, hvordan man opgør varelageret, der er også et afsnit om inddirekte produktionsomkostninger, og bagerst i bogen er der konkrete anvisninger til, hvordan man bogfører varelagerreguleringer mv.

Du kan allerede nu bestille bogen, som så vil blive sendt til dig på udgivelsesdagen: Varelageret – set fra bogholderiet

Og bruger du rabatkoden ‘lager’ inden d. 4/11, får du 15 % i rabat.

Kommentarer { 0 }

Porto med moms

udklipFrimærker er ikke bare frimærker. Længere.

En af Regnskabsskolens venner på FB har sendt mig den kvittering, du kan se et billede af her ved siden af. Det er “frankeringsmærker” med moms. !!!!

Jeg har undersøgt sagen, og det viser sig, at de såkaldte Quick-breve er med moms. Quick-breve er breve, som bliver leveret dagen efter, de er afleveret på posthuset. Altså ikke i postkassen – på posthuset.

Det koster 27 kr. at sende et Quick-brev fra posthuset. Og beløbet er inklusive moms.

Årsagen til, at der er moms på er, at Quick-brevene ligger uden for PostDanmarks almindelige “befordringspligt” og derfor er en momset ydelse på linje med erhvervspakkerne og de private udbydere af leveringsservices.

I bogholderiet betyder det, at du skal have to portokonti – en med moms og en uden moms, hvis I bruger den eksklusive service, som et Quick-brev er.

 

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Skal jeg angive flere års underskud i rubrik 112?

SpørgsmålHej Anette,

Tak for din gode bog om bogføring for begyndere, den har været en stor hjælp til at finde rundt i det her afsindige skattebureaukrati. Men der er en enkelt ting jeg ikke synes jeg kan finde noget om i bogen, så jeg håber du kan svare på det her.

Jeg udvikler software (momsregisteret enkeltmandsfirma), men på grund af tekniske problemer og forsinkelser har jeg ikke fået solgt noget endnu (forventer noget salg i 2016) og har derfor haft et mindre underskud både 1. og 2. år (2014/2015) på grund af udgifter til nødvendig software og lignende.

På selvangivelsen sidste år angav jeg så underskuddet fra 2014 under rubrik 112. Men hvad gør jeg så i år? Skal jeg lægge underskuddet fra 2014 sammen med underskuddet fra 2015 og så anføre summen i rubrik 112 på selvangivelsen for 2015? Eller hvad?

m.v.h.
Richard

SvarHej Richard

Du skal ikke medtage resultatet for 2014 men kun 2015 i den skattemæssige opgørelse: Hvis du tager 2014 med, vil du få den skattemæssige værdi af resultatet for 2014 med to gange, og det er jo ikke tanken. Du skal derfor kun skrive underskuddet for 2015 i rubrik 112.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 2 }

Brevkasse: Kan servering til produktpræsentation trækkes fra?

SpørgsmålHej Anette

Jeg sælger forskellige helse- og kosttilskud og cremer, og afholder i den forbindelse nogle produktpræsentationer hos mig selv. Til en produktpræsentation er der ca 6-8 potentieller kunder, og jeg serverer en kop kaffe, lidt chokolade, frugt og nødder. Hvordan er fradragsreglerne ifbm. med sådan en beskeden form for servering?

Hilsen
Jacob

SvarHej Jacob

Overvejelserne går altid på, om der er tale om repræsentation (med begrænset fradragsret) eller reklame (med fuld fradragsret).

Når traktementet er beskedent i forhold til salgsindsatsen, kan man godt betragte udgiften som repræsentation. Så hvis du serverer kaffe og kage eller lignende til et salgsmøde, som du beskriver, mener jeg, at du kan betragte det som en fuldt fradragsberettiget reklameudgift.

Dbh.
Anette

Snyd ikke SKAT – eller dig selv: Læs Bogen om fradrag

Kommentarer { 0 }

Kørselsregnskab for medarbejdere

Hvis du har medarbejdere, skal du måske indimellem udbetale kørselsgodtgørelse til en af dem, som har kørt et ærinde for din virksomhed i sin egen bil.

Allan fra PLI Forsikringsmæglere var så rar efter et af mine foredrag hos Dana at sende mig det skema, de bruger til kørselsafregninger for medarbejderne. Jeg måtte også gerne dele det med læserne her på bloggen, så værsågod:

Hent skemaet (xls-fil) her: Kørselsafregning for medarbejder 2016

Kommentarer { 0 }

Årsrapport og selvangivelse for selskaber – efteruddannelse i Ikast og København

Copy of Årsrapport jylland

Vi vil jo gerne rundt i landet. Og denne gang er det Kaspers tur til at komme afsted – til Ikast for at holde et tredages kursus. Kurset er målrettet bogholdere og andre, som arbejder professionelt med regnskab og bogføring, men som endnu har til gode at indrapportere deres første årsrapport selv.

Du kan læse om kurset her.

Kurset i København starter i næste uge,  kurset i Ikast om en måneds tid – så du kan godt nå at tilmelde dig.

Vi taler om små hold: Der er meget at lære, så det kan ikke nytte noget, at man sidder som nr. 19 i et stort klasselokale. 6-8 personer pr. hold er, hvad vi går efter, og hvis der er mere end 8 tilmeldte, deler vi holdet i to.

Så saml alle dine spørgsmål sammen og meld dig til tre dages inspirerende og effektiv undervisning i årsrapporter og selvangivelser for IVS og ApS.

Kommentarer { 0 }

Jubilæums-konkurrencen er slut

Tak for alle jeres søde kommentarer. Konkurrencen er slut nu, og der er blevet udtrukket nogle vindere.

Vinder af 2,9 kg. Quality Street (eller den store bogpakke i tilfælde af, at du ikke kan lide chokolade):
Jacob Søby Bang

Vindere af en valgfri e-bog fra Regnskabsskolens e-butik:
Pernille Bogø Jørgensen
CamillaK
Henrik Bautz
Henrik V Blunck og
Cinna Egholm

… men da Cinna arbejder i Regnskabsskolen og derfor allerede har alle bøgerne (eller får dem), trækker vi en anden vinder i stedet:
filipM

Vinderne får direkte besked – det klarer Cinna for mig.

Tak fordi I deltog allesammen.

Jeg glæder mig til at se jer her på bloggen også fremover.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

10 års jubilæum på anettesand.dk i dag

 

10-år-på-bloggen

Rabat og konkurrence: Nederst i indlægget :).

Jeg kan lige så tydeligt huske, da Jesper Laugesen i april 2006 viste mig WordPress og lærte mig at blogge.

Det var fantastisk! Følelsen af, selv at kunne kommunikere på internettet, uden at skulle igennem en IT-specialist først – og kunne uploade, redigere og slette. Så den 9. april 2006 startede anettesand.dk.

Dengang så siden sådan ud:

2006

Og det første indlæg kan du læse her:
http://anettesand.dk/2006/velkommen-til-min-blog/

Som det fremgår, vidste jeg fra starten, at jeg ville have en brevkasse. Og den har jeg sådan set haft siden. Helst præcist: 296 besvarede  brevkassespørgsmål. Og en del, som ikke er blevet besvaret (især dem fra handicaphjælpere, som ikke kan forstå, at de ikke kan få diæter, når de er på døgnvagter), og nogle som er besvaret privat på grund af spørgsmålenes særlige karakter.

Jeg beholdt ikke designet ret længe. Men skiftede i 2007, 2008 og 2009. Herefter holdt layoutet frem til 2014 (delvist pga. for stor travlhed til faktisk at få gjort noget ved det)… hvor jeg skiftede igen, ovenikøbet to gange, så vi endte med det nuværende udseende på bloggen. Turen har været sådan:

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak til Way-Back-machine, som heldigvis er bedre til at huske end jeg, når det gælder bloggens udseende.

Jeg bruger et statistikprogram og følger med i, hvor mange, der læser – og især, hvor mange faste læsere jeg har, her på bloggen. Til jer, som kommer jævnligt forbi, vil jeg sige særskilt tak for opmærksomheden. Mange af jer sender tips på mail til mig, når der er noget af interesse, nogle har endda tilbudt at hjælpe, f.eks. med at forbedre rejseafregningsskemaet, lave kørselsregnskab osv. til udgivelse her på bloggen. Det er jer – de faste læsere – jeg især skriver til i dag.

Jeg kan fortælle, at vi – ud over de 1249 indlæg (dette bliver nr. 1250) også har rigtig mange kommentarer. Flest har dette indlæg fået –  nemlig 160. Men i forlængelse af brevkassen er langt de fleste af kommentarerne konkrete spørgsmål og mine svar. Så man kan ikke sige, at der er rigtig mange debatindlæg – der er nogle – men der er virkelig mange indlæg, som stiller uddybende spørgsmål til de forskellige emner, jeg skriver om.

Det smarte ved sådan en WP-blog er, at man kan styre ret mange ting, uden egentlig at vide noget som helst om, hvordan en hjemmeside skal bygges. Den blog, I læser og ser, er for 99,5%s vedkommende helt erhvervsmæssig, jeg skriver om ting, som har en eller anden relation til mig fag eller Regnskabsskolen. Men en lillebitte del er privat – og nogle gange kan jeg lave en privat side, som jeg bruger til “et eller andet privat” – og så kan man bare gemme siden, så den ikke kommer med i menuerne – så det kun er den eller har fået et link, der læser den. Det ER da praktisk! Gør du noget tilsvarende?  Jeg elsker WordPress. Og jeg elsker at have en blog.

Derfor er det også en stor dag for mig, at jeg har haft den i 10 år. Så det skal fejres.

Vi fejrer den med en konkurrence og en rabatkode.

KONKURRENCE:

Hvis du 20160310_134351skriver en kommentar under dette indlæg, deltager du i konkurrencen om

 1. præmie: En stor dåse Quality Street (2,9 kg.) (eller den store bogpakke, hvis ikke du bryder dig om chokolade)
 2. – 5. præmie: En valgfri e-bog fra Regnskabsskolens webshop

Konkurrencen løber i 10 dage, så du skal have skrevet din kommentar inden den 18. april 2016 for at deltage.

RABAT:

Hvis du køber bøger eller kurser i Regnskabsskolens webshop fra nu af og 10 dage frem (10 års jubilæum – 10 dages rabat :)) – får du ikke bare 10 men hele 20 procents rabat på dele molevitten, altså alle bøger og kurser. Du skal bruge rabatkoden “blog10“, når du køber kurser her eller bøger her.

Og helt ekstraordinært: Hvis du køber vores nye e-kursus i bogføring med e-conomic, får du det til halv pris – men kun i denne weekend. Du kan købe det her: e-conomic e-kursus.

…. så tak til alle jer, der læser med. Hvis ikke I var her, var der ingen grund for mig til at skrive. Jeg vil ønske jer alle en rigtig god weekend og på gensyn her på bloggen en anden gang.

De bedste hilsner
Anette

Kommentarer { 50 }

Mest populære downloads her på bloggen

Så har jeg igen været inde for at se på statistikken. Det er både sjovt og relevant at se, hvilke indlæg, der er bedst besøgt, det giver mig en idé om, om jeg er på rette vej….

Indlæg, hvor der er filer med, er populære. Og lige nu er t0p-10 listen:

Rejseafregningsskemaet for 2016

 anettesand.dk/wp-content/rejser2016.xls

Rejseafregningsskemaet for 2015

 anettesand.dk/wp-content/rejser2015.xls

Goodwillberegningsskema

 anettesand.dk/goodwillberegning.xlsx

Momsafstemningsark

 anettesand.dk/momsafstemning.xlsx

Arbejdstidsskema

 anettesand.dk/arbejdstid.xlsx

Rejseafregning 2016 til Mac

 anettesand.dk/wp-content/rejser2016-macosx-numbers.numbers.zip

Kontoplan til ApS i SummaSummarum

 anettesand.dk/ss-aps.zip

Kørselsregnskab, kopiark

 anettesand.dk/wp-content/K?rselsregnskab-kopiark.pdf

Engelsk kontoplan (SummaSummarum)

 anettesand.dk/engelskkontoplan.xls

Driftsbudget, 12 måneder anettesand.dk/wp-content/driftsbudget.xls

 

… så smut ind og hent, hvad du kan bruge :).

Kommentarer { 0 }

Gaveregler forklaret i farverig oversigt

Det kan være forvirrende at finde hoved og hale i reglerne for firmagaver – til medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder. Det har sendentanke.dk gjort en indsats for at gøre nemmere med denne farverige infografik. Måske giver den dig et bedre overblik?

Infografik om gaver

Kommentarer { 0 }