Oversigt | ydelser

Handel med ydelser – momsfritagelse

Hovedreglen er, at leveringsstedet for ydelser er momsbeskatningsstedet. Det vil sige, at en ydelse skal momses i det land, den leveres i.Ved hjælp af den såkaldte omvendte betalingspligt – reverse charge.  Hvis vi får leveret en ydelse her i Danmark skal den altså momses. Der er dog 21 undtagelser:

 1: Sundhed
 2: Social forsorg og bistand
 3: Undervisning (dog ikke al undervisning)
 4: Visse foreninger
 5: Amatøridræt
 6: Kulturelle aktiviteter
 7: Kunstnerisk virksomhed (udøvende kunstnere, husk kunstnermomsen)
 8: Udlejning af fast ejendom
 9: Salg af fast ejendom (dog nye regler om byggegrunde)
10: Forsikring
11: Finansielle aktiviteter
12: Lotterier, pengespil
13: Post Danmarks “pligtvirksomhed”
14: Nye frimærker
15: Personbefordring (buskørsel: Dog kun rutekørsel)
16: Ydelser fra bedemænd vedr. bisættelser  (også en slags personbefordring)
17: Velgørende arrangementer (når der er søgt om tilladelse først)
18: Genbrugsbutikker (særlige betingelser, ikke alm. vintagemodebutikker)
19: Selvstændige grupper (ikke relevant for selvtændigt erhvervsdrivende, der er tale om “uddannelsessekretariater” og tilsvarende for organisationer, hvor den selvstændige gruppe ikke kan/må tjene penge på aktiviteten.)
20: Investeringsguld
21: Almennyttige foreninger

Nogle af aktiviteterne (f.eks. social forsorg og bankvæsen) er omfattet af lønsumsafgiften i stedet for momsen.

Så er der jo også nogle få aktiviteter, som har en såkaldt 0-moms. Det er de bedste: For den type virksomheder skal ikke opkræve salgsmoms men de må trække den fulde købsmoms fra. Det er på den måde, avisstøtten i Danmark fungerer.

Men langt de fleste ydelser er momsede. Helt almindeligt.

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Faktura fra Indien

Hej Annette,
Jeg har spørgsmål omkring hvordan danske virksomheder skal håndtere en faktura fra en indisk virksomhed. Jeg har startet
en indisk virksomhed og kan fakturere uden Service Tax (i hvert fald det første stykke tid). Hvad skal mine kunder gøre med
momsen, når de får en faktura fra min indiske virksomhed?

1) De skal selv beregne dansk moms, ikke?
2) De skal bogføre denne selvberegnede moms på deres normale købsmoms-konto? eller på en anden konto, som hedder?
3) Når de indberetter moms til SKAT skal de så angive den selvberegnede moms sammen med den anden moms eller skal det indberettes i enanden rubrik?

Er der andet, man skal være opmærksom på?

Håber du kan hjælpe mig med lidt klarhed omkring dette.

Hvis der er tale om varer, vil alt det med moms og told blive ordnet ved indførslen i Danmark, og fra SKAT vil køberen få en opgørelse over, hvad der skal indberettes på momsagivelsen.

Hvis der er tale om ydelser, skal momsværdien angives som dansk moms, nøjagtig som al anden erhvervelsesmoms. Hvordan det præcis skal bogføres, afhænger af økonomisystemet.

Kommentarer { 2 }