Oversigt | validering af momsnummer

Validering af momsnummer

Jeg er ved at skrive en artikel til et kommende nummer af Iværksætteren om moms. Og det er sådan set en vanskelig opgave: Hvordan koger man SKATs momsvejledning (på ca. 750 sider) ned til noget brugbart og forståeligt på ca. 5.000 tegn?

En af de oplysninger, som skal med er, at hvis man sælger varer til en momspligtig kunde i et andet EU land, skal regningen være uden moms. Til gengæld er man som sælger forpligtet til at tjekke, at den pågældende virksomhed har et gyldigt momsnummer. Det skal bruges i forbindelse med de kvartalsvise indberetninger til SKAT (som tidligere hed listeangivelser).

Valideringen af momsnummeret – altså tjek op på, om det findes og er gyldigt – kan foregå på Europa-kommissionens hjemmeside: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=da.

 

Kommentarer { 5 }