Immaterielle anlægsaktiver

Det er vigtigt, at din virksomheds regnskab er retvisende. Herunder at dine aktiver er til stede og har den værdi, de er optaget i regnskabet til. Nogle dele af regnskabet er mere håndgribelige end andre: Vi kan tælle varelageret op Fortsæt læsning Immaterielle anlægsaktiver