Oversigt | tidsregistrering

Tidsregistrering/arbejdstidsskema

Her er et arbejdstidsskema klar til brug for 2. halvår 2011. Ingen ændringer er nødvendige, hvis der er tale om en stilling på 37 timer ugentlig + frokostpause.

Hent arbejdstidsskemaet her.

Kommentarer { 2 }