Oversigt | strekle. CSC

Rykkere fra SKAT: Pas på pga. CSC-strejken

SKAT har i en pressemeddelelse gjort opmærksom på, at både borgere og virksomheder kan risikere at få fejlagtige rykkere i disse dage, fordi SKATs systemer ikke er opdaterede. Det skyldes konflikten i CSC, som også har den konsekvens, at eventuelle indbetalinger til SKAT måske ikke bliver korrekt registreret. SKAT lover dog, at ingen data bliver mistet – så det er da en trøst (eller rettere: Det burde da også lige mangle). Hvis du får en rykker, du mener ikke er korrekt, så vil jeg foreslå dig ikke at ringe til SKAT lige nu, for de kan formentlig ikke hjælpe. Vent et par uger – eller – hvis der er grimme deadlines på: Meddel SKAT, at du venter med at betale, til rykkeren er bekræftet, så har du i det mindste reageret.

Kommentarer { 5 }