Oversigt | småaktiver

Straksafskrivning af små aktiver

Beløbsgrænsen for straksafskrivning af småaktiver ændrer sig ikke fra 2009 til 2010. Også i 2010 er grænsen 12.300 kr. (se SKATs oversigt).

Reglen betyder, at driftsmidler, vi køber i virksomhederne, som koster under 12.300 (+ moms, hvis man er momsregisteret) kan trækkes fra i samme år. F.eks. PC-ere. Mens driftsmidler, som koster mere end 12.300 kr. skal bogføres som et anlægsaktiv og afskrives over flere år.  Så det bliver nemt at huske i år: Kilometergodtgørelsen, diæterne og straksafskrivningerne har ikke ændret sig.

Kommentarer { 2 }