Oversigt | skattekontoen

Skattekontoen: Bogføring og afstemning

Der er jo ingen tvivl om, at SKAT har forbedret det materiale, vi har adgang til på skat.dk for de selvstændigt erhvervsdrivende med “skattekontoen” som kronens juvel. Så kan der være så mange andre forhold, vi (man) (jeg) er utilfredse med, men skattekontoen fungerer godt: Det er let at få overblik over en virksomheds økonomiske mellemværender med SKAT.

Imidlertid går det ind imellem lidt galt: Enten er den selvstændige bagud med betalingerne eller SKAT er. Det sidste kan f.eks. ske, hvis virksomheden har en ældgammel og forlængst løst problematik, f.eks. en manglende nulangivelse: Det sætter åbenbart hele systemet på “hold”, sådan at virksomheden ikke kan få overskydende skat, negativt moms mv. retur. Desværre også i lang tid efter, at forholdet er rettet op.

I bogholderiet har vi derfor nogle udfordringer: For i og med at skattekontoen er kommet, skal den jo afstemmes som en hvilken som helt anden likvid konto. Spørgsmålet er: Hvor skal man placere den?

Nedenfor kan du se et eksempel på en virksomhed, som pr. 31.12.14 har knap 60.000 kr. til gode. Det skal bogføres. Som hovedregel er der jo ikke et samlet tilgodehavende hos SKAT, men jeg har altså nogle virksomheder, hvor det ser ud til at være mere undtagelsen end reglen.

Placerer jeg så skattekontoen under virksomhedens aktiver? Eller holder vi os til det principielle og lægger den under passiverne?

I den helt aktuelle sag bogfører jeg i et økonomisystem (SummaSummarum), hvor jeg kan fjerne konti, hvis de er ubrugte i et år, og jeg skal derfor ikke hænge på en forkert placeret konto i årevis. Så jeg tænker, at jeg vil oprette kontoen som et omsætningsaktiv, lige under debitorerne. Og så  bliver der jo en række linjer at bogføre med alle de små rentebeløb…. Men i e-conomic, Dinero og andre regnskabsprogrammer, hvor reglerne for sletning af konti er lidt mere stive ville jeg nok vælge at bogføre dette aktiv på en passivkonto.

Hvad gør du i dit bogholderi?

Udklip

Kommentarer { 0 }

Moms og skat via Nets

Det er nu muligt at tilmelde “automatiske betalinger” på SKATs TastSelv-erhverv. Ved at gøre det, vil moms, udbytteskat mv. automatisk bliver overført, når det er indberettet – du sparer altså turen over i netbanken.

Vejledning findes hos SKAT her.

Det er let at gøre: Når man har valgt det aktuelle tilmeldingsområde, skal der bare udfyldes bankoplysninger. Det ser sådan ud:

Udklip (klik på billedet, hvis du vil se det i en læsbar størrelse)

 

 

Bemærk: Der går nogle dage fra tilmeldingen, til det virker. Så hvis du tilmelder dig i dag, kan du ikke regne med, at momsen for 2. halvår/4. kvartal 2014 kommer med: Den skal du stadig selv overføre.

For virksomheder, som har styr på likviditeten og altid betaler til tiden, er det bare arbejdsbesparende. For de, som har svært ved at betale og ind imellem er nødt til at lave en særlig aftale med SKAT om f.eks. at dele momsen over i 2-3 dele, kan det ikke betale sig.

Samlet må man sige, at SKAT får flere og bedre funktioner på hjemmesiden. Men at de pædagogisk og layoutmæssigt stadig har meget lang vej at gå. Det kommer nu nok, når de store klumper af funktionalitet er på plads?

 

Kommentarer { 0 }

Vigtigt vedrørende momsindbetaling til den nye skattekonto

Bankerne kan ikke ligefrem prale af høje indlånsrenter. Mon ikke vi er mange, som har den lette “0%”?

Flere indbetaler blandt andet af den grund momsen lige så snart, de har beregnet den. Det kan jo være lige meget, når der hverken er renter sparet eller tjent ved at lade pengene stå på egen konto. Men nu, hvor alle virksomheder har fået en ny “skattekonto”, skal man lige passe på.

SKAT har nemlig ikke lov til at opbevare penge, som rettelig tilhører borgerne/virksomhederne, i mere end højst fem dage. Så her har vi et problem: Indbetaler du din moms mere end fem dage tidligere end betalingsfristen, kan du som hovedregel regne med at få pengene retur igen.

Der er heldigvis en løsning: Inde på SKATs tast-selv kan du angive, at du ikke ønsker pengene retur, og så må de gerne beholde dem. Her er en vejledning:

1. I menuen til venstre (når du er logget ind), kan du finde punktet “Skattekonto”. Det klikker du på.

Menu fra tast-selv

2. Så folder menupunktet sig ud, samtidig med at du kommer ind på forsiden til Skattekontoen. Du skal bruge menupunktet Udbetalingsgrænse:

Menu fra tast-selv

3. Her kan du fortælle SKAT, hvor mange penge, der må stå på kontoen, før de skal betale dem tilbage. Beløbet er som udgangspunkt sat til 100 kr., hvilket betyder, at SKAT ikke returnerer beløb, som ligger under 100 kr. Du skal ændre det til et beløb, som er lige så stort eller lidt større end den moms, du har tænkt dig at indbetale. Tryk derefter på “Godkend”-knappen til højre.

Menu fra tast-selv

4. Nu kan du indberette og indbetale som normalt. Husk dog, at du skal bruge Skattekontoens betalingslinje ““ og det er så den samme betalingslinje, uanset om du skal betale moms, selskabsskat, A-skat, lønsumsafgift eller andre ting. (Der er en undtagelse vedr. fortoldning, men den får du særskilt besked om, hvis din virksomhed er omfattet.)

Betalingslinjen finder du under “Stamoplysninger” i venstremenuen.

Og så skal du lige huske, at SKAT nu har en ny standard-udbetalingsgrænse, nemlig den, du lige har tastet ind. Så måske skal du ind og ændre den inden næste momsafregning?

Kommentarer { 2 }