Oversigt | skattekonto

Vær opmærksom ved betaling af frivillig acontoskat

Den nye skattekonto betyder, at selskaberne skal være ekstra opmærksomme ved betaling af frivillig acontoskat. Acontoskatten skal som altid betales senest d. 20. marts og d. 20. november. Først skal du dog huske at indberette det beløb, du ønsker at betale, via tast-selv – ellers ved SKAT ikke, hvad indbetalingen skal dække. Og som jeg tidligere har været inde på, har SKAT ikke lov at opbevare virksomhedernes penge i mere end 5 dage, så er der ikke angivet noget, pengene skal betale, fører de dem retur igen, og din indbetaling vil ikke være registreret. Du kan altså tro at du har indbetalt acontoskat rettidigt, fordi du har gjort som du plejer, men har du glemt at indberette først, tæller indbetalingen ikke.

Nu, hvor virksomheden har én skattekonto, skal du også være opmærksom på, at skylder du i forvejen SKAT penge for noget andet, så dækkes det krav først. Så indbetaler du f.eks. 100.000 kr. i frivillig acontoskat, men skylder 50.000 kr. i moms, så dækker din indbetaling momsen, mens det registreres at du har indbetalt for lidt i acontoskat.

Så altså: Husk at indberette din acontoskat før du indbetaler den – og vær opmærksom på, om du skylder SKAT penge for noget andet, som vil blive dækket først.

Kommentarer { 0 }

Vigtigt vedrørende momsindbetaling til den nye skattekonto

Bankerne kan ikke ligefrem prale af høje indlånsrenter. Mon ikke vi er mange, som har den lette “0%”?

Flere indbetaler blandt andet af den grund momsen lige så snart, de har beregnet den. Det kan jo være lige meget, når der hverken er renter sparet eller tjent ved at lade pengene stå på egen konto. Men nu, hvor alle virksomheder har fået en ny “skattekonto”, skal man lige passe på.

SKAT har nemlig ikke lov til at opbevare penge, som rettelig tilhører borgerne/virksomhederne, i mere end højst fem dage. Så her har vi et problem: Indbetaler du din moms mere end fem dage tidligere end betalingsfristen, kan du som hovedregel regne med at få pengene retur igen.

Der er heldigvis en løsning: Inde på SKATs tast-selv kan du angive, at du ikke ønsker pengene retur, og så må de gerne beholde dem. Her er en vejledning:

1. I menuen til venstre (når du er logget ind), kan du finde punktet “Skattekonto”. Det klikker du på.

Menu fra tast-selv

2. Så folder menupunktet sig ud, samtidig med at du kommer ind på forsiden til Skattekontoen. Du skal bruge menupunktet Udbetalingsgrænse:

Menu fra tast-selv

3. Her kan du fortælle SKAT, hvor mange penge, der må stå på kontoen, før de skal betale dem tilbage. Beløbet er som udgangspunkt sat til 100 kr., hvilket betyder, at SKAT ikke returnerer beløb, som ligger under 100 kr. Du skal ændre det til et beløb, som er lige så stort eller lidt større end den moms, du har tænkt dig at indbetale. Tryk derefter på “Godkend”-knappen til højre.

Menu fra tast-selv

4. Nu kan du indberette og indbetale som normalt. Husk dog, at du skal bruge Skattekontoens betalingslinje ““ og det er så den samme betalingslinje, uanset om du skal betale moms, selskabsskat, A-skat, lønsumsafgift eller andre ting. (Der er en undtagelse vedr. fortoldning, men den får du særskilt besked om, hvis din virksomhed er omfattet.)

Betalingslinjen finder du under “Stamoplysninger” i venstremenuen.

Og så skal du lige huske, at SKAT nu har en ny standard-udbetalingsgrænse, nemlig den, du lige har tastet ind. Så måske skal du ind og ændre den inden næste momsafregning?

Kommentarer { 2 }