Skattefri gaver til personalet – ikke så meget nyt endda

I marts måned kunne vi læse på SKATs hjemmeside, at der er kommet en ny bagatelgrænse for skattefri personalegoder på 1.000 kr. årligt. Læs pressemeddelelsen her. Samtidig flyttede man indberetningspligten fra arbejdsgiveren til den enkelte lønmodtager. Egentlig et godt initiativ: Fortsæt læsning Skattefri gaver til personalet – ikke så meget nyt endda

Skattefri gaver til medarbejderne

Regerningen og Socialdemokraterne er blevet enige om nogle skattelettelser. De er ikke vedtaget endnu, men lovforslaget og flertallet er klar, og ændringerne har virkning fra og med 2011. Det drejer sig om skattefri gaver til medarbejdere (for max. 1.000 kr. Fortsæt læsning Skattefri gaver til medarbejderne