Oversigt | skattefri gaver

Skattefri gaver til personalet – ikke så meget nyt endda

I marts måned kunne vi læse på SKATs hjemmeside, at der er kommet en ny bagatelgrænse for skattefri personalegoder på 1.000 kr. årligt. Læs pressemeddelelsen her. Samtidig flyttede man indberetningspligten fra arbejdsgiveren til den enkelte lønmodtager. Egentlig et godt initiativ: Man kan nu give en buket blomster til en medarbejder for en særlig indsats, uden at medarbejderen bliver beskattet af værdien.

Men nu har flere store selskaber, og senest Multidata, været ude med en præcisering af reglerne: De 1.000 kr. omfatter også den allerede indarbejdede julegave. Vi har de seneste par år måtte give julegaver for op til 700 kr. skattefrit. Det må vi stadig. Men så er der kun 300 kr. tilbage af bagatelgrænsen, for julegaven skal kunne indeholdes i de 1.000 kr. årligt pr. medarbejder.

Samtidig har man trukket den beskatning tilbage, som blev indført af billetter til kulturelle arrangementer, som en virksomhed kan modtage som en del af et sponsorat. Det var også en tåbelig ordning. Så det er godt nok – den del af den nye regelsamling giver mening. Men forbedringerne for de almindelige små virksomheder er ellers ikke noget at råbe hurra for.

Kommentarer { 2 }

Skattefri gaver til medarbejderne

Regerningen og Socialdemokraterne er blevet enige om nogle skattelettelser. De er ikke vedtaget endnu, men lovforslaget og flertallet er klar, og ændringerne har virkning fra og med 2011.

Det drejer sig om

  • skattefri gaver til medarbejdere (for max. 1.000 kr. årligt) – ud over den “gode gamle” julegave og andre lejlighedsgaver på max. 7oo kr.
  • sportslige eller kulturelle arrangementer, hvor medarbejderne kan få fribilletter, fordi virksomheden er sponsor
  • pædagogiske måltider (i dag/døgninstitutioner)
  • nogle særlige fradrag vedr. nedrivning af faldefærdige bygninger og et større personfradrag til grønlandske og færøerske studerende

Se SKATs meddelelse her.

Det er OK. Især fordi de stramninger (herunder indberetningspligten) der er sket de seneste par år, har været besværlige og urimelige at skulle administrere. Og man kan dårligt råbe “valgår” lige i dette tilfælde og med den alliance, der er omkring netop denne skattelettelse. Så den beskedne bagatelgrænse skal være velkommen.

Kommentarer { 11 }