Oversigt | selvangivelsen 2010

Fristen for den udvidede selvangivelse er udsat

SKAT har udsat fristen for den udvidede selvangivelse med en uge, så selvangivelser, som er afleveret senest den 8. juli 2010 er rettidige. Det skyldes IT-problemer (tilsyneladende især hos de revisorer, som indberetter direkte for deres kunder – men vi andre har nu også oplevet sporadiske forstyrrelser). Du kan læse SKATs meddelelse om sagen her.

Kommentarer { 7 }