Oversigt | rubrik C

Ny rubrik på momsangivelsen

Jeg troede, det var løgn – men det er rigtigt nok: Vi fejrer afslutningen af 3. kvartal 2011 med et nyt felt på momsangivelsen. (De månedsmomsede har nok allerede opdaget det…)

SKAT oprererer jo med nogle rubrikbogstaver: Ud over at angive momsbeløb, skal nogle udfylde rubrik A, nogle rubrik B og nogle rubrik C. Men selvom momsangivelsen vokser i omfang, kommer der ikke flere bogstaver i alfabetet, og for at få tingene i den rigtige rækkefølge, arbejder vi nu med 2 x rubrik A, 3 x rubrik B og 1 x rubrik C.

Det nye felt på momsangivelsen er rubrik “B-2”. Det vedrører salg af varer med moms til EU. Det vil sige fjernsalg – internetsalg til private og ikke-momsede virksomheder. Internetbutikker, som indtil nu har momset alt deres varesalg, måske fordi det hovedsageligt sker i Danmark og til enkelte kunder i forskellige EU-lande (men med et salg på langt under 35.000 Euro pr. land pr. år). Det vedrører ikke ydelser, herunder elektroniske overførsler. Vi taler kun om varesalg (og installation og montage – ulogisk nok), til kunder i EU, som ikke er omfattet af den omvendte betalingspligt – altså det momsfrie salg.

Rubrikkerne er nu samlet set et mindre skema, som skal udfyldes, og de oplysninger, SKAT skal brug er:

Rubrik A – varer. Værdien uden moms af varekøb i andre EU-lande.

Rubrik A – ydelser. Værdien uden moms af ydelseskøb i andre EU-lande.

Rubrik B – varer – indberettes til “EU-salg uden moms”. Værdien af varesalg uden moms til andre EU-lande.

Rubrik B – varer – indberettes ikke til “EU-salg uden moms”. Værdien af fx installation og montage, fjernsalg og nye transportmidler til ikke momsregistrerede kunder uden moms til andre EU-lande.

Rubrik B – ydelser – indberettes til “EU-salg uden moms”. Værdien af visse ydelsessalg uden moms til andre EU-lande.

Rubrik C. Værdien af andre varer og ydelser, der leveres uden afgift her i landet, i andre EU-lande og i lande uden for EU, jf. momsbekendtgørelsens § 52, stk. 10.

God momsafregning :)

/Anette

PS: Jeg sender en mail til alle, der har købt Bogen om moms om dette indlæg, for det er dog en væsentlig ændring – og der er mange internetbutikker blandt de, der har anskaffet bogen.

PPS: Se SKATs meddelelse om det nye felt her.

Kommentarer { 8 }