Oversigt | personlige virksomheder

Indskud i personligt ejede virksomheder – og hvordan får du pengene ud igen?

Selvangivelsen som papirbåd

Der er forskel på reglerne for indskud og hævninger i personligt ejede virksomheder, altså enkeltmandsfirmaer og interessentskaber, og selskaber. Dette indlæg handler om de personlige virksomheder.

Der er ikke noget krav om en egenkapital, når man starter et I/S eller en enkeltmandsvirksomhed. Men de fleste har alligevel brug for et mindre eller større beløb – der er brug for penge for at tjene penge. Eller rettere: Der er brug for midler – for et indskud kan godt bestå af andet end kontanter.

Der er mulighed for at skyde penge (eller ting) ind i starten eller undervejs, det eneste, som er meget vigtigt er, at det bliver registreret rigtigt i bogføringen, for ellers kan man risikere at gå glip af et skatte- og momsmæssigt fradrag for de ting, der eventuelt er lagt ud for med private midler.

Hvis du indskyder ting
Det hænder, at en ny virksomhed starter op med, at ejeren indskyder aktiver: Det kan være et varelager, en bil, IT-udstyr eller lignende. Den type indskud skal vurderes konkret i hvert enkelt tilfælde, og man kan ikke afløfte momsen i forbindelse med indskuddet. Vurderingen går på, at det, man indskyder, skal medtages i regnskabet til en realistisk – gentager: realistisk – brugtpris. Hvis du f.eks. vil indskyde en computer, er du derfor nødt til at finde ud af, hvad den ville kunne sælges til brugt og så bruge den pris.

Når aktivet overdrages til firmaet, skal der ske følgende i bogføringen:

Debet: Beløbet bogføres (uden moms) på den konto, det vedrører, f.eks. “Køb af IT-udstyr”
Kredit: Mellemregningen. Det er en konto i gruppen “Egenkapital”.

Hvis der er tale om et I/S skal der i bogholderiet laves en konto for hver af interessenterne, så vi har “Mellemregning Anders”, “Mellemregning Pernille” osv., så man hele tiden kan holde øje med, hvor stort et beløb hver interessent har skudt ind i (og senere måske hævet ud af) virksomheden.

Hvis du betaler regninger for firmaet
Det kan hænde, at virksomheden er presset på likviditeten, og ejeren beslutter sig for at betale en udestående regning med private midler. Det er helt OK at gøre. Og super vigtigt at registrere det, fordi regningen SKAL med i regnskabet, selvom den ikke fremgår af virksomhedens bankkonto, ellers mister du fradrag og evt. moms.

Debet: Den konto, regningen vedrører, f.eks. “Kontorartikler” eller “Husleje”.
Kredit: Mellemregningen.

Hvis du indskyder kontante beløb
Debet: Firmaets bankkonto (hvis det er der, du har overført pengene til)
Kredit: Mellemregningen

Når du hæver pengene ud igen
Det er værd at holde øje med saldoen på din mellemregning. Den viser nemlig, hvor meget, du har hævet til dig selv i “løn”. Så længe mellemregningen står i Kreditsiden (i mange bogførngssystemer betyder det, at der er minus foran saldoen), kan man lidt groft sagt sige, at firmaet skylder dig penge. Men efterhånden som du hæver penge, vil saldoen gå i Debet, og så betyder det, at du ikke længere hæver dit indskud retur, men er begyndt at trække midler ud af firmaet. Og det er jo også helt i orden – og i de fleste tilfælde er det formålet med virksomheden: At tjene penge, man kan leve af.

Hold også øje med virksomhedens foreløbige resultat: Det skal gerne være lige så stort eller større end det beløb, du hæver ud til dig selv. Ellers dræner du virksomheden for midler og måske lever du “over evne”. (Vi kan tilbyde et regnskabstjek i Regnskabsskolen, hvis du er bekymret for dette. Det koster ca. 1.000 kr. og varer ca. 1½ time og foregår som et møde, hvor vi sammen gennemgår din økonomi punkt for punkt, indtil vi er sikre på, at du har det overblik, du har brug for.)

Så når du hæver penge i virksomheden skal der ske følgende i bogføringen:

Debet: Mellemregningen
Kredit: Banken (hvis du hæver pengene fra virksomhedens bankkonto)

Og tjekpunkterne er:

1. Hold øje med resultatet, så du ikke hæver mere, end du tjener
2. Så længe Mellemregningen står i Kredit, har du indskudt mere, end du har hævet
3. Husk, at du hæver ubeskattede midler. Få styr på din B-skat senest, når Mellemregningen går i Debet eller der begynder at være et overskud på virksomhedens bundlinje.

Erfaringen siger mig, at jeg lige må gentage det med interessentskaberne: Hvis du er interessent i et I/S, så SKAL I lave en mellemregningskonto til hver af interessenterne – der går kludder i det, hvis I tror, I kan huske det hele. Det gælder også, selvom I er kærester eller har været bedste venner siden børnehaveklassen.

Vil du høre mere om økonomien i nye virksomheder? Regnskabsskolen holder jævnligt gratis informationsmøder for iværksættere, hvor jeg taler en hel masse om fradrag, skat og svarer på spørgsmål om lige, hvad du har brug for at vide. Læs mere om Regnskabsskolens informationsmøder her. Du kan også tilmelde dig nyhedsbrevet her på siden og få besked, når vi/jeg har arrangementer også i andre byer end Københavnstrup.

Kommentarer { 28 }