Oversigt | personalegaver

Julegaver til medarbejdere 2014

Julegaveregler 2014

Vi nærmer os december, som jo er tidspunktet for medarbejderjulegaver og det plejer altid at give anledning til en masse spørgsmål. Og der er nogle regler, som er gode at kende, før du går ud og køber julegaver til dine medarbejdere.

Kontanter og gavekort

Når det drejer sig om kontanter og gavekort, så er gaven normalt skattepligtigt uanset beløbets størrelse.

Men der er visse tilfælde, hvor et gavekort kan være skattefrit, så længe at det kan sidestilles med en naturaliegave. Værdien skal blot være på max. 800 kr., have et begrænset anvendelsesområde – og mindst lige så vigtigt – at det ikke kan byttes til kontanter.

Som eksempler på skattefri gavekort kan nævnes:

  • Et gavekort med mulighed for at vælge imellem 25 forskellige gaver via internettet. Gaverne skal være udvalgt af arbejdsgiveren.
  • Et gavekort til en bestemt restaurant og mulighed for at vælge mellem 3 forskellige menuer.
  • Et gavekort til en oplevelse med adgang til én hotelovernatning for 2, eller 2 overnatninger på campingplads på en lang række hoteller og campingpladser.

Det skal bemærkes, at det ikke er alle naturalie-gavekort, som kan benyttes efter den særlige julegaveregel. Hvis valgmulighederne for benyttelsen af gavekortet er for brede, kan gavekortet blive skattepligtigt. Også selv om at beløbsgrænsen på 800 kr. er overholdt.

Beløbsgrænse på 1.100 kr. – Men med max. 800 kr. til julegaven (2014)

Medarbejdergaver i løbet af året kan faktisk koste helt op til 1.100 kr., før gaverne vil blive beskattet. Heraf udgør julegaven højst 800 kr. Det er en stigning på 100 kr. i forhold til 2013. Beløbet er inklusive moms (og momsen kan ikke afløftes i virksomhedens regnskab).

Der er nu mange virksomheder, som ikke når op på de beløb: Det kan være, pengene ikke er der, eller at der bliver brugt penge på andre gaver i løbet af året. Eller at man vælger at holde julefrokost for de midler, der er afsat til julefryns.

For god ordens skyld skal jeg lige nævne: Der skal være tale om ansatte medarbejdere. Herunder ikke ejere og ægtefæller i personligt ejede virksomheder. Med hensyn til ejere (og eneste ansatte) i anpartsselskaber er der uenighed på området: Jeg kender flere revisorer, som mener “at den går” og derfor siger ja til julegaver til ejere som er eneste ansatte i anpartsselskaber. Men hvis man ser på hensigten bag reglen (at bruge frynsegoder til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft), er det nok ikke helt OK.

Kommentarer { 9 }

Skattefri gaver til personalet – ikke så meget nyt endda

I marts måned kunne vi læse på SKATs hjemmeside, at der er kommet en ny bagatelgrænse for skattefri personalegoder på 1.000 kr. årligt. Læs pressemeddelelsen her. Samtidig flyttede man indberetningspligten fra arbejdsgiveren til den enkelte lønmodtager. Egentlig et godt initiativ: Man kan nu give en buket blomster til en medarbejder for en særlig indsats, uden at medarbejderen bliver beskattet af værdien.

Men nu har flere store selskaber, og senest Multidata, været ude med en præcisering af reglerne: De 1.000 kr. omfatter også den allerede indarbejdede julegave. Vi har de seneste par år måtte give julegaver for op til 700 kr. skattefrit. Det må vi stadig. Men så er der kun 300 kr. tilbage af bagatelgrænsen, for julegaven skal kunne indeholdes i de 1.000 kr. årligt pr. medarbejder.

Samtidig har man trukket den beskatning tilbage, som blev indført af billetter til kulturelle arrangementer, som en virksomhed kan modtage som en del af et sponsorat. Det var også en tåbelig ordning. Så det er godt nok – den del af den nye regelsamling giver mening. Men forbedringerne for de almindelige små virksomheder er ellers ikke noget at råbe hurra for.

Kommentarer { 2 }

Skattefri gaver til medarbejderne

Regerningen og Socialdemokraterne er blevet enige om nogle skattelettelser. De er ikke vedtaget endnu, men lovforslaget og flertallet er klar, og ændringerne har virkning fra og med 2011.

Det drejer sig om

  • skattefri gaver til medarbejdere (for max. 1.000 kr. årligt) – ud over den “gode gamle” julegave og andre lejlighedsgaver på max. 7oo kr.
  • sportslige eller kulturelle arrangementer, hvor medarbejderne kan få fribilletter, fordi virksomheden er sponsor
  • pædagogiske måltider (i dag/døgninstitutioner)
  • nogle særlige fradrag vedr. nedrivning af faldefærdige bygninger og et større personfradrag til grønlandske og færøerske studerende

Se SKATs meddelelse her.

Det er OK. Især fordi de stramninger (herunder indberetningspligten) der er sket de seneste par år, har været besværlige og urimelige at skulle administrere. Og man kan dårligt råbe “valgår” lige i dette tilfælde og med den alliance, der er omkring netop denne skattelettelse. Så den beskedne bagatelgrænse skal være velkommen.

Kommentarer { 11 }