Oversigt | nye momsregler

Brevkasse: Fuld moms af personalebespisning?

Nu har skat/moms jo anerkendt, at bespisning af egne medarbejdere i egen kantine, hvis det er afgørende for arbejdets udførelse, er momsfrit, og ikke jeg har misforstået det.

Hvad nu hvis man slet ikke har en kantine. Det kunne være et arbejdssjak som bygger en bro, og arbejder 12 timer om dagen – eller et filmhold som laver en film udendørs – 12-14 timer og dagen, og nødvendigvis skal kunne bespises ved normale måltider, og ha en vand til rådighed i middagsheden.

Her er der jo ikke egen kantine, og måske firmaet slet ikke har et domicil med en sådan, fordi medarbejdere og lejlighedsansatte eller honorar/projekt ansatte – altid arbejder “ude i marken”.

Har du noget som helt – uforpligtende bud på, om det så vil være 25% af momsen der kun kan fradrages, eller hvordan mon?

Du har ikke misforstået det – blot lægger du for megen vægt på det med kantinen. Det har ingen betydning, om virksomheden har en kantine eller ej. Det, der gør forskellen er formålet med bespisningen. Og som  du beskriver det, har I ikke fradrag for momsen, fordi bespisningen ikke tjener til at effektivisere et møde eller et seminar med fagligt indhold. Jeg klipper lige fra SKATs styresignal om emnet hos Taxcon:

Ved vurderingen af om den vederlagsfri bespisning m.v. finder sted med henblik på varetagelse af et strengt erhvervsmæssigt formål, må der efter SKATs opfattelse sondres mellem forskellige former for servering.

Det er SKATs opfattelse, at servering inden for et fastsat mødetidsrum finder sted med henblik på varetagelse af strengt erhvervsmæssige formål.

Betingelserne for fradragsret for servering under møder i virksomheden anses for opfyldt i følgende tilfælde (ikke udtømmende):

  • møder med forretningsforbindelser
  • bestyrelsesmøder
  • interne møder i virksomheden med fagligt indhold, herunder også temadage
  • interne kursusaktiviteter

Betingelserne for fradragsret anses ikke for opfyldt i følgende tilfælde (ikke udtømmende):

  • daglig bespisning af medarbejdere
  • gratis frugt, kaffe, te mv., som står til rådighed for medarbejderne
  • sociale arrangementer (personalefester, julefrokost o. lign.)
  • markering af medarbejderes fødselsdage, jubilæer mv.
  • generalforsamlinger

Det vil sige: Holder I et byggemøde, er serveringen under byggemødet omfattet af den nye regel, og du kan afløfte momsen fuldt ud. Men den daglige servering af vand/mad er ikke.

Kommentarer { 9 }