Oversigt | multidata

Multidatas gratis kursus: Opdatering på regler

Jeg har lige tilmeldt mig et kursus hos Multidata: http://www.multidata.dk/vigtigviden. Emnerne svarer meget godt til en del af Håndbog for nye chefer, men reglerne bliver hele tiden opdateret, og Multidata har jo et sekretariat, som altid har fingeren på pulsen vedrørende det lovgivningsmæssige, så jeg tager derud den 11. juni for at sikre mig, at vi også er helt ajour i Regnskabsskolen på dette område. Det er gratis at deltage.

De har også et andet gratis seminar, som handler om de forskellige lønsystemer, Multidata tilbyder: http://www.multidata.dk/Kurser/Gratis-kursus. Det er relevant for de, som skal til at vælge lønsystem for første gang eller for de, som måske er utilfredse med det, de har i forvejen.

Kommentarer { 0 }

Danløn overfører (heller) ikke feriepenge længere

For et par år siden droppede Danløn aftalen med ATP, sådan at brugerne selv skal overføre – evt. ved hjælp af PBS. I modsætning til Dataløn – eller Multidata, som helt klart gør sig umage for at løse flere og flere opgaver for deres kunder, går Danløn den modsatte vej og laver et mere skrabet lønsystem, hvor stadig flere overførsler IKKE sker automatisk.

Her fra 1. kvartal 2012 er det feriepengene, det går ud over. Hvis du bruger Danløn, skal du være opmærksom på, at feriepengene for 1. kvartal 2012 og fremover ikke bliver overført automatisk. Du skal selv indbetale for 1. kvartal, og herefter kan du vælge at tilmelde betalingen til PBS, når du modtager det første indbetalingskort (og har betalt det) fra Feriekonto.

Jeg aner ikke hvorfor. Måske er det for at kunne bevare den lave pris. På den anden side ville det være smart, hvis man kunne vælge det gamle system med “alle overførsler ordnes af Danløn”, evt. mod en merbetaling – løsningen fungerer, som den er nu, men der er virkelig tale om et discountprodukt efterhånden.

Kommentarer { 0 }

Multidata får ny sikkerhedsløsning

For nogle har Dataløns chipkort med tilhørende læser fungeret fint. For andre (herunder cykelbogholdere) har det været en besværlig løsning, fordi det ikke uden videre har kunnet lade sig gøre at bogføre løn fra forskellige PC-ere eller gå ind og tjekke op på medarbejderes status, uden at have chipkortet fysisk til stede.

NU SKER DER NOGET!

Ifølge Multidatas hjemmeside får vi hen over sommeren en ny og anderledes løsning, hvor der bliver sendt en SMS (eller e-mail) til brugeren, hver gang, der skal logges på. Det vil sige: En løsning uden chipkort og uden et nøglekort – som hvis de havde lagt sig om af Nem-ID, som jo ikke altid er så nemt endda.

Jeg glæder mig meget til at se, hvordan det fungerer i praksis. I disse tider, hvor lønsystemerne er inde i et udskillelsesløb, fordi budgetsystemerne klarer færre af de opgaver, man skal (f.eks. ikke overfører ATP automatisk), er Dataløn et af de lønsystemer, som faktisk er længst fremme i skolene med henblik på udvikling af forbedringer til brugerne. Pudsigt, fordi det trods alt er en stor organisation og et tungt IT-system – men glædeligt, da Dataløn så vidt jeg kan gennemskue er det lønsystem, de allerfleste bruger, så forbedringer kommer mange til gavn.

Kommentarer { 0 }

…. og apropos Multidata:

Multidatas nyhedsbrev “Forskellen” er en af de få, som ikke er afmeldt her i forårsrengøringen i min mailbox. Det skyldes, at det kommer med passende mellemrum (hvilket vil sige: Ikke hele tiden og kun, når de faktisk har noget at fortælle i modsætning til visse andre, som tror på, at hyppighed er det mest væsentlige), og at indholdet er kort og godt. Man behøver ikke at være kunde, og der kommer ikke ustandselige salgsbreve, fordi man tilmelder sig. Især hvis du arbejder med løn som en del af dit ansvarsområder, er det super relevant. Tilmeld dig her.

Kommentarer { 0 }

Lønadministration (konkurrence hos Multidata)

Af alle Multidatas lønløsninger, tror jeg, at jeg synes bedst om Lønadministration. Det er den version, hvor man ingenting skal gøre ud over at ringe eller mail en gang om måneden – så ordner de resten.

Hvis du alligvel har overvejet at skulle bruge Lønadministration, så tilmeld dig i dag: Send LØN til 1277 – så ringer de dig op. Og du er samtidig med i konkurrencen om et års gratis lønadministration. (Det kan gå hen at blive dyrt for Multidata, hvis et stort firma vinder – men mon dog…).

Du kan læse annoncen i Erhvervsbladet 6.4.2011, hvis du holder det.

Kommentarer { 0 }

Lønsystemer – full service eller discount

Siden ATP-huset sidste år valgte at ændre indbetalingsformen, har hvert enkelt lønsystem skulle til- eller fravælge den løsning, hvor ATP overføres automatisk. Valget har været et enten eller: Enten overfører lønsystemet ingen af de bidrag, der skal betales til ATP-huset eller også overfører lønsystemet dem alle. Bortset fra feriepengene – dem kan alle systemerne godt klare stadigvæk.

Nu har det lige været 1. februar – har du husket at få betalt ATP-en? Hvis du bruger Danløn eller Proløn eller – åh nej, laver løn i et hjemmebikset regneark – skal det nemlig ifølge det nye og smartere system ske ved at indtaste det papirbilag, ATP-huset har sendt dig midt i januar måned i netbanken. Ved hjælp af det også “smarte” nemlogin, hvis du da ikke har glemt nøglekortet hjemme eller venter på at få et nyt tilsendt.

Hvis udviklingen fortsætter på denne måde, vil vi snart være i gang med et udskilningsløb blandt lønsystemerne: Dem der kan det hele, og dem der kun kan klare de mest basale opgaver. Dataløn for eksempel, kan klare at betale både ATP-en og også AER, AES og ATP-finansieringsbidrag – altså: Du får slet ingen girokort fra ATP-huset, og skal derfor heller ikke holde øje med, om de bliver betalt til tiden eller ej.

Det er mærkværdigt, at til trods for, at alle taler om at lette de administrative byrder for de selvstændige i Danmark, ser det ud til, at der bliver flere og flere praktiske ting, vi selv skal tage os af. Eller: Være omhyggelige med valg af leverandører til. Den næste store “forbedring” bliver listeangivelserne, som fra ca. midt i året skal indsendes månedligt – uanset om du betaler moms månedligt, kvartalsvis eller halvårligt. Men det kommer der mere om, når jeg har den præcise dato. Oprindeligt var den 1.1.2011, men SKAT har udsat sagen, formentlig fordi de har så travlt med at betale møde-moms tilbage til de store virksomheder, at de ikke kan nå at implementere de nye listeregler. Og godt for det!

Kommentarer { 0 }

Billige eller gratis arrangementer om regnskab og økonomi i foråret 2010

Kom og få ny inspiration til dit regnskabsarbejde – eller konkret og håndfast viden om personaleadministration og årsregnskab.

Der er en flere arrangementer med ingen eller meget lav deltagerbetaling her i foråret:

26. april: DANA-arrangement om regnskab og økonomi for selvstændige. Mit oplæg kommer til at handle meget om fradrag og at få den korrekte skattepligtige indkomst. http://dana.dk/sitecore/content/Dana/Tilbud/Kurser%20og%20seminarer/Regnskab%20Annette%20Sand.aspx

28. april: Informationsmøde om regnskab og økonomi for nye iværksættere i Regnskabsskolen. Spørg om alt vedrørende bogføring, regnskab og økonomi. http://www.regnskabsskolen.dk/ivkurser/infomode

3. maj: Fyraftensmøde om at omdanne et regnskab til en udvidet selvangivelse. Alle deltagere får også e-bogen “Årsregnskab for enkeltmandsvirksomheder” tilsendt lige efter tilmelding. Pris: 290,- inklusive moms: http://regnskabsskolen.dk/fyraftensmoder

10. maj: Temaaften om at få sine første medarbejdere. Arrangeret af Københavns kommune i samarbejde med DANA, Multidata og Regnskabsskolen: https://kec.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=1760

Kommentarer { 0 }

Ny og forbedret kørebog

I samarbejde med DANA og Multidata,  har Regnskabsskolen udgivet en ny og forbedret kørebog. Vi kommer til at lave flere aktiviteter med de to virksomheder, det ser jeg mange muligheder i, og jeg glæder mig til det. Kørebogen – med forbedringer -har fået en høj prioritet her i starten af året, fordi der er mange, der har brug for den.

Kørebogen indeholder:

Oplysninger om bilen
Oplysninger om kørselstakster og diæter 2008
Drifts- og kørselsregnskab
Kalender, notesider

– og med perforerede ark, så du kan rive sider ud til regnskabsafdelingen/bogholderen.

Vi kan desværre ikke påtage os at sende den ud, spørg din DANA-konsulent eller få en med hjem, når du kommer forbi Regnskabsskolen eller Inloco Regnskab.

Kommentarer { 0 }