Oversigt | momsfri

Brevkasse: Kan det passe at jeg skal betale skat af et overskud jeg ikke har?

SpørgsmålHej Anette.

Her er et kort spørgsmål, som jeg håber du kan hjælpe mig med:

Jeg er momsfritaget og lejer lokaler ud til behandlere. Jeg indretter selv lokalerne, som flere behandlere bruger via bookingsystem.

Jeg har læst mig til at jeg som momsfritaget enkeltmandsvirksomhed, ikke skal betale moms for min leje-indtægter. Men der står så at jeg heller ikke kan få fradrag for mine moms udgifter. Her er spørgmålet så:

Eksempel:
Hvis jeg nu har 100.000kr i lejeindtægter og 100.000kr. i udgifter (indretning af lokaler).
Så har jeg et overskud på 0kr.  Men da jeg ikke må fradrage momsen af mine udgifter, som er 20.000kr i eksemplet, så fremstår jeg altså som at have et overskud på 100.000kr.- 80.000kr.=20.000kr. som jeg så skal betale skat af.

Er det rigtigt forstået?

Jeg begriber bare ikke hvordan det kan være rimeligt at jeg med 100.000kr. i indtægter og 100.000kr. i udgifter skal betale skat af 20.000kr.?!

Der må være noget jeg har misforstået – eller det håber jeg i hvertfald! :-)

De bedste hilsner
Allan

SvarHej Allan

Hvis de 100.000 kr. i udgifter, er ekskl. moms, har du ret i din udregning. Men siden der er tale om en momsfri virksomhed, skal du beregne alt – både indtægter og omkostninger – som bruttobeløb. Når du
gør op, hvor meget det koster at drive lokalerne, skal du derfor regne med beløbet inklusive moms, ellers kommer det ikke til at hænge sammen.

Dbh.
Anette

 

Bliv klogere på skattespørgsmål i Bogen om skat fra Regnskabsskolen

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Skal jeg fakturere med eller uden moms?

SpørgsmålHej Anette

Hvis jeg har lejet et lejemål m/moms til min virksomhed, hvor jeg vil leje noget af det ud til en anden virksomhed (f.eks. en behandler, som ikke er momspligtig), hvordan skal jeg så forholde mig ift. fakturering? Skal jeg sende faktura med eller uden moms på den del jeg videreudlejer?

Hilsen
Tina

SvarHej Tina

Selvom din lejer ikke er momsregistreret, skal du alligevel fakturere med moms.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

Splitmoms – blandede momsede og ikke-momspligtige aktiviteter

Mange virksomheder har både momsede og ikke-momsede aktiviteter. Det gælder store dele af sundhedsområdet, hvor læger eksempelvis udsteder attester med moms og behandlere sælger bøger og redskaber. Undervisere sælger momsede kurser og ikke-momset undervisning afhængig af, hvem køberen er. Journalister sælger momset redigering og ikke-momsede artikler.

Momsregnskabet bliver lidt mere kompliceret, hvis du har både momsede og ikke-momsede aktiviteter i din virksomhed:

  • Købsmomsen må afløftes, hvis købet vedrører momspligtige indtægter
  • Købsmomsen må ikke afløftes, hvis købet vedrører ikke-momsede indtægter
  • Købsmomsen må delvist afløftes, hvis købet vedrører både de momsede og ikke-momsede indtægter.

Hvis der er tale om, at halvdelen af indtægterne i en virksomhed kommer fra momsede aktiviteter, mens den anden halvdel kommer fra ikke-momsede aktiviteter, vil den særlige momskode for de udgifter, som vedrøre1420113858566r begge dele være 12,5 % (eller 10 % af regningen inklusive moms). Jo flere momsfri aktiviteter, jo lavere bliver den del af momsen, som vi må afløfte på fællesudgifterne.

Det vil sige, at virksomheder med blandede aktiviteter skal have en særligt beregnet momskode ind i deres bogføring for at få momsen til at passe.

I praksis er det umuligt for de fleste at sige, hvor stor en procentdel af aktiviteterne, der er momsede og hvor stor en del, der er momsfri. Ingen kan jo vide, hvor meget kunderne efterspørger af de to typer varer/ydelser.

Første år, hvor virksomheden har både momsede og ikke-momsede aktiviteter, må man derfor fastsætte sit momsfradrag for begge typer aktiviteter efter et skøn. Altså et kvalificeret gæt. Når året er omme, kan man regne præcist ud, hvad momsfradraget skulle have været og må så regulere, hvis man ikke har gættet helt præcist.

Andet år bruger man den procentdel, der blev fundet det første år, og regulerer så ved årsskiftet. Det giver ingen mening at ændre momskoderne månedligt. Det er for besværligt og SKAT anbefaler, at man hele året bruger sidste års sats med efterfølgende regulering i forbindelse med årsafslutningen i bogholderiet.

Nu er det jo sjældent, at vi har en virksomhed med præcist 50% momsfrit salg, men hvis du ikke er klar over fordelingen, kunne det være et relevant sted at starte. Du kan så, når året er omme, korrigere momssatsen fra 12,5% til den faktiske sats, som både kan være højere og lavere.

Denne fordeling i forhold til omsætningen bruges ikke i forbindelse med fast ejendom, da de regler er ganske særlige. Det kan du læse lidt om i “Moms og momsfradrag – en guide til iværksættere og selvstændige“, hvor der også er regneeksempler på, hvordan en momsafregning med splitmoms kan se ud.

Kommentarer { 0 }

Journalistisk arbejde: Moms eller ej?

Her er SKATs egen liste over moms eller ikke-moms på journalistisk arbejde:

Momsmæssig behandling af journalistisk arbejde Momsfrit Momspligtigt
Artikler til aviser, fagblade, magasiner, ugeblade og andre regelmæssigt udkommende publikationer x  
Artikler til medarbejderblade/personaleblade x  
Redigering og produktionstilrettelæggelse af medarbejderblade/personaleblade/fagblade mv.    
redigering x  
produktionstilrettelæggelse   x
lay/out   x
Artikler til informations/kundeaviser udgivet af såvel offentlige myndigheder som private virksomheder x  
Redigering/lay-out/produktionstilrettelæggelse af informations/kundeaviser, udgivet af såvel offentlige myndigheder som private virksomheder:    
redigering x  
lay-out   x
produktionstilrettelæggelse   x
Lay-out af blade mv.    x
Artikler til byfestaviser, turistaviser o.lign  x  
Udarbejdelse af pressemeddelelser for offentlige myndigheder og for private virksomheder:    
egentlig journalistisk arbejde med sædvanlig grad af redaktionel frihed x  
bunden arbejdsopgave f.eks. tekstrevision af et foreliggende oplæg   x
Udarbejdelse af oplysende pjecer og tryksager for offentlige myndigheder og for private virksomheder:    
journalistisk skrivearbejde med sædvanlig redaktionel frihed x  
revision af teksten i et oplæg fra myndigheder/virksomheden   x
lay-out   x
produktionstilrettelæggelse   x
Udarbejdelse af informative annoncetekster for offentlige myndigheder og private virksomheder:     
tekstudformning, hvis der er sædvanlig grad af redaktionel frihed x  
revision af teksten i et oplæg fra myndighederne/virksomheden   x
lay-out   x
kontakt til indryknings-medierne   x
Andre former for informationsarbejde for offentlige myndigheder:    
journalistisk information, f.eks. udarbejdelse af tekster, radioprogrammer. videoprogrammer x  
konsulentarbejde   x
videoproducentarbejde (økonomisk og ledelsesmæssigt ansvar for en given produktion)    
x
lay-out   x
produktionstilrettelæggelse   x
Tilrettelæggelse af fagbøger/håndbøger    x
Journalistisk skrivning af fagbøger/håndbøger  x  
Produktion af TV/videoprogrammer.:    
den del af arbejdet, der er journalistisk – udarbejdelse af synopsis, drejebog, manuskript, klippemanus, forredigering, medredigering x  
levering af ideer og research til TV-programmer i form af forslag til udformning af den indholdsmæssige side og af udsendelsens billede-valg og udtryk x  
producentarbejde (den, der står med det økonomiske og ledelsesmæssige ansvar for en given produktion)   x
Produktion af radioprogrammer/indslag    
den del af arbejdet, der er journalistisk x  
producentarbejde   x
Tekstning af TV-udsendelser    
oversættelse, der er mere “fri”, og hvortil der eventuelt også kræves en vis gendigtning af teksten x  
direkte oversættelse af en tekst, som translatørvirksomhed   x
direkte oversættelse af teknisk og kommercielt materiale, som forudsætter en særlig teknisk ekspertise   x
Bladtegninger  x  
Pressefotografisk arbejde    x
Kilde: 
http://www.skat.dk/display.aspx?oId=202337&vId=0    
Kommentarer { 0 }