Oversigt | momsangivelse

Vigtige datoer i 2018

For os med egen virksomhed (og os, som bogfører for de selvstændige) er der en række datoer i løbet af året, vi endelig ikke må glemme: Frister for angivelse og betaling af moms, lønsumsafgift, B-skat m.m.

Engang havde SKAT en praktisk kalenderfunktion på deres hjemmeside, hvor man kunne få en kalender tilpasset ens egen virksomhed, men den findes ikke mere, så vi må være mere lavpraktiske. Download listen over vigtige datoer i 2018 herunder, og slet de linjer der ikke vedrører dig – så har du en tilpasset oversigt til opslagstavlen.

Vigtige datoer 2018

Obs! Bruger du SKATs app, er dér en mulighed for at overføre de datoer, der er relevante for netop din virksomhed, direkte til din kalender.


Bliv i stand til bedre at tage ansvar for dit eget regnskab eller få en mere kvalificeret snak med din revisor – læs Årsafslutning i bogholderiet:Årsafslutning i bogholderiet

Kommentarer { 0 }

Det er dejligt at betale regninger …

benzin“Det er dejligt at betale sine regninger, når man kan”, sagde min kunde, da hun gik ud ad døren i dag. Efter et par timers regnskabsgennemgang, som mundede ud i, at hun udfyldte selvangivelsen, mens hun var her på kontoret.

Jeg bed mærke i den udtalelse, fordi det ellers netop er en kunde, som har haft et yderst beskedent privatforbrug for at få det det hele til at hænge sammen her 1. år efter at have sagt sit job op for at leve af sin selvstændige virksomhed. Men netop derfor har hun prøvet, hvad det vil sige, når det er svært at få enderne til at nå sammen – når likviditeten strammer og der skal kreative løsninger til, for at få betalt alle regninger til tiden.

Mødet i dag omfattede en “kritisk gennemgang” af bogføringen, hvor jeg stillede spørgsmål til både det ene og det andet. Desværre havde kunden, vi taler om, ignoreret økonomisystemets anbefalinger, forstået på den måde, at hun havde ændret på momsopsætningen i kontoplanen, og hun havde således løftet momsen af alle regninger, hvor der var moms på uanset, hvad reglerne ellers siger om den sag.

Der var derfor løftet for meget moms af vedrørende

  • mad på rejser
  • brændstof til lejet hvidpladebil
  • hotelregninger, hvor morgenmaden ikke var specificeret
  • repræsentative udgifter, bl.a. gaver til freelancere

Vi måtte derfor lave en efterangivelse. Du kan finde blanketten her. Overvejede et kort sekund bare at medtage momsdifferencen i den kommende periode, men siden netop denne kunde kun kommer forbi en gang om året eller måske to, var det bedre at få det ordnet med det samme.

Heldigvis var der ikke (også) betalt for lidt i B-skat, men lidt penge tilbage.

Nå – men hun købte en bog, som ikke engang er hos trykkeren endnu, og jeg har lovet at sende det allerførste eksemplar, som jeg får fingrene i: Sammen med John Hannover har jeg skrevet en bog, som hedder “Moms og momsfradrag“, og som i øjeblikket er i sidste korrektur og forhåbentlig er til udgivelse omkring 15. april. Jeg kan ikke engang linke til den endnu, for vi har ikke forsiden klar – og derfor ikke noget billede til webshoppen. Men jeg sætter det ind herunder, når bogen er klar til salg.

I mellemtiden: Det går rigtig godt med salget af Søren Revsbæks bog: Bogen om skat – med virksomhedsordningen. Klik her for at læse mere om den. Den er også en del af Regnskabsskolens “store bogpakke”, som du kan finde her. Måske er det titlen, måske er det udgivelsestidspunktet, som jo må siges at være super aktuelt. Jeg ved det ikke, men dejligt er det.

Moms og momsfradrag

Så kom bogen!

Kommentarer { 0 }

Momsfristerne ændres for nogle virksomheder

(Indlægget er redigeret den 6.3.14, da ændringerne er fremskyndet)

Der er sket en lovændring, som betyder, at omsætningsgrænsen for, hvornår der skal afregnes moms, for nogle virksomheder ændres.

I øjeblikket er det sådan, at:

  • mindre virksomheder (omsætning under 1 million) afregner moms halvårligt, for 1. halvår d. 1/9 samme år og for 2. halvår 1/3 året efter.
  • Mellemstore virksomheder (omsætning mellem 1 og 15 millioner) og nystartede virksomheder afregner kvartalsvis d. 10. i 2. måned efter kvartalets afslutning.
  • Store virksomheder (omsætning over 15 millioner) afregner månedsvis 25 dage efter månedens udløb.

Fra 2014/2015 (se under den kategori, din virksomhed tilhører) bliver det sådan, at:

1. omsætningsgrænsen for mindre virksomheder forhøjes til 5 millioner fra 1. januar 2015 2014, så alle med en omsætning under 5 millioner skal afregne halvårligt. Dvs. nogle af dem, der tidligere skulle betragte sig selv som en “mellemstor virksomhed”, betragtes nu som en “mindre virksomhed”.

Deres sidste kvartalsvise afregning for 4. kvartal 2014 2013 skal angives og betales senest den 2. marts 2015 (1. marts er en søndag, derfor forlængelsen) 1. marts 2014.

2.  Mellemstore virksomheder er nu de virksomheder, der omsætter for mellem 15 og 50 millioner fra og med 2014. Dvs. nogle af dem, der nu afregner moms månedligt, går altså over til kvartalsvis afregning.

Den sidste månedsvise afregning for dem bliver for december 2013, som skal angives og betales senest d. 27. januar (d. 25. er en lørdag, derfor forlængelsen).

3. De mellemstore virksomheder (altså efter de nye kriterier ml. 15 og 50 mill.) skal fra 2014 afregne moms d. 1. i den 3. måned efter kvartalets udløb. Det vil sige, at første gang de skal afregne moms kvartalsvis, bliver d. 2. juni 2014 (1. juni er en søndag, derfor forlængelsen), og det er for 1. kvartal 2014.

Iflg. lov nr. 903 af 04. juli 2013 (L219 FT2012/13).

Det kunne se ud som om, virksomheder med en omsætning på 5-15 mill. får en anden afregningsfrist (nemlig den, der gælder nu) end de “nye mellemstore” på 15-50 mill. Jeg synes det er mærkeligt, hvis ikke fristerne ændres tilsvarende, og derfor har jeg skrevet til SKAT for at høre. Jeg følger op når der kommer svar fra dem.

6/3/14: Intet svar, men siden der alligevel skete ændringer for alle 1.1.14 var spørgsmålet jo heller ikke relevant længere.

Vil du vide mere om momsregler, så Køb bogen Moms og momsfradrag her.

Kommentarer { 10 }

Vigtigt vedrørende momsindbetaling til den nye skattekonto

Bankerne kan ikke ligefrem prale af høje indlånsrenter. Mon ikke vi er mange, som har den lette “0%”?

Flere indbetaler blandt andet af den grund momsen lige så snart, de har beregnet den. Det kan jo være lige meget, når der hverken er renter sparet eller tjent ved at lade pengene stå på egen konto. Men nu, hvor alle virksomheder har fået en ny “skattekonto”, skal man lige passe på.

SKAT har nemlig ikke lov til at opbevare penge, som rettelig tilhører borgerne/virksomhederne, i mere end højst fem dage. Så her har vi et problem: Indbetaler du din moms mere end fem dage tidligere end betalingsfristen, kan du som hovedregel regne med at få pengene retur igen.

Der er heldigvis en løsning: Inde på SKATs tast-selv kan du angive, at du ikke ønsker pengene retur, og så må de gerne beholde dem. Her er en vejledning:

1. I menuen til venstre (når du er logget ind), kan du finde punktet “Skattekonto”. Det klikker du på.

Menu fra tast-selv

2. Så folder menupunktet sig ud, samtidig med at du kommer ind på forsiden til Skattekontoen. Du skal bruge menupunktet Udbetalingsgrænse:

Menu fra tast-selv

3. Her kan du fortælle SKAT, hvor mange penge, der må stå på kontoen, før de skal betale dem tilbage. Beløbet er som udgangspunkt sat til 100 kr., hvilket betyder, at SKAT ikke returnerer beløb, som ligger under 100 kr. Du skal ændre det til et beløb, som er lige så stort eller lidt større end den moms, du har tænkt dig at indbetale. Tryk derefter på “Godkend”-knappen til højre.

Menu fra tast-selv

4. Nu kan du indberette og indbetale som normalt. Husk dog, at du skal bruge Skattekontoens betalingslinje ““ og det er så den samme betalingslinje, uanset om du skal betale moms, selskabsskat, A-skat, lønsumsafgift eller andre ting. (Der er en undtagelse vedr. fortoldning, men den får du særskilt besked om, hvis din virksomhed er omfattet.)

Betalingslinjen finder du under “Stamoplysninger” i venstremenuen.

Og så skal du lige huske, at SKAT nu har en ny standard-udbetalingsgrænse, nemlig den, du lige har tastet ind. Så måske skal du ind og ændre den inden næste momsafregning?

Kommentarer { 2 }

Ny rubrik på momsangivelsen

Jeg troede, det var løgn – men det er rigtigt nok: Vi fejrer afslutningen af 3. kvartal 2011 med et nyt felt på momsangivelsen. (De månedsmomsede har nok allerede opdaget det…)

SKAT oprererer jo med nogle rubrikbogstaver: Ud over at angive momsbeløb, skal nogle udfylde rubrik A, nogle rubrik B og nogle rubrik C. Men selvom momsangivelsen vokser i omfang, kommer der ikke flere bogstaver i alfabetet, og for at få tingene i den rigtige rækkefølge, arbejder vi nu med 2 x rubrik A, 3 x rubrik B og 1 x rubrik C.

Det nye felt på momsangivelsen er rubrik “B-2”. Det vedrører salg af varer med moms til EU. Det vil sige fjernsalg – internetsalg til private og ikke-momsede virksomheder. Internetbutikker, som indtil nu har momset alt deres varesalg, måske fordi det hovedsageligt sker i Danmark og til enkelte kunder i forskellige EU-lande (men med et salg på langt under 35.000 Euro pr. land pr. år). Det vedrører ikke ydelser, herunder elektroniske overførsler. Vi taler kun om varesalg (og installation og montage – ulogisk nok), til kunder i EU, som ikke er omfattet af den omvendte betalingspligt – altså det momsfrie salg.

Rubrikkerne er nu samlet set et mindre skema, som skal udfyldes, og de oplysninger, SKAT skal brug er:

Rubrik A – varer. Værdien uden moms af varekøb i andre EU-lande.

Rubrik A – ydelser. Værdien uden moms af ydelseskøb i andre EU-lande.

Rubrik B – varer – indberettes til “EU-salg uden moms”. Værdien af varesalg uden moms til andre EU-lande.

Rubrik B – varer – indberettes ikke til “EU-salg uden moms”. Værdien af fx installation og montage, fjernsalg og nye transportmidler til ikke momsregistrerede kunder uden moms til andre EU-lande.

Rubrik B – ydelser – indberettes til “EU-salg uden moms”. Værdien af visse ydelsessalg uden moms til andre EU-lande.

Rubrik C. Værdien af andre varer og ydelser, der leveres uden afgift her i landet, i andre EU-lande og i lande uden for EU, jf. momsbekendtgørelsens § 52, stk. 10.

God momsafregning :)

/Anette

PS: Jeg sender en mail til alle, der har købt Bogen om moms om dette indlæg, for det er dog en væsentlig ændring – og der er mange internetbutikker blandt de, der har anskaffet bogen.

PPS: Se SKATs meddelelse om det nye felt her.

Kommentarer { 8 }

Moms – deadline i dag – SKATs tast-selv virker ikke

Det er rigtig uheldigt, at SKATs tast-selv-erhverv ikke virker på momsafregningsdagen. Navnlig, da de nu har forbudt os at indberette på andre måder – det SKAL ske elektronisk.

Mange kan slet ikke komme ind. Efter flere forsøg er det lykkes mig nu, og jeg får følgende besked, når jeg vil indberette moms:

TSE0501 – Der er ikke tilgængelige perioder til indberetning af Moms. At der ingen perioder er tilgængelige kan skyldes: 1 – Den aktuelle periode er angivet enten via TastSelv Erhverv eller på anden måde. 2 – Virksomheden er kvartalsafregnende. Perioder oprettes medio sidste måned i kvartalet. 3 – Virksomheden er halvårsafregnende. Perioder oprettes medio sidste måned i halvåret. Du kan forespørge på registreringsbeviset, hvoraf fremgår, hvilken afregningsfrekvens virksomheden har. Vælg “Registreringsbevis” i venstremenuen . Såfremt du har ændringer til en tidligere indberetning, skal det ske ved, at du sender en korrektionsangivelse / efterangivelse til det lokale SkatteCenter.
Virksomheden har ingen åbne perioder for Angivelsestypen for SE-nr 25523504 og AngivelsesType Moms

Hvilket ingen mening giver overhovedet.

SKAT bedes sørge for:

  1. At der kommer en meddelelse ud på forsiden med status på tast-selv
  2. At vi får besked om, hvor længe momsangivelsen kan udsættes for stadig at være rettidig
  3. At få styr på deres IT, det er jo ikke første gang, der går ged i den lige op til en vigtig frist

Under alle omstændigheder kommer mange til at bruge megen ekstra tid nu på liiiiige at gå ind og tjekke, om det virker eller ej.

Kommentarer { 5 }