Oversigt | momsafregning

Momsafregningen for 3. kvartal – i den stille periode

Så er det ved at være tid til momsafregningen for 3. kvartal, for september slutter om et par dage. I Regnskabsskolens bogholderi er det ikke en af de svære deadlines, for vi har rigtig mange virksomheder, som afregner halvårligt.

Dog er der nogle, som flytter fra halvårligt til kvartalsvis momsafregning, fordi det giver nogle fordele, herunder at glade og entreprenante iværksættere ikke kommer for langt bagud med momsen: Det kan være svært at lade pengene stå, når der er så meget at bruge dem til.

Lige netop momsen for 3. kvartal er et godt tidspunkt til at tjekke nogle ting i dit eget bogholderi:

  1. Stemmer momskontoen? Er der evt. en gammel difference fra tidligere perioder eller fra sidste år, som ikke er afregnet. Så er det nu, du skal få styr på den, for næste gang – altså momsen for 4. kvartal – skal laves i en for bogholderne meget mere travl periode
  2. Hvordan går det i øvrigt med økonomien: Nu er vi 3/4 gennem året – og derfor er det fint at tjekke op på, hvordan går det i forhold til forventningerne. Lever vi op til budgettet? Hvordan kan vi forvente at resultatet bliver?
  3. Skat: Er den skat (selskabsskat eller personlig skat alt efter virksomhedsform), der bliver betalt realistisk i forhold til det forventede resultat? Ellers er der tid til at rette op på det. For enkeltmandsvirksomhederne: Reguler ved at ændre forskudsregistreringen, så de to sidste B-skatterater i år retter op på sagerne. For selskaberne: Det kan måske svare sig at indbetale frivillig aconto selskabsskat den 20. november?

Det er nemlig den stille tid i bogholderiet – udnyt tiden til at få fintunet bogholderiet, så der ikke er noget, som hænger, når vi når ind i december.

Du kan bestille en times individuel undervisning, hvis du gerne vil have en professionel bogholder til at kikke med i dit regnskab.

Kommentarer { 0 }

Stemmer momsen ikke? Her er afstemningsarket

Jeg har brugt lørdagen på at lave en momsafstemning. I dette tilfælde var det en momsafstemning vedr. 2012, men som regel foregår momsafstemningerne i forbindelse med, at vi afslutter regnskabsåret. Så vi har rigtig mange momsafstemninger i Regnskabsskolens bogholderi i øjeblikket.

Alle momsafregnende virksomheder bør afstemme sin moms mindst en gang årligt. Afstemningen består af at sammeligne det, som er indberettet til SKATs tast-selv med det, der står i økonomisystemet (hvis der er tale om et selskab, så husk lige at få revisorens efterposteringer med, inden øvelsen gøres).

Hvis der er tale om en virksomhed, som afregner moms kvartalsvis, skal man altså sammenligne fire perioder for 2014: Hvor meget er der indberettet til SKAT og hvad står der i bogføringen. I nogle – men langt fra alle – tilfælde stemmer de to præcist. Men er der et enkelt bilag, som er kommet forkert ind i økonomistystemet i forhold til momsafregningen, har vi en difference. Og den skal jo løses. Er det en stor difference: Ved hjælp af en efterangivelse til SKAT. Er det en difference i størrelsesordenen “ubetydelig” kan man (selvom det ikke helt er at følge reglerne) medtage differencen i den kommende momsafregning, hvis det forekommer meget besværligt at efterangive. Det vigtigste er, at hver virksomhed får afregnet den moms, den er pligtig til at afregne. Hverken mere eller mindre.

Vi bruger et regneark til formålet. Regnearket kan du hente her: momsafstemning. Og med en vejledning, skrevet af en af vores freelancere, for nu at gøre det helt tydeligt, hvad det handler om.

Stemmer din moms?

God arbejdslyst :)

—–

Overvejer du et kursus i bogføring eller årsafslutning? I så fald kan jeg foreslå dig at kikke på det ret store udvalg, Regnskabsskolen har her i løbet af maj og juni:

MAJ 2015:

12.: Fradrag for begyndere ““ skatte- og momsmæssige fradrag (KØBENHAVN, 1 dag, 3 timer) â‘  â’¶
21.: Moms og lønsumsafgift (KØBENHAVN, 1 dag, 3 timer) â‘  â’¶
26.: Likviditet og nøgletal (KØBENHAVN, 1 dag, 3 timer) â‘  â’¶
28.: Årsafslutning, skat og lovgrundlag (KØBENHAVN, 4 dage, 28 timer) â‘  â’¶
28.: Årsregnskab og selvangivelse (KØBENHAVN, 1 dag, 3 timer) â‘

JUNI 2015:

3.: Bogføring med e-conomic ““ Modul 1: Kom godt i gang (KØBENHAVN, 1 dag, 4 timer) â‘  â’¶
16.: Selskaber ““ formalia og årets gang (KØBENHAVN, 1 dag, 3 timer) â’¶
17.: Bogføring med e-conomic ““ Modul 3: Årsafslutning i bogholderiet (KØBENHAVN, 1 dag, 4 timer) â‘  â’¶
23.: Selskaber – Gennemgang af årsrapporten (KØBENHAVN, 1 dag, 3 timer) â’¶

â‘  = velegnede for enkeltmandsvirksomheder
â’¶ = velegnede for selskaber, f.eks. IVS og ApS

Kommentarer { 2 }

Momsafregningsfrister 2015 – vi nærmer os….

Vi nærmer os hastigt den første store deadline her i 2015: Momsafregningen for 2. halvår og 4. kvartal 2014. Alle momsafregningsfristerne i 2015 kommer her:

Udklip(Klik på billedet for at se en større version)

 

 

 

 

 

 

 

Lige så snart momsafregningen den 2. marts er slut, går vi i gang med at forberede os til ugen efter: Den 9. marts åbner SKAT for selvangivelserne, og der er jo en del familier, hvor ægtefællen ikke kan få et resultat, før den selvstændigt erhvervsdrivende har afleveret sin udvidede selvangivelserne – så selvom fristen først er den 1. juli, så er der alligevel tryk på at få den lukket for manges vedkommende. I Regnskabsskolens bogholderi  er det en sjov og festlig tid på året, fordi vi får besøg af mange – også af mange, som ellers klarer det hele selv, men gerne lige vil have et ekstra sæt øjne på bogføringen, inden de erklærer regnskabet for korrekt og lukket og trykker “send selvangivelsen ind”.

Så i starten af april er det tid til at få tjekket op på alle de selskaber (A/S, ApS og IVS), som har regnskabsår, der følger kalenderåret. For der skal revisoren indsende årsrapport i slutningen af maj, og hvis regnskabsmaterialet ikke er afleveret til revisoren endnu, er det derfor tid til at få det afsted.

Ind imellem er der både påske og andre helligdage. Det passer ikke ret godt; i bogholderiet ville det være bedre, hvis helligdagene lå i efteråret, for da er der meget færre deadlines. Men det går nu nok alligevel – vi ved jo, at sådan er vilkårene.

Så – mellem os: Jeg synes, det er ret godt gået, at vi også har fået planlagt vores første efteruddannelseskursus for bogholdere. Emnet er årsrapporter og selvangivelser for selskaber, og du kan lige nå at læse mere og tilmelde dig her.

 

Kommentarer { 0 }

Momsfristerne ændres for nogle virksomheder

(Indlægget er redigeret den 6.3.14, da ændringerne er fremskyndet)

Der er sket en lovændring, som betyder, at omsætningsgrænsen for, hvornår der skal afregnes moms, for nogle virksomheder ændres.

I øjeblikket er det sådan, at:

  • mindre virksomheder (omsætning under 1 million) afregner moms halvårligt, for 1. halvår d. 1/9 samme år og for 2. halvår 1/3 året efter.
  • Mellemstore virksomheder (omsætning mellem 1 og 15 millioner) og nystartede virksomheder afregner kvartalsvis d. 10. i 2. måned efter kvartalets afslutning.
  • Store virksomheder (omsætning over 15 millioner) afregner månedsvis 25 dage efter månedens udløb.

Fra 2014/2015 (se under den kategori, din virksomhed tilhører) bliver det sådan, at:

1. omsætningsgrænsen for mindre virksomheder forhøjes til 5 millioner fra 1. januar 2015 2014, så alle med en omsætning under 5 millioner skal afregne halvårligt. Dvs. nogle af dem, der tidligere skulle betragte sig selv som en “mellemstor virksomhed”, betragtes nu som en “mindre virksomhed”.

Deres sidste kvartalsvise afregning for 4. kvartal 2014 2013 skal angives og betales senest den 2. marts 2015 (1. marts er en søndag, derfor forlængelsen) 1. marts 2014.

2.  Mellemstore virksomheder er nu de virksomheder, der omsætter for mellem 15 og 50 millioner fra og med 2014. Dvs. nogle af dem, der nu afregner moms månedligt, går altså over til kvartalsvis afregning.

Den sidste månedsvise afregning for dem bliver for december 2013, som skal angives og betales senest d. 27. januar (d. 25. er en lørdag, derfor forlængelsen).

3. De mellemstore virksomheder (altså efter de nye kriterier ml. 15 og 50 mill.) skal fra 2014 afregne moms d. 1. i den 3. måned efter kvartalets udløb. Det vil sige, at første gang de skal afregne moms kvartalsvis, bliver d. 2. juni 2014 (1. juni er en søndag, derfor forlængelsen), og det er for 1. kvartal 2014.

Iflg. lov nr. 903 af 04. juli 2013 (L219 FT2012/13).

Det kunne se ud som om, virksomheder med en omsætning på 5-15 mill. får en anden afregningsfrist (nemlig den, der gælder nu) end de “nye mellemstore” på 15-50 mill. Jeg synes det er mærkeligt, hvis ikke fristerne ændres tilsvarende, og derfor har jeg skrevet til SKAT for at høre. Jeg følger op når der kommer svar fra dem.

6/3/14: Intet svar, men siden der alligevel skete ændringer for alle 1.1.14 var spørgsmålet jo heller ikke relevant længere.

Vil du vide mere om momsregler, så Køb bogen Moms og momsfradrag her.

Kommentarer { 10 }

SKATs tast-selv – lille fejl, som skal ignoreres

Hvis du er i god tid med afregning af halvårsmomsen, kan du – efter du har valgt periode på SKATs tast-selv løsning, risikere at møde følgende meddelelse:

fejl skat dk

(Klik på billedet for at få en læsbar tekst.)

Det er ikke noget at bekymre sig om: Du godkender bare, og kommer så videre til momsafregningsblanketten. Når du taster beløbene ind, vil du så måske – måske ikke – opleve, at “Godkend”-knappen i bunden er forsvundet, og du kun kan vælge at gå tilbage. Så går du bare tilbage (systemet har gemt tallene), åbner momsafregningen igen og så kan du godkende.

Så: Det virker, selvom det er lidt klodset.

 

Kommentarer { 0 }

Ny rubrik på momsangivelsen

Jeg troede, det var løgn – men det er rigtigt nok: Vi fejrer afslutningen af 3. kvartal 2011 med et nyt felt på momsangivelsen. (De månedsmomsede har nok allerede opdaget det…)

SKAT oprererer jo med nogle rubrikbogstaver: Ud over at angive momsbeløb, skal nogle udfylde rubrik A, nogle rubrik B og nogle rubrik C. Men selvom momsangivelsen vokser i omfang, kommer der ikke flere bogstaver i alfabetet, og for at få tingene i den rigtige rækkefølge, arbejder vi nu med 2 x rubrik A, 3 x rubrik B og 1 x rubrik C.

Det nye felt på momsangivelsen er rubrik “B-2”. Det vedrører salg af varer med moms til EU. Det vil sige fjernsalg – internetsalg til private og ikke-momsede virksomheder. Internetbutikker, som indtil nu har momset alt deres varesalg, måske fordi det hovedsageligt sker i Danmark og til enkelte kunder i forskellige EU-lande (men med et salg på langt under 35.000 Euro pr. land pr. år). Det vedrører ikke ydelser, herunder elektroniske overførsler. Vi taler kun om varesalg (og installation og montage – ulogisk nok), til kunder i EU, som ikke er omfattet af den omvendte betalingspligt – altså det momsfrie salg.

Rubrikkerne er nu samlet set et mindre skema, som skal udfyldes, og de oplysninger, SKAT skal brug er:

Rubrik A – varer. Værdien uden moms af varekøb i andre EU-lande.

Rubrik A – ydelser. Værdien uden moms af ydelseskøb i andre EU-lande.

Rubrik B – varer – indberettes til “EU-salg uden moms”. Værdien af varesalg uden moms til andre EU-lande.

Rubrik B – varer – indberettes ikke til “EU-salg uden moms”. Værdien af fx installation og montage, fjernsalg og nye transportmidler til ikke momsregistrerede kunder uden moms til andre EU-lande.

Rubrik B – ydelser – indberettes til “EU-salg uden moms”. Værdien af visse ydelsessalg uden moms til andre EU-lande.

Rubrik C. Værdien af andre varer og ydelser, der leveres uden afgift her i landet, i andre EU-lande og i lande uden for EU, jf. momsbekendtgørelsens § 52, stk. 10.

God momsafregning :)

/Anette

PS: Jeg sender en mail til alle, der har købt Bogen om moms om dette indlæg, for det er dog en væsentlig ændring – og der er mange internetbutikker blandt de, der har anskaffet bogen.

PPS: Se SKATs meddelelse om det nye felt her.

Kommentarer { 8 }

Brevkasse: Moms af multimedier?

Hej Anette.
Så vidt jeg ved gælder det at, hvis et multimedie bruges både privat og erhvervsmæssigt, kan der kun fradrages den erhvervsmæssige andel af momsudgifterne – den del af momsen der ikke kan fradrages momsmæssigt, kan man fratrække i den skattepligtige indkomst. Mit spørgsmål er: Hvordan bogføres dette fradrag?

Mvh.
Johnny

Du har fuldstændig ret. Det er en tåbelig regel, men det betyder, at selvom udgiften til de blandet benyttede multimedier er fuldt fradragsberettiget, skal vi alligevel ind og lave vurderinger af, hvor stort det private brug er, for at få momsen på plads.

I praktis fungerer det lettest ved at lave en momskode til formålet. Dvs. finde ud af, hvor meget dit private brug omfatter og så lave en momskode, som ikke er 25% men lavere, så kun den erhvervsmæssige del af momsen bliver fradraget. Hvordan præcist du skal gøre afhænger af, hvilket økonomisystem, du bruger.

Alternativt kan du bogføre udgiften med fuld moms, helt som normalt, og så efterfølgende lave en regulering af momsen manuelt. Hvis du f.eks. har en telefonregning på 1.000 kr. (heraf 200 kr. moms), og vi leger, at du taler præcist 50% privat og 50% firma, skal der ske følgende bogføring:

Kredit: Kontoen købsmoms: 100 kr.
Debet: Kontoen telefonudgifter: 100 kr. hvor momskoden så skal fjernes/undertrykkes.

Men siden “vi”  synes bedst om bogføring, for der ikke sker nogle manuelle momsposteringer, vil jeg foreslå, at du laver en momskode til dine multimedier og så regulerer ved årets afslutning, hvis det skulle vise sig nødvendigt. Det kan lade sig gøre i mindre firmaer, men forestil dig situationen i en virksomhed med 40 sælgere, som alle har mobiltelefon og som alle taler mere eller mindre privat. Det er virkelig ikke særlig smart organiseret fra SKATs (eller politikernes) side, selvom multimedieskatten i sig selv fungerer rigtig godt.

Kommentarer { 0 }

Momsafstemning (hent skema her)

Mindst en gang om året – i forbindelse med årsafslutningen af regnskabet – skal du tjekke, om der er styr på momsen. Ofte er der små differencer og ind imellem kan man finde deciderede fejl. Og de skulle jo nødig dukke op som en overraskelse – vi skal finde dem selv og helst før både revisor og SKAT.

Kontrol af momsen består af flere forskellige trin: Gennemlæsning af af det bogførte materiale for at tjekke at alle bilag er kommet på de rigtige konti er en af dem. En anden er momsafstemning: En sammenligning mellem det bogførte og det indbetalte.

Jeg lagde i går et momsafstemningsskema ud i forbindelse med mit fødselsdagsindlæg. Men det kommer også her:

Hent momsafstemningen her (åbner som xlsx-fil)

Kommentarer { 4 }

Moms – deadline i dag – SKATs tast-selv virker ikke

Det er rigtig uheldigt, at SKATs tast-selv-erhverv ikke virker på momsafregningsdagen. Navnlig, da de nu har forbudt os at indberette på andre måder – det SKAL ske elektronisk.

Mange kan slet ikke komme ind. Efter flere forsøg er det lykkes mig nu, og jeg får følgende besked, når jeg vil indberette moms:

TSE0501 – Der er ikke tilgængelige perioder til indberetning af Moms. At der ingen perioder er tilgængelige kan skyldes: 1 – Den aktuelle periode er angivet enten via TastSelv Erhverv eller på anden måde. 2 – Virksomheden er kvartalsafregnende. Perioder oprettes medio sidste måned i kvartalet. 3 – Virksomheden er halvårsafregnende. Perioder oprettes medio sidste måned i halvåret. Du kan forespørge på registreringsbeviset, hvoraf fremgår, hvilken afregningsfrekvens virksomheden har. Vælg “Registreringsbevis” i venstremenuen . Såfremt du har ændringer til en tidligere indberetning, skal det ske ved, at du sender en korrektionsangivelse / efterangivelse til det lokale SkatteCenter.
Virksomheden har ingen åbne perioder for Angivelsestypen for SE-nr 25523504 og AngivelsesType Moms

Hvilket ingen mening giver overhovedet.

SKAT bedes sørge for:

  1. At der kommer en meddelelse ud på forsiden med status på tast-selv
  2. At vi får besked om, hvor længe momsangivelsen kan udsættes for stadig at være rettidig
  3. At få styr på deres IT, det er jo ikke første gang, der går ged i den lige op til en vigtig frist

Under alle omstændigheder kommer mange til at bruge megen ekstra tid nu på liiiiige at gå ind og tjekke, om det virker eller ej.

Kommentarer { 5 }

Deadline – moms for 4. kvartal 2009

Så er det i dag, momsen skal indberettes for 4. kvartal for at være rettidig. Bare i tilfælde af, at du har glemt det og ikke får venlige remindere fra SKAT om den slags.

Næste momsafregning ser indberetningen anderledes ud – de af os, som køber eller sælger ydelser til andre EU-lande skal til at indberette dette i nye, særlige rubrikker.  Og der er også store nyheder på vej vedrørende momsrefusion, hvis der – f.eks. på en rejse – er indkøbt ting i andre EU-lande, hvor momsen er betalt. Efterhånden som disse ændringer materialiserer sig på SKATs tast-selv, skriver jeg om dem her på bloggen.

I mellemtiden: Vi har næsten fuldt hus til vores næste informationsmøde for iværksættere, så vi lukker nok for tilmeldingen i løbet af et par dage. Men så har vi jo et i marts igen :-).

Men for nu: God momsafregning – og fortsat god onsdag.

Kommentarer { 0 }

Sidste momsafregning for 2009

Nogle har mere travlt end andre:

De kvartalsafregnende skal have momsen for 4. kvartal klar inden 10. februar.
De halvårligt afregnende har frist indtil 1. marts.

Men for os alle de personligt ejede virksomheder og de selskaber, hvor regnskabsåret følger kalenderåret, er den sidste momsafregning for 2009 også tiden til det årlige opsamlingsheat: Vi skal tjekke, om momsen er i orden for hele året og udrede eventuelle differencer sammen med årets sidste ordinære momsafregning.

Man kan jo forestille sig, at der er blevet bogført et bilag i tidligere periode. Og hvis ikke vi tjekker det igennem, kan vi uforvarende komme til ikke at afregne moms af det bilag.

Læs alle kontokort igennem for at se, at du har fået alle bilag på de rigtige konti i løbet af året og bogfør, hvad du eventuelt mangler. Når du er færdig med bogføringen for 4. kvartal (eller 2. halvår), skal du derefter lave en momsafstemning som dækker hele året. Det ser sådan ud:

Samlet salgsmoms for hele året (ifølge bogføringen)
minus salgsmoms for 1. kvartal (fra momsafregningen hos SKAT, ikke fra bogføringen)
minus salgsmoms for 2. kvartal (fra momsafregningen hos SKAT, ikke fra bogføringen)
minus salgsmoms for 3. kvartal (fra momsafregningen hos SKAT, ikke fra bogføringen)
minus salgsmoms for 4. kvartal (fra momsopgørelsen i bogføringen)
= eventuel difference i salgsmomsen.

Det samme skal gøres for købsmoms, og for erhvervelsesmomsen også, hvis du bruger den.

Hvis der er tale om små differencer, medtager du dem bare i afregningen for 4. kvartal: Du ændrer altså salgsmomsen eller købsmomsen i indberetningen til SKAT, så det kommer til at passe. Hvis der er tale om store differencer, kan kan udfylde blanketten: Fejl i momsafregningen, som SKAT har liggende her. Og så kan du regne med, at du kommer til at betale renter for for lidt indbetalt moms i løbet af året. Mens du ikke får renter af eventuelle for store indbetalinger.

Når du er færdig med momsafstemningen, skal de tal, som står i dit økonomisystem stemme præcist overens med, hvad du har tænkt dig at indbetale til (eller forventer at få retur fra) SKAT. Hverken mere eller mindre.

Kommentarer { 13 }

Moms – nu bliver det lettere (for SKAT)

Først blev vi lokket med 15 eller 25 kroners rabat, hvis vi indberettede på internettet. Det var besværligt at bogføre den rabat, så derfor var ingen særligt kede af det, da den blev afskaffet. Beløbet var nemlig skattefrit! Rabatten blev strøget, da de fleste havde vænnet sig til at indberette på tast-selv. Men de fleste – det er åbenbart ikke nok.

Pr. 1. januar 2009 skal alle virksomheder indberette moms elektronisk. Indtil nu har det været tilladt at indberette også på papir, f.eks. de velkendte gule girokort med en bagside, der kan udfyldes med de fornødne oplysninger.

På sin vis er det jo fornuftigt nok. SKAT kan spare nogle indtastninger.

Men mon ikke de fleste bruger systemet med indberetning via digital signatur eller SKATs tast-selv i forvejen? Og de, som ikke gør, har måske en grund til det. F.eks. at de ikke har let adgang til internettet eller føler sig utrygge ved at bruge det. Nogle gange bliver tast-selv-koden væk, og så går der op til en uge, før man får en ny. Og så bliver momsen forsinket. Det har hidtil kunnet reddes med en check eller en telefonopringning, hvor en FI- linje blev udleveret af SKAT til virksomhedsejeren. Gad vide, om de afskaffer 800-kroners-gebyret for de, som godt kan indberette rettidigt men ikke kan finde tast-selv-koden?

Så for en lille gruppe selvstændige er der kommet endnu en forhindring – her i disse tider, hvor det påstås, at det bliver lettere og lettere at drive virksomhed i Danmark.

I momsafregningen i februar 08 og maj 08 var der store problemer på SKATs hjemmeside, som i perioder var lukket helt ned. Dem går jeg ud fra, er helt løst, siden de tør forlange, at alle indberetter elektronisk.

Alle mand til tasterne!

 

Kommentarer { 0 }

Moms af depositum?

Jeg har et spørgsmål vedr. depositum, som jeg håber du vil svarer på.

Jeg har indbetalt 30.000 inkl. moms i depositum i forbindelse med et lejemål.
Lejemålet er nu ophørt og jeg har fået beløbet tilbage ex. moms.

Jeg er klar over at momsen bare er ind og ud hos Told og Skat, men skal jeg
ikke få hele beløbet tilbage? og så selv afregne med Told og Skat?

Udlejer siger, at jeg ikke skal have momsen tilbage for den er allerede
afregnet i Told og Skat.

Jeg kan godt forstå, at du synes, det er underligt. Hele ideen med at momse et depositum, som jo ikke er andet end netop et depositum og ikke et køb eller salg, virker forkert på mig.

Da du betalte depositum i sin tid, trak du vel momsen fra? Og hvis du skulle have beløbet tilbage med moms nu, ville du så skulle afregne momsen til SKAT. Derfor har du ret, at det er ligemeget – det går lige op. Og udlejer har også ret: Momsen er allerede afregnet. Ulogisk, som det er. Men korrekt. Du skal bare sørge for, at du får bogført dit depositum rigtigt, dvs. uden moms, så du ikke kommer til at betale den moms, der allerede er afregnet, igen.


Skat og moms - får du dine fradrag

Kommentarer { 10 }

Om at opkræve moms til andre EU-lande

E-handelen har det bedre end nogensinde. Og det betyder også, at varerne flytter sig på tværs af landegrænser som aldrig før. Selv små butikker kan sælge godt i andre lande end Danmark, hvis bare de har deres e-butik oversat til relevante sprog og modtager internationale kreditkort.

Når man handler b2b inden for EU, er det momsfrit, men der skal laves en listeangivelse. Sælger man b2c, skal der som udgangspunkt betales dansk moms af varerne. Det gør konkurrencen lidt hård, fordi Danmark er blandt de lande i EU, som har den højeste momssats.

Dog har man i EU aftalt, at hvis salget kommer højere op end 35.000 Euro (nogle lande 100.000 Euro), skal der afregnes moms i det land, hvor varen forbruges.

Det vil sige, at succesfulde forretninger kan komme til at skulle administrere flere forskellige momsafregninger i forskellige EU-lande. Vi har en enkelt kunde, som har været nødt til at få et hollandsk momsnummer, så vi er netop ved at sætte os ind i, hvordan afregningsperioderne er, om der er én eller flere momssatser osv.

For Norge, som er et stort e-handelsland, gælder reglerne ikke, fordi Norge ikke er medlem af EU. Her betaler man ikke moms af varer, købt i Danmark, men til gengæld bliver de fortoldede ved indførslen til Norge, hvorfor man ind imellem får forespørgsler: Kan I ikke skrive “gave” på forsendelsen? Det er ikke en god idé at begynde på.

Der er skrevet en vejledning om moms i EU, du kan hente den her som .pdf.

Kommentarer { 10 }

Momsafregningstidspunkter

Brian Brandt-Madsen har en blog med iværksætterrelaterede emner. Han har sin egen dagsorden af især oplysende karakter, og det er jo altid godt. Brian har for nylig skrevet et fint indlæg om momsafregningsfristerne og hvornår man afregner halvårligt, kvartalvis og månedligt.

Link til Brians momsfrist-indlæg.

Jeg kan bare tilføje, at man får brev, når man går fra kvartalvis til halvårlig momsafregning. Og at en del søger om at komme tilbage til den kvartalsvise afregning, hvilket kan være en god idé for nogle – herunder de, som ellers kun får bogført hvert halve år, og som egentlig godt ved, at det er for lidt – og ved, at ingen gulerødder men kun piske (altså momsafregningen SKAL være i orden) duer, når det gælder om at få tastet de bilag ind.

Kommentarer { 0 }

Fejl i fakturaer, jeg har sendt

Hejsan

Jeg har udsendt to fakturaer (til den samme kunde) hvor jeg er kommet til at fakturere en højere timepris end aftalt. Jeg har kontaktet kundens regnskabsafdeling og bedt dem ignorere fakturaerne.

Hvad gør jeg nu? Min umiddelbare ide er at

– Bogføre kreditnotaer der modregner de to fakturaer
– Oprette en eller to nye fakturaer, på de korrekte beløb

Lyder det fornuftigt?

Ja, du laver to kreditnotaer, så fakturaerne er 0-stillet, og så laver du en ny faktura. (Skriv evt. i teksten: Denne faktura erstatter de tidligere fremsendte xxx og xxx (fakturanumre), så er der ingen tvivl.

Kommentarer { 0 }

Har du haft SKAT på besøg?

SKAT tilbyder et gratis servicebesøg hos alle virksomheder i Danmark. Under besøget gennemgår man virksomhedens rutiner omkring det regnskabsmæssige og eventuelle uhensigtsmæssige rutiner bliver synliggjort, sådan at man er sikker på, at de krav, SKAT stiller til materialet, er i orden.

Det er et rigtig godt tilbud, som alle lige så godt kan gøre brug af.

Du kan læse SKATs information om servicebesøg her. Og tilmelde dig via SKATs hjemmeside her. Når man tilmelder sig, ønsker SKAT en begrundelse for, at man ønsker besøget. Og at være iværksætter, som gerne vil være sikker på, at alle ting gøres korrekt, er en udmærket begrundelse, for det er lige netop det, som er hele pointen ved at tilbyde servicebesøgene.

Kommentarer { 0 }