Oversigt | moms

Smart toldberegner hos SKAT

Det kan være svært at gennemskue, hvad en vare egentlig kommer til at koste, når man bestiller den hjem fra et land uden for EU. Umiddelbart kan det se attraktivt ud at købe noget billigt i en amerikansk webshop, men er det nu så billigt endda, når der skal betales told og moms? Det hjælper SKAT dig med at regne ud i deres smarte toldberegner, som du kan se her: Beregn din told

Kommentarer { 0 }

Slut med portoudlægsordningen

Mange webshops har benyttet den fordelagtige ordning, hvor momsfritaget porto med PostDanmark er blevet videresolgt til kunderne som udlæg, uden at det har været specificeret. Der har så alene været afregnet moms af et eventuelt overskud:

Salg af ekspeditionsgebyrer (evt. faste satser)
– køb af momsfritaget porto
= momspligtigt overskud på portoudlægsordningen

Denne ordning er der faktisk ikke lovgrundlag for at have, så SKAT har derfor udsendt et styresignal som beskriver, at det fra 1. januar 2017 ikke længere er tilladt at benytte portoudlægsordningen.

Du kan se styresignalet her: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2232366&vId=0 (åbner i et nyt vindue).

Hvis du indtil nu har benyttet portoudlægsordningen, skal du fremadrettet ændre praksis, sådan at ekspeditionsgebyrer, når det er en standardsats og ikke et udlæg, bliver fuldt momset.

I Regnskabsskolen har vi benyttet ordningen i forbindelse med vores bogsalg og skal derfor til at finde ud af, hvad vi skal gøre. Jeg tænker, at vi nok kommer til at skrive priser på bøgerne inkl. forsendelse i webshoppen, når vi nu skal momse hele beløbet alligevel. På den anden side, så vil det favorisere de, som køber en enkelt bog, hvor de, som køber flere kommer til at betale “dobbelt” porto – og det kan vi jo ikke have.

Hvad gør I hos jer?

Kommentarer { 2 }

Brevkasse: Moms på vin til momsfrit foredrag?

SpørgsmålHej Anette.

Jeg skriver til dig, fordi jeg har et spørgsmål omkring momsfritagelse i forbindelse med en vinsmagning/foredrag mit firma skal afholde for et andet firma.

Så vidt jeg kan læse mig frem til, er selve foredraget momsfritaget, idet jeg skal tale frit om min baggrund i vinens verden og efterfølgende guide deltagerne i en vinsmagning. Men jeg er i tvivl om hvordan vinene, som skal bruges til vinsmagningen, skal registreres. (Vi har selv importeret vinene fra et EU-land og har betalt punktafgift.)

Jeg vil helst give kunden en samlet pris pr. deltager, hvori mit honorar og vinenes værdi er inkluderet. Dvs. en faktura uden moms.

Men er det nødvendigt at lave en faktura til kunden for vinene separat for at tage højde for momsen, eller må jeg gerne “bare” have dem som en del af udgifterne i forbindelse med foredraget, og således ikke betale moms af dem (idet de jo i så fald ikke vil blive solgt)?

Håber jeg har fået stillet spørgsmålet på en forståelig måde. Synes det er lidt indviklet.
På forhånd mange tak for hjælpen!

VH Signe

SvarHej Signe

Hvis vinen kan siges at være en “bi-aktivitet” i forbindelse med  foredraget, er det momsfrit. Fordi momsen følger hovedydelsen, og den er som foredraget er beskrevet momsfri. Men har vinsmagningsdelen et vist omfang, så de f.eks. også får vin med hjem, skal du lave en faktura med både momsede og momsfritagede elementer på.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Skal jeg fakturere med eller uden moms?

SpørgsmålHej Anette

Hvis jeg har lejet et lejemål m/moms til min virksomhed, hvor jeg vil leje noget af det ud til en anden virksomhed (f.eks. en behandler, som ikke er momspligtig), hvordan skal jeg så forholde mig ift. fakturering? Skal jeg sende faktura med eller uden moms på den del jeg videreudlejer?

Hilsen
Tina

SvarHej Tina

Selvom din lejer ikke er momsregistreret, skal du alligevel fakturere med moms.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

Fejl i momsafregningen – ret dem let

I modsætning til, hvad jeg har skrevet tidligere, bruger vi ikke længere en blanket, når der skal rettes fejl i momsafregningen.

Både i løbet af året, men måske især i forbindelse med årsafslutningen kan det vise sig, at det, som vi har indberettet til SKAT omkring momsen, ikke er helt akkurat. Eller revisor kan komme med nogle “ændringsforslag” (=ordrer), som vi skal udføre.

Det sker let inde på virksomhedens side på skat.dk – TastSelv.

Du finder de tidligere indberetninger og vælger til højre i billedet, hvilken du vil rette.
retmomsfejlHerefter kommer du frem til et virkelig hensigtsmæssigt indberetningsbillede, hvor du både kan se, hvad der tidligere er indberettet for perioden, og hvordan den samlede moms vil se ud efter dine ændringer. Du godkender nede i bunden.

Øverst i skærmbilledet er der plads til at skrive en – ikke alt for lang – forklaring.

bemærkningsfeltDet synes jeg, du skal gøre. Især hvis det er meget store beløb, du skal have retur fra SKAT, kan det svare sig forlods at forklare, hvad det handler om. Det gør det lettere for SKAT, hvis de overvejer, om virksomheden skal udtages til kontrol.

Gennemgående er SKATs hjemmeside blevet meget bedre i løbet af de seneste par år. Skattekontoen fungerer rigtig godt, og det gør denne mulighed for at korrigere i momsafregningerne også.

Vil du vide mere om moms? Regnskabsskolen har udgivet en bog om moms og momsfradrag, som du kan købe som trykt bog eller pdf.

Kommentarer { 0 }

Fejl i moms og skat

Skat har de seneste år lavet nogle såkaldte compliance-undersøgelser. Både omkring borgere og virksomheder. Det går ud på, at man undersøger, hvor dygtige henholdsvis borgerne og virksomhederne er til at efterleve reglerne. Der er lavet undersøgelser i 2008, 2010 og 2012. Resultatet for virksomhederne for 2012 er blevet offentliggjort i går.

46% af virksomhederne har fejl i momsafregningerne. Men det er SKAT nu ikke så bekymrede over – for det ser meget værre ud på skatteområdet, hvor over halvdelen af virksomhederne laver fejl!

Jeg har ikke fået nærlæst rapporten endnu – men vil da skynde mig dels at dele den – dels at dele en vis undren: De fleste af fejlene er ikke bevidste. Så hvis reglerne er så svære, at halvdelen laver fejl – er det så reglerne eller virksomhederne, der er problemet?

Hent undersøgelsen her (åbner som pdf): complianceundersoegelse_virksomheder_2012

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Betalt moms i Sverige – hvilken momskode?

Hvordan skal restaurantbesøg i Sverige bogføres i f.t. momsen? Jeg har ikke noget bilag, men kan se hævningen på banken og har fået at vide, at det er i f.m. kundemøde. Er det REP, IY25 eller IV25 eller ingen momskode?

På forhånd tak.
Venlig hilsen
Gitte
Hej Gitte
Det er jo et emne, jeg har skrevet om her på bloggen før, og jeg vil foreslå dig at købe momsbogen, som I den nye udgave fra foråret 2015 også har nogle kapitler om lige netop moms vedr. køb og salg i udlandet med.
Men: Her kommer (delvist kopieret fra netop momsbogen) forklaringen på, hvorfor du slet ikke skal bruge nogen momskode, når du bogfører regningen på restaurantbesøget i Sverige:
Betaler du under rejser inden for EU udenlandsk moms i forbindelse med virksomhedens momspligtige aktivitet – og din virksomhed ikke er momsregistreret i det pågældende EU-land – skal du søge denne moms refunderet.Det foregår ved at logge på skat.dk som virksomhed, og under moms finder du Refusion af moms fra EU. Man kan søge moms refunderet, hvis beløbet for den aktuelle periode overstiger 50 €. Der er visse undtagelser i beløbsstørrelsen. Du kan se en oversigt på dette site: http://ec.europa.eu/taxation_customs/tic/public/index.html.Hvis man vælger ikke at søge EU-moms refunderet, så må momsen tages med i regnskabet som almindelig udgift, forudsat at den er under 50 €. Er den over det beløb og ikke søgt refunderet, så er det et valg virksomheden selv har foretaget og så må momsen ikke fradrages i virksomhedens regnskab.

Det er nemlig ikke tilladt at ignorere, at vi har betalt moms i et andet EU-land. Der SKAL søges momsrefusion. Til gengæld kan, eller rettere sagt: skal det ske elektronisk via SKATs TastSelv og inden du kan søge om momsrefusion skal du tilmeldes.

Det vil sige: Det er tilladt ikke at søge om momsrefusion, men så er der ikke skattemæssigt fradrag for momsen. Varen bliver da dyrere for virksomheden, da den betalte moms ikke afløftes og heller ikke fradrages i den skattemæssige opgørelse.

Det er bare ikke så ligetil endda. For momsen skal tilbagesøges efter fradragsreglerne i det land, hvor udgiften er afholdt. Det vil sige, at rejsende virksomheder principielt skal kende ikke bare momsreglerne i Danmark men også momsfradragene i de lande, de besøger.

Samtidig gælder de sædvanlige danske regler vedrørende momsfradrag også. Forstået på den måde, at hvis din virksomhed laver 50% ikke-momspligtige aktiviteter og 50% momspligtige aktiviteter, må din ansøgning ikke gælde det fulde beløb, men kun det halve beløb. Resten skal medtages i virksomhedens almindelige skattemæssige regnskab.

Konklusionen på denne historie må blive: Dine EU-leverandører skal lave en ikke-momset faktura til dig. Køber du ind på rejse og betaler moms i andre EU-lande, skal du vælge mellem en lille ekstraskat (ved ikke at søge momsen retur) eller et stykke ekstra administrationsarbejde.

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Moms på musikinstrumenter til momsfritaget institution?

SpørgsmålHej Anette,

Først vil jeg give dig ros for en super god hjemmeside.

Jeg har et spørgsmål omkring moms på musikalske instrumenter. Skal sælger opkræve moms på salg af musikalske instrumenter hvis der er tale om salg til en uddannelse institution som er momsfritaget? og hvis det er tilfældet har sælger brug for institutionens CVR nr?

På forhånd tak for hjælpen.

Mvh
Dannie

SvarHej Dannie

Nogle undervisningsinstitutioner er momsfritagede, hvilket betyder at de ikke skal opkræve moms af deres hovedydelse (undervisning). Men det medfører ikke, at de også kan indkøbe materialer og udstyr momsfrit. Så som udgangspunkt skal du sende en faktura med moms, hvis du sælger instrumenter til en skole.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

Fejl i momsafregningen

Det er almindeligt at lave fejl i momsangivelsen. Der kan være et bilag, som er blevet glemt i en periode, og som dukker op efter at momsen er angivet og betalt til SKAT. Fejl vil opstå og de kan rettes. Det er ikke så svært endda.

I dag er der under punktet Moms i SKATs system et link “Ret momsindberetning (efterangivelse)”, hvor du kan rette i momsangivelsen. Via linket åbnes en side med blanketter. Der kræves Adobe Acrobat Reader for at åbne de enkelte blanketter. Se efterangivelsen her.

I teorien skal alle fejl efterangives og dermed rettes ved hjælp af skemaet. I praksis ser vi dog tit, at mindre og ubetydelige fejl bliver korrigeret ved at beløbet medtages i den kommende momsperiode.

Når du udfylder skemaet “Efterangivelse”, er det kun rettelserne, du skal skrive ind. Ikke en helt ny ““ og korrekt ““ momsangivelse.

Har du oplyst en salgsmoms på 22.000 kr., men den skulle være på 21.500 kr., så er det altså minus 500 kr., som du skal skrive på efterangivelsen i rubrikken salgsmoms.

SKAT beregner sig renter af for lidt indbetalt moms, så derfor skal perioden oplyses på skemaet. Hvis du, for eksempel i forbindelse med en årsafslutning, finder fejl i flere momsperioder, skal der laves et skema pr. periode.

Der skal også en forklaring til. Du kan se på skemaet, at der er en rubrik til “Forklaring”. Her er der plads til at skrive en enkelt linje og i vejledningen står der: “I denne rubrik skal du redegøre udførligt for arten af fejlene og for årsagen til, at de er opstået”. Det kan jo være lidt svært at forklare på en enkelt linje, og vi har da heller aldrig oplevet, at SKAT har henvendt sig for yderligere oplysninger efterfølgende. Heller ikke, når forklaringen har været den mest almindelige: “Ved en fejl i forbindelse med bogføringen er momsen beregnet (eller) aflæst (eller) indberettet forkert. Dette er hermed korrigeret.”

Kommentarer { 0 }

Stemmer momsen ikke? Her er afstemningsarket

Jeg har brugt lørdagen på at lave en momsafstemning. I dette tilfælde var det en momsafstemning vedr. 2012, men som regel foregår momsafstemningerne i forbindelse med, at vi afslutter regnskabsåret. Så vi har rigtig mange momsafstemninger i Regnskabsskolens bogholderi i øjeblikket.

Alle momsafregnende virksomheder bør afstemme sin moms mindst en gang årligt. Afstemningen består af at sammeligne det, som er indberettet til SKATs tast-selv med det, der står i økonomisystemet (hvis der er tale om et selskab, så husk lige at få revisorens efterposteringer med, inden øvelsen gøres).

Hvis der er tale om en virksomhed, som afregner moms kvartalsvis, skal man altså sammenligne fire perioder for 2014: Hvor meget er der indberettet til SKAT og hvad står der i bogføringen. I nogle – men langt fra alle – tilfælde stemmer de to præcist. Men er der et enkelt bilag, som er kommet forkert ind i økonomistystemet i forhold til momsafregningen, har vi en difference. Og den skal jo løses. Er det en stor difference: Ved hjælp af en efterangivelse til SKAT. Er det en difference i størrelsesordenen “ubetydelig” kan man (selvom det ikke helt er at følge reglerne) medtage differencen i den kommende momsafregning, hvis det forekommer meget besværligt at efterangive. Det vigtigste er, at hver virksomhed får afregnet den moms, den er pligtig til at afregne. Hverken mere eller mindre.

Vi bruger et regneark til formålet. Regnearket kan du hente her: momsafstemning. Og med en vejledning, skrevet af en af vores freelancere, for nu at gøre det helt tydeligt, hvad det handler om.

Stemmer din moms?

God arbejdslyst :)

—–

Overvejer du et kursus i bogføring eller årsafslutning? I så fald kan jeg foreslå dig at kikke på det ret store udvalg, Regnskabsskolen har her i løbet af maj og juni:

MAJ 2015:

12.: Fradrag for begyndere ““ skatte- og momsmæssige fradrag (KØBENHAVN, 1 dag, 3 timer) â‘  â’¶
21.: Moms og lønsumsafgift (KØBENHAVN, 1 dag, 3 timer) â‘  â’¶
26.: Likviditet og nøgletal (KØBENHAVN, 1 dag, 3 timer) â‘  â’¶
28.: Årsafslutning, skat og lovgrundlag (KØBENHAVN, 4 dage, 28 timer) â‘  â’¶
28.: Årsregnskab og selvangivelse (KØBENHAVN, 1 dag, 3 timer) â‘

JUNI 2015:

3.: Bogføring med e-conomic ““ Modul 1: Kom godt i gang (KØBENHAVN, 1 dag, 4 timer) â‘  â’¶
16.: Selskaber ““ formalia og årets gang (KØBENHAVN, 1 dag, 3 timer) â’¶
17.: Bogføring med e-conomic ““ Modul 3: Årsafslutning i bogholderiet (KØBENHAVN, 1 dag, 4 timer) â‘  â’¶
23.: Selskaber – Gennemgang af årsrapporten (KØBENHAVN, 1 dag, 3 timer) â’¶

â‘  = velegnede for enkeltmandsvirksomheder
â’¶ = velegnede for selskaber, f.eks. IVS og ApS

Kommentarer { 2 }

Splitmoms – blandede momsede og ikke-momspligtige aktiviteter

Mange virksomheder har både momsede og ikke-momsede aktiviteter. Det gælder store dele af sundhedsområdet, hvor læger eksempelvis udsteder attester med moms og behandlere sælger bøger og redskaber. Undervisere sælger momsede kurser og ikke-momset undervisning afhængig af, hvem køberen er. Journalister sælger momset redigering og ikke-momsede artikler.

Momsregnskabet bliver lidt mere kompliceret, hvis du har både momsede og ikke-momsede aktiviteter i din virksomhed:

 • Købsmomsen må afløftes, hvis købet vedrører momspligtige indtægter
 • Købsmomsen må ikke afløftes, hvis købet vedrører ikke-momsede indtægter
 • Købsmomsen må delvist afløftes, hvis købet vedrører både de momsede og ikke-momsede indtægter.

Hvis der er tale om, at halvdelen af indtægterne i en virksomhed kommer fra momsede aktiviteter, mens den anden halvdel kommer fra ikke-momsede aktiviteter, vil den særlige momskode for de udgifter, som vedrøre1420113858566r begge dele være 12,5 % (eller 10 % af regningen inklusive moms). Jo flere momsfri aktiviteter, jo lavere bliver den del af momsen, som vi må afløfte på fællesudgifterne.

Det vil sige, at virksomheder med blandede aktiviteter skal have en særligt beregnet momskode ind i deres bogføring for at få momsen til at passe.

I praksis er det umuligt for de fleste at sige, hvor stor en procentdel af aktiviteterne, der er momsede og hvor stor en del, der er momsfri. Ingen kan jo vide, hvor meget kunderne efterspørger af de to typer varer/ydelser.

Første år, hvor virksomheden har både momsede og ikke-momsede aktiviteter, må man derfor fastsætte sit momsfradrag for begge typer aktiviteter efter et skøn. Altså et kvalificeret gæt. Når året er omme, kan man regne præcist ud, hvad momsfradraget skulle have været og må så regulere, hvis man ikke har gættet helt præcist.

Andet år bruger man den procentdel, der blev fundet det første år, og regulerer så ved årsskiftet. Det giver ingen mening at ændre momskoderne månedligt. Det er for besværligt og SKAT anbefaler, at man hele året bruger sidste års sats med efterfølgende regulering i forbindelse med årsafslutningen i bogholderiet.

Nu er det jo sjældent, at vi har en virksomhed med præcist 50% momsfrit salg, men hvis du ikke er klar over fordelingen, kunne det være et relevant sted at starte. Du kan så, når året er omme, korrigere momssatsen fra 12,5% til den faktiske sats, som både kan være højere og lavere.

Denne fordeling i forhold til omsætningen bruges ikke i forbindelse med fast ejendom, da de regler er ganske særlige. Det kan du læse lidt om i “Moms og momsfradrag – en guide til iværksættere og selvstændige“, hvor der også er regneeksempler på, hvordan en momsafregning med splitmoms kan se ud.

Kommentarer { 0 }

Ny bog om moms og momsfradrag

moms-og-momsfradrag-15Så er det i morgen, vi har udgivelsesdato på den nye momsbog. Jeg har skrevet den sammen med John Hannover, som er en ivrig debattør og iværksætterrådgiver med en god ballast fra det private erhvervsliv.

Bogen har flere emner med, end den sidste, jeg skrev. Vi har de nye regler med om bl.a. omvendt betalingspligt, og forholdene omkring køb og salg uden for Danmark er også dækket.

Bogen hedder “Køb bogen Moms og momsfradrag her” – og det er lige det, bogen er: En guide for personer som rent praktisk skal forholde sig til momsafregninger og momsregler.

Over 40% af virksomhederne i Danmark laver fejl i deres momsafregninger ifølge SKATs complianceundersøgelser. Og det siger noget om, at reglerne er vanskelige. Bogen er på 139 sider, og momsvejledningen, som nu er en del af den juridiske vejleding, er på over 700 tætskrevne sider. Så vi behandler emnerne på den måde, at vi gennemgår de grundlæggende regler og de mest interessante undtagelser. Herudover særlige afsnit om de spørgsmål, som oftest giver fejl (f.eks. tøj, rejser, biler, udlægsmoms, kunstnermoms, repræsentation mv.). Bogen er god til at danne et overblik over reglerne og til at slå konkrete ting op i men den er ikke uddybende. Dog mener jeg, at rigtig mange selvstændige vil blive klædt bedre på til at lave korrekte momsafregninger. Så jeg er glad for den.

Du kan se indholdsfortegnelsen her: Moms og momsfradrag: Indholdsfortegnelse. Og så kan du smutte over i Regnskabsskolens webshop og Køb bogen Moms og momsfradrag her. Du kan få den både som pdf og i trykt udgave – eller begge, hvis du vil :).

 

Kommentarer { 1 }

Brevkasse: Skat og moms – hvornår skal det medregnes?

Hej Anette :-)

Jeg har lige et par hurtige spørgsmål, som jeg håber du kan hjælpe med.

Faktura
Hvornår gælder en faktura rent regnskabsmæssigt?
Er det så snart fakturaen er sendt, eller når pengene er overført?
Og gælder det ens ift. indgående og udgående fakturaer?

Køb af varer og fradrag
Hvis jeg eksempelvis køber en computermonitor, og trækker det fra med mht. moms og skat (udgift), og jeg så efter noget tid vælger at returnere selvsamme indkøb?
(Enten i form af retur til butikken den blev købt i, eller måske i form af “brugt” inventar salg til tredjepart)

Mvh
Morten

Hej Morten

Tak for dit spørgsmål.

Der er forskellige regler for, hvornår skat og moms forfalder (=skal medregnes):

Skatten forfalder på tidspunktet for arbejdets udførelse, hvis der er tale om arbejdstimer. Hvis du f.eks. er i gang med at løse et stort projekt for din kunde, og er halvvejs med arbejdet ved årsskiftet, skal halvdelen beskattes i det gamle år (selvom du ikke har sendt fakturaen endnu) og resten i det nye år. Hvis du køber ind til virksomheden, er det det år, varen forbruges i. Det vil sige, at større anskaffelser (aktuelt over 12.800 kr.) skal afskrives over flere år, hvis de kan anvendes af virksomheden i flere år.

Momsen skal derimod medregnes på fakturatidspunktet som alt overvejende hovedregel (fordi det er det tidspunkt, brugsretten overgår til køberen. Det vil sige: Hvis hele fakturaen for et stykke arbejde som det ovenstående udstedes i det nye år, skal momsen afregnes i det nye år.

Hvis du leverer varen, du har købt tilbage, får du en kreditnota. Og dermed skal der bogføres “negativ købsmoms” – og det sker pr. den dato, du får kreditnotaen. Hvis du sælger en vare videre, er det salgstidspunktet, som er afgørende, men så er der tale om salgsmoms, fordi det ikke længere er en returnering men et salg. Skattemæssigt skal du lave en “indtægt” på en udgiftskonto – men præcist hvordan du skal gøre afhænger af, hvordan købet blev bogført. Det skal dog ske pr. den dag, du leverer tingen tilbage.

Med hensyn til de større anskaffelser og hvordan man håndterer dem, kan jeg foreslå dig at investere i Bogen om fradrag, som netop har et kapitel om den slags: http://regnskabsskolen.dk/butik/boger/bogen-om-fradrag/
Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

Momsafregningsfrister 2015 – vi nærmer os….

Vi nærmer os hastigt den første store deadline her i 2015: Momsafregningen for 2. halvår og 4. kvartal 2014. Alle momsafregningsfristerne i 2015 kommer her:

Udklip(Klik på billedet for at se en større version)

 

 

 

 

 

 

 

Lige så snart momsafregningen den 2. marts er slut, går vi i gang med at forberede os til ugen efter: Den 9. marts åbner SKAT for selvangivelserne, og der er jo en del familier, hvor ægtefællen ikke kan få et resultat, før den selvstændigt erhvervsdrivende har afleveret sin udvidede selvangivelserne – så selvom fristen først er den 1. juli, så er der alligevel tryk på at få den lukket for manges vedkommende. I Regnskabsskolens bogholderi  er det en sjov og festlig tid på året, fordi vi får besøg af mange – også af mange, som ellers klarer det hele selv, men gerne lige vil have et ekstra sæt øjne på bogføringen, inden de erklærer regnskabet for korrekt og lukket og trykker “send selvangivelsen ind”.

Så i starten af april er det tid til at få tjekket op på alle de selskaber (A/S, ApS og IVS), som har regnskabsår, der følger kalenderåret. For der skal revisoren indsende årsrapport i slutningen af maj, og hvis regnskabsmaterialet ikke er afleveret til revisoren endnu, er det derfor tid til at få det afsted.

Ind imellem er der både påske og andre helligdage. Det passer ikke ret godt; i bogholderiet ville det være bedre, hvis helligdagene lå i efteråret, for da er der meget færre deadlines. Men det går nu nok alligevel – vi ved jo, at sådan er vilkårene.

Så – mellem os: Jeg synes, det er ret godt gået, at vi også har fået planlagt vores første efteruddannelseskursus for bogholdere. Emnet er årsrapporter og selvangivelser for selskaber, og du kan lige nå at læse mere og tilmelde dig her.

 

Kommentarer { 0 }

Momsafstemning – årsafslutning

Hvis du ikke er tilmeldt nyhedsbrevet, så er det nu, du skal gøre det. For om et par dage udkommer der et nyt nyhedsbrev med et godt tilbud på to forskellige kurser vedrørende årsaflutning: Et kort og effektivt kursus for iværksættere og selvstændige med personligt ejede virksomheder. Og et tre-dages kursus for professionelle bogholdere, som handler om årsrapporter og selskabers selvangivelse. Og så får alle de, som abonnerer på nyhedsbrevet også mit nyeste regneark: momsafstemning.

Regnearket er tilrettet, sådan at du kan bruge det, også hvis du har købt varer med omvendt betalingspligt i Danmark og (som jeg foreslår) har valgt at bogføre salgsmomsen vedrørende disse varer på en separat konto i regnskabet.

Momsafstemning er en af de obligatoriske øvelser, når man afstemmer et regnskab i forbindelse med årsafslutningen, så det har vi en vis rutine i i Regnskabsskolens bogholderi. Og jeg er lige gået i gang med at lave en øvelse i det, som skal bruges på vores Diplomkursus for bogholdere – vi er i gang med opdatering af en del af materialet – meget allerede til det hold, som er i gang nu, men også en del, som kommer med, når aprilholdet starter. Blandt andet momsundervisningen. Det passer nemlig med, at vi på det tidspunkt også har en helt ny momsbog :).

Anyway – har du lavet din momsafstemning for 2014? Ellers har du mulighed for at gøre det i det nye regneark: momsafstemning.

Kommentarer { 0 }

Vin, vi drikker, og vin, vi giver

vin1Fradrag for vin?

Det kommer sandelig an på, i hvilken anledning vinen er anskaffet.

Taler vi om skattemæssige fradrag, er der forskellige muligheder:

 1. Er vinen købt til medarbejderne – herunder bestyrelsen (enten som en “fyraftensbajer” eller som gave): Fuldt skattemæssigt fradrag.
 2. Er vinen købt til kunder eller samarbejdspartnere som gave: Repræsentation, dvs. en fjerdedels fradrag.
 3. Skulle der være tale om servering i forbindelse med et selskab, hvor deltagerkredsen ikke primært er virksomhedens (men dine egne) forbindelser: Intet fradrag.
 4. Servering på messer og andre steder i reklameøjemed, dvs. et enkelt glas i forbindelse med en produktpræsentation eller lignende: Fuldt fradrag.

Momsmæssigt skal vinen også behandles forskelligt alt efter hvilken anvendelse man gør af vinen:

 1. Vin til medarbejderne: Intet momsfradrag. Der KAN være undtagelser, men generelt kan man jo ikke sige, at drikning af vin er med til at forbedre arbejdsprocessen i et kursus, møde eller seminar i virksomhedens lokaler – så … intet momsfradrag.
 2. Vin som gave til samarbejdspartnere og kunder: Intet momsfradrag. Heller ikke efter “strø-gave-princippet”: Selvom vinen skulle være indkøbt i store mængder og har fået firmaets logo på etiketten: Intet momsfradrag for gave-vin.
 3. Servering af vin på restaurant, både for medarbejdere og forretningsforbindelser: En fjerdel momsfradrag.
 4. Vin, serveret på messer mv. i reklameøjemed: Fuldt momsfradrag.

Hvis du har valgt at købe nogle kasser vin ind og give væk ved forskellige lejligheder frem for at skulle ud at købe hver gang, så før en liste: Listen skal bruges til a) at tjekke, at du ikke bare har taget vinen med hjem privat, hvis SKAT skulle interessere sig for emnet og b) at sikre, at du har bogført bilaget rigtigt: Er vinen blevet brugt til det, du regnede med – eller måske noget helt andet?

Hvis du vil være sikker på at få alle dine fradrag med – så køb “Bogen om fradrag”. Her er et link til Regnskabsskolens webshop, hvor du kan få den og de andre bøger, enten som trykt bog eller pdf.

Kommentarer { 6 }

Brevkasse: Momsfri undervisning af kommunalt ansatte?

SpørgsmålHej Anette
Jeg har et spørgsmål vedr. moms af undervisning.
Jeg er selvstændig og holder egne kurser, som er momspligtige, Men nu er jeg blevet spurgt af Psykiatrifonden om at undervise på et kursus for børnegruppeledere, som de afholder for kommunalt ansatte ved hjælp af penge fra statens puljemidler. Det er altså ikke med gevinst for øje. Kursisterne får kurset gratis.
Vil du mene, at det falder indenfor reglerne om momsfritagelse?
Jeg vil jo gerne gøre det momsfrit, fordi Psykiatrifonden ikke – ligesom kommunerne får momsen retur fra staten, så det vil blive en ekstra udgift for dem, hvis jeg momser dem.

Tak for i øvrigt mange gode svar, man kan finde her på din side.
Hilsner
Ingelise

SvarHej Ingelise

Jeg kan godt forstå, at du spørger, for det ER virkelig meget svært. Man kan jo sige, at du sælger undervisningen med gevinst for øje, men spørgsmålet er, om vi ikke her kan se dig som en underleverandør til nogen, som sælger momsfri undervisning til en kommunal institution – og så er det momsfritaget. Psykiatrifonden har formentlig prøvet det hele før, så du kan høre, hvordan de plejer at gøre. Alternativet er at ringe til SKAT og fremlægge sagen, men som du lige beskriver den her, ville jeg tro, at det er momsfri undervisning. (Men man kan aldrig være 100% sikker uden at have hele historien.)

Dbh.
Anette

Kommentarer { 1 }

Omvendt betalingspligt ved b2b i Danmark 1.7.14

Tidligere har virksomheder kun skullet forholde sig til begrebet “omvendt betalingspligt”, når de købte varer eller ydelser i et andet EU-land. Omvendt betalingspligt handler om, at det er køberen af en vare, der skal beregne og indberette salgsmomsen på vegne af sælgeren, og sælgeren skal udstede fakturaen uden moms. Har man en momspligtig virksomhed, kan man så trække den moms fra (eller den andel af momsen, man normalt har lov at trække fra), så handlen reelt set er momsneutral.

Det har mange været helt fri for, fordi de aldrig handlede med andre EU-lande. Sådan er det ikke længere. Pr. 1.7.2014 kommer der nye regler, der betyder, at der i visse tilfælde skal anvendes omvendt betalingspligt vedrørende momsen, når der handles business to business i Danmark. Det gælder når der købes/sælges:

 • Tablets
 • Bærbare computere
 • Mobiltelefoner
 • Chips og mikroprocessorer
 • Spillekonsoller

Virksomheder, der sælger disse varer, og som primært (dvs. mere end 50%) handler business to business, skal fremover udstede fakturaer uden moms, når de sælger de varer til en anden virksomhed. Det er så køberens opgave at beregne og indberette salgsmomsen.

Både købere og sælgere af de varer får altså fremover nogle ekstra administrative udfordringer. Jeg fortæller om det i videoen her:

Ændringen er et forsøg fra SKATs side på at eliminere muligheden for at snyde med momsen, hvilket der åbenbart har været en tendens til inden for særlige brancher.

Jeg synes, det er noget rod!

For det første giver det virksomhederne en masse ekstra administration. For det andet kan virksomhedsejere vel snyde og f.eks. købe computere til privat brug momsfrit ved at fremvise et CVR-nr.

Og så er der bøvlet for de virksomheder, der enten er helt eller delvis momsfritaget. Lad os f.eks. tage en tandklinik, som ikke er momsregistreret. Køber den en computer hos en virksomhed, der primært handler b2b, så skal den momsregistreres alene for at kunne indberette momsen på vegne af sælgeren, fordi sælgeren skal sælge den momsfrit.

Og hvad når vi på én gang køber en bærbar computer, lidt software, en printer og nogle pakker papir? Så skal computeren faktureres uden moms, mens resten skal faktureres med moms. Og så kan der endda være undtagelser, hvis den momsfri vare kan anses som et “biprodukt” i en samlet pakke.

Der blev i 2008 lavet en undersøgelse af, hvor dygtige virksomhederne i Danmark var til at efterleve moms- og skattereglerne, og dengang viste det sig, at over 40% af virksomhederne havde fejl i deres momsafregninger. Jeg tror, at hvis de laver en tilsvarende undersøgelse her i 2014, vil det vise sig, at betydeligt flere end halvdelen af alle virksomheder i Danmark laver fejl i deres momsafregninger.

Og så kan vi jo diskutere: Er det reglerne, der er noget galt med, eller er det virksomhederne? Jeg synes, de skal passe på inde i SKAT, at de ikke gør det mere kompliceret end højst nødvendigt for dem, der er selvstændigt erhvervsdrivende.

Kommentarer { 1 }

Brevkasse: Beregne moms af aktiver ved salg af virksomhed?

SpørgsmålJeg er ved at sælge min webshop, som jeg har som emandsejet virksomhed.
Dvs. jeg sælger:
– hjemmesiden
– mailliste
– varelager

I udgangspunktet regner jeg med, at den virksomhed der køber (sikkert et Aps) køber aktiverne ud af min personligt ejede virksomhed.

Jeg har lidt svært ved at læse mig frem til om jeg skal beregne moms af aktiverne. Umiddelbart så synes jeg at svaret ser ud til at være nej. Er det korrekt? Og gælder det også varelageret?

Håber du kan hjælpe en iværksætter lidt på vej :-)

Allan

SvarHej Allan

Hvis der er tale om en samlet virksomhedsoverdragelse til en anden person (eller selskab), som er erhvervsdrivende, herunder momsregistret, så er salget momsfrit. Sælgeren skal indberette overdragelsen til SKAT, når den er sket.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 2 }

Du skal opkræve moms af betalingsgebyrer

Det er ikke ret længe siden, man kunne læse dette på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside:

Er det lovligt for forretningerne at opkræve moms af gebyret for betalingskort?
Nej. En betaling med betalingskort er en finansiel ydelse og finansielle ydelser er undtaget moms. Da forretningerne ikke opkræves moms af gebyrer, kan de heller ikke opkræve moms af gebyrerne hos kunder, der betaler med betalingskort.”

Den 23. januar 2012 ændrede SKAT imidlertid reglerne, men gik så stille med dørene, at det er kommet bag på rigtig mange forretninger og netbutikker – der nu må betale moms af gebyrerne med tilbagevirkende kraft.

Så lad os lige slå fast: Hvis dine kunder kan betale med betalingskort hos dig, og du vælger at kunderne skal betale de transaktionsgebyrer, du bliver afkrævet af f.eks. Nets, så skal du lægge moms på de gebyrer.

Koster det dig f.eks. 2 kr., at din kunde betaler med Mastercard, skal du altså opkræve 2,50 kr.

Læs SKATs præcisering af reglerne her: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2153530&vId=0 – som mange altså først opdagede, da den meddelelse kom ud i februar i år.

 


Vil du vide mere om moms? Køb bogen Moms og momsfradrag her

Kommentarer { 3 }