Oversigt | lager

Bognyhed: Varelageret – set fra bogholderiet

Bog: Varelageret - set fra bogholderietDen 8/11-16 udkommer min nye bog om varelager.

Det er en lille bog på kun 50 sider – prisen er også lille. Bogen indeholder de skattemæssige og regnskabsmæssige regler om, hvordan man opgør varelageret, der er også et afsnit om inddirekte produktionsomkostninger, og bagerst i bogen er der konkrete anvisninger til, hvordan man bogfører varelagerreguleringer mv.

Du kan allerede nu bestille bogen, som så vil blive sendt til dig på udgivelsesdagen: Varelageret – set fra bogholderiet

Og bruger du rabatkoden ‘lager’ inden d. 4/11, får du 15 % i rabat.

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Må mit ApS købe mit private hus?

Spørgsmål

Hej Anette

Jeg har lige et kort spørgsmål, som jeg håber du lige har 2 sekunder til at svare på.

Og du må også gerne bruge det i din brevkasse :-).

Må mit ApS købe mit eget privatejede hus og bruge det som lager ?

(Kort fortalt. Min hustru og jeg driver og ejer en webshop. Vi kan ikke få solgt vores hus. Så vi overvejer at lade vores webshop købe huset og bruge det som lager ““ i stedet for det lager webshoppen lejer i dag.)

Er det lovligt ? Nogle forhindringer ?

Med venlig hilsen
Brian

SvarHej Brian

Det er sådan set en udmærket plan, når I nu ikke kan få solgt huset. Men der er nogle problemer:

Brug af ejendommen: Skal man anvende ejendommen erhvervsmæssigt, d.v.s. midlertidigt eller permanent nedlægge en bolig, kræver det tilladelse fra kommunen.Hvis man i praksis bruger ejendom til erhverv, men ikke har nedlagt boligen formelt, så betyder det ikke noget i forhold til fradrag hos SKAT, men det bliver jo lidt mere op ad bakke at bevise, at ejendommen kun bruges til erhverv.

Hvad angår salg fra privat til ApS er det altid et følsomt område, fordi der går værdier mellem selskabet og ejeren. Derfor skal man have helst 2 eksterne troværdige mæglervurderinger, og så ville jeg fastsætte prisen som et gennemsnit af de to vurderinger. Så er man på rimeligt sikker grund. Der er ikke noget problem i at selskabet køber, men prisen skal være godt dokumenteret.

Problemet kan komme i at dokumentere, at man ikke selv bruger ejendommen, navnlig hvis boligen ikke er nedlagt. Selvfølgelig vil I have folkeregisteradresse et andet sted og alle deres sædvanlige udgifter på en anden adresse, men det er nemmere hvis boligen også er nedlagt – eller hvis I udlejer boligdelen (eller en del af boligen) til en lejer på lejekontrakt, for så har I afskåret jer fra at bruge boligen selv. Ellers kan der nemlig blive sat spørgsmålstegn ved, om I faktisk bruger boligen, selvom ApS’et betaler alle udgifterne, og det er jo ganske ulovligt.

1. Overvej, om boligen kan nedlægges som bolig.
2. Få to uafhængige vurderinger.
3. Overvej at leje noget af boligen ud til beboelse.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Skal jeg bogføre som vareforbrug eller til lager?

Spørgsmål
Hej Annette,

Jeg er lidt i tvivl om, hvorvidt jeg rent bogføringsmæssigt skal køre lagerstyring eller blot udgiftsføre mit varekøb direkte som vareforbrug.

Jeg har en virksomhed, hvor hovedparten af de bestillinger vi får, bliver leveret direkte til kunde fra importør i et ‘dropshipping’ lignende set-up.

Her giver det jo god mening at udgiftsføre direkte som vareforbrug, fordi varekøbet følger salget. Men jeg har også en del varer ind over eget lager. Her er lageromsætningshastigheden relativt høj, så forskydningen i tid fra varekøb til salg er måske max. 4 uger.

Det gennemsnitlige varelager udgør omkring kr. 100.000,- opgjort i kostpriser, og den årlige omsætning ligger lige i underkanten af kr. 3.000.000.

Mit spørgsmål er således, om det vil være ok, at udgiftsføre varekøb til lager som direkte vareforbrug, eller hvorvidt det skal  bogføres ind over varelager > vareforbrug, hvilket naturligvis er en mere administrativ tung øvelse.

Tak på forhånd, Morten

Svar
Hej Morten

Det vil være helt i orden, at du driftsfører udgiften til varekøbet i løbet af året. Men så skal du i forbindelse med årsafslutningen lave en varelageroptælling. Den del af dine vareindkøb, som ikke er medgået til salget (endnu), skal bogføres i debet på varelagerkontoen og i kredit i driften. Så går det hele op – uden at du skal til at holde løbende lagerstatus.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 2 }

Brevkasse: Bogføring af anmeldereksemplarer mv. af bog

Hej Anette

Hvorledes afskriver man rent praktisk anmeldereksemplarer af en bog, som ens eget firma/forlag har udgivet? Jeg driver en enkeltmandsvirksomhed på fuld tid.  Jeg har også sendt frieksemplarer til store boghandlere og lign. steder (markedsføringsomkostning).

Man har jo allerede betalt udgifter for at udgive disse bøger, men selve værdien af dem må vel kunne afskrives på en eller anden led, da de jo ikke kan sælges som et aktiv, nu hvor de er brugt til markedsføring m.m.?

Mvh.
Søren

Hej Søren.

Du har helt ret – man må gøre noget for at holde styr på, hvor mange bøger, der er på lager, hvor mange, der er solgt og hvor mange der er gået til markedsføring, herunder anmeldereksemplarer.

Måske (formentlig) har du bogført alle udgifter vedrørende bogen ind på en konto i dit regnskab. I debet, fordi det er en udgift. Så kan du se, hvad den samlede omkostning har været og dermed regne ud, hvad hver bog koster i produktionspris.

Når du skal bogføre  dine anmeldereksemplarer og andre “give-aways”, ganger du antallet ud med produktionsprisen pr. bog. Dette beløb bogfører du i debet på en konto, som du f.eks. kan kalde “Frieksemplarer” eller “Markedsføring af xx-bog”. Og samtidig bogfører du beløbet i kredit på den relevante konto, og det er måske varelageret, hvis du har bøgernes værdi registreret der. Hvis ikke, så bogfør det i kredit på den konto, hvor du oprindeligt bogførte udgifterne, da bogen blev produceret og trykt.

Dbh
Anette

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Forbrug af egne varer

Hej Anette

Jeg har tit fundet gode løsninger på din side og håber, nu at du kan hjælpe mig denne gang.

Det drejer sig om bogføringen af eget vareforbrug. Jeg anvender Summa 3 Enterprise. Jeg vil gerne have mit lager nedskrevet når jeg bogfører mit eget forbrug. Hvordan gør jeg det korrekt? Jeg kan se at jeg har en konto 2810 forbrug af egene varer, men mener at den bør have købsmoms – da der vist er noget med at jeg skal “returnere” købsmomsen.

Håber, at du kan beskrive arbejdsgangen for mig.

Du har ret. Når du bogfører dit forbrug af egne varer, skal det være på en konto med moms. Den laveste pris, du skattefrit kan udtage varerne til, er anskaffelsesprisen + moms. Så gå ind i din kontoplan og korriger momsen på den konto. Herefter bogfører du dit forbrug på kontoen i kredit og afstemningskontoen kan så være “mellemregning” eller “hævet kontant i virksomheden”.

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Afskrivning af defekte varer

Hvordan afskrives defekte og demovarer i SummaSummarum?
Der er tale om varer der skal smides ud.

Jeg går ud fra, at du taler om varer, som er bogført på varelageret, bruger du standardkontoplanen, er det konto 55100. Når du har lavet din lageroptælling, skal denne konto afstemmes, sådan at saldoen viser det, som dit lager er værd pr. optællingsdatoen, typisk 31.12 eller en månedsafslutning. Vareforbruget skal føres op i driften.

Har du defekte varer, der skal smides ud, skal de bogføres på en konto i driften, f.eks. 2195 Defekte varer (ingen momskonto) i debet og samtidig kreditteres på lagerkontoen.

Kommentarer { 7 }

Lageropgørelse: Værdien af varelageret

Jeg har tidligere skrevet om, hvordan varelageret skal bogføres, hvis man arbejder i SummaSummarum eller et andet program, hvor der ikke automatisk føres posteringer mellem status og drift, når en lagerført vare forbruges.

Netop i forbindelse med opgørelsen af varelageret ultimo 2008, er det meget relevant at huske på, at varelageret skal opgøres til den faktiske værdi. Det vil sige varekøbsprisen + hjemtagelsesomkostningerne inklusive evt. toldafgifter.

Hvis varerne er købt i fremmed valuta, og kursen har ændret sig væsentligt fra købstidspunktet til nu, bør man derfor regne ud, hvad det betyder for varelagerets faktiske værdi. En typisk måde er at beregne genanskaffelsesprisen: Hvis hele lageret skulle genanskaffes nu, hvad ville det så koste?

Hvis virksomheden har en revisor, er det en god idé at diskutere opgørelsesprincipper med hende eller ham. Hvis du selv lukker årsregnskabet, og det er der rigtig mange personligt ejede virksomheder, der gør, så vær meget omhyggelig med opgørelsen af værdien af varelageret i år, hvor der har været så store udsving på kurserne.

Det vil naturligvis påvirke driftsresultatet, hvis værdien af varelageret er steget eller faldet (som regel faldet) på grund af valutakursudsving. Men det er vigtigt for regnskabets pålidelighed, at alle aktiver er til stede og med i regnskabet til en reel værdi.

Så til jer, der har holdt nytårsaften og -dag i fred, og skal i gang i weekenden: God lageropgørelse :-).

…..

PS: Vi har to pladser ledige på kun-en-gang-om-året-kurset i årsafslutning kun for SummaSummarum-brugere på onsdag den 7. januar 2009.

Kommentarer { 0 }