Oversigt | lønbogføring

Ny bog om løn og lønbogføring (og den nye ferielov)

I går kom Regnskabsskolens (og min) nye bog “Løn og lønbogføring for begyndere” fra trykkeriet.

Og ja – det er altid sjovt, når vi får en ny bog på hylderne. Denne gang er bogen ikke knyttet til noget særligt lønprogram, men gennemgår lønsedler fra flere forskellige lønsystemer, både de “gode gamle”, Danløn og Dataløn, og de “nye drenge i klassen” – Salary, Zenegy og Gratisal

Herudover er der en gennemgang af overgangsordningen til den nye ferielov – som vi allerede er i gang med, og som bogføringsmæssigt har konsekvenser fra 1. september i år.

Du kan downloade indholdsfortegnelse mv. lige her: https://regnskabsskolen.dk/butik/boger/loen-og-loenbogfoering-for-begyndere

Bogen er anvendelig som grundbog i lønbogføring, og vi håber, I tager godt imod den.

Den koster 150 kr. i trykt udgave og 100 kr. som pdf.

Kommentarer { 0 }

Ny udgivelse: Bogen om løn og lønbogføring med Danløn

danloenSå har jeg igen en bog på vej fra trykkeriet. Regner med, at den kommer i morgen – og officiel udgivelsesdato er den 11. januar. Det er en bog om Danløn.

“Bogen om løn og lønbogføring med Danløn”er skrevet til dig, som skal i gang med at bruge et lønsystem for første gang.

Jeg har skrevet den sammen med Lone Siger Pedersen fra Regnskabsskolen. Lone har lavet løn for rigtig mange af Regnskabsskolens kunder, så  hun har solid praktisk erfaring med Danløn.

Bogen kommer igennem de vigtigste regler om løn, feriepenge og forskellige løndele ““ og deres skattemæssige behandling. Du får derfor en indføring i,hvilke regler, der skal overholdes, når du udbetaler løn som A-indkomst. Den del af bogen minder meget om Datalønbogen, selvom det ikke er den samme tekst og opbygning.

Du kan også læse om, hvordan man starter en lønaftale med Danløn og laver sin første lønkørsel, og der er et afsnit om, hvad man gør, hvis der skulle ske en fejl i lønbehandlingen.

Bogens sidste del handler om bogføringen: Uanset hvilket bogføringsprogram, du bruger, skal lønnen bogføres korrekt, så regnskabet hele tiden viser, at lønnen stemmer, herunder status over betalt A-skat mv. Bogen giver et hurtigt overblik over arbejdsopgaverne og konkrete anvisninger på, hvordan du kan løse dem.

Hent indholdsfortegnelse og det 1. kapitel her

[Red.: Bogen er desværre udgået og kan ikke længere købes.]

Kommentarer { 0 }

Bogen om løn og lønbogføring med DataLøn – alt går efter planen :)

P1000017Alt går efter planen: Bogen er ankommet fra trykkeriet og det betyder, at vi nu er klar til at pakke alle forudbestillingerne, så læserne kan få deres bog på udgivelsesdagen, den 20.2.15 – altså i morgen. Det ser godt ud.

Rabatkoden virker også resten af dagen: Hvis du forudbestiller bogen inden 20/2 får du 15 % rabat ved brug af følgende rabatkode: loentilbud. Interesseret? Du bliver sendt direkte til bogen på Regnskabsskolens webshop ved at klikke her.

 

Kommentarer { 0 }

Ny bog på vej: Bogen om løn og lønbogføring med DataLøn

bogen-om-loen-webshopSå er det nu, jeg går og venter på trykkeriet – vi har nemlig en ny bog på vej:

Bogen om løn og lønbogføring med DataLøn.

Det er et stort skridt at gå fra 0 til 1 medarbejder i en virksomhed. Det er som regel et udtryk for, at der er gang nok i forretningen til, at det giver mening at udbetale lønninger. Det at få en medarbejder eller flere stiller nogle krav til virksomheden: Der skal være ansættelseskontrakter, ordnede forhold ““ og lønnen skal udbetales både rettidigt og korrekt. Taler vi om et selskab, hvor ejeren er eneste ansatte, er alt det med ansættelseskontrakter måske ikke så betydningsfuldt, da der er sammenfald mellem hvem der er ejer og hvem der er ansat. Men derfor skal det formelle omkring lønudbetalingen stadig være i orden.

Bogen om løn og lønbogføring med DataLøn handler om den administrative del af den væsentlige opgave: Lønbehandling. Altså beregning, udbetaling og bogføring. Jeg har valgt at bruge Bluegardens DataLøn som gennemgående eksempel i bogen: DataLøn er et kendt lønsystem (eller lønløsning, som Bluegarden selv kalder det), som kan håndtere både små og større virksomheders lønbehandling via internettet og bruges af over 60.000 virksomheder. Man kan mange ting i DataLøn, som jeg ikke kommer ind på bogen, fordi det faktisk er en meget avanceret lønløsning. Bogen er skrevet for bogholdere og selvstændige, som skal til at lave løn i DataLøn for første gang eller som er usikre på, hvordan bogføringen af lønbilagene foregår i et økonomisystem.

At lønnen bliver korrekt og rettidigt udbetalt er vigtigt i forhold til medarbejderen. Hvis den eneste medarbejder i virksomheden er ejeren af et selskab, er det med rettidigheden måske ikke så vigtigt. Men for alle andre ansatte er det med at få den rigtige løn på den forventede udbetalingsdag virkelig meget betydningsfuldt. Forsinkede lønudbetalinger sender uhensigtsmæssige signaler til medarbejderne, som med god ret kan overveje: Har de rod i bogholderiet eller er der lavvande i kassen?

Det er også vigtigt i forhold til det offentlige: Når du udbetaler løn, tilbageholder du en del af medarbejdernes penge til betaling af AM-bidrag, A-skat mv. Disse beløb skal afregnes både korrekt og rettidigt, ellers får du mere bøvl ud af det end nødvendigt.

At lønnen bliver bogført korrekt er vigtigt, for ellers bliver regnskabet ikke retvisende. I bogføringen kan man indbygge kontrolpunkter, sådan at afstemningen i forhold til SKAT bliver let at have med at gøre.

Bogen er delt op på den måde, at vi først kommer igennem de overordnede og generelle regler omkring lønmodtagere, lønsedlen og e-indkomst. Så bliver du præsenteret for, hvordan man laver løn i DataLøn og hvordan lønsedlen ser ud. Sidst i bogen gennemgår vi, hvordan du skal aflæse og bogføre et lønbilag og tjekke er det er korrekt bogført ved regnskabsårets afslutning.

Bogen udkommer på fredag. Men du kan allerede nu forudbestille den her.

Kommentarer { 0 }

Bogføring af løn

Bogføring af A-indkomst er en af de enkeltbevægelser, som medfører de fleste antal linjer i bogføringskladden. Det er derfor vigtigt at holde tungen lige i munden og vælge ét princip for, hvordan man bogfører de mange poster.

Nedestående bogføringsvejledning er en nem måde at bogføre en løn korrekt på, da den medfører færrest muligt posteringer. Da udbetaling af løn og afregning af A-skat, ATP mv. sjældent sker samtidig, anvendes en række “skyldig”-konti, hvor beløbene står, indtil de rent fysisk betales.

Bogføring ved udbetaling af A-indkomst

Løndel Debiteres på Krediteres på
Bruttoløn (dvs. inkl. A-Skat, ATP osv.) Løn, A-indkomst  
Nettoløn (dvs. løn til udbetaling)   Skyldig nettoløn ““ eller direkte på bankkontoen, hvis pengene er udbetalt samme dag.
A-Skat   Skyldig A-Skat
ATP, lønmodtager-andel   Skyldig ATP
ATP, arbejdsgiver-andel ATP-bidrag Skyldig ATP

Når de skyldige beløb betales til lønmodtager, SKAT osv., krediteres den likvide konto (fx bank), og skyldig-kontiene debiteres. Man kan således hele tiden følge med i, om man har indberettet og betalt korrekt.

Hvis der er andre løndele end almindelig A-indkomst (personalegoder, lønindeholdelse for det offentlige, skattefri godtgørelser etc.) anbefaler vi, at du kontakter din revisor eller en anden regnskabskyndig for at sikre, at bogføringen bliver korrekt.

Hvis feriepenge anvises til feriekonto løbende, konteres beregnede feriepenge som følger:

 Bogføring af feriepenge

Løndel Debiteres på Krediteres på
Brutto feriepenge Hensættelse til feriepenge  
Netto feriepenge, hensat til feriekonto   Skyldige feriepenge
AM-bidrag   Skyldigt arbejdsmarkedsbidrag
A-Skat   Skyldig A-skat

 De skyldige beløb til SKAT indberettes og afregnes sammen med de tilsvarende skyldige poster for den “almindelige” løn. Feriepenge indberettes og afregnes til Feriekonto kvartalsvis.

 Hvis feriepenge ikke anvises løbende (fx for funktionærer med løn under ferie) hensættes bruttoferiepenge uden beregning og indberetning til hverken SKAT eller Feriekonto. Ved afholdelse af ferie – og når ansættelsesforholdet strækker sig ud over ét år – skal hensættelseskontoen reguleres for at vise det korrekte beløb.

Kommentarer { 2 }

Har du styr på lønbogføringen?

Regnskabsskolens næste kurser i lønbogføring (som du kan deltage i, uanset hvilket bogføringsprogram og lønsystem, du bruger) er den 30. november – og der er få pladser tilbage. Skal du med?

Klik her for mere information om vores kursus i lønbogføring.

Kommentarer { 0 }

SummaSummarum kursus for lidt viderekomne

Regnskabsskolen tilbyder et helt nyt kursus for dig, som kan taste bilag i SummaSummarum men som gerne vil arbejde mere effektivt og have styr på flere detaljer. Især fokuserer vi på

– åbningsbalancer
– import/eksportfunktioner
– lønbogføring (fra mange lønsystemer)
– generel regnskabsforståelse

Læs mere her.

Kommentarer { 0 }

Nye kurser i efteråret

Så er Regnskabskolens kursusprogram for efteråret 2010 ved at være på plads, og der er flere nyheder denne gang.

Revisormappen: Et kort kursus for de, som har brug for at vide præcist, hvordan man griber regnskabet an, så revisorregningen ikke bliver større end højst nødvendigt. Når revisorerne giver tilbud på revison, omfatter prisen som regel også årsrapport og selvangivelser – men ikke afstemning af debitorkonti og alle de andre ting, der kan gå galt, hvis ikke der er en god egenkontrol i bogholderiet. Lær det nu – og få en revisormappe med hjem, klar til årsafslutningen.

Budgetkursus: Budgettet er det vigtigste styringsredskab i din virksomhed, og de to kursusaftener med “hjemmearbejde” mellem hver gang er et rigtigt godt sted at starte, når du skal have styr på budgetterne. Vi gennemgår de mange typer budgetter men fokuserer på de vigtigste – især driftsbudgettet.

Løn og lønbogføring: Dette halvdagskursus handler kun om løn til medarbejdere. Til gengæld bliver du klædt grundigt på til at have styr på lønbogholderiet – uanset om du laver lønsedler selv, bruger Dataløn eller Danløn.

– og der er meget mere at vælge imellem. Se alle Regnskabsskolens korte kurser her.

Kommentarer { 2 }

Billige eller gratis arrangementer om regnskab og økonomi i foråret 2010

Kom og få ny inspiration til dit regnskabsarbejde – eller konkret og håndfast viden om personaleadministration og årsregnskab.

Der er en flere arrangementer med ingen eller meget lav deltagerbetaling her i foråret:

26. april: DANA-arrangement om regnskab og økonomi for selvstændige. Mit oplæg kommer til at handle meget om fradrag og at få den korrekte skattepligtige indkomst. http://dana.dk/sitecore/content/Dana/Tilbud/Kurser%20og%20seminarer/Regnskab%20Annette%20Sand.aspx

28. april: Informationsmøde om regnskab og økonomi for nye iværksættere i Regnskabsskolen. Spørg om alt vedrørende bogføring, regnskab og økonomi. http://www.regnskabsskolen.dk/ivkurser/infomode

3. maj: Fyraftensmøde om at omdanne et regnskab til en udvidet selvangivelse. Alle deltagere får også e-bogen “Årsregnskab for enkeltmandsvirksomheder” tilsendt lige efter tilmelding. Pris: 290,- inklusive moms: http://regnskabsskolen.dk/fyraftensmoder

10. maj: Temaaften om at få sine første medarbejdere. Arrangeret af Københavns kommune i samarbejde med DANA, Multidata og Regnskabsskolen: https://kec.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=1760

Kommentarer { 0 }