Oversigt | kreditnota

Brevkasse: Skat og moms – hvornår skal det medregnes?

Hej Anette :-)

Jeg har lige et par hurtige spørgsmål, som jeg håber du kan hjælpe med.

Faktura
Hvornår gælder en faktura rent regnskabsmæssigt?
Er det så snart fakturaen er sendt, eller når pengene er overført?
Og gælder det ens ift. indgående og udgående fakturaer?

Køb af varer og fradrag
Hvis jeg eksempelvis køber en computermonitor, og trækker det fra med mht. moms og skat (udgift), og jeg så efter noget tid vælger at returnere selvsamme indkøb?
(Enten i form af retur til butikken den blev købt i, eller måske i form af “brugt” inventar salg til tredjepart)

Mvh
Morten

Hej Morten

Tak for dit spørgsmål.

Der er forskellige regler for, hvornår skat og moms forfalder (=skal medregnes):

Skatten forfalder på tidspunktet for arbejdets udførelse, hvis der er tale om arbejdstimer. Hvis du f.eks. er i gang med at løse et stort projekt for din kunde, og er halvvejs med arbejdet ved årsskiftet, skal halvdelen beskattes i det gamle år (selvom du ikke har sendt fakturaen endnu) og resten i det nye år. Hvis du køber ind til virksomheden, er det det år, varen forbruges i. Det vil sige, at større anskaffelser (aktuelt over 12.800 kr.) skal afskrives over flere år, hvis de kan anvendes af virksomheden i flere år.

Momsen skal derimod medregnes på fakturatidspunktet som alt overvejende hovedregel (fordi det er det tidspunkt, brugsretten overgår til køberen. Det vil sige: Hvis hele fakturaen for et stykke arbejde som det ovenstående udstedes i det nye år, skal momsen afregnes i det nye år.

Hvis du leverer varen, du har købt tilbage, får du en kreditnota. Og dermed skal der bogføres “negativ købsmoms” – og det sker pr. den dato, du får kreditnotaen. Hvis du sælger en vare videre, er det salgstidspunktet, som er afgørende, men så er der tale om salgsmoms, fordi det ikke længere er en returnering men et salg. Skattemæssigt skal du lave en “indtægt” på en udgiftskonto – men præcist hvordan du skal gøre afhænger af, hvordan købet blev bogført. Det skal dog ske pr. den dag, du leverer tingen tilbage.

Med hensyn til de større anskaffelser og hvordan man håndterer dem, kan jeg foreslå dig at investere i Bogen om fradrag, som netop har et kapitel om den slags: http://regnskabsskolen.dk/butik/boger/bogen-om-fradrag/
Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Kan jeg afslå at sende en ny faktura?

SpørgsmålHej Anette,

Har solgt varer til en mand, der har to ApS, 1 og 2. Blev bedt om at fakturere varerne til ApS 1, da ApS var nyoprettet. Min faktura blev accepteret og beløbet betalt.

Nu har en mig ukendt mand henvendt sig og bedt mig sende en kreditnota til ApS 1, og samtidig sende en ny faktura til ApS 2 på samme beløb.
Umiddelbart synes jeg det må være en sag for de to ApS indbyrdes, men har jeg ret til at afslå deres anmodning?

Ulla

SvarHej Ulla

Jeg er enig med dig. Det må være et internt anliggende. Det ApS, du har solgt varerne til, kan sælge dem videre til det andet uden problemer.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

Kreditnotaer

Kreditnotaer er en omvendt faktura, der angiver, at der står penge til afregning. En kreditnota kan du få brug for i flere forskellige sammenhænge.

De fleste af os har modtaget en kreditnota på et eller andet tidspunkt: Hvis vi har købt noget, som er blevet returneret, har vi fået en kreditnota, som angiver, at der er penge på vej retur, eller at den regning, vi skal betale, nu er mindre end før, fordi vi har leveret en vare tilbage.

Det er da også den mest almindelige anvendelse af kreditnotaer: Hvis en kunde leverer en vare tilbage eller I aftaler et afslag i prisen på grund af problemer med leveringen, er det kreditnotaen, som sammen med den faktura, der er udstedt, viser, hvor meget kunden i alt skal betale.

Kreditnotaens indhold
Kravene til en kreditnota er de samme som til en faktura: Der skal være de samme oplysninger på kreditnotaen som på fakturaen, inklusive et nummer. Kreditnotaerne kan have sin egen nummerserie, men det mest almindelige er, at fakturaer og kreditnotaer deler nummerserie, så når en kreditnota udstedes, bruges det næste nummer i fakturarækkefølgen.

Afregning med kreditnota
Kreditnotaer kan også bruges som afregningsbilag, selvom der ikke er en faktura involveret: Hvis opgørelse af et mellemværende mellem dig og en leverandør af en ydelse påhviler dig, kan du udstede en kreditnota for at angive, hvor meget du skylder leverandøren. Der kan f.eks. være tale om en sælger, som skal have en procentdel
af omsætningen: Når du har opgjort omsætningen og beregnet, hvad du skylder sælgeren, udsteder du en kreditnota som dokumentation til dit eget og sælgerens bogholderi, inden du overfører pengene.

Interne kreditnotaer
Laver du en fejl i en faktura i dit regnskabsprogram, ophæves fejlen ved at lave en kreditnota, som udligner den forkerte faktura. Der er tale om en intern kreditnota, som ikke sendes til kunden men alene sikrer, at dit regnskab bliver korrekt, og at der ikke kan være tvivl om, hvilken indtægt, du har haft.

Derimod er det ikke OK at bruge en kreditnota til at udligne en faktura, som af den ene eller anden årsag aldrig er blevet betalt af kunden. Der er nemlig særlige regler for, hvornår og hvordan ubetalte fakturaer skal afskrives, og det sker ikke ved hjælp af interne kreditnotaer.


Lær mere i Bogen om bogføring for begyndere:

Bogen om bogføring for begyndere

Kommentarer { 22 }

Brevkasse: Moms på provision?

Hej Anette,

Skal der moms på henvisningsprovision? Og hvordan fungerer det i praksis at få en provision – selskabet skal jo have en faktura fra en for at de selv kan trække beløbet fra.

Håber du kan hjælpe.

Ja, der skal moms på henvisningsprovision lige som på alt muligt andet udført arbejde under forudsætning af, at arbejdet udføres af en momsregistreret person eller virksomhed.

Dokumentationen kan ske på to måder, alt efter hvordan arbejdet – og kontrollen med, hvor meget, der skal udbetales i provision, foregår: Enten kan sælgeren, altså den, der skal have provisionen, udstede en faktura. Eller også kan køberen udstede en kreditnota når han/hun registrerer, at opgaven er udført, og provisionen skal til udbetaling. Det sidste er ofte det letteste at administrere.

Kommentarer { 14 }

Brevkasse: Kreditnota i SummaSummarum

Hej Anette.

Jeg har et spørgsmål vedr. fakturering i Summa Summarum. Jeg har aflyst et kursus pga. for få tilmeldte, og jeg skal derfor returnere kursusgebyr til de, der har indbetalt. Jeg har faktureret og bogført de oprindelige indbetalinger. Jeg forsøgte nu at skrive en faktura i Summa Summarum med et tilsvarende minus-beløb, men det kunne ikke lade sig gøre. Hvordan klarer jeg den?

Mange hilsner fra Ellen

Hej Ellen.

Tak for dit spørgsmål. I mange økonomisystemer, laver man en kreditnota til en kunde ved at lave en minusfaktura, så din intuition er god nok. Men netop i SummaSummarum har funktionen sin egen indgang: Stå i kartoteket, marker den kunde, der skal have penge tilbage, højreklik og vælg “Kreditnota til debitor”. Så kommer du ind i et design, som meget minder om faktura-dialogboxen, og den udfylder du så – men sæt ikke minus foran tallene, det finder Summa selv ud af.

Dbh
Anette
PS: Kommer du måske til vores arrangement: http://www.regnskabsskolen.dk/ivkurser/skattereformen, det bliver rigtig hyggeligt, og det er længe siden sidst :)

Kommentarer { 1 }