Oversigt | konkurs

Tab på debitorer – hvad med momsfradraget?

De fleste af os har prøvet det: Vi udfører et stykke arbejde og sender vores kunde en faktura, men …

… kunden betaler ikke – uanset antal rykkere og trusler om inkasso.

Det kan der være mange grunde til. Er det fordi I er uenige om regningens størrelse, er det én ting (en tvist), og det er ikke dét, dette indlæg skal handle om. Her handler det om de tilfælde, hvor kunden bare ikke kan eller vil betale.

Hvad gør vi så?

Når vi ikke har fået vores penge, skal vi selvfølgelig ikke betale skat af dem, og vi kan normalt heller ikke pålægges at betale momsen. Men der er nogle betingelser, der skal være opfyldt:

Det er ikke nok, at vi tror vores kunde ikke vil betale. Vi skal aktivt have prøvet at inddrive pengene, og vi skal være sikre på, at vi aldrig vil få dem.

Over og under 3.000 kr.

Hvis tabet er under 3.000 kr. inkl. moms, er det normalt nok, at vi selv har rykket for betaling, at det har været forgæves, og at vi ikke handler med kunden mere.

Er tabet over 3.000 kr. inkl. moms, skal vi have en ekstern part – f.eks. en advokat eller et inkassofirma – til at konstatere, at inddrivelse er umulig. Alternativt skal vi have fået en insolvenserklæring fra debitor, eller vi skal have været i fogedretten uden held.

Hvornår?

Tab skal fratrækkes i det år, hvor det konstateres. Så hvis du i år kan konstatere, at en regning fra 2017 ikke bliver betalt, skal du altså ikke tilbage i 2017-regnskabet, men trække det fra i år.

Og hvad så med momsen?

Momsen af en faktura, hvor vi har tabt pengene, kan vi også få tilbage, i det år hvor tabet konstateres. Den skal modregnes i salgsmomsen. Og her betyder ”konstateret” enten at:

  • vi har anmeldt kravet i et konkursbo (og det er dækningsløst, hvilket kurator hurtigt opgør)
  • vi har nedskrevet vores tilgodehavende i en tvangsakkord eller frivillig akkord
  • der er givet insolvenserklæring eller har været fogedforretning
  • debitor er forsvundet
  • kravet er dækningsløst efter tvangsauktion over
    personligt drevne virksomheder
  • det er for dyrt at kræve pengene ind (for små beløb), og vi ikke længere handler med debitor.

At vi ikke længere handler med debitor, er ret vigtigt. Det viser en afgørelse fra Landsskatteretten fra 8. april i år.

Sagen handlede om en mand, som udlejede driftsmidler til et selskab, som han selv ejede sammen med sin søn. Da selskabet fik økonomiske problemer og blev taget under konkursbehandling, blev en del af lejen ikke betalt.

Manden trak den tabte moms på 39.346 kr. fra i sit momsregnskab, da han konstaterede tabet, men det fradrag blev han nægtet. Begrundelsen var at han havde ydet selskabet en kredit, der lå ud over det sædvanlige, ved fortsat at fakturere selskabet, selv om han vidste, at det ikke kunne betale. Han havde heller ikke forsøgt at inddrive gælden.

Du kan evt. læse flere detaljer i BDO’s artikel om sagen.

Rettidig omhu

Den vigtige pointe her er altså, at man kan miste fradrag for moms, når ens kunde går konkurs, hvis man ikke har vist rettidig omhu og stoppet levering af varer eller ydelser, når det viser sig, at kunden ikke kan betale.


Du kan læse mere om reglerne for fradrag ved tab i bogen Skat og moms – får du dine fradrag?

Skat og moms - får du dine fradrag

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Min kunde er gået konkurs

Hej Brevkasse.

Jeg har haft et tab på en af mine kunder som er gået konkurs. Men det er kun arbejdstimer jeg har faktureret, jeg har altså ikke solgt dem nogle fysiske varer som jeg har haft udgifter til.

Jeg har en enkeltmandsvirksomhed.

Kan det betale sig (Regnskabsmæssigt/Skattemæssigt) at bogføre det som tab? Eller skal jeg bare udstede en kreditnota?

I så fald hvordan bogfører jeg så et tab i Summa Summarum. Jeg kan se der er en konto der hedder “Tab på Debitorer”, men jeg kan ikke helt gennemskue hvordan jeg får et beløb ind på den.

Der er to ting i dit spørgsmål: Hvornår MÅ man og hvordan GØR man.

Du må først bogføre tabet, når det er konstateret. Det vil sige, at det er ikke nok, at din kunde meddeler dig, at virksomheden (eller personen) er gået konkurs. Du skal også have forøgt at få pengene bl.a. ved at anmelde dit krav til konkursboet.

Den anden del, hvordan man gør rent praktisk: Du kan ikke udstede en kreditnota. Dvs. det kan du godt, men det er ikke den korrekte og lovlige måde at gøre det på. Når tabet er konstateret, skal du udligne fakturaen og bogføre beløbet på kontoen for tab på debitorer. I SummaSummarum gør du det rent praktisk ved at undlade afstemningskonto i den linje, hvor du udligner fakturaen. Og så på linjen nedenunder bogfører du beløbet i debet på tabskontoen, sådan at de to linjer tilsammen går op.

Kommentarer { 7 }