Oversigt | kørselsgodtgørelse

Brevkasse: Høje eller lave kørselstakster?

som selvstændig, praktiserende arkitekt har jeg konsulenttjeneste/rådgivning for et udvalg under Undervisningsministeriet som indebærer jævnlig kørsel til destinationer i primært Slesvig/Holsten.

Der er divergerende meldinger om hvilken sats der skal anvendes – tidligere den høje,  nu den lave sats. Alle andre kunder i firmaet betaler højeste sats.

Det er grundlæggende op til arbejdsgiveren (og/eller til forhandling mellem lønmodtager og arbejdsgiver). Der er mange offentlige myndigheder som vælger kun at udbetale den lave sats, hvilket de gerne må. Den høje takst på i 2011 3,67 kr./km. er den absolutte maksimale sats, hvis kørepengene skal udbetales skattefrit.

Kommentarer { 1 }

60-dagesreglen

Som jeg har været inde på i adskillige indlæg her på bloggen, kan man fratrække kr. 3,56 3,54 (2018)  pr. km. jf. statens takster ved brug af egen bil i firmaets tjeneste, hvis man vælger den løsning. Der er dog et lille “men.”

Kører du indenfor en periode på 12 mdr. mere end 60 gange til det samme arbejdssted (du er f.eks. bogholder og bogfører hos den samme kunde 6 gange om måneden), så bliver du omfattet af 60 dagesreglen og kan ikke få godtgørelse med den høje takst. Når der er gået 12 mdr. starter en ny beregningsperiode.

Over 60 gange transport til/fra samme kunde, bliver din transport til almindelig befordringsfradrag på selvangivelsen og det er jo ikke nær så meget.

Kommentarer { 94 }

Kørselstakster for 2010

De nye takster for kilometergodtgørelsen er kommet. Og der er en nyhed: Godtgørelsen for brug af egen cykel i firmaets tjeneste er steget fra 40 til 48 øre pr. kørt kilometer. Herudover er der ingen ændringer.

Den skattefri kørselsgodtgørelse er i 2010 fortsat: 3,56 kr./km. for de første 20.000 km. pr. år. Herefter 1,90 kr./km. HUSK dokumentation!

For befordring mellem hjem og arbejde gives der også et uændret fradrag:

24-100 km./dag: 1,90 kr.
over 100. km./dag: 0,95 kr.

Læs mere på SKAT om befordringsfradrag mv.

Kommentarer { 27 }

Brevkasse: Refusion af kørsel fra sommerhus

Kørsel fra sommerhus i stedet for fra hjemmeadresse … Jeg er selvstændig og driver kursusvirksomhed (sprogundervisning i virksomheder) og oversættelse. Nogle kursister har ikke holdt sommerferie og derfor ønsket at få deres lektioner sommeren igennem (1 gang ugentlig).

Jeg fakturerer kørsel til virsomheden (fra mit hjem 50 km). Afstanden til viksomheden er 200 km fra mit sommerhus. Kan jeg lade min egen virksomhed godtgøre forskellen på de 150 km hver vej som jeg har måttet tilbagelægge for at komme fra mit feriested til den arbejdsstedet?

Tilsvarende, hvis jeg tager fra sommerhuset (200 km) og til undervisningstedet, og derfra hjem (50 km), hvordan er forholdet så? Uafhængigt heraf fakturerer jeg naturligvis de 2 x 50 km iht. kontrakten.

Tak iøvrigt for informationen om den månedlige fakturering af kørsel.

Nej. Den kørsel, du kan refundere dig selv gennem firmaet er kørsel fra virksomhedens adresse og ud i verden. Og tilbage til virksomheden igen. Hvis du flytter din adresse til sommerhuset, kan du på selvangivelsen få kørselsgodtgørelse, hvis sommerhuset er din permanente bolig.

Selv tak angående månedlig fakturering: Det er rart at høre, at oplysningerne her fra bloggen bliver brugt.

Dbh
Anette

Kommentarer { 2 }

Brevkasse: Firmabil eller kørselsgodtgørelse?

Hej Anette. Min gamle bil skal skiftes ud, og nu er jeg i tvivl om det kan betale sig at købe en ny eller om ApS-et skal købe den. Hvordan er det med SKAT? Hvad kan bedst betale sig.

Om du skal vælge at købe bilen som en firmabil eller privat og få kørselsgodtgørelse kan jeg ikke svare på på det foreliggende grundlag. Meget generelt kan man sige, at jo flere kilometer, der skal køres for firmaet, jo større er sandsynligheden for, at det bedst kan betale sig at købe bilen privat. Men det afhænger også af prisen og af din personlige skat. TAX.dk har lavet en beregner som viser, hvilke økonomiske konsekvenser der er, men der er så ikke taget hensyn til papegøjeplader eller ander ordninger. Alt i alt tager det noget tid at beregne sig frem til et præcist resultat. TAX.dks skatteberegner er mit bedste bud, når jeg ikke har flere oplysninger, så prøv den her (åbner i nyt vindue).

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Fradrag før momsregistrering

Jeg er ved at starte firma op med salg af brugte møbler osv, jeg har valgt ikke at momsregistrere mig endnu, da jeg endnu ikke ved om mit salg vil løbe op over de 50.000 om året.

Mit spørgsmål lyder på : Jeg afhenter jo møbler i min personbil og lejer en trailer, kan jeg trække km fra som fradrag når jeg ikke er momset ?, jeg kan vel også trække leje af traileren fra?

Når du driver erhvervsmæssig virksomhed, er reglerne for fradrag de samme, uanset om du er momsregistreret eller ej. Derfor må du trække de udgifter fra, som medgår til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten – herunder også trailerleje til transport af dine møbler og kørselsgodtgørelse.

Hvis din virksomhedi kke drives erhvervsmæssigt men nærmere er en hobbyvirksomhed, kan du også få fradrag for de faktiske udgifter, du har i forbindelse med at tjene pengene, men du kan ikke få fradrag i din personlige skat for et evt. underskud, og der er også nogle regler vedrørende anlægsaktiver, der er anderledes. Læs evt. om hobbyvirksomheder her.

Kommentarer { 1 }

Brevkasse: Kørselsgodtgørelse og VSO

jeg kører min lille virksomhed efter virksomhedsordningen. Hvis jeg bruger min egen bil til indtægtsgivende arbejde, kan jeg vel hæve den skattefrie km-godtgørelse, men hvordan håndteres det i virksomhedens regnskab (hæverækkefølge mv).

Ja, du kan hæve kørselsgodtgørelse efter statens takster som alle andre. Du skal føre kørebog eller have tilsvarende dokumentation. Hvis du hver måned beregner kørselsgodtgørelsen (i 2009 er den kr. 3,56 pr. km. for de første 20.000 km) og bogfører den som en driftsudgift og med “indskudt privat” som modkonto pr. den sidste dag i hver måned, så har du registreret, at virksomheden skylder dig pengene, for nu at sige det lidt firkantet. Og så kan du samme dag eller senere hæve pengene ved at bogføre dem i debet på “hævet privat” og ud af banken. Alternativt  kan du lave en bankoverførsel med det samme: Bogføre udgiften som udbetalte kilometerpenge og direkte ud af banken ved at overføre dem til din private konto.

Kommentarer { 0 }

Kørsel direkte fra hjem til kunde

Jeg sidder her med et spørgsmål vedr. kørselspenge som jeg ikke helt kan greje. Mine kolleger er også godt forvirrede fordi man kan se det logiske i det fra 2 sider.

Vores “Time – Dagpenge ansvarlige” har en udlægning af hvorfra man beregner godtgjorte km, som jeg finder aldeles underlig, men ikke desto mindre kan den vel sagtens være korrekt. For at forklare hvad jeg mener, er jeg nødt til at lave 2 tænkte eksempler:

På mit arbejde har jeg en del kørsel (lad os sige kundebesøg), som bliver godtgjort med den høje takst, og det er jo fint nok. Problemet opstår dog når jeg skal beregne antallet af km.

Her er et fiktivt regnestykke:

Vi siger jeg har bopæl i Århus og arbejder i Fredericia. Ind i mellem kører jeg på kundebesøg i Aalborg, men jeg vælger selvfølgelig at køre i egen bil direkte til Aalborg i stedet for at køre til Fredericia først.

Afstanden er:
Århus til Fredericia = 85 km
Århus til Aalborg = 120 km
Fredericia til Aalborg = 205 km

Her er 2 udlægninger af hvordan man beregner den kørsel, hvoraf 2. eksempel er den jeg har fået at vide er korrekt, men synes altså at den virker lidt uretfærdig:

1) Jeg kører på kundebesøg i Aalborg direkte fra mit hjem i Århus.
Da jeg jo ikke skal til Fredericia først kører jeg reelt 120 km x 2 ture. Ergo “sparer” jeg mit firma for 85 km (Fredericia til Århus). Mine kørselspenge beregnes derfor således: 3,56kr x 120 km x 2 ture. I alt 854,40kr udbetalt. Her kan man lidt groft sagt sige at min arbejdsgiver har sparet turen fra Fredericia til Århus hvilket er 605,20kr i kørepenge + ekstra tidsforbrug. Jeg holder helt skattefar udenfor regnestykket, fordi alt kørsel denne dag er reelt i arbejdstiden.

2) Jeg kører på kundebesøg i Aalborg direkte fra mit hjem i Århus.
Da jeg jo ikke skal til Fredericia først kører jeg reelt 120 km x 2 ture. Men da jeg alligevel skulle have kørt 85 km til og fra arbejde (Fredericia – Århus) skal jeg modregne disse i kørselspengene hvilket giver en beregning der ser således ud: (120 km x 2 ture) minus (85 km x 2 ture) x 3,56kr = 249,20kr. De 2 x 85km skal jeg så afregne med skattefar senere fordi det er privat kørsel til arbejde (nogle km som jeg i virkeligheden ALDRIG har kørt?!). Altså sparer jeg min arbejdsgiver for løntimer, men taber selv penge, opgiver “falske” km til Told og Skat. Lidt groft sagt tjener min arbejdsgiver på det.

Jeg kan delvist godt se logikken i sidste beregning omkring km jeg “alligevel ville have kørt” der skal trækkes fra, men ellers halter det gevaldigt med logikken.

I eksempel 1 vil jeg spare mit firma for time- og kørselspenge, for jeg kunne jo vælge at køre til arbejdet først at hente mine papirer (og få kørselsfradrag ved skattefar) og kører derfor hele turen fra Fredericia til Aalborg. Jeg vil tro at dette lovmæssigt er helt i orden, men personligt finder jeg det ret umoralsk, fordi det ikke er decideret nødvendigt hvis jeg husker at tage mine papirer med hjem dagen før.

I eksempel 2 vil jeg spare mit firma for time- og kørselspenge, fordi det er nemmere for alle parter, at jeg kører direkte til kunden i Aalborg. Jeg bliver så straffet af reglerne, som vil have at jeg skal trække 2 x 85 km fra til mit arbejde, OG tvinges til at opgive dem til skattefar i stedet selvom jeg aldrig har kørt dem. Dvs. mere regnskab der skal holdes af både dig selv og skattefar.

Nu er eksemplet givet med mange km fra hjemmet til arbejde, men du kunne jo risikere at du havde præcist 11 km til arbejde, og derfor ikke kunne få kørselsfradrag ved skattefar, og derfor “mistede” 2 x 11 km i et regnestykke.

Så spørgsmålet til brevkassen er vel reelt: Er det virkelig korrekt at reglerne er så kringlede som eksempel 2, og er det i så fald kun mig der synes de er tåbelige? Jeg mener også man er på kant med loven når man opgiver km man aldrig har kørt til Told og Skat som i eksempel 2. Jeg vil mene at eksempel 1 er det der tilgodeser alle parter og giver mindst besvær, men det er jo lige meget hvis det er forkert.

Min første impuls var: Selvfølgelig har du ret. Det er forkert, med al den omregning og snyderi med skattefradraget. Men for nu at være på den sikre side, konsulterede jeg min revisor og fik det bekræftet:

Arbejdsgiver kan, i indtil 60 dage/60 gange kørsel til det samme sted, udbetale kørselspenge til lønmodtageren jf. Ligningslovens § 9C stk. 6. D.v.s. der kan uden problemer udbetales den høje takst for kørsel mellem Århus og Aalborg og der skal ikke ske nogen modregning.

Den kørsel man har “sparet” mellem Århus-Fredericia skal der naturligvis ikke ske nogen beregning af. Der skal ikke ske nogen modregning af en teoretisk sparet værdi og der kan naturligvis ikke gives noget fradrag for en kørsel man ikke har haft, heller ikke som normalt befordringsfradrag jf. 9 C.

Man kan således ikke lægge en “rimelighedsbetragtning” ind i reglerne om at virksomheden har “sparet” og det skal SKAT “kompensere” for, eller omvendt, eller hvad man nu forestiller sig.

Der kan gives kilometerpenge for konkret kørte km. som arbejdsgiveren beordrer og kontrollerer. Og, der kan foretages alm. befordringsfradrag for de km. som arbejdsgiver ikke giver kilometerpenge til.
—-

Så I må tage drøftelsen på din arbejdsplads.

/Anette

Kommentarer { 4 }