Oversigt | kørselsfradrag

Satserne for kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse hæves fra 1. maj 2022

På grund af de stigende benzinpriser har Skatterådet i dag besluttet at hæve satserne for kørselsfradraget og befordringsgodtgørelsen fra 1. maj.

Det betyder, at de nye satser er:

Kørselsfradraget:

År Sats for kørsel ml. 25-120 km Sats for kørsel over 120 km
2022 – hidtidige sats 1,98 kr. pr. km 0,99 kr. pr. km
2022 – ny sats fra 1. januar 2022 2,16 kr. pr. km 1,08 kr. pr. km

 

Skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil:

År For de første 20.000 km For kørsel udover 20.000 km
2022 – hidtidige sats 3,51 kr. pr. km 1,98 kr. pr. km
2022 – ny sats gældende fra 1. maj 3,70 kr. pr. km 2,17 kr. pr. km

 

Satsen for erhvervsmæssig befordring på cykel, knallert, 45-knallert, scooter eller el-løbehjul stiger med 2 øre og bliver altså 0,57 kr. pr. km for 2022.

Bemærk forskellen i datoerne: For lønmodtagerne gælder de nye satser for hele 2022, men ved kørsel i egen bil i firmaets tjeneste gælder taksterne fra 1. maj.

Læs mere i deres pressemeddelelse her: Skatterådet hæver ekstraordinært satserne for kørselsfradraget og befordringsgodtgørelse grundet stigende benzinpriser


 

Får du dine fradrag? Bliv sikker med Regnskabsskolens bog:

Skat og moms - får du dine fradrag?

Kommentarer { 0 }

Kørselstakster 2022

Nogle af de mest “populære” satser, rigtig mange selvstændige følger med i, er kørselsgodtgørelsen/kilometerpengene, og de stiger i 2022:

*OBS! Nye takster pr. 1. maj 22 – læs her: Satserne for kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse hæves pr. 1. maj 2022

Kørselsgodtgørelse: 2022 2021
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år) 351 øre/km

371 fra maj

344 øre/km
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel ud over 20.000 km/år) 198 øre/km

217 fra maj

190 øre/km
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert) 55 øre/km

57 fra maj

54 øre/km
Kørselsfradrag mellem hjem og arbejde:
Kørselsfradrag (0-24 km) Intet fradrag Intet fradrag
Kørselsfradrag 25-120 km 198 øre/km

216 fra maj

190 øre/km
Kørselsfradrag over 120 km 99 øre/km

108 fra maj

95 øre/km
Kørselsfradrag over 120 km i visse udkantskommuner 198 øre/km

216 fra maj

190 øre/km

 

Du kan finde flere satser og beløbsgrænser for 2022 hos SKAT her


Find fradragsreglerne i bogen Skat og moms – får du dine fradrag?

Skat og moms - får du dine fradrag?

Kommentarer { 0 }

Takster og satser 2020

SKAT har offentliggjort de nye beløbsgrænser for 2020. Ændringerne i forhold til 2019 har jeg fremhævet med fed skrift.

2019 2020
Bundskat 12,13 pct. 12,11 pct.
Topskat 15 pct. 15 pct.
Bundgrænse for topskat (efter at AM-bidrag er trukket) 513.400 kr. 531.000 kr.
Skatteloft, personlig indkomst 52,05 pct. 52,06 pct.
Gaver til velgørende formål 16.300 kr. 16.600 kr.
Værdi af fri bil
Fra 160.000 kr. (minimumsbeløb) til 300.000 kr. 25 pct. 25 pct.
Over 300.000 kr. 20 pct. 20 pct.
Straksafskrivning af småaktiver 13.800 kr. 14.100 kr.
Diæter & rejsegodtgørelse
Kostgodtgørelse for andre lønmodtagere pr. døgn 509 kr. 521 kr.
Tillæg, særlige lande 159 kr. 163 kr.
Logigodtgørelse 219 kr. 223 kr.
Befordringsfradrag
Befordring mellem hjem og arbejde (over 24 km og op til 120 km frem og tilbage) 1,98 kr. 1,96 kr.
Befordring mellem hjem og arbejde (over 120 km) 0,99 kr. 0,98 kr.
Kørselsgodtgørelse (erhvervsmæssig brug af privat bil)
Skattefri kørselsgodtgørelse for de første 20.000 km 3,56 kr. 3,52 kr.
Skattefri kørselsgodtgørelse ud over 20.000 km 1,98 kr. 1,96 kr.
Pensionsbeskatning
Maks. Indskud på ratepension og ophørende livrenter, PBL § 16 55.900 kr. 57.200 kr.
Personalegoder
Bagatelgrænse for personalegoder med forbindelse til arbejdet 6.200 kr. 6.300 kr.
Bagatelgrænse for personalegoder uden forbindelse til arbejdet 1.200 kr. 1.200 kr.
Bagatelgrænse for julegaver 800 kr. 900 kr.
Værdien af fri telefon, computer og internet 2.800 kr. 2.900 kr.
 

Hvis du vil have styr på skatten, så læs Skat for selvstændige – med virksomhedsordningen

 


Grundkursus i bogføring – klik her, og tag Regnskabsskolens store kursus. Kan også tages som e-kursus.

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Hvad er mit kørselsfradrag, og skal jeg føre kørebog?

SpørgsmålHej

Jeg er selvstændig. Jeg er ansat af en teknisk skole, som mentor. Derfor kører jeg en del km for skolen.

Kørsel med elever/kørsel for at besøge elver/forældre – får jeg udbetalt statens takst 3,70 kr. pr km. for.
Da jeg er selvstændig, kan jeg jo trække beløbet fra i min skatteopgørelse. Skal jeg føre kørselbog for de km eller kan jeg bruge kopi af de kørselsbilag, som skolen udbetaler kørsel efter?

Jeg kører 3-4 dag pr. uge til skolen (21 km hver vej)- hvor jeg kører ud fra vedr. min mentorkørsel.
Hvad er kørselsfradraget for de km? 3,70 kr.?/2,10kr. ?/60 dages reglen? eller hvad?

Jeg går ud fra, at dette beløb også kan fratrækkes i min skatteopgørelse.

På forhånd tak
Hilsen
Niels

SvarHej Niels

Hvis skolen udbetaler kørselgodtgørelsen kan du ikke også trække kørslen fra på selvangivelsen, det ville svare til at få pengene udbetalt to gange. Men ellers ville skolens opgørelser være tilstrækkeligt.

Den kørsel, du har til og fra skolen, er kørsel mellem hjem og arbejde. Hvis du ikke er ansat men arbejder der som selvstændig, er der derfor tale om at du skal bruge 60-dages reglen. Og dette beløb er der skattefradrag for, da du ikke får pengene udbetalt gennem arbejdsgiveren.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Hvordan fører jeg korrekt kørebog?

SpørgsmålHej Anette

Hvor stiller jeg spørgsmål til din blog henne? Her?

I givet fald:

Jeg kører ikke meget i forbindelse med firmaet, og bruger derfor privatbilen. Så skal der laves kørselsbog, javel. Tak for pdf-arket, det har jeg hermed indviet.

Mine spørgsmål går så på:

  • Er det nok at jeg selv angiver hvor mange af de brugte kilometer (differencen mellem tællerens start og slut) der er private, og hvor mange, der er erhverv? Skal jeg ikke notere mellem-tallene på tælleren nogen steder?
  • Er det vigtigt ift. regnskabet at der er en faktura, der passer med tallet? Jeg har én, hvor jeg har sat km ud fra et skøn, og det viste sig så at blive en smule mere i virkeligheden”¦?
  • I februar skal jeg til Sjælland (bor tæt på Aalborg) i forbindelse med både forretning og privat besøg. Da jeg jo skulle derover uanset hvad, kan jeg så trække bilens kilometer (og færgen) fra, og skrive afstanden fra hjem til erhvervsmødestedet t/r på som erhvervskilometer? Vi får måske kørt mere og bor et andet sted, så der vil også være privatkilometer”¦? Bopælen bliver omkring Hvalsø, og erhvervsmødestedet omkring Køge (længere væk)”¦

På forhånd tak for hjælpen.

Med Venlig Hilsen

Ilse

SvarHej Ilse

Du fandt ud af at kontakte mig, men til andre, der leder efter brevkassen, findes kontaktsiden her: Iværksætterbrevkasse

Det er tilstrækkeligt at føre en kørebog, og de kilometer, som ikke bliver registreret, vil blive anset for at være private. Det er derfor vigtigst at få skrevet kørslen ned, når der er tale om erhvervsmæssig kørsel. Som regel er “mellemtælling” ikke nødvendig, når du aflæser kilometertælleren for hele turen.

Det er ikke afgørende, at der er en faktura, som matcher kørslen: Mange gange har man jo flere ærinder for firmaet, samtidig med, at man er ude hos en kunde.

Det sidste spørgsmål er lidt mere tvivlsomt: Man får fradrag for den kørsel som er sket af hensyn til firmaets interesser. Er du hovedsageligt på Sjælland for at deltage i et erhvervsmøde og samtidig laver et privat ærinde, kan du trække de faktiske kilometer fra. Men er du især på Sjælland af private årsager, er det kun den ekstra kørsel, erhvervsmødet kræver, der er fradragsberettiget.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

Kørselstaksterne for 2015

Kørselstaksterne for 2015 er offentliggjort. Fra 2013 til 2014 var de overraskende faldet, fordi det er blevet billigere at have bil, og det er de altså igen for 2015.

Befordringsfradrag
Befordring mellem hjem og arbejde (over 24 km og op til 120 km frem og tilbage): 2,05 kr. pr. km (2,10 i 2014)
Befordring mellem hjem og arbejde (over 120 km): 1,03 kr. pr. km (1,05 i 2014)

Beløbet er et fradrag i den personlige indkomst og opgøres på selvangivelsen.

Kørselsgodtgørelse
Skattefri kørselsgodtgørelse (erhvervsmæssig brug af privat bil): 3,70 kr. pr. km for de første 20.000 km (3,73 i 2014)
Skattefri kørselsgodtgørelse ud over 20.000 km: 2,05 kr. pr. km (2,10 i 2014)

Du skal huske at føre kørebog. Hvis ikke du har en, er her en pdf du kan udskrive: Kørselsregnskab, kopiark

Cykel eller knallert
Erhvervsmæssig brug af cykel, knallert og scooter: 52 øre (sjovt nok her en lille stigning fra de 51 øre i 2014).

Kommentarer { 5 }

Brevkasse: Har jeg ret til kørselsfradrag, når kunden betaler for min transport?

SpørgsmålHej Anette

Jeg er en enkeltmandsvirksomhed, som laver konsulentarbejde i virksomheder rundt omkring i landet. Når jeg fakturerer, skriver jeg ind i mellem også transportomkostninger på – altså efter Statens takster. Når kunden betaler for kørslen på denne måde, mister jeg så retten til fradraget for kørslen selv?

Venlig hilsen
Gitte

SvarHej Gitte

Nej, du får stadig fradraget. Først fakturerer du og får pengene ind. Så beregner du kørselsgodtgørelse til dig selv efter statens takster og udbetaler dem.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 8 }

Kørselsgodtgørelse – kun når du faktisk har kørt!

Jeg møder igen og igen selvstændige, der tror de må trække kørsel fra, selv om de ikke har kørt turen, men derimod taget en billigere fly- eller togtur. Det er ikke lovligt! Betingelsen for at man må skrive noget ind i sit kørselsregnskab, er at der er foregået en kørsel. Hør mere om det i videoen her:

Her kan du hente Iværksætter 2012, hvor der er et ark, du kan udskrive til kilometerregnskab.

Undgå at snyde i skat – køb Bogen om fradrag her.

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Har I stadig en papirkørebog?

SpørgsmålHej

Jeg vil lige høre om i stadig laver en papir kørebog?

På forhånd tak

Mvh
Larsen

SvarHej Larsen

Der er et kopiark i Iværksætter 2012, som du kan downloade her – eller hente i Regnskabsskolen i trykt udgave. Ellers har tankstationerne typisk nogle til 0-10 kr.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

Transportudgifter – hvad må du trække fra?

Hvis du skal et sted hen i firmaøjemed, bør du så tage bilen, køre med tog og bus, eller kan det måske bedst betale sig at tage cyklen? Se en video her om hvad du kan trække fra når det gælder transportudgifter.

Du kan læse mere om dine fradragsmuligheder i Bogen om fradrag

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Har jeg en hobbyvirksomhed, og kan jeg trække kørsel fra?

SpørgsmålHej Anette,

Jeg har en lille tjans, hvor jeg kører rundt og tjekker priser på brændstof – og sender en faktura på dette. Omsætningen er begrænset, under 30.000/år.

Vil man betragte dette som hobbyvirksomhed? Jeg anvender min private bil til formålet, og kører ca. 50 km pr. gang. Er der fradrag jeg kan anvende i denne henseende?

mvh
Peter

SvarHej Peter

Du skal jo betale skat af din indtægt, men du må også gerne fradrage den kørsel, som du foretager for at kunne tjene pengene. Det er nødvendigt, at du sørger for (god) dokumentation, netop fordi jobbet består i meget kørsel. Det betyder ikke noget i dette tilfælde, om vi taler om en hobbyvirksomhed eller en erhvervsdrivende virksomhed.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 7 }

60-dagesreglen

Som jeg har været inde på i adskillige indlæg her på bloggen, kan man fratrække kr. 3,56 3,54 (2018)  pr. km. jf. statens takster ved brug af egen bil i firmaets tjeneste, hvis man vælger den løsning. Der er dog et lille “men.”

Kører du indenfor en periode på 12 mdr. mere end 60 gange til det samme arbejdssted (du er f.eks. bogholder og bogfører hos den samme kunde 6 gange om måneden), så bliver du omfattet af 60 dagesreglen og kan ikke få godtgørelse med den høje takst. Når der er gået 12 mdr. starter en ny beregningsperiode.

Over 60 gange transport til/fra samme kunde, bliver din transport til almindelig befordringsfradrag på selvangivelsen og det er jo ikke nær så meget.

Kommentarer { 104 }

Brevkasse: Arbejde i en anden del af landet

Min datter, som bor i Nordborg på Als, har fået nogle vikariater i Kalundborg. Det bliver 2-3 sammenhængede dage, når der er brug for hende. Hun er lige blevet færdig med sin HG og er pt. arbejdsløs. Hun har talt med A-kassen og fået en frigørelsesattest, så alt det er der tjek på.Hun vil meget gerne arbejde og kører gerne
langt. Hun overnatter hos mig i Kalundborg, når hun er på job. Hun kører 280 km hver vej + der er broen. Hvad kan bedst betale sig for hende mht. kilometerpenge/diæter?

Mens jeg leder efter en brevkasse, hvortil jeg kan henvise lønmodtagere og andre, som har spørgsmål vedrørende skat mv. men som ikke er iværksættere, gør jeg en undtagelse vedrørende det ovenstående spørgsmål. (Kender du en god skattebrevkasse for borgere uden egen virksomhed, så send mig meget gerne et link.)

Din datter kan fradrage rejseudgifterne med 1,90/0,95 pr. km. på selvangivelsen. Du kan se et eksempel fra SKATs hjemmeside på en beregning her, fordi der er mere end 24 km. frem og tilbage. Herudover kan hun fradrage broafgiften – husk at få og gemme kvitteringer, som skal matche de dage, hun har fået løn for. I de tilfælde, hvor din datter ikke kører ud og hjem men overnatter og derfor er væk mere end 24 timer fra sin bopæl, kan hun yderligere få et fradrag til mad og overnatning. Brug evt. et skema til rejseafregning til at holde styr på timerne. Taksterne er her. Hvis din datter kommer til at rejse så meget, at hun er berettiget til fradrag for mad og overnatning på over 50.000 kr., falder diæt-reglerne væk, og hun kan kun fratrække de faktiske udgifter.

Kommentarer { 0 }