Oversigt | julegaver

Gaveregler forklaret i farverig oversigt

Det kan være forvirrende at finde hoved og hale i reglerne for firmagaver – til medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder. Det har sendentanke.dk gjort en indsats for at gøre nemmere med denne farverige infografik. Måske giver den dig et bedre overblik?

Infografik om gaver

Kommentarer { 0 }

Julegaver til medarbejdere 2014

Julegaveregler 2014

Vi nærmer os december, som jo er tidspunktet for medarbejderjulegaver og det plejer altid at give anledning til en masse spørgsmål. Og der er nogle regler, som er gode at kende, før du går ud og køber julegaver til dine medarbejdere.

Kontanter og gavekort

Når det drejer sig om kontanter og gavekort, så er gaven normalt skattepligtigt uanset beløbets størrelse.

Men der er visse tilfælde, hvor et gavekort kan være skattefrit, så længe at det kan sidestilles med en naturaliegave. Værdien skal blot være på max. 800 kr., have et begrænset anvendelsesområde – og mindst lige så vigtigt – at det ikke kan byttes til kontanter.

Som eksempler på skattefri gavekort kan nævnes:

  • Et gavekort med mulighed for at vælge imellem 25 forskellige gaver via internettet. Gaverne skal være udvalgt af arbejdsgiveren.
  • Et gavekort til en bestemt restaurant og mulighed for at vælge mellem 3 forskellige menuer.
  • Et gavekort til en oplevelse med adgang til én hotelovernatning for 2, eller 2 overnatninger på campingplads på en lang række hoteller og campingpladser.

Det skal bemærkes, at det ikke er alle naturalie-gavekort, som kan benyttes efter den særlige julegaveregel. Hvis valgmulighederne for benyttelsen af gavekortet er for brede, kan gavekortet blive skattepligtigt. Også selv om at beløbsgrænsen på 800 kr. er overholdt.

Beløbsgrænse på 1.100 kr. – Men med max. 800 kr. til julegaven (2014)

Medarbejdergaver i løbet af året kan faktisk koste helt op til 1.100 kr., før gaverne vil blive beskattet. Heraf udgør julegaven højst 800 kr. Det er en stigning på 100 kr. i forhold til 2013. Beløbet er inklusive moms (og momsen kan ikke afløftes i virksomhedens regnskab).

Der er nu mange virksomheder, som ikke når op på de beløb: Det kan være, pengene ikke er der, eller at der bliver brugt penge på andre gaver i løbet af året. Eller at man vælger at holde julefrokost for de midler, der er afsat til julefryns.

For god ordens skyld skal jeg lige nævne: Der skal være tale om ansatte medarbejdere. Herunder ikke ejere og ægtefæller i personligt ejede virksomheder. Med hensyn til ejere (og eneste ansatte) i anpartsselskaber er der uenighed på området: Jeg kender flere revisorer, som mener “at den går” og derfor siger ja til julegaver til ejere som er eneste ansatte i anpartsselskaber. Men hvis man ser på hensigten bag reglen (at bruge frynsegoder til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft), er det nok ikke helt OK.

Kommentarer { 9 }

Bagatelgrænser for personalegoder

I 2011 blev der indført en ny bagatelgrænse for personalegoder, således at der i dag arbejdes med 2 forskellige, nemlig

  • Goder stillet til rådighed for arbejdet med en bagatelgrænse på 5.600 kr. (2014)
  • Mindre personalegoder med en bagatelgrænse på 1.100 kr. (2014)

Goder stillet til rådighed for arbejdet

Denne bagatelgrænse omfatter goder, som arbejdsgiveren har stillet til rådighed af hensyn til medarbejderens arbejde. Det omfatter f.eks. aviser, arbejdstøj og arbejdsgiverbetalt vaccination.

Goderne beskattes kun, hvis den samlede værdi overstiger 5.600 kr., men i så fald vil medarbejderen blive beskattet af det fulde beløb.

Bemærk: Hvis beløbet overstiger 5.600 kr., har medarbejderen pligt til at påføre det samlede beløb på sin selvangivelse.

Mindre personalegoder

Bagatelgrænsen for mindre personalegoder omfatter goder som f.eks. fodboldbilletter, vingaver, årskort til div. forlystelser, m.v., men ikke kontanter og gavekort.

Goderne beskattes kun, hvis den samlede værdi overstiger 1.100 kr., men i så fald vil medarbejderen bliver beskattet af det fulde beløb.

Bemærk: Hvis beløbet overstiger 1.100 kr., har medarbejderen pligt til at påføre det samlede beløb på sin selvangivelse.

Særlige regler ved julegaver

Det er medarbejderens eget ansvar at holde styr på, om den samlede værdi af goder fra en eller flere arbejdsgiver overstiger 1.100 kr. om året. Selv om at julegaven i princippet er et skattefrit gode, så skal den almindelige julegave medregnes, når det vurderes, om den skattefrie bagetelgrænse for mindre personalegoder er overholdt. Julegaver i naturalier skal dog aldrig beskattes, hvis værdien ikke overstiger 800 kr. pr. år.

Eksempler

  • Julegave til 900 kr., og der modtages ikke andre skattepligtige goder i løbet af året: Ingen beskatning
  • Julegave til 900 kr., og der modtages andre skattepligtige goder i løbet af året for 300 kr.: Fuld beskatning af 1.100 kr. (skal selvangives af medarbejderen)
  • Julegave til 800 kr., og der modtages andre skattepligtige goder i løbet af året for 400 kr.: Kun beskatning af 400 kr. (skal selvangives af medarbejderen)

Almindelige julegaver, som er givet i naturalier og som ikke overstiger en værdi af 800 kr., vil ikke blive beskattet. Dette gælder også, selv om at man modtager julegaver fra flere arbejdsgivere til en max værdi på 800 kr. pr. gave.

Hvis værdien af modtagne goder overstiger grænsen inden for et indkomstår, er det medarbejderen selv, som skal medregne værdien af goderne på sin selvangivelse.

Gaver i form af kontanter og gavekort, der kan ombyttes til kontanter, er skattepligtige for den ansatte.

Se alle satser for 2013-2014 på SKATs hjemmeside her >>

 

Kommentarer { 0 }

Julegaver – hvad må du give dine medarbejdere?

Den søde juletid nærmer sig, og det betyder sikkert, at du er begyndt at overveje, hvad dine medarbejdere skal have i julegave. Hvad du skal være opmærksom på i den forbindelse, kan du høre om her:

Som sagt er grænsen for julegavens værdi 700 kr., hvis du skal være sikker på, at medarbejderen ikke bliver beskattet af den. Det er nemlig den ene grænse: Max. 700 kr. inkl. moms for julegaven. (Se dog nedenfor, hvis du synes, det er for lidt.) Men der er mere end en grænse at forholde sig til: Medarbejdere bliver beskattet af gaver fra deres arbejdsgiver, hvis den samlede årlige værdi af gaverne overstiger 1000 kr., og de beskattes i så fald af det fulde beløb – ikke kun det, der ligger over de 1.000 kr. Som udgangspunkt, altså.

For lad os sige at medarbejderen i løbet af året (før julegaven) har fået gaver til en samlet værdi af 900 kr., så må hun gerne modtage en skattefri julegave til 700 kr. – men skal så betale skat af gaverne til de 900 kr., da det samlede beløb overstiger bagatelgrænsen på de 1000 kr. Men får medarbejderen her en julegave til 800 kr., vil hun skulle betale skat af det fulde beløb, altså 1700 kr. Er du stensikker på at der ikke er givet andre gaver i løbet af året, må værdien af julegaven gerne være på op til 1000 kr., men hold dig for en sikkerheds skyld hellere til de 700 som grænse for julegavens værdi.

Gavekort betragtes som sagt som kontant-gaver, og er derfor altid skattepligtige. Dog gøres der undtagelser, hvis der er tale om gavekort, der kun kan bruges på noget bestemt, altså restaurantgavekort, hvor menuen er bestemt på forhånd, eller biografgavekort, hvor du har bestemt hvad medarbejderen skal se. Heller ikke her må værdien overstige 700 kr., og gavekortet må ikke kunne byttes til kontanter.

Så det er ikke småting, vi skal holde styr på, hvis vi gerne vil give medarbejderen en gave i anledning af julen. Jeg foreslår, at du laver en særskiilt konto i bogholderiet til gaver, for hvis påskeægget, fødselsdags-blomsten og julegaven tilsammen kommer til at koste mere end 1.000 kr., så skal der indberettes og beskattes. Og hvem gider have en vase at støve af på, som man ikke selv har valgt men selv har betalt skatten af?

Kommentarer { 3 }

Skattefri gaver til personalet – ikke så meget nyt endda

I marts måned kunne vi læse på SKATs hjemmeside, at der er kommet en ny bagatelgrænse for skattefri personalegoder på 1.000 kr. årligt. Læs pressemeddelelsen her. Samtidig flyttede man indberetningspligten fra arbejdsgiveren til den enkelte lønmodtager. Egentlig et godt initiativ: Man kan nu give en buket blomster til en medarbejder for en særlig indsats, uden at medarbejderen bliver beskattet af værdien.

Men nu har flere store selskaber, og senest Multidata, været ude med en præcisering af reglerne: De 1.000 kr. omfatter også den allerede indarbejdede julegave. Vi har de seneste par år måtte give julegaver for op til 700 kr. skattefrit. Det må vi stadig. Men så er der kun 300 kr. tilbage af bagatelgrænsen, for julegaven skal kunne indeholdes i de 1.000 kr. årligt pr. medarbejder.

Samtidig har man trukket den beskatning tilbage, som blev indført af billetter til kulturelle arrangementer, som en virksomhed kan modtage som en del af et sponsorat. Det var også en tåbelig ordning. Så det er godt nok – den del af den nye regelsamling giver mening. Men forbedringerne for de almindelige små virksomheder er ellers ikke noget at råbe hurra for.

Kommentarer { 2 }

Brevkasse: Bogføring af julegaver

Hej Anette

Tak for gode svar her i brevkassen. Jeg har et hurtigt spørgsmål: Vi bogfører i e-conomic, og vi har købt julegaver til alle medarbejdere – dvs. i alt julegaver for 3.000 kr. inklusive moms, og vi er 2 ejere og 4 ansatte. Hvor bogfører jeg udgiften?

Denne søde juletid…. – men I har vist været lidt for large med julegaverne: Hvis I er to ejere med bestemmende indflydelse (f.eks. at I selv ejer ApS-et eller har et I/S sammen), må I ikke få julegaver efter de samme regler, som de ansatte i jeres virksomhed må. Dvs.: I må godt få gaverne, men I bliver fuldt skattepligtige af dem.

Derfor skal regningen deles op. Medarbejdernes gaver skal på en ikke-momset konto under personale, det kunne være “2214 Personalegoder”. Jeres egne gaver skal på “hævet privat”, “mellemregning” eller noget tilsvarende i gruppen Egenkapital.

Glædelig jul.

Kommentarer { 3 }

Fradrag: Risengrød til nisserne

Allerede var der i sidste år i radioen nogen diskussion rundt omkring i landet angående fradrag for bespisning. Situationen var vist, at en personligt ejet virksomhed, som sætter grød ud til nisserne, var i tvivl om, hvorvidt denne omkostning er fradragsberettiget. Det forudsættes, at nisserne ikke har adgang til stuehus men alene til erhvervsdelen af ejendommen.

For så vidt angår fradrag for risengrød til nisserne, må det afhænge af nissernes tilknytning til den pågældende virksomhed:

Er nisserne en del af dit netværk, vil risengrøden blive betragtet som repræsentation. Og der er derfor kun 25% skattemæssigt fradrag for udgiften, og intet fradrag for momsen med mindre risengrøden serveres på en restaurant. I så fald er der momsfradrag på 25%, svarende til 6,25% af af hele omkostningen.

Betragter du nisserne som dine venner, er der intet fradrag – hverken skattemæssigt eller i momsen.

Hvis nisserne arbejder for virksomheden, vil udgiften være fuldt fradragsberettiget, men der vil ikke være noget momsfradrag. Dog vil momsen kunne fradrages med en fjerdedel i tilfælde af at grøden serveres under et restaurationsbesøg.

Når nisserne hjælper eller rådgiver virksomheden, vil der også være tale om en fuldt fradragsberettiget udgift, selvom de gør det ganske gratis. Og intet momsfradrag med mindre der er tale om restaurant-grød.

Hvis nisserne spiser risengrøden som en del af et større koncept, vil hele udgiften og hele momsen under visse omstændigheder være fradragsberettiget under forudsætning af, at der er tale om, at nisserne køber konceptet.

Skulle nisserne stjæle risengrøden, vil der være tale om udlevering af erstatningsris fra forsikringsselskabet og momsfradrag,  hvis din dokumentation er i orden, men hvis du udgiver fotos af nisserne på internettet, vil du blive retsforfulgt for krænkende adfærd.

Er der både hjælpenisser og drillenisser, vil der være tale om at fordele regningen procentvis på de forskellige ovennævnte typer, sådan at nogle af risengrynene er momsede, andre er delvist momsede og nogle helt uden momsfradrag. Og i så fald kan juleregnskabet vare lige til påske.

Fortsat glædelig december :-)

Kommentarer { 7 }

Julegaver: Til ansatte og samarbejdspartnere

Ifølge supermarkeder, e-mailkampagner og kataloger er det på høje tid at begynde at tænke på julegaver. Og taler vi forretningsmæssige gaver, er det vel også en af de ting, man lige så godt kan ordne i god tid. Derfor:

Julegaver til ansatte

Har du medarbejdere i din virksomhed, må du gerne give dem en julegave – og også uden, at medarbejderen bliver beskattet af gaven. Betingelsen er, at gaven koster under 700 kr. inklusive moms. Og der må ikke være tale om et gavekort, det skal være en “tingsgave”.

Medarbejdere er i denne forbindelse ansatte, frivillige medarbejdere (f.eks. praktikanter) og eventuelle bestyrelsesmedlemmer – lønnede eller ulønnede. Medarbejdere er ikke: Freelancere, som skriver faktura til dig, samarbejdspartnere og din egen familie, uanset at de kan betragtes som frivillige medarbejdere, fordi de lejlighedsvis giver en hånd med i forretningen.

Bogføringsmæssigt: Udgiften bogføres på en konto uden momskode i gruppen “personaleudgifter”.

Julegaver til forretningsforbindelser

Kunder, samarbejdspartnere, freelancere og andre, som du vil give en hilsen i anledning af den forestående højtid, kan også få en julegave. Her gælder ingen beløbsgrænse, men gaven skal forekomme naturlig i forhold til samarbejdsforholdet. Det vil sige, at gavens størrelse skal virke rimelig, ikke overdreven.

Der er kun 25% fradrag på denne type gaver, og intet momsfradrag. Det er altså dyrere at give gaver til kunderne end til personalet.

I bogføringen skal gaver til forretningsforbindelser placeres under Repræsentation, og du bogfører hele udgiften ind i regnskabet. Det begrænsede fradrag er noget, man ordner i forbindelse med årsregnskab/årsrapport.

Så det er bare et spørgsmål om at komme ud og finde noget, som gavemodtagerne værdsætter.

Kommentarer { 10 }