Oversigt | IVS

Brevkasse: Omdanne IVS til ApS – hvordan med kapitalen?

SpørgsmålHej Anette

Jeg har et IVS som jeg dannede for et par år siden, det burde have været som APS men tingene skulle bare gå lidt hurtigt dengang. Nu er sagen den at jeg gerne vil omdanne til APS og har efter dette regnskabsår en egenkapital på 80.000,-. Så burde omdannelsen være en formsag. Men det er det iflg. min revisor ikke. Men skal så åbenbart kigge på det efterfølgende kvartal også, og da jeg kun har 4% af min omsætning i dette kvartal er der på papiret et stort underskud og derfor kan man ikke omdanne selskabet. Kan det virkeligt være rigtigt?

Så nu er den nye lov at alle ivs selskaber skal omdannes til APS inden for to år. Så hvis jeg om to år har en egenkapital på lad os sige 150.000 i årsregnskabet men til gengæld et budgetteret underskud i 1. kvartal på 111.000, bliver mit selskab så tvangsopløst? Det virker jo helt vanvittigt når man har overskud hvert år. Er godt klar over jeg kan skyde de 40.000 ind som anpartskapital men kapitalen er jo til stede i selskabet.

Mvh
Jesper

SvarHej Jesper

Jeg har rådført mig med statsaut. revisor Søren Revsbæk, og han svarer:

“Det korte svar er ja, man skal også se på det efterfølgende kvartal. Det lange svar er:

Vil man omregistrere sit IVS til et ApS, skal der nu være kr. 40.000 i egenkapital, og det skal dokumenteres. Det kan man nu fremover gøre på to måder.

Enten så lader man sit regnskab revidere (altså rigtig revision). Hvis revisor laver en påtegning uden bemærkninger, og der samlet er de kr. 40.000, så kan man beslutte at omdanne selskabet på den ordinære generalforsamling. Det har man 5 måneder til. Så, hvis selskabet slutter regnskabsår pr. 31.12., og der er der er de kr. 40.000, så kan man altså beslutte det hele frem til 31/5. Det står i den ny lovs § 5, stk. 1.

Men, det er nok de færreste som lader deres IVS revidere, så vi er ovre i den anden mulighed: En vurderingsmandserklæring.

En vurderingsmandserklæring vil sige, at revisor laver en erklæring om, at nu er der de kr. 40.000, og man kan omregistrere til ApS. I sådan en erklæring skal man se på om “kapitalen er til stede på beslutningstidspunktet”, og den må maksimalt være 4 uger gammel. Det vil sige, at vil man fejre Hendes Majestæt Dronningens fødselsdag ved at omregistrere sit IVS til ApS den 16. april 2019, så skal der laves en erklæring om, at de kr. 40.000 er på plads nu. Regnskabet pr. 31.12.18. kan ikke bruges, for det er mere end 4 uger gammelt.

I praksis vil man nok se på bogføringen, f.eks. pr. 31.3.19., og bruge den til at se, om kapitalen er der. En revisorerklæring om omregistrering af IVS til ApS har det man kalder “høj grad af sikkerhed.” Det vil sige, at revisor skal lave et grundigt kontrolarbejde – revisionsarbejde – for at tjekke værdierne. Det er ikke som at opstille et regnskab, hvor man bare læser tallene igennem. Så, man skal også være forberedt på at det kan tage tid at lave erklæringen.”

Søren kan kontaktes via Revsbæk Revision.

Dbh.
Anette


Søren Revsbæk er forfatter til bogen Skat for selvstændige – med virksomhedsordningen. Den finder du i Regnskabsskolens bogshop her:

Kommentarer { 0 }

Vil du have et Iværksætterselskab? Så skal du skynde dig!

Uret tikkerJeg følger med i FSRs nyheder og har lige læst om, at Erhvervsministeriet har undersøgt iværksætterselskaberne, som har eksisteret siden 2014. Der er over 40.000 af slagsen.

Det viser sig (og for mig ikke overraskende), at der er flere problemer med iværksætterselskaberne end med anpartsselskaberne: På grund af den lave indskudskapital er det oplagt at lave et iværksætterselskab, hvis formålet er snyd og svindel. Og det er da også det, der er problemet ifølge FSR og Erhvervsministeriet. Du kan læse nyheden, som linker videre til undersøgelsens resultater, her: FSR: Iværksætterselskaberne er et kuldsejlet eksperiment

Personligt har jeg ikke været i kontakt med iværksætterselskaber, som svindler. Men jeg har været i kontakt med rigtig mange iværksættere, som af forskellige rådgivere er blevet anbefalet at lave et IVS (altså et iværksætterselskab) – uden at disse rådgivere har gjort sig den ulejlighed at gennemgå alle de regler og administrative rutiner, der følger med. Og det tager jo tid at lukke sådan et selskab, hvis man skulle have fortrudt. Der skal indhentes betalingserklæring fra SKAT, og langt de fleste har brug for en revisor eller tilsvarende – og det koster jo alt sammen. Et af problemerne i den ovennævnte rapport er, at rigtig mange IVS-er bliver sendt til tvangsopløsning, hvilket altså er en lukning på statens regning.

Så nu trækker mange i trådene for, at IVS’erne skal afskaffes. Vil du have et? Så må du hellere til at rykke nu :).


Læs om regnskabskravene i forskellige virksomhedstyper – og meget, meget mere i Forstå dit regnskab – og dine konkurrenters

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Hvordan beskattes man af fri telefon i sit IVS, når man også har haft lønarbejde?

SpørgsmålHej Anette,

Jeg har fået et spørgsmål vedr. beskatning af fri telefon fra en kunde. Hun har et IVS, som hun har tegnet alene og har samtidig haft 7 måneders ansættelse som almindelig lønmedarbejder i 2015. Hun er blevet beskattet af fri telefon via sin lønseddel i de 7 måneder og hendes spørgsmål – og mit – er nu: hvordan skal hun beskattes af fri telefon i sit IVS, når vi når til årsafslutningen (hun har ikke fået udbetalt løn fra sit IVS)? Skal hun sættes i skat af 5/12 af 2600,- eller hvordan?

Håber du kan hjælpe mig her :-)

Venligst
Pernille

SvarHej Pernille

I alt skal hun betale skat af 2.600 kr., hvis hun har fri telefon hele året. Derfor er det korrekt, at hun skal beskattes af 5/12 af beløbet i IVS-et. Det kan praktisk gøres ved en enkelt “lønkørsel”, hvis I opretter et lønsystem eller ved at I i slutningen af året går ind på eIndkomst og indberetter det der.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 2 }

De nye iværksætterselskaber – og deres årsrapporter

20150114_123507_1Jeg har for ganske nylig haft (endnu) et spørgsmål fra en ejer af et iværksætterselskab – IVS, som gav lidt anledning til bekymring. Spørgsmålet gik på, om man måtte udbetale løn til sig selv via lønsystem eller om man skulle hæve penge og selv afregne B-skat – hvilket spørgeren troede, var standarden.

Nu, hvor vi er kommet hen over 1. januar og de første IVS-ere så småt begynder at tænke på årsafslutning/årsrapport viser det sig, at mange har oprettet et iværksætterselskab uden at være klar over, at reglerne omkring IVS-ernes årsrapport og selvangivelse er præcis lige så komplicerede som reglerne er for anpartsselskaber. Hverken mere eller mindre: Hvis det er et lille selskab med en begrænset omsætning, antal ansatte og værdi af aktiverne, er det såmænd ikke så store krav. Men krav – det er der. Og det er ikke altid, at de rådgivere, som har hjulpet folk i gang med deres iværksætterselskaber, har gjort det helt tydeligt og klart, at der skal indrapporteres en årsrapport og selskabet får sin egen selvangivelse. Herudover er der flere, som ikke har fået fravalgt revision – men dog mange, som har.

Alt i alt har vi nu nogle små selskaber, hvoraf nogle har en ganske beskeden omsætning for slet ikke at tale om bundlinje, hvor ejerne ikke lige var klar over, at der også bliver brug for hjælp til at udarbejde årsrapport og udfylde selvangivelse.

Samtidig har en nogle bogholdere vist interesse for lige netop det emne: Udarbejdelse og indberetning af årsrapport og selvangivelse for små klasse B-virksomheder.

Så nu har vi lavet et kursus i Regnskabsskolen som handler om netop dette. I første omgang udbyder vi det til personer, som arbejder professionelt med bogholderi, fordi vi tager afsæt i en virkelig case og derfor er det nødvendigt, at kursisterne kan deres debet/kredit-gymnastik i forvejen. Det er tre kursusdage fordelt over tre uger med masser af viden og praktiske øvelser – det gælder om både at opfylde årsregnskabslovens krav og også at virksomheden får sit korrekte, skattemæssige resultat.

Det bliver super spændende at få gennemført 1. hold, og skulle du få lyst til at deltage, så kan du tilmelde dig her.

Det er vores første regulære efteruddannelsesinitiativ for bogholdere, så vi har gang i mange ting lige nu for at sikre, at det bliver en succes, hvor bogholderne virkelig får noget godt med sig hjem fra kurset. Jeg glæder mig til at se det komme op at stå.

Kommentarer { 1 }

Den nye selskabslov – stort og småt

Regnskabsskolen havde her til aften besøg af advokat Nicholas Liebach. Vi havde arrangeret et fyraftensmøde om den nye selskabslov og de ændringer – også dem, som ikke vedrører iværksætterselskaberne – som den medfører. Der var rigtig god tilslutning til mødet, og Nicholas lavede en grundig og spændende gennemgang, hvor jeg især bed mærke i:

 • Konsekvensen af, at man ikke længere kan stifte SMBA-ere vil være, at kendskabet til denne selskabsform efterhånden udvandes, og den aura af “useriøsitet”, der måske/måske ikke har stået omkring SMBA-erne måske bliver stærkere. Det kan være værd at overveje at ændre form, hvis der er tale om en almindelig erhvervsdrivende virksomhed.
 • Da bestyrelsen fortsat skal sørge for, at virksomheden har det nødvendige kapitalberedsskab, betyder den mindre stiftelseskapital i anpartsselskaber ikke så meget endda. (Jeg er en af dem, som mener, at det nedsatte kapitalkrav til ApS-erne er en dårlig idé, men Nicholas har selvfølgelig ret – virksomheden skal stadig kunne svare enhver sit.)
 • Det er muligt at vælge kun at indbetale 25% af overkurs i anpartsselskaber (gælder ikke aktieselskaber), hvor man før skulle indbetale 100%.
 • Praksis fastholdes: Uden særlig begrundelse må man ikke “genbruge” det samme kapitalgrundlag mere end to gange – dvs. man kan ikke lave kædeselskaber i en uendelighed.
 • IVS er (som jeg også tidligere har skrevet om her på bloggen) bare en variant af ApS: De samme dokumenter og de samme krav til regnskabsaflæggelse mv. Ingen forskel dér. Men kapitalkravet er kun 1 krone. Dog er man nødt til at indbetale lidt mere for også at dække gebyrerne, hvis ikke man skal starte selskabets liv med at indkalde til generalforsamling, fordi egenkapitalen er gået i minus :).
 • (Der er i øjeblikket 6-8 ugers ventetid på registreringen hos Erhvervsstyrelsen… hmm….)
 • Den særlige reserve (25% af overskuddet, som skal opspares, indtil egenkapitalen er oppe på 50.000 kr.) kan ikke bruges til dækning af et evt. underskud året efter. Den bunde reserve kan kun opløses i forbindelse med omregistrering til ApS.
 • Den frie reserve (overskud ud over de 25%) kan anvendes til underskudsdækning i kommende år, ikke andet. For der kan ikke udbetales udbytte, før de 50.000 kr. er opnået i form af selskabskapital + den særlige reserve.
 • Nicolas gjorde opmærksom på, at maskeret udlodning KAN blive en konsekvens af den manglende mulighed for udbetaling af udbytte, så måske især revisorerne skal være obs på dette.
 • Der er sket nogle præciseringer af kravet om, at måling i en vurderingsberetning skal ske til dagsværdi – i det hele taget skal revisorerne nærlæse selskabsloven, fordi der er mange teknikaliteter omkring vurderingsberetninger, åbningsbalancer og ledelseserklæringen. I mange tilfælde vil man kunne spare lidt, fordi vurderingsberetningerne kan erstattes af ledeleserklæringer.
 • Det bliver lettere at udbetale ekstraordinært udbytte, fordi man kan benytte overskud, optjent siden den periode, der senest er aflagt årsrapport for og ikke (som i den gamle lov) kun for indeværende regnskabsår. Det har betydning f.eks. ved udbetaling af udbytte nu i januar 2014, hvor hele 2013 kan medtages, så længe der ikke er aflagt årsrapport.
 • Det er indført mulighed for, at skifteretten kan indkalde den tidligere revisor i et selskab under tvangsopløsning, så revisoren kan afgive forklaring.

Så alt i alt: Der er rigtig mange ændringer, som får betydning for, hvordan rådgiverne vil vejlede de selvstændige omkring selskabsstiftelser mv. Er man i tvivl, så er Nicholas super skarp også på dette område. Han nåede ikke – og prøvede nok heller ikke på – at ændre min noget skeptiske holdning til de nye iværksætterselskaber, som alt i alt bare er et ApS-wannabe-selskab med alle de administrative byrder og meget beskeden egenkapital. Men tiden vil vise, om de giver problemer eller er Erhversstyrelsens og politikernes gave til iværksætterne i Danmark.

 

Kommentarer { 0 }

Iværksætterselskabet koster 671 kr. at starte (mindst)

“Nu kan du stifte selskab for kun 1 kr.” lød det i iværksættermiljøet i forbindelse med, at den nye selskabsform IVS blev introduceret. Og det er da også rigtigt, at kravet til startkapital er 1 kr., men man vil få flere udgifter end det.

Selskabet skal registreres i Erhvervsstyrelsens selskabsregister, og det koster et gebyr på 670 kr. Ud over det, vil de fleste vælge at få hjælp til det, f.eks. fra en revisor eller rådgiver, og det koster jo også lidt. Samtidig skal alle ApS-reglerne om regnskabsaflæggelse overholdes, så den del er også dyrere end at have en enkeltmandsvirksomhed. (Som jeg tidligere har lavet en video om her: Fravalg af revision er ikke det samme som fravalg af revisor)

Du kan finde relevante oplysninger og links på Erhvervsstyrelsens hjemmeside her: http://erhvervsstyrelsen.dk/pressesoeg/644119/5

 

Kommentarer { 0 }

Du kan stifte et IVS fra d. 1. januar 2014

Der er som bekendt kommet en ny selskabsform, IVS, men endnu har det ikke været muligt at oprette sådan et hos Erhvervsstyrelsen. Forleden meldte de ud, at det tekniske nu er ved at være på plads, så man vil kunne oprette et Iværksætterselskab fra d. 1. januar 2014.

Det er jo fint, at vi nu kan få et selskab til 1 kr. Men jeg skal lige erindre om, at iværksætterselskaberne skal følge de samme regler som anpartsselskaberne: Selskabet får sin egen juridiske identitet og der skal indsendes årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Og som i de øvrige selskaber, må der ikke hæves penge ud af selskabet uautoriseret, det vil sige hævningerne skal ske som regulære lønudbetalinger (eller udbytte, men her har iværksætterselskaberne nogle begrænsninger, fordi der skal spares op, indtil egenkapitalen er 50.000 kr.). Så administrativt er IVS=ApS og altså tungere end de personlige ejede virksomheder som f.eks. enkeltmandsfirmaer.

 

Kommentarer { 0 }

Fravalg af revision, men ikke fravalg af revisor

I april havde jeg et indlæg om, at der var en ny og attraktiv selskabsform på vej, Iværksætterselskab. Den er siden kommet, og det får mange iværksættere til at overveje, om de vil stifte sådan et. Hvis du er en af dem, skal du være opmærksom på, at et IVS ikke er lettere at administrere end et ApS. Du skal derfor overveje, om du faktisk har brug for et selskab, eller du lige så godt kan drive din virksomhed som en personligt ejet virksomhed.

Vælger du at stifte et IVS, har du mulighed for at fravælge revision, men det er ikke det samme som at fravælge revisor, og sådan en (eller en anden regnskabskyndig) kan det være ganske fornuftigt at have.

Se min video her om iværksætterselskaberne og fravalg af revision:

Kommentarer { 2 }