Oversigt | gebyrer

Du må ikke opkræve gebyr for brug af betalingskort

Hvis du har en forretning eller webshop, hvor kunderne kan bruge betalingskort, skal du være opmærksom på nye regler for opkrævning af gebyrer fra januar 2018. Men jeg kan fornemme, at der stadig er flere, som har problemer med at bruge de nye regler. Derfor:

Vi, der tager betalingskort, ved, at det koster et gebyr pr. transaktion, når vores kunder betaler med kort.  Det gebyr må vi ikke længere direkte lade kunderne betale! Forbuddet gælder i hele EU.

Hvad du må og ikke må

Hovedreglen er: “En forretning må som udgangspunkt ikke opkræve et særskilt gebyr, når en kunde betaler med et betalingskort i forretningen. Forbuddet gælder både for fysiske forretninger og for forretninger på internettet.”

Du må ikke opkræve gebyr for betaling med:

  • Dankort
  • Visa/Dankort
  • Mastercard
  • Mastercard Debet
  • Visa
  • Visa Debet

Du må gerne opkræve gebyr for betaling med:

  • Diners Club
  • American Express

– dog kun hvis du har en direkte indløsningsaftale med dem – ikke hvis du tager de kort via en anden indløser (det kunne være PayPal o.lign.).

Disse er ikke omfattet af forbuddet: Firmakort, betalingsordninger med tre parter, mobile betalingsløsninger og kort udstedt uden for EU.

Firmakort er ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning: “betalingskort som er udstedt til enten virksomheder, enheder i den offentlige sektor eller selvstændige erhvervsdrivende fysiske personer. Betaling med firmakort er begrænset til arbejdsrelaterede udgifter, der trækkes på en konto, der tilhører den virksomhed eller enhed, som har udstedt kortet. Firmakortet kan f.eks. i praksis være et Dankort eller et MasterCard.”

Betalingsordninger med tre parter kan f.eks. være Diners Club og American Express, hvor det selskab, der udsteder kortet, også er indløser, og både kunde og forretning derfor har en direkte aftale med selskabet.

Når der står, at mobile betalingsløsninger ikke er omfattet af forbuddet, gælder det ikke sådan noget som MobilePay, for der er tilknyttet et betalingskort, og det er derfor i praksis en kortbetaling. Du må kun opkræve gebyr, hvis den mobile løsning er baseret på en direkte konto til konto-overførsel mellem kunde og virksomhed.

Hvad kan vi gøre i stedet for?

Hvad du ellers plejer at lægge over på kunden af administrations-, ekspeditions- og driftsgebyrer, er ikke omfattet af forbuddet, MEN: Du må ikke bare kalde betalingsgebyret noget andet! Den går ikke.

Hvis du gerne vil have dine kunder til at bruge bestemte betalingsmetoder (= dem der er billigst for dig), kan du f.eks. tilbyde rabatter, fri fragt, eller loyalitetsprogrammer. Sådan må du nemlig gerne lokke dine kunder til at vælge den billigste løsning.

Få mere information

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har lavet en vejledning, som du kan hente her: Vejledning om forretningers opkrævning af gebyrer

De har også en ”Ofte stillede spørgsmål om de nye regler”.

Kommentarer { 0 }

Du skal opkræve moms af betalingsgebyrer

Det er ikke ret længe siden, man kunne læse dette på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside:

Er det lovligt for forretningerne at opkræve moms af gebyret for betalingskort?
Nej. En betaling med betalingskort er en finansiel ydelse og finansielle ydelser er undtaget moms. Da forretningerne ikke opkræves moms af gebyrer, kan de heller ikke opkræve moms af gebyrerne hos kunder, der betaler med betalingskort.”

Den 23. januar 2012 ændrede SKAT imidlertid reglerne, men gik så stille med dørene, at det er kommet bag på rigtig mange forretninger og netbutikker – der nu må betale moms af gebyrerne med tilbagevirkende kraft.

Så lad os lige slå fast: Hvis dine kunder kan betale med betalingskort hos dig, og du vælger at kunderne skal betale de transaktionsgebyrer, du bliver afkrævet af f.eks. Nets, så skal du lægge moms på de gebyrer.

Koster det dig f.eks. 2 kr., at din kunde betaler med Mastercard, skal du altså opkræve 2,50 kr.

Læs SKATs præcisering af reglerne her: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2153530&vId=0 – som mange altså først opdagede, da den meddelelse kom ud i februar i år.

 


Vil du vide mere om moms? Køb bogen Moms og momsfradrag her

Kommentarer { 3 }

Det er gratis at oprette en enkeltmandsvirksomhed

Via Martin Thorborgs videoblog  (indlægget med den charmerende overskrift: Fuck Holger), blev jeg opmærksom på, at det fra 1. april 2011 kommer til at koste et beløb at registrere et selskab: 670 kr. (via Webreg) eller 2.150 kr., hvis registreringen sker pr. papir.

Der er tale om selskaber, altså ikke personlige virksomheder som enkeltmandsfirmaer og formentlig heller ikke interessentskaber, selvom disse ikke specifikt er nævnt i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens nyhedsnotat om emnet.

Da omkostningen vedrører etablering af en virksomhed går jeg ud fra, at den ikke er fradragsberettiget – ligesom advokat- og revisorbistand i forbindelse med selskabsetablinger ikke er det. Jeg har (i modsætning til Martin Thorborg) ikke så ondt af, at der er indført et – trods alt beskedent – gebyr for registreringen af selskaber. Men synes, at adgangen til fuldt fradrag for rådgivernes arbejde i forbindelse med etableringen skal genindføres.

Derimod er jeg meget tilfreds med, at de personligt ejede virksomheder er fritaget for afgift: Det er et godt princip at alle borgere kan meddele, at de ønsker at tjene deres penge gennem selvstændig virksomhed. Rigtig mange store virksomheder er startet som små enkeltmands-foretagender – det er en velfungerende virksomhedsform, som ofte bruges af iværksættere.

Kommentarer { 5 }