Oversigt | fyring

G-dage

Hvis du som arbejdsgiver opsiger en medarbejder, skal du være opmærksom på begrebet G-dage. G’et står for godtgørelse, og G-dage er de tre første ledighedsdage, efter at medarbejderen er fratrådt. Her har medarbejderen nemlig ret til en arbejdsgivergodtgørelse.

Betingelsen for at have ret til G-dage

To betingelser skal være opfyldt:

  • Medarbejderen skal være medlem af en A-kasse
  • Medarbejderen skal inden for de seneste fire uger have arbejdet i 74 timer

Hvor meget?

Hvor stor godtgørelsen er, afhænger af, hvor mange timer medarbejderen er ledig på G-dagene.

  • Mere end 4 timer: 860 kr. pr. dag (2018-sats)
  • 4 timer eller derunder: 430 kr. pr. dag (2018-sats)

Undtagen hvis …

Der er nogle undtagelser. Man er som medarbejder ikke berettiget til G-dage, hvis man i de tre dage:

  • er sygemeldt
  • er på arbejde
  • holder ferie

Man har heller ikke ret til G-dage, hvis man:

  • selv er skyld i, at man er blevet sagt op
  • selv har sagt op

 

Læs mere om ansættelse og afsked i Håndbog for nye chefer

Kommentarer { 4 }