Oversigt | fri telefon

Brevkasse: Hvordan beskattes man af fri telefon i sit IVS, når man også har haft lønarbejde?

SpørgsmålHej Anette,

Jeg har fået et spørgsmål vedr. beskatning af fri telefon fra en kunde. Hun har et IVS, som hun har tegnet alene og har samtidig haft 7 måneders ansættelse som almindelig lønmedarbejder i 2015. Hun er blevet beskattet af fri telefon via sin lønseddel i de 7 måneder og hendes spørgsmål – og mit – er nu: hvordan skal hun beskattes af fri telefon i sit IVS, når vi når til årsafslutningen (hun har ikke fået udbetalt løn fra sit IVS)? Skal hun sættes i skat af 5/12 af 2600,- eller hvordan?

Håber du kan hjælpe mig her :-)

Venligst
Pernille

SvarHej Pernille

I alt skal hun betale skat af 2.600 kr., hvis hun har fri telefon hele året. Derfor er det korrekt, at hun skal beskattes af 5/12 af beløbet i IVS-et. Det kan praktisk gøres ved en enkelt “lønkørsel”, hvis I opretter et lønsystem eller ved at I i slutningen af året går ind på eIndkomst og indberetter det der.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 2 }

Husk det nu: Beskatning af fri telefon

I 2012 blev den tidligere multimedieskat ophævet og blev afløst af beskatning af fri telefon.

Beskatning af fri telefon

Hvis en arbejdsgiver i 2014 stiller fri telefon til rådighed for en medarbejder, vil medarbejderen blive  beskattet  af 2.600 kr. årligt. Dette beløb gælder, uanset om de faktiske arbejdsgiverbetalte udgifter er større eller mindre end de 2.600 kr.

Det er ikke muligt at nedsætte beløbet ved at modregne husstandens øvrige udgifter og det har ingen betydning, om abonnementet er oprettet i medarbejders eller arbejdsgivers navn (men det kan påvirke momsfradraget, hvis fakturaen ikke er stilet til virksomheden).

De 2.600 kr./år gælder pr. person. Det betyder, at ægtefæller begge skal beskattes, hvis de hver især har betalt telefoni eller internet. Dog kan en person max. blive beskattet af 2.600 kr. årligt, uanset om han/hun har telefoni/bredbånd til rådighed fra flere arbejdsgivere samtidigt.

Arbejdsgiver kan også dække – som hidtil – udgifterne til telefoni og bredbånd op til et bestemt beløb, også kaldet fri telefon med loft.

Ægtefællerabat

Ægtefællerabat er stadig gældende. Hvis begge ægtefæller beskattes af fri telefon, så gives der på årsopgørelsen et nedslag på 25% pr. ægtefælle, når beskatningen er på min. 3.300 kr./år tilsammen for begge.

Det betyder, at der skal ske beskatning i mindst 16 måneder (3.333 kr.) for at opnå rabat, og ægtefællerne skal være samboende ved årets udgang.

Øvrig beskatning

Det er kun selve udgiften til telefoni, som er omfattet af reglerne om fri telefoni. Øvrige udgifter, som eks. indsamlingsbidrag eller andre private udgifter, er ikke omfattet af beskatning af fri telefon og skal beskattes særskilt.

Computere og mobiltelefoner, som enten ikke benyttes ifm. arbejdet eller som benyttes af eks. børnene, skal beskattes som personalegode og skal indberettes til arbejdsgiver efter de almindelige regler.

Flere goder af samme type

Som udgangspunkt må arbejdsgiver kun stille en telefon og/eller internetforbindelse til rådighed for medarbejderen, men hvis der er en reel arbejdsmæssig begrundelse for det, kan arbejdsgiver stille mere end en enhed til rådighed. Det kan gælde, hvis medarbejderen har mere end en bolig eller en telefon med begrænset anvendelsesmulighed.

Indberettes af arbejdsgiver som A-indkomst

Hvis en person har fri telefoni til rådighed fra flere arbejdsgivere, skal alle arbejdsgivere indberette det til SKAT. Beløbet indberettes som fri telefon og er A-indkomst. Men da man kun beskattes af fri telefoni én gang, vil det automatisk blive korrigeret af SKAT.


Skat og moms - får du dine fradrag

 

Kommentarer { 4 }

Landsindsamlingen er i gang – hvem betaler din mobiltelefon?

Lige nu er der indsamling på DR, og der er mange måder at deltage på. En af de letteste er, at man kan sende en SMS og dermed donere 150 kr. Endda med chancen for at vinde en bil.

Inden du trykker på “send” og bidrager til det gode formål, skal du lige overveje: Hvem betaler for din mobiltelefon? For hvis du er ansat og har fri telefon eller hvis du er selvstændig og firmaet betaler telefonregningen, kan du ikke uden videre SMS-e donationer afsted – for den type udgift er nemlig ikke fradragsberettiget i virksomhedens regnskab.

Proceduren er derfor:

1. SMS til 1212 (eller opringning til 90565030)
2. Mail til bogholderen om, hvad du har gjort, så hun kan postere beløbet korrekt og dermed lovliggøre din donation. Pengene vil så komme på mellemregningen (selvstændigt erhvervsdrivende) eller blive modregnet på din kommende lønseddel (ansatte) eller noget tilsvarende.

Fortsat god aften.

Kommentarer { 2 }

Brevkasse: Hvornår skal man beskattes af fri telefon?

SpørgsmålHej Anette

Jeg hjælper min veninde med bogføringen og regnskabet og har et par spørgsmål, jeg ikke kan finde et skræddersyet svar på, og håber, du kan sætte punktum på sagen.

Her er det ene (som er delt i to), og det drejer sig om “fri telefon” (kapitel 3.6 i din bog om  fradrag, 2012, s.70). Jeg citerer: “Hvis man har adgang til at bruge virksomhedens telefoner privat, skal man beskattes af 2.500 kr.  Husk lige, at man skal beskattes, bare man har muligheden for at ringe privat – uanset om man gør det eller ej. For selvstændige betyder det, at man i praksis lige så godt kan trække alle telefon- og internetudgifter fra, både på kontoret og hjemme, og  så lade sig beskatte af fri telefon.”

Først en lille bemærkning der opstod da jeg læste den første sætning her: Hvis jeg, som  kontoransat funktionær (uden firmamobil eller hjemme-pc) i et stort firma, lejlighedsvis godt må ringe privat fra min fastnet skrivebordtelefon, er det underforstået, at jeg skal beskattes af en ekstra 2,500 kr.? (Jeg ved godt at “lønmodtager” er omhandlet på  s.68, men mit spørgsmål er mere specifik.)

Men mit hovedspørgsmål er nemlig ad. den citerede tredje sætning: Hvis min veninde (som er ejer af en enkeltmandsfrisørsalon) kun  har fastnettelefon (dvs. alle evt. mobilomkostninger holdes privat), slipper hun ikke for at betale fri-telefon-skat?

Glæder mig til dit kommentar.

Venlig hilsen, Martin

SvarHej Martin

For det første: Hvis man i enkelte tilfælde bruger sin arbejdsgivers telefon til private opkald i arbejdstiden, udløser det ikke beskatning af fri telefon.

For det andet: Jeg mener ikke, at din veninde skal beskattes af fri telefon, fordi der er tale om en fast installation på virksomhedens adresse, såfremt der er rimelige og fornuftige telefonudgifter i privaten, herunder at din veninde betaler for en mobiltelefon.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 4 }

Multimediebeskatning – pjece fra SKAT

Multimediebeskatningen som fra 2010 erstatter “fri telefon” og forskellige ordninger vedrørende hjemmearbejdsplads er en alt-eller-intet-ordning: De 250 kr., man skal beskattes af månedligt, dækker nemlig både telefon, internet og IT udstyr hjemme. Og beløbet bliver ikke mindre af, at man kun har et af goderne til rådighed.

Som noget nyt skal begge ægtefæller beskattes, hvis de begge har adgang til de goder, så for nogle bliver det dyrere mens der er en klar besparelse for andre.  For mange er det en fordel, at også selvstændigt erhvervsdrivende er omfattet – de gamle regler var (er) rodede.

SKAT har udgivet et lille skrift om emnet. Hent SKATs pjece om multimedieskatten her.

Kommentarer { 6 }