Oversigt | fri bil

Reglerne om fri bil justeret pr. 1. juli 2021

Hvis en virksomhed ejer en bil, som en medarbejder (eller ansat ejer) har til rådighed, f.eks. bruger til kørsel mellem hjem og arbejde hver dag, så er der tale om fri bil, og det skal brugeren beskattes af.

Beregningen af beskatningsgrundlaget – altså det beløb, der skal betales skat af – vil normalt blive foretaget af den forhandler, der sælger bilen til virksomheden. Men det er jo rart, hvis man kender de regler, der gælder for beregningen.

Det er retten til at bruge bilen, der udløser beskatningen – ikke hvor meget den bliver brugt.

Det beløb, medarbejderen eller den ansatte indehaver af en firmabil årligt bliver beskattet af, udregnes på baggrund af bilens værdi + tillæg.

Folketinget har besluttet at ændre beregningerne, så fra og med 1. juli 2021 er satserne for beregning af den skattepligtige værdi ændret, miljøtillægget steget, og ladestandere til firma-el-biler fritaget for beskatning.

Når vi snakker fri bil, er der tale om en ”ny bil” de første 36 måneder efter bilens første indregistrering. Her vil beskatningsgrundlaget hidtil være beregnet som 25 % af bilens værdi op til 300.000 kr. og 20 % af bilens værdi over de 300.000 kr. Hertil har vi hidtil skullet lægge et miljøtillæg på 150 % af ejerafgift.

De nye regler, der er trådt i kraft, arbejder henimod en fælles sats i stedet for de 25 % og 20 %. Så i 2021 er satserne ændret til 24,5 % og 20,5 %. Det fortsætter i de kommende år med en regulering på 0,5 % årligt, hvilket betyder, at vi i 2025 rammer en fælles sats på 22,5 %, som den procentsats, vi tager af bilens værdi.

Ligesom tidligere vil der fortsat være en mindsteværdi for beregningen på 160.000 kr. som det laveste beregningsgrundlag. Bilen vil også fortsat være at betragte som ny de første 36 mdr., hvor det er bilens nypris, der ligger til grund for beregningerne. Er bilen mere end 36 måneder gammel ved købet, er det bilens købspris, der er beregningsgrundlaget.

Miljøtillægget forhøjes til 250 % i 2021, til 350 % i 2022, 450 % i 2023, 600 % i 2024 og 700 % fra og med 2025.

De nye regler betyder, at du skal beregne værdien af fri bil for alle medarbejdere i juli 2021, januar 2022, januar 2023, januar 2024 og januar 2025.

Satser for bilens værdi

Husk miljøtillægget!


Vil du læse om reglerne for beskatning af meget mere end biler? Køb Skat og moms – får du dine fradrag her

Skat og moms - får du dine fradrag?

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: To biler beskattet af samme person?

SpørgsmålEr det ok at have to biler som begge bliver beskattet af samme person? Jeg har egen virksomhed og har brug for to biler (en til mig og én til min kone). Kan jeg købe to biler i virksomheden og blive beskattet af dem begge to. Altså jeg angiver bare den samlet værdi af begge biler på min egen selvangivelse?

Mvh Marc

SvarHej Marc

Hvis du bruger virksomhedsordningen, kan virksomheden godt stille to biler til rådighed for dig, som du så bliver beskattet af ved at angive værdien på din selvangivelse. Du bør i så fald få rettet din forskudsopgørelse, så det ikke udløser en stor restskat. 2 x fri bil kan jo blive til en del.

Du kan nok med fordel kontakte en revisor for at få hjælp til at beregne, om det er den mest fordelagtige ordning.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

Fri bil – de nye 2013-regler

På Facebook fandt jeg et indlæg af Jacob Tøjner, DitSelskab.dk, som jeg har fået lov også at bringe her, da det kan være relevant både for selvstændigt erhvervsdrivende og lønnede medarbejdere:

Du skal betale skat af fri bil (firmabil)   Hvis du kører privat i en bil, som din arbejdsgiver stiller rådighed for dig, har du “fri bil til rådighed” (firmabil). Det skal du betale skat af.

Det beløb, du skal betale skat af, beregnes som en procentdel af bilens værdi plus et miljøtillæg. Det har ingen betydning, hvor meget du bruger bilen.

Hvis du har fri bil til rådighed, skal du betale skat af en procentdel af bilens værdi plus et miljøtillæg.   Det har ingen betydning for skatten, hvor meget du kører i bilen.  Din arbejdsgiver sørger for, at det kommer med på din årsopgørelse, og du dermed får betalt din skat.   Du kan selv skrive det på din forskudsopgørelse (hvis det ikke allerede står der), hvis du vil betale skatten løbende gennem året.

Fra 2013 gælder der nye regler for beskatning af fri bil (også for allerede indregistrerede biler).

Log på TastSelv for at tilføje værdien af fri bil på din forskudsopgørelse, rubrik 10   Sådan fastsætter du bilens værdi  Uanset hvad bilen er værd, bliver skatten beregnet ud fra en minimumsværdi på 160.000 kr.  For nye biler og biler, som på anskaffelsestidspunktet er højst tre år gamle, sættes værdien til nyvognsprisen. Det gælder kun i det indkomstår, hvor bilen er indregistreret første gang og de to efterfølgende år. I det fjerde og følgende indkomstår nedsættes værdien til 75 procent.

Fra 1. januar 2013 bliver reglerne ændret, så nedsættelsen til 75 procent først sker efter 36 måneder. Ændringen gælder også allerede indregistrerede biler. Hvis du har en firmabil indregistreret i december 2010, vil du derfor ikke få nedsat beregningsgrundlaget til 75 procent af nyvognsprisen med virkning fra januar 2013, men først med virkning fra december 2013.

For brugte biler, der er anskaffet mere end tre år efter første indregistrering, anvendes købsprisen som grundlag for beregningen, dog som minimum 160.000 kr.  Du skal betale skat af 20 eller 25 procent af bilens værdi plus et miljøtillæg   Hvis bilen er højst 300.000 kr. værd, skal du betale skat af 25 procent af værdien plus et miljøtillæg. Hvis bilen er mere end 300.000 kr. værd, så skal du betale skat af 25 procent af de første 300.000 kr. og 20 procent af resten plus et miljøtillæg.

Om miljøtillægget

Miljøtillægget er på samme størrelse som den årlige ejerafgift. Er bilen ikke omfattet af reglerne om ejerafgift, anvendes vægtafgiften. Det betyder altså, hvis du i 2012 har en fri bil til rådighed, hvor ejerafgiften er på 5.000 kr., så er miljøtillægget også på 5.000 kr. Fra 2013 stiger miljøtillægget med 50 procent. Dermed vil miljøtillægget for den samme bil være 7.500 kr. i 2013.   Undtagelse: Udligningstillægget på dieselbiler og eventuelt privatbenyttelsestillæg skal ikke medregnes. Disse to poster fremgår af opkrævningen, så arbejdsgiveren nemt kan trække dem fra.

 

Kommentarer { 2 }

Brevkasse: Fri bil – to biler

Jeg er selvstændig erhvervsdrivende med et enkeltmandsfirma og har en bil i firmaet som jeg bruger privat. Jeg bliver beskattet af bilen (“fri bil”) og det har fungeret meget godt. Min kone kører ofte bilen og lige pt har jeg selv brug for en bil da jeg har en ny kunde som ligger længere væk. Til det vil jeg leje en bil (kun firmakørelse) i en måned eller to. Er det muligt at fratrække udgiften og benzin til den lejede bil, selvom jeg har fri bil ved siden af?

I virkeligheden har du jo så to biler til rådighed. Som hovedregel betyder det Det betyder ikke nødvendigvis, at du skal beskattes af to biler, men du skal altid mindst beskattes af den dyreste. Hvis du f.eks. i marts og april lejer en bil, som er dyrere end den, virksomheden normalt stiller til rådighed for dig, vil din beskatnings stige – med samme beregningsmetode som ellers, også selvom bilen er lejet.

OBS: Læs nedenstående kommentar fra Kasper

Edit 1.2.12: Efter en lang og god debat på Facebook, vil jeg konkludere: Du må hellere spørge SKAT eller din revisor i hvert enkelt tilfælde, hvis du mener at kunne blive fri for at betale SKAT af hver bil, hvis du har mere end en til rådighed.

Kommentarer { 11 }

Brevkasse: Betaling af firmabil (driftsudgifter)

Hej Anette

Jeg har et enkeltmandsfirma og har nu “solgt” min private bil til mit firma. Nu er spørgsmålet: hvilke omkostninger i forbindelse med bilen kan firmaet betale?

Kan alt som benzin, parkering, værksted, dæk, omkostninger ved ferieture betales af firmaet?

Bedste hilsner
Poul

Hej Poul

Hvis bilen ejes af virksomheden, kan alle udgifter til bilen betales af firmaet. Du skal så beskattes af værdien af at have bil til rådighed, mindst 40.000 kr. årligt, så på din lønseddel skal du tilføje fri bil og sørge for løbende beskatning. Er der tale om en personligt ejet virksomhed, kan der være tale om fordeling af udgifterne i forhold til forbrug, og da skal du føre kilometerregnskab, så man i slutningen af året kan beregne, hvor stor en andel, du selv skal betale. Men som udgangspunkt kan alle udgifter bogføres ind i virksomhedens regnskab.

Dbh
Anette

Kommentarer { 0 }