Oversigt | forsikringsordningerne

Sygedagpenge – arbejdsgiverperioden forlænges

Indtil 2012 har arbejdsgiverperioden – det vil sige den periode, hvor vi ikke kan få sygedagpenge fra det offentlige men selv skal betale (hvis lønmodtageren får løn under sygdom, hvilket de fleste gør) – været 21 dage. Men fra sygdom, som opstår efter 1.1.2012, er det ikke 21 dage længere men 30 dage.

Virksomheder, som udbetaler løn – men ikke over 6,5 mio. årligt – kan forsikre sig ud af problemet så i hvert fald en del af udgiften ved at have syge medarbejdere, bliver dækket af sygedagpenge allerede fra 2. sygedag. Det er en god forsikring, fordi sygdom ofte varer netop mellem 2 og 30 dage og heldigvis sjældent længere.

Samtidig med, at arbejdsgiverperioden er blevet forlænget, er prisen for forsikringen også steget: Fra 0,69% af lønudgiften i 2011 til 0,76% i 2012.

Kommentarer { 0 }

Forsikringsordningerne – dagpengeforsikring

Jeg har nævnt emnet før, men dels har BAC ændret links, og dels er det et emne, som mange selvstændige bør tage stilling til, og derfor kan det godt tåle en tur til i vridemaskinen:

Forsikring i tilfælde af sygdom!

For ca. et halvt år siden blev dagpengereglerne ændret, så en arbejdsgiver  først kan få dagpenge efter tre ugers fravær.  (For selvstændige skulle der være tale om 2 uger.) Heldigvis varer de fleste sygeperioder betydeligt kortere tid, men derfor kan det alligevel være en dyr fornøjelse for en lille virksomhed.

Der er lidt men billig hjælp at hente i Arbejdsdirektoratets forsikringsordninger. Der findes to forskellige: En for private arbejdsgivere (altså selvstændige med ansatte) og en, som dækker den selvstændigt erhvervsdrivende selv. For den sidstes vedkommende er der tilmed flere valgmuligheder – herunder en nedsat sats, som man kan få, selvom ens virksomhed endnu ikke giver så meget i overskud, at man kan siges at hæve en løn.

For et relativt lavt beløb, kan man sikre sig sygedagpengerefusion fra 2. sygedag med disse forsikringer.

Regnskabsmæssigt skal de to forsikringer behandles forskelligt: Arbejdsgiverforsikringen er en fuldt fradragsberettiget udgift, det er forsikringen for den selvstændigt erhvervsdrivende ikke: Det er et tilkøbsprodukt, som sikrer dig selv mod indtægtsnedgang på grund af egen sygdom, og det vedrører ikke virksomhedens skattemæssige regnskab.

Kommentarer { 2 }