Oversigt | forening

Brevkasse: Er der fejl i mine åbningsposteringer?

SpørgsmålHej Anette Sand,

jeg håber, at du kan hjælpe mig.
Jeg har overtaget kassererposten i en forening. I den anledning anvender jeg en gammel version af SummaSummarum. Her er der en del åbningsposter, der burde være 0,00 kr., men saldoen fra det forrige regnskabsår figurerer.
Kan jeg udligne alle disse til nul på en eller anden måde?

mvh
Mette

SvarHej Mette

Det er rigtig svært at sige, hvad der er galt uden at have set materialet. Men du i SummaSummarum bare har en “resultatopgørelse og balance”-rapport, skal du medtage resulatet, altså overskud eller underskud, fra det tidligere regnskabsår i egenkapitalen, for at få debet og kredit til at gå lige op.

Hvis du stadig har problemer, så prøv at sende mig en mail på as@regnskabsskolen.dk om det, så skal jeg se, om jeg kan hjælpe.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Hvordan bogføres legat og EU-støtte?

SpørgsmålHej Anette

Vi er en erhvervsdrivende forening, der har fået et legat og derudover  har tilsagn om EU-støtte til vores projekt. Hvis vi bogfører støtten som indtægt, ser det ud som om vi har et overskud på driften, og det er jo ikke tilfældet. I virkeligheden har vi  fået foræret  opstartskapital? Jeg kan ikke lige greje bogføringen …

Vibeke

SvarHej Vibeke

Når I skal bogføre EU-støtten, skal I se på, hvad pengene er beregnet til. Hvis pengene skal bruges på et senere tidspunkt, skal I bogføre EU-støtten som en indtægt og samtidig hensætte til de udgifter, som skal bruges til at afholde udgifter i projektet. Altså bogføre på en konto for “hensættelse til udgifter vedr. projekt”. På den måde bliver der ikke et overskud (med mindre jeres EU-projekt giver overskud, og det plejer den slags ikke at gøre – pengene plejer at være øremærket til afholdelse af helt bestemte driftsudgifter).

Dbh.
Anette

Kommentarer { 1 }

Brevkasse: Forening eller virksomhed

Hej Anette

Jeg vil meget gerne oprette en hjælpeorganisation og har skrevet formål,beskrevet lidt om baggrunden samt hvordan jeg har tænkt mig at gøre.

Men jeg er i tvivl om hvordan man opretter en hjælpeorganisation – er det en virksomhed eller en forening?

Er der nogle særlige krav til regnskaber? Man må jo skulle dokumentere at det er hjælpearbejde der bliver udført…især når man når op på et medlemstal der gør at bidragsydere kan trække deres bidrag fra i skat.

Har prøvet at spørge et par revisorer, men har ikke fået så meget ud af det.

Ved du noget om dette?

På forhånd tak!

Der er ingen tvivl om, at du skal lave en forening. Private virksomheder kommer aldrig på listen over godkendte, almenvelgørende foreninger, hvor bidragsyderne kan få skattefradrag. Det vil sige, at du skal lave vedtægter, skaffe medlemmer og have aktiviteter. Når så det er godt oppe at køre, kan du søge SKAT om at bidrag til jeres hjælpeorganisations formål kan blive skattefri.

Der er mange kommuner, der har udgivet vejledninger til foreninger, og jeg synes, at Odenses bud er fint, så prøv at finde mere information her: http://www.odense.dk/Topmenu/KulturFritid/Klubber%20og%20foreninger/Foreninger/Foreningsh%C3%A5ndbogen.aspx

Dbh
Anette

Kommentarer { 0 }