Oversigt | Firmaudgifter

Fartbøde i firmabilen? Nu betaler chefen

Chefen skal betale fartbødenTidligere var det sådan, at hvis en fotovogn havde fanget et billede af en bil, der kørte for stærkt, men man ikke kunne se på billedet, hvem føreren var, så blev bøden ikke sendt til ejeren af bilen. Det var jo føreren, der skulle betale. Det er lavet om. Nu er det ejeren af bilen, der har ansvaret for at finde føreren – eller selv betale bøden.

Det betyder, at virksomheder fremover kan komme til at betale fartbøder for medarbejdere, der overskrider hastighedsbegrænsningerne. Det gælder for hastighedsforseelser på op til 30%. Køres der mere end 30% for stærkt, er det stadig kun føreren af bilen, der kan hæfte for bøden.

Arbejdsgiveren kan dog slippe for at betale bøden, hvis medarbejderen erkender, at det var ham eller hende, der sad bag rettet. Men det er altså arbejdsgiverens ansvar at finde ud af, hvem der har kørt bilen.

For virksomhedsejere er det derfor en god ide at få en snak med medarbejderne om firmaets politik, hvad angår kørsel i firmaets biler. Få det evt. skrevet ind i ansættelseskontrakten, så det er tydeligt, hvad konsekvensen er, hvis firmaets politik overskrides.

Kommentarer { 3 }

Brevkasse: Må firmaet betale hvis noget ikke er fradragsberettiget?

SpørgsmålHej Anette,

Tak for din utroligt gode og praktisk hjælpe-blog!!

Jeg har dog et spørgsmål der kan virke dumt, men alligevel noget jeg har undret mig over længe. Jeg læste din artikel https://anettesand.dk/2010/bespisning-pa-arbejdspladsen og her skriver du om personligt ejede virksomheder at “pizzaen skal stadig betales privat”. Jeg er med på at den ikke er fradragsberettiget, men betyder det så også at jeg ikke må lade min virksomhed have udgiften? Eller er det mig der ikke helt forstår betydningen af fradrag?

På forhånd tak :-)

Mvh.
Jesper

SvarHej Jesper

Mange tak for de pæne ord. Her er ingen spørgsmål dumme. Det kan være svært at overskue reglerne.

Du må gerne betale pizzaen med firmaets Dankort, men når du registrerer det i dit skattemæssige regnskab, skal pengene fremgå som “hævet privat” eller “mellemregning”, sådan at du faktisk kommer til at betale pizzaen selv.

Hvis du vil læse noget let og billigt om iværksætterøkonomi kan du købe vores Iværksætterkompendium her, og ellers kan du anskaffe den helt nye bog om fradrag, hvis du vil være sikker på, at du har helt tjek på dine skattefradrag.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Fradrag for solcreme?

SpørgsmålHej Anette

En selvstændig tækkemand har spurgt mig om hvorvidt jeg mener at han kan opnå fradrag for solcreme, når han nu sidder på en tagryg hele dagen, til tider i høj sol.

Argumentet der tæller for, er at produktet sikrer og vedligeholder virksomhedens drift, da han i modsat fald risikere solskoldning og derved vil miste sin egen arbejdskraft.

Dertil, tænker jeg om arbejdstilsynet har regler på området.

I så fald at han kan opnå fradrag, skal solcremen så bogføres som et personalegode under bagatelgrænsen, eller som arbejdstøj?

Dbh Anders

SvarHej Anders

Det er et interessant spørgsmål, som jeg har lavet et videosvar til her:

Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

Fradrag for kørekort?

Jeg får jævnligt spørgsmål om fradrag for kørekort – og nogle gange med ret fantasifulde begrundelser for, hvorfor det skulle være en omkostning for virksomheden frem for en privat udgift. Derfor:

Erhvervelse af kørekort er aldrig en fradragsberettiget udgift (undtagen for mekanikerlærlinge og andre, hvor det er en beskrevet del af et offentligt godkendt uddannelsesforløb). Heller ikke selvom kørekort er nødvendigt, for at medarbejderen eller du kan udføre arbejdet. I ganske særlige tilfælde kan der være fradrag for at opgradere en medarbejder til stort kørekort, f.eks. i tilfælde af håndtering af landbrugsmaskiner. Men det er ikke en generel regel, så spørg SKAT, hvis du planlægger at betale din medarbejders eller dit eget store kørekort.

Men der er så mange andre ting, der er fradrag for. Køb Skat og moms – får du dine fradrag? her

Skat og moms - får du dine fradrag

Kommentarer { 1 }

Firmabetalt kursus til dig og til dine ansatte

Reglerne for, hvilken type undervisning, der er fradragsberettiget,
er besværlige. Ikke alle kan få fradrag for de samme kurser.

Vi skal lære hele livet! Uddannelse, videreuddannelse og efteruddannelse er populært hos politikerne, som ad den vej forsøger at geare os til at være omstillingsparate og mobile på arbejdsmarkedet. For iværksættere og små selvstændige virksomheder, kan kurser dog blive en dyr fornøjelse ““ især hvis udgiften viser sig ikke at være fradragsberettiget.

Ansatte:

For medarbejdere gælder det, at virksomheden kan betale de omkostninger, der for forbundet med deltagelse i undervisning, og medarbejderen er som udgangspunkt ikke skattepligtig af beløbet. Både kortere og længerevarende kurser, men ikke undervisning som “etableres med henblik på en fremtidig indkomst”, altså direkte kompetencegivende uddannelser. Omkostningerne, som er omfattet af Ligningslovens § 31, er kursusgebyr, undervisningsmateriale, befordring til og fra kurset samt fortæring og overnatning. Der gælder særlige momsregler for kurser: Momsfradrag kan opnås hvis kursusfakturaen er påført moms, der er dog kun en fjerdedel momsfradrag på logi og forplejningsdelen af kurset. Reglen gælder ikke, hvis “kurset udelukkende har privat karakter for modtageren”, indholdet skal altså have erhvervsmæssig relevans.

Ejere:

Hvis der er tale om, at ejeren selv skal på kursus, viser en række afgørelser i Landsskatteretten, at man skal være påpasselig ved valg af uddannelsen, navnlig længerevarende eller kostbare uddannelser.  Den skal have direkte relevans for virksomheden og kurset skal medvirke til at ajourføre og vedligeholde den viden, der er indtægtsgrundlaget i den selvstændige virksomhed. Der kan derfor godt findes kurser, som nogle selvstændige vil få godkendt mens andre vil få nægtet fradrag.

Det betyder, at der skal være tale om opdatering, efteruddannelse eller kurser, som angår den praktiske drift af virksomheden. Hvis den selvstændige har familie ansat, vil der kun kunne betales for kurser i samme omfang som for øvrige ansatte.

Få et bindende forhåndssvar

Man kan hos SKAT få et bindende forhåndssvar for 300 kr. Spørgsmålet skal formuleres klart, og der skal kunne svares ja eller nej på det. I tvivltilfælde omkring kurser/efteruddannelse kan det være en god idé på forhånd at få godkendt fradraget for at undgå et uventet skattesmæk, hvis det viser sig, at du og SKAT ikke er helt enige om, hvornår der er tale om efteruddannelse og hvornår det er kompetencegivende videreuddannelse. Der har allerede været mange spørgsmål om emnet, og afgørelserne kan læses på http://skat.dk.

Kommentarer { 30 }

Fakturering – rettidigt og korrekt

Regningerne ud ““ og pengene ind

Fakturaerne skal flyde ud af virksomheden som en lind strøm, efterhånden som arbejdet bliver udført. Forsinket fakturering skader din likviditet og måske også dit omdømme

Med mindre du sælger varer fra en kontantkasse, vil noget af det første, du som ny selvstændig skal have tjek på, være fakturering. Fakturaerne skal ud, så pengene kan komme i kassen.

Ideelt set skal der faktureres hver dag. Eller så ofte, at du ikke glemmer, hvor meget tid, du præcist brugte på en sag.

Derfor gælder det om at få lavet et system, som er let at bruge, så fakturaerne ikke bliver en tung byrde men en hyggelig arbejdsopgave. Vælg at bruge et regnskabsprogram eller et avanceret regneark, som selv tæller op både på dato og fakturanummer, så du ikke bruger for meget tid.

Der er følgende krav til fakturaens indhold:
·   udstedelsesdato (fakturadato)
·   fortløbende fakturanummer
·   sælgerens CVR-nr.
·   sælgerens navn og adresse samt købers navn og adresse
·   mængden og arten af de leverede varer eller ydelser
·   leveringsdato hvis det ikke er fakturadatoen
·   momsgrundlaget, pris pr. enhed uden moms, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis de ikke er medregnet i stykprisen
·   gældende momssats
·   det momsbeløb, der skal betales

Herudover bør du for din egen skyld have følgende med:
·   betalingsbetingelser og bankkonto
·   oplysning om renter i og rykkergebyr ved sen betaling

Hvis du fakturerer til det offentlige, skal fakturaen sendes elektronisk. Ikke som en .pdf men i et særligt OIOXML-format. Indtil du evt. får et regnskabssystem, som kan klare dette, kan du få fakturaerne omdannet til OIOXML. Det er gratis for mindre virksomheder f.eks. hos Data Scanning, tlf. 46 55 00 70.*


*Tilføjelse januar 2020: I dag kan du sende en gratis EAN-faktura via virk.dk her.

Kommentarer { 61 }

Firmabil eller privatbil ““ og hvilken farve plader?

Det er et spørgsmål om, hvor man slipper billigst i skat, når valget mellem privat bil eller firmabil skal træffes.

Mange virksomheder har behov for at have bil til. Hvis der er tale om kørsel med varer, er det ofte en gulpladebil, men er det personbefordring, taler vi om en bil på hvide plader.

Momsmæssigt er der forskel på biler med gule og hvide plader:

For gulpladebiler, som kun anvendes til erhverv, er der momsfradrag både for køb og drift af bilen. Men hvis bilen anvendes delvist til privat kørsel, skal der betales en tillægsafgift i henhold til Vægtafgiftsloven (på mellem 900 og 5.500 kr., afhængigt bilens størrelse), og man kan ikke trække moms fra ved købet.

Hvidpladebilerne kan man ikke trække moms fra. Hverken ved købet eller driften af bilen..

To beregningsmetoder for erhvervsmæssig kørsel i privat bil

Princippet er, at virksomheden udbetaler et skattefrit beløb til ejeren eller medarbejderen, som stiller bilen til rådighed for erhvervsmæssig kørsel.

Er der tale om en medarbejder, skal der føres kørebog, og der udbetales  max kr. 3,35 pr. kørt kilometer op til 20.000 km. Herefter falder satsen til kr. 1,78.

Hvis det er en enkeltmandvirksomhed, der er tale om, kan ejeren få refunderet kilometergodtgørelse efter de ovennævnte takster.

Eller man kan beregne de faktiske udgifter ved bilens drift og så fordele dem procentmæssigt. Også i dette tilfælde er det tilrådeligt med en kørebog, fordi skønsmæssige ansættelser altid kan betvivles.

Det interessante ved denne metode er, at ud over de faktiske udgifter, kan man medregne en andel af de afskrivninger, der ville have været, hvis bilen havde været taget ind i firmaet. Dette er en fordel ved køb af nye biler, hvor afskrivningen er stor, hvorimod kilometergodtgørelsen bedre kan betale sig ved ældre biler, hvor afskrivningen generelt er mindre.

Beskatning af fri bil

Hvis firmaet ejer og driver bilen, og ejeren eller en ansat har den til rådighed for privat kørsel, bliver personen beskattet af værdien. For en ny bil er der tale om 25% af bilens pris op til 300.000 kr. og en lavere % herefter. Dog mindst 40.000 kr.

Som regel kan det bedst betale sig med firmabil, hvis det ikke er et gammelt lig, og der køres mange private kilometre. Men i hvert enkelt tilfælde er det nødvendigt at sætte sig ned og beregne sig frem til, hvilken ordning, som giver de bedste skattemæssige vilkår. Når der skal tages højde for skat, moms og tages hensyn til både firma og privat, er det en beregning, der godt kan tage lidt tid.

Vil du vide mere om dine fradragsmuligheder? Køb Bogen om fradrag her

Kommentarer { 66 }