Oversigt | erhvervelsesmoms

Ny bog om moms og momsfradrag

moms-og-momsfradrag-15Så er det i morgen, vi har udgivelsesdato på den nye momsbog. Jeg har skrevet den sammen med John Hannover, som er en ivrig debattør og iværksætterrådgiver med en god ballast fra det private erhvervsliv.

Bogen har flere emner med, end den sidste, jeg skrev. Vi har de nye regler med om bl.a. omvendt betalingspligt, og forholdene omkring køb og salg uden for Danmark er også dækket.

Bogen hedder “Køb bogen Moms og momsfradrag her” – og det er lige det, bogen er: En guide for personer som rent praktisk skal forholde sig til momsafregninger og momsregler.

Over 40% af virksomhederne i Danmark laver fejl i deres momsafregninger ifølge SKATs complianceundersøgelser. Og det siger noget om, at reglerne er vanskelige. Bogen er på 139 sider, og momsvejledningen, som nu er en del af den juridiske vejleding, er på over 700 tætskrevne sider. Så vi behandler emnerne på den måde, at vi gennemgår de grundlæggende regler og de mest interessante undtagelser. Herudover særlige afsnit om de spørgsmål, som oftest giver fejl (f.eks. tøj, rejser, biler, udlægsmoms, kunstnermoms, repræsentation mv.). Bogen er god til at danne et overblik over reglerne og til at slå konkrete ting op i men den er ikke uddybende. Dog mener jeg, at rigtig mange selvstændige vil blive klædt bedre på til at lave korrekte momsafregninger. Så jeg er glad for den.

Du kan se indholdsfortegnelsen her: Moms og momsfradrag: Indholdsfortegnelse. Og så kan du smutte over i Regnskabsskolens webshop og Køb bogen Moms og momsfradrag her. Du kan få den både som pdf og i trykt udgave – eller begge, hvis du vil :).

 

Kommentarer { 1 }

Brevkasse: Faktura fra Indien

Hej Annette,
Jeg har spørgsmål omkring hvordan danske virksomheder skal håndtere en faktura fra en indisk virksomhed. Jeg har startet
en indisk virksomhed og kan fakturere uden Service Tax (i hvert fald det første stykke tid). Hvad skal mine kunder gøre med
momsen, når de får en faktura fra min indiske virksomhed?

1) De skal selv beregne dansk moms, ikke?
2) De skal bogføre denne selvberegnede moms på deres normale købsmoms-konto? eller på en anden konto, som hedder?
3) Når de indberetter moms til SKAT skal de så angive den selvberegnede moms sammen med den anden moms eller skal det indberettes i enanden rubrik?

Er der andet, man skal være opmærksom på?

Håber du kan hjælpe mig med lidt klarhed omkring dette.

Hvis der er tale om varer, vil alt det med moms og told blive ordnet ved indførslen i Danmark, og fra SKAT vil køberen få en opgørelse over, hvad der skal indberettes på momsagivelsen.

Hvis der er tale om ydelser, skal momsværdien angives som dansk moms, nøjagtig som al anden erhvervelsesmoms. Hvordan det præcis skal bogføres, afhænger af økonomisystemet.

Kommentarer { 2 }

Nye momsregler – jeg beder skatteministeren om hjælp

Nogle af de nye momsregler er mere smidige end andre. Momsrefusion, som ellers er ændret fortrinsvis for at lette de selvstændiges administration, har brug for en bagatelgrænse. Nu.

Bogen om moms udkommer den 16. juni.

 Se indholdsfortegnelse, læs et prøvekapitel og køb den her.

Kommentarer { 1 }

Nye momsregler fra 1.1.2010

Alle producenter af økonomisystemer har travlt i disse dage. Og det har SKAT også. For der er mange ting, der skal være på plads, inden nytår.

Der er nemlig kommet nye momsregler!

For dem af os, som alene køber og sælger varer eller ydelser i Danmark er der ingen ændringer. Men handler vi ydelser i udlandet – nærmere bestemt i EU-lande – eller køber vi lejlighedsvis varer ind i EU-lande, hvor vi betaler den udenlandske moms, så sker der både det ene og det andet.

Især kræver den nye Ydelsesmoms nogle tilretninger i bogholderierne.  For der skal laves en hel ny momskæde, hvor momsen beregnes som den almindelige erhvervelsesmoms men angives separat.  I nye regnskaber vil den del være på plads og lige til at bruge. Men regnskaber, som arbejder efter en kontoplan fra 2009 eller før, vil der skulle laves manuelle ændringer.

Det er jeg ved at sætte mig ind i, og jeg er klar til at demonstrere det. Derfor holder Regnskabsskolen et fyraftensmøde den 25. januar 2010, hvor du for et rørende lavt beløb kan få det hele foræret – måske ikke på et sølvfad, men så i det mindste i en skriftlig vejledning og demonstration af systemet i SummaSummarum. Så kan du også se vores nye lokaler.

Klik på banneret:

Kommentarer { 4 }

Nye regler for moms i EU-lande

Når vi køber b2b i EU-lande, får vi en faktura uden moms og skal indberette den tekniske “erhvervelsesmoms” som i stort set alle tilfælde betyder, at momsen ikke skal betales men bare oplyses.  Men nogle gange er der moms på fakturaen, enten pga. fejl i oplysningerne ved faktureringen eller fordi der er tale om et køb, hvor der afregnes direkte, og hvor der ikke kan udstedes en momsfri faktura. For eksempel faglitteratur, som vi køber i en lokal boghandel, mens vi er i udlandet.

Hidtil har reglerne været sådan, at man enten kunne søge momsen refunderet fra det pågældende EU-land eller bare medtage hele regningen inklusive det udenlandske momsbeløb i virksomhedens skattemæssige regnskab: Vi har altså kunnet bogføre hele regningen som en udgift på en konto uden momskode på.

Det ændrer sig nu: Pr. 1. januar 2010 er det ikke længere tilladt at trække udenlandsk moms fra i det danske skatteregnskab. Til gengæld skulle det angiveligt blive lettere at søge om den udenlandske momsrefusion, fordi det kan ske direkte gennem SKATs tast-selv. Det nye system hedder e-Moms.

Du kan læse om det her på SKATs hjemmeside.

Så bliver det jo spændende, om SKAT kan få den del af hjemmesiden op at køre pr. 1.1.2010. Og om de øvrige EU-lande også kan. Det bliver også interessant at se, hvordan dokumentationen skal afleveres – skal der scannes bilag, og i givet fald: Hvilket format skal de afleveres i? Hvor mange detaljer skal udfyldes for hver kvittering? Hvor lang sagsbehandlingstid er der – kan vi forvente at få momsen refunderet f.eks. inden for samme måned, som der er søgt, og vil pengene komme fra de forskellige lande direkte eller vil der være tale om, at vi får en “moms-konto” hos SKAT? Og kan SKAT så tilbageholde pengene, hvis der er anden offentlig gæld?

Selvfølgelig vil skattevæsenet få et lille overskud på ordningen, der er trods alt mange, som køber småting ind ved rejser i udlandet, ligesom der er en del udenlandske webshops, måske især i de større EU-lande, som ikke er vant til at skulle producere ikke-momsede EU-fakturaer. Der er heller ingen tvivl om, at administrationen vil blive tungere i vores små virksomheder rundt omkring.

Det bliver spændende at se den konkrete vejledning, SKAT skal udgive om emnet. Har du adgang til en kopi af den allerede nu, er jeg meget interesseret i at få fingrene i den.

Kommentarer { 4 }