Oversigt | donationer

Støttede din virksomhed Knæk Cancer?

I lørdags sendte TV2 det store indsamlingsshow Knæk Cancer. Hvis din virksomhed støttede sagen, skal du huske, at du ikke nødvendigvis kan trække beløbet fra i dit regnskab.

For at være fradragsberettiget skal en udgift skal medgå til at “erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten” i virksomheden, og det er svært at argumentere for, at det er nødvendigt med donationer.

Selskaber (men ikke personligt ejede virksomheder) kan fradrage støtte til forskning, hvis modtageren er på SKATs liste over institutioner, der er godkendt til at modtage gaver efter Ligningslovens § 8 H. Her kan du se SKATs liste for 2016.

Der er også den mulighed, at donationen giver dig en tilstrækkelig reklameværdi til, at SKAT vurderer, at den kan trækkes fra. Bevisbyrden er din! Derfor kan det godt betale sig at tjekke det med SKAT, inden du kaster penge efter en god sag i den tro, at du kan få fradrag.

Relevans er nøgleordet: Det er måske relevant for én virksomhed at støtte Center For Sund Aldring, mens det er helt irrelevant af for en anden. Der skal være en sammenhæng mellem donationen og din indkomsterhvervelse, og du skal bruge din donation i reklameøjemed. Beløbets størrelse skal også hænge fornuftigt sammen med den reklameværdi det har.

Hvis SKAT tvivler på dine (evt. private) motiver for at donere til en bestemt sag, kan en donation i værste fald blive sidestillet med et ulovligt aktionærlån og blive beskattet hos ejeren.


Er du i tvivl om, om din udgift kan trækkes fra? Læs Bogen om fradrag:

Bogen om fradrag 2016

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Hvordan med moms og skat ved crowdfunding?

SpørgsmålHej Anette

Jeg har udgivet min første bog i 2016. Min 2. bog i serien er skrevet, og jeg skal nu, for at få større indflydelse på processen, udgivelsesdatoen og royaltyen, prøve denne gang selv at rejse de fleste af udgifterne. Dette tænker jeg at jeg vil gøre via crowdfunding, som jeg allerede har været inde og læse en del om også i SKAT.

Men jeg er i tvivl om hvilket beløb jeg reelt skal rejse. Mine udgifter vil være ca. kr. 40.000,-. Jeg vil bl.a. give mine bøger og onlinekurser væk som tak for støtten. Det betyder at jeg kommer til at give dem væk til en lavere pris end vejl. udsalgspris (så den støttende også får en god deal ud af at støtte mit projekt). Jeg vil også give gavekort væk som efterfølgende kan bruges til bøger, onlinekurser, foredrag, kurser og undervisning.

Hvordan skal jeg forholde mig til alt dette i forhold til skat? Moms? og ikke mindst i forhold til det beløb som jeg reelt skal søge hjælp til?

Med venlig hilsen
Karina

SvarHej Karina

Det er et stort spørgsmål – og jeg kan ikke svare præcist på det, fordi jeg mangler oplysninger. De forskellige typer donationer har nemlig forskellig “værdi” – nogle er momspligtige, nogle skal der beregnes udtagningsmoms af, nogle er momsfri.

Du kan læse mere her: https://anettesand.dk/?s=crowdfunding&submit.x=0&submit.y=0

– og så vil jeg foreslå, at du investerer i en times individuel undervisning i Regnskabsskolen, hvor jeg så kan hjælpe med en præcis beregning af økonomien i dit projekt. Kontakt os på post@regnskabsskolen.dk eller ring på 3333 0161.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

Overvejer du crowdfunding?

Flere og flere finansierer deres virksomheder via crowdfunding. Crowdfunding betyder, at en gruppe privatpersoner (oftest) eller investorer – altså en “crowd” – sammen bidrager til at finansiere en ide.

Den, der har brug for kapital, opretter en profil på en af de mange crowdfunding-sider, der efterhånden er skudt op, og har de gjort et godt stykke arbejde med at overbevise læseren om deres kommende produkts fortræffeligheder, kan de være heldige at donationer eller lån begynder at rykke ind på kontoen.

Der er flere typer crowdfunding, du bør kende til, hvis det er en investeringsform, der tiltaler dig, og der er forskellige ting, du skal tage højde for i bogføringen.

Donationsbaseret crowdfunding

Her er typisk tale om, at crowden støtter en god sag, f.eks. et børnehjem i Indien, hjælp efter en naturkatastrofe, behandling af en syg person el.lign. Støtten sker uden forventning om en modydelse.

Den form for crowdfunding svarer juridisk til en offentlig indsamling og skal derfor opfylde de samme regler.

Donationerne er skattepligtige, medmindre modtageren af donationerne er skattefritaget.

Rewardbaseret crowdfunding

Det er nok den type crowdfunding, de fleste tænker på, når de hører ordet. Her er tale om at at man yder et bidrag mod at få noget igen, og modydelsen afhænger af bidragets størrelse. Det kan være en popgruppe, der søger finansiering af deres næste udgivelse. Støtter man med 5 kr., bliver man nævnt på omslaget; støtter man med 20 kr., får man en autograf; støtter man med 1000 kr., kommer man med til releaseparty, osv. Hvis modydelsen er af symbolsk værdi, skal reglerne for offentlige indsamlinger overholdes, ligesom ved den donationsbaserede crowdfunding.

Der kan også være tale om, at en virksomhed får finansieret produktionen af en ny opfindelse, og når den er produceret, sendes varen ud til dem, der har støttet. Her kan nogle også have støttet med et større beløb end produktet er værd, og så skal den overskydende værdi beskattes som donation.

I den rewardbaserede crowdfunding kan vi få momsudfordringer: Hvis donationen og det, man får tilbage, matcher hinanden, er der tale om en momspligtig aktivitetet.

Lånebaseret crowdfunding

Hvis banken ikke vil låne en penge (eller man bare ikke kan lide banker), er crowdfunding også en mulighed for at låne sig til finansiering. De lån, virksomheden får via en lånebaseret crowdfunding-side, vil skattemæssigt være sidestillet med almindelige lån, og virksomheden kan dermed trække renteudgifterne fra.

Lendino er et eksempel på en platform, hvor man kan låne penge – og i nogle tilfælde til en bedre rente end den nuværende.

Aktiebaseret crowdfunding

Aktiebaseret crowdfunding kaldes også egenkapital-crowdfunding. Her er modydelsen, at bidragyderne får en ejerandel i virksomheden. Det er en kompleks form for crowdfunding, og det er vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i reglerne. Du kan i øvrigt kun benytte dig af denne mulighed, hvis du har et anpartsselskab, aktieselskab eller et kommanditselskab.

Det kan virke attraktivt at få sine udviklingsaktiviteter finansieret gennem crowdfunding – men i hvert eneste tilfælde, skal du sørge for at få styr på både de moms- og skattemæssige konsekvenser, inden du går i gang.

God arbejdslyst!

Kommentarer { 0 }

Landsindsamlingen er i gang – hvem betaler din mobiltelefon?

Lige nu er der indsamling på DR, og der er mange måder at deltage på. En af de letteste er, at man kan sende en SMS og dermed donere 150 kr. Endda med chancen for at vinde en bil.

Inden du trykker på “send” og bidrager til det gode formål, skal du lige overveje: Hvem betaler for din mobiltelefon? For hvis du er ansat og har fri telefon eller hvis du er selvstændig og firmaet betaler telefonregningen, kan du ikke uden videre SMS-e donationer afsted – for den type udgift er nemlig ikke fradragsberettiget i virksomhedens regnskab.

Proceduren er derfor:

1. SMS til 1212 (eller opringning til 90565030)
2. Mail til bogholderen om, hvad du har gjort, så hun kan postere beløbet korrekt og dermed lovliggøre din donation. Pengene vil så komme på mellemregningen (selvstændigt erhvervsdrivende) eller blive modregnet på din kommende lønseddel (ansatte) eller noget tilsvarende.

Fortsat god aften.

Kommentarer { 2 }

Offentlige indsamlinger til gode formål

En ung iværksætter spurgte for nylig på Amino hvad lovgivningen er i forhold til at lave en indsamling til et godt formål.

Først og fremmest skal der søges tilladelse hos Politiet. Herefter skal bogføringen foregå på en betryggende måde, sådan at det er let at overskue regnskabet, dvs. der skal oprettes en særskilt bankkonto til det. SKAT skriver her, at det er en forudsætning, hvis indsamler ikke skal betale skat af det indsamlede beløb, at det indsamlede beløb adskilles fra indsamlers egen økonomi, og at beløbet rent faktisk bliver videregivet til den velgørende organisation.

Her kan du læse SKATs regler for at give gaver til velgørende formål – både som privatperson og som virksomhed: Gaver til velgørende foreninger, religiøse samfund, forsknings- og kulturinstitutioner

Kommentarer { 0 }

Donationer – reklameværdi

Det er klokkeklart, at virksomheder ikke må yde velgørenhed med fradrag: Jeres virksomhed kan ikke vælge at støtte et godt formål og fradrage udgiften i virksomheden. Med mindre der er en virkelig god grund til det. Og den gode grund skal ikke findes i det gode formål men i jeres virksomheder.

I modsætning til sponsorater er donationer gaver, som ikke direkte er knyttet til en modydelse.

Hvis vi ser på det overordnede billede: At en udgift skal medgå til at “erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten” i virksomheden for at være fradragsberettiget, kan det være svært at få donationer på plads i regnskabet. Der skal være en grund til donationen ud over, at du gerne vil hjælpe Afrika/babysælerne/regnskoven. For ikke-beskattede midler, vel at mærke. Du kan altid donere ““ emnet her er, hvornår du kan gøre det med skattefradrag. Ud over, hvad du kan gøre med skattefradrag på selvangivelsen, er der to muligheder:

1. Forskning
Selskaber (men ikke personligt ejede virksomheder) kan fradrage støtte til forskning, hvis modtageren er godkendt af Danmarks Forskningspolitiske Råd. Det er der en del organisationer der er, navnlig foreninger som varetager interesserne for en gruppe mennesker, ramt af den samme sygdom, f.eks. Kræftens Bekæmpelse.

2. Reklame
Hvis din donation har betydning for din mulighed for at skaffe kunder og vil højne firmaets omdømme i almindelighed, kan der nogle gange være tale om fradragsret. Men der skal være en direkte sammenhæng mellem donationen og din indkomsterhvervelse, og du skal bruge din donation i reklameøjemed, f.eks. på hjemmesider, i trykt materiale og andre sammenhænge. Donationer som reklame er et af de emner, hvor det godt kan betale sig at spørge SKAT, inden du sender flere penge ud af virksomheden, end du kan tåle at miste skattefradraget på. Men under alle omstændigheder er relevansen meget vigtigt: Den synlighed, du får ud af donationerne skal være relevant for eksisterende eller nye kunder i din virksomhed. Derfor kan en donation til f.eks. Rigshospitalets børneafdeling være rigtig for nogle virksomheder – og dermed fradragsberettiget, mens det vil virke helt ved siden af for andre virksomheder.

—–

Du kan læse mere om donationer – og forskellen på donationer og sponsorater i “Bogen om fradrag”, som du kan købe i Regnskabsskolens webshop: http://regnskabsskolen.dk/butik/boger/bogen-om-fradrag/

Kommentarer { 12 }