Oversigt | beskatning

Reglerne om fri bil justeret pr. 1. juli 2021

Hvis en virksomhed ejer en bil, som en medarbejder (eller ansat ejer) har til rådighed, f.eks. bruger til kørsel mellem hjem og arbejde hver dag, så er der tale om fri bil, og det skal brugeren beskattes af.

Beregningen af beskatningsgrundlaget – altså det beløb, der skal betales skat af – vil normalt blive foretaget af den forhandler, der sælger bilen til virksomheden. Men det er jo rart, hvis man kender de regler, der gælder for beregningen.

Det er retten til at bruge bilen, der udløser beskatningen – ikke hvor meget den bliver brugt.

Det beløb, medarbejderen eller den ansatte indehaver af en firmabil årligt bliver beskattet af, udregnes på baggrund af bilens værdi + tillæg.

Folketinget har besluttet at ændre beregningerne, så fra og med 1. juli 2021 er satserne for beregning af den skattepligtige værdi ændret, miljøtillægget steget, og ladestandere til firma-el-biler fritaget for beskatning.

Når vi snakker fri bil, er der tale om en ”ny bil” de første 36 måneder efter bilens første indregistrering. Her vil beskatningsgrundlaget hidtil være beregnet som 25 % af bilens værdi op til 300.000 kr. og 20 % af bilens værdi over de 300.000 kr. Hertil har vi hidtil skullet lægge et miljøtillæg på 150 % af ejerafgift.

De nye regler, der er trådt i kraft, arbejder henimod en fælles sats i stedet for de 25 % og 20 %. Så i 2021 er satserne ændret til 24,5 % og 20,5 %. Det fortsætter i de kommende år med en regulering på 0,5 % årligt, hvilket betyder, at vi i 2025 rammer en fælles sats på 22,5 %, som den procentsats, vi tager af bilens værdi.

Ligesom tidligere vil der fortsat være en mindsteværdi for beregningen på 160.000 kr. som det laveste beregningsgrundlag. Bilen vil også fortsat være at betragte som ny de første 36 mdr., hvor det er bilens nypris, der ligger til grund for beregningerne. Er bilen mere end 36 måneder gammel ved købet, er det bilens købspris, der er beregningsgrundlaget.

Miljøtillægget forhøjes til 250 % i 2021, til 350 % i 2022, 450 % i 2023, 600 % i 2024 og 700 % fra og med 2025.

De nye regler betyder, at du skal beregne værdien af fri bil for alle medarbejdere i juli 2021, januar 2022, januar 2023, januar 2024 og januar 2025.

Satser for bilens værdi

Husk miljøtillægget!


Vil du læse om reglerne for beskatning af meget mere end biler? Køb Skat og moms – får du dine fradrag her

Skat og moms - får du dine fradrag?

Kommentarer { 0 }

Det koster i skat, hvis du tager firmaets el-cykel hjem

El-cyklen vinder frem som transportmiddel – også hos virksomheder, som måske gerne vil benytte et mere klimavenligt alternativ til bil- og taxakørsel, når medarbejderne skal rundt til kundemøder o.lign.

Skattemæssigt gør det ingen forskel for virksomheden, men hvis den lader medarbejderne låne el-cyklerne hjem fra arbejde, har det skattemæssige konsekvenser – for medarbejderne, altså – for det betragtes som et skattepligtigt personalegode.

Hvad medarbejderne skal beskattes af, givere BDO et bud på i deres artikel om emnet, som du kan læse her:

https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2020/hvis-du-cykler-hjem-paa-firmaets-elcykel-koster-det-skat


Lær mere om skatteregler i Skat for selvstændige – med virksomhedsordningen – som du finder her:

Kommentarer { 0 }

Skal der betales skat af vennetjenester?

Vennetjeneste

Hvor går grænsen mellem vennetjenester og sort arbejde? Skattestyrelsen skrevet om det her: Familie- og vennetjenester

Kort fortalt: Du må gerne hjælpe familie og venner uden at få betaling for det. For at betagtes som en vennetjeneste, må ydelsen ikke “have en væsentlig økonomisk værdi for modtageren”. Du må altså gerne hjælpe en god ven med at bygge en carport, men bygger du et helt hus for ham, skal han beskattes af værdien af det arbejde, du har udført.

Er der betaling mellem jer i form af penge eller gaver – eller en ydelse i bytte – skal I begge beskattes. Ellers er det sort arbejde.

Pas på venners hjælp, hvis du er virksomhedsejer

For en måneds tid siden kom der en afgørelse fra Landsskatteretten, hvor en butiksindehaver havde været sygemeldt og fået sygedagpenge i næsten et år, men alligevel havde drevet forretningen videre ved hjælp af seks venner og bekendte, der på skift havde passet butikken uden at få betaling for det.

Det var jo pænt af dem, men det var ikke gratis for butikkens ejer. Han blev beskattet af de 151.600 kr., man skønnede, at hjælpen havde været værd.

Han fik ikke medhold i, at han så måtte have ret til fradrag, svarende til at han havde lønnet dem. Den del af afgørelsen ser BDO kritisk på i deres artikel om sagen, som du kan læse her: Beskatning af vennetjenester

Så: Det er betydelige tjenester, der skal ske, før man bliver beskattet – men det er vigtigt at være opmærksom alligevel.

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Skal jeg beskattes af penge tjent på betting?

SpørgsmålHej Anette,

Jeg er begyndt at følge en bettingside, hvor jeg egentlig tjener penge på betting, men er i tvivl om det skal beskattes. Hvad jeg har læst mig frem til, så er gevinster på gambling/betting skattefrit, men andre siger at det skal beskattes hvis det er med gevinst for øje.

Kan du hjælpe?

//Rasmus

SvarHej Rasmus

Dit spørgsmål falder lidt uden for denne blogs emne, da betting næppe kan anses for erhvervsmæssig virksomhed – for den der better (men tjek det evt. med Skattestyrelsen). Generelt er reglerne, at:

  • hvis man spiller gennem en bookmaker med licens i Danmark, så er gevinsten skattefri
  • hvis man spiller gennem en bookmaker i udlandet, så skal nettogevinsten inden for et år beskattes, så man får på den måde indirekte fradrag for evt. tab i årets løb, men kun i tilsvarende gevinst
  • hvis man ikke spiller gennem en bookmaker med licens, så skal der betales normal indkomstskat.

Men som sagt: Betting må anses for at være en privat hobby og ikke del af en erhvervsmæssig virksomhed.

Dbh.
Anette


Lær, hvordan enkeltmandsvirksomheder beskattes, og hvordan du ved at bruge virksomhedsordningen selv kan påvirke skatten af dit overskud. Læs Skat for selvstændige – med virksomhedsordningen

Kommentarer { 0 }

Kan man undgå beskatning af renteindtægter?

Jeg fik et spørgsmål fra Emil i en kommentar, som jeg vil besvare uddybende her. Spørgsmålet lød:

Hvis jeg løbende låner penge til et ApS kr. 5.000 om måneden i 5 år, hvor jeg er mindretalsaktioner med en ejerandel på 20 %, kan jeg så undgå at blive løbende personligt beskattet af de renteindtægter, jeg får på forrentningen af mit lån?

Kan det passe at jeg løbende skal indberettet mine renteindtægter, selvom lånet først bliver betalt tilbage om f.eks. 10 år? Eller kan man f.eks. lave et lånebrev, hvor gælden i ApS skal indfries til kurs 300 om 10 år, og beskatningen først falder der både for selskabet eller mig personligt?

Mit korte svar til Emil lød, at han ikke vil kunne undgå beskatning. Heller ikke med et sådant lånebrev – det vil være ulovligt.

Her er det mere uddybende svar.

Renter skal beskattes i takt med, at man optjener dem, og man skal selv indberette sine renteindtægter.

Emil forsøger at konvertere en løbende renteindtægt til en kursgevinst. Det er for så vidt i orden, men han skal muligvis stadig beskattes af fikseret rente. Fikseret rente er den rente, som SKAT kræver, at man beregner i stedet for den markedsrente, man ellers skulle have betalt.

Fikseret rente skal betales af “interesseforbundne parter”, og det kan f.eks. være nærtstående familiemedlemmer og selskaber og dem, der har nær tilknytning hertil (ejere, ledelse m.fl.).

Emil er ganske vist ikke hovedaktionær i eksemplet her, men kan jo godt have bestemmende indflydelse alligevel – deltagelse i ledelsen, ejeraftale m.v. Der kan også godt være konkret interessesammenfald på grund af vilkårene, og det kan betyde at SKAT ikke vil godtage dem.

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Må medarbejderen låne firmaets hvidpladebil?

SpørgsmålVi har en firmabil, som kun bruges i virksomheden. Den er på hvide plader.

Nu har en af medarbejderne spurgt, om han kan låne den hen over en lang weekend (til afhentning af noget, han har købt privat i Sverige). Jeg mener, at det er blevet tilladt. Er det rigtigt – og hvem skal I så fald betale for benzin mv.? Kan jeg sige, at medarbejderen både skal betale til SKAT og benzinudgifter?

SvarDet, du tænker på, er “dagsbeviser”, hvor man kan købe sig retten til at benytte en varevogn op til 20 dage årligt. Læs mere om det her: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2085788.

Men i dit tilfælde, hvor der er tale om en bil på hvide plader, kan I ikke løse problemet ved at bruge dagsbeviser. Hverken med eller uden betaling af brændstof.

Når en hvidpladebil stilles til rådighed for medarbejderen, er der tale om fri bil. Medarbejderen skal derfor beskattes efter de helt almindelige regler, og beskatningen regnes i hele måneder. Hvis medarbejderen låner bilen i en weekend, skal han altså beskattes for hele måneden. Beskatningen udgør 25% af bilens værdi indtil 300.000 kr. og 20% af værdien herudover. Dog skal der ske beskatning af mindst 160.000 kr. Det vil sige, at selvom bilen måske ikke er så meget værd og medarbejderen kun bruger den til en kort tur til/fra Sverige, skal han beskattes af mindst 3.333 kr. Jeg vil tro, han kan leje bilen billigere et andet sted.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Skal jeg betale skat af forudbetalt arbejde?

SpørgsmålHej Anette

Jeg har læst en af dine indlæg omkring hvornår man skal betale skat af indtægterne. Det er sådan at jeg har fået nogle penge fra et forsikringsselskab for en kunde, hvor jeg skal udføre noget arbejde for dem. Men jeg har ikke nået det i år og nu er jeg i tvivl om jeg skal betale skat af disse penge??

Håber at du kan hjælpe mig.

Hilsen
Thomas

SvarHej Thomas

Beskatningen følger tidspunktet for arbejdets udførelse. Så hvis du ikke har lavet arbejdet i 2014, skal pengene heller ikke beskattes i 2014. Du skal bogføre dem som en “forudbetaling fra kunder” i passiverne, under kortfristet gæld.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: To biler beskattet af samme person?

SpørgsmålEr det ok at have to biler som begge bliver beskattet af samme person? Jeg har egen virksomhed og har brug for to biler (en til mig og én til min kone). Kan jeg købe to biler i virksomheden og blive beskattet af dem begge to. Altså jeg angiver bare den samlet værdi af begge biler på min egen selvangivelse?

Mvh Marc

SvarHej Marc

Hvis du bruger virksomhedsordningen, kan virksomheden godt stille to biler til rådighed for dig, som du så bliver beskattet af ved at angive værdien på din selvangivelse. Du bør i så fald få rettet din forskudsopgørelse, så det ikke udløser en stor restskat. 2 x fri bil kan jo blive til en del.

Du kan nok med fordel kontakte en revisor for at få hjælp til at beregne, om det er den mest fordelagtige ordning.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

Fradrag for sundhedsudgifter

At afholde sundhedsudgifter for medarbejdere kan være mange ting. Alt fra gratis kildevand på kontoret til betaling af ophold på privathospital.

Først og fremmest må man slå fast: Arbejdsgiveren får som udgangspunkt altid fradrag for udgiften. Det, som er interessant, er, om den ansatte skal beskattes af værdien af sundhedsbehandlingen eller ej.

Her skal man skelne mellem forskellige typer udgifter:

  • Er skaden arbejdsrelateret eller ej?
  • Er der tale om forebyggelse eller behandling?
  • Er behandlingen for misbrug?
  • Er det en sundhedsforsikring?

Forebyggelse kan som udgangspunkt fradrages og skal ikke beskattes hos den ansatte. Behandling (og forsikringer) kan trækkes
fra, men skal måske beskattes hos den ansatte. Behandling af arbejdsrelaterede skader skal dog ikke beskattes hos den ansatte.

Ønsker du at sætte dig grundigt ind i reglerne, er der lige nu 20 % at spare på Bogen om fradrag (hvor du i kapitel 3.10 kan læse om ovenstående). Tilbuddet gælder til og med på søndag d. 26/5 på alt i Regnskabsskolens webshop – bare brug rabatkoden “knald”.

Kommentarer { 0 }

Fri bil – de nye 2013-regler

På Facebook fandt jeg et indlæg af Jacob Tøjner, DitSelskab.dk, som jeg har fået lov også at bringe her, da det kan være relevant både for selvstændigt erhvervsdrivende og lønnede medarbejdere:

Du skal betale skat af fri bil (firmabil)   Hvis du kører privat i en bil, som din arbejdsgiver stiller rådighed for dig, har du “fri bil til rådighed” (firmabil). Det skal du betale skat af.

Det beløb, du skal betale skat af, beregnes som en procentdel af bilens værdi plus et miljøtillæg. Det har ingen betydning, hvor meget du bruger bilen.

Hvis du har fri bil til rådighed, skal du betale skat af en procentdel af bilens værdi plus et miljøtillæg.   Det har ingen betydning for skatten, hvor meget du kører i bilen.  Din arbejdsgiver sørger for, at det kommer med på din årsopgørelse, og du dermed får betalt din skat.   Du kan selv skrive det på din forskudsopgørelse (hvis det ikke allerede står der), hvis du vil betale skatten løbende gennem året.

Fra 2013 gælder der nye regler for beskatning af fri bil (også for allerede indregistrerede biler).

Log på TastSelv for at tilføje værdien af fri bil på din forskudsopgørelse, rubrik 10   Sådan fastsætter du bilens værdi  Uanset hvad bilen er værd, bliver skatten beregnet ud fra en minimumsværdi på 160.000 kr.  For nye biler og biler, som på anskaffelsestidspunktet er højst tre år gamle, sættes værdien til nyvognsprisen. Det gælder kun i det indkomstår, hvor bilen er indregistreret første gang og de to efterfølgende år. I det fjerde og følgende indkomstår nedsættes værdien til 75 procent.

Fra 1. januar 2013 bliver reglerne ændret, så nedsættelsen til 75 procent først sker efter 36 måneder. Ændringen gælder også allerede indregistrerede biler. Hvis du har en firmabil indregistreret i december 2010, vil du derfor ikke få nedsat beregningsgrundlaget til 75 procent af nyvognsprisen med virkning fra januar 2013, men først med virkning fra december 2013.

For brugte biler, der er anskaffet mere end tre år efter første indregistrering, anvendes købsprisen som grundlag for beregningen, dog som minimum 160.000 kr.  Du skal betale skat af 20 eller 25 procent af bilens værdi plus et miljøtillæg   Hvis bilen er højst 300.000 kr. værd, skal du betale skat af 25 procent af værdien plus et miljøtillæg. Hvis bilen er mere end 300.000 kr. værd, så skal du betale skat af 25 procent af de første 300.000 kr. og 20 procent af resten plus et miljøtillæg.

Om miljøtillægget

Miljøtillægget er på samme størrelse som den årlige ejerafgift. Er bilen ikke omfattet af reglerne om ejerafgift, anvendes vægtafgiften. Det betyder altså, hvis du i 2012 har en fri bil til rådighed, hvor ejerafgiften er på 5.000 kr., så er miljøtillægget også på 5.000 kr. Fra 2013 stiger miljøtillægget med 50 procent. Dermed vil miljøtillægget for den samme bil være 7.500 kr. i 2013.   Undtagelse: Udligningstillægget på dieselbiler og eventuelt privatbenyttelsestillæg skal ikke medregnes. Disse to poster fremgår af opkrævningen, så arbejdsgiveren nemt kan trække dem fra.

 

Kommentarer { 2 }

Brevkasse: Fri bil – to biler

Jeg er selvstændig erhvervsdrivende med et enkeltmandsfirma og har en bil i firmaet som jeg bruger privat. Jeg bliver beskattet af bilen (“fri bil”) og det har fungeret meget godt. Min kone kører ofte bilen og lige pt har jeg selv brug for en bil da jeg har en ny kunde som ligger længere væk. Til det vil jeg leje en bil (kun firmakørelse) i en måned eller to. Er det muligt at fratrække udgiften og benzin til den lejede bil, selvom jeg har fri bil ved siden af?

I virkeligheden har du jo så to biler til rådighed. Som hovedregel betyder det Det betyder ikke nødvendigvis, at du skal beskattes af to biler, men du skal altid mindst beskattes af den dyreste. Hvis du f.eks. i marts og april lejer en bil, som er dyrere end den, virksomheden normalt stiller til rådighed for dig, vil din beskatnings stige – med samme beregningsmetode som ellers, også selvom bilen er lejet.

OBS: Læs nedenstående kommentar fra Kasper

Edit 1.2.12: Efter en lang og god debat på Facebook, vil jeg konkludere: Du må hellere spørge SKAT eller din revisor i hvert enkelt tilfælde, hvis du mener at kunne blive fri for at betale SKAT af hver bil, hvis du har mere end en til rådighed.

Kommentarer { 11 }