Oversigt | beskatning af gaver

Brevkasse: Hvordan bogføres sponsorgaver, og kan en takkegave trækkes fra?

SpørgsmålHej Anette, jeg har to spørgsmål:

1. Hvordan bogfører man en sponsorgave, når der er tale om en vare fra eget lager, man f.eks. donerer som præmie til en konkurrence? Skal jeg bogføre varen til dens kostpris eller dens normale salgspris? Og hvad med moms?

2. Hvis en anden person frivilligt hjælper med en opgave for virksomheden, f.eks. stå ved en messestand, og man gerne vil give vedkommende en lille gave som tak, er gaven så fradragsberettiget?

Jeg håber, du kan hjælpe.

Mette

SvarHej Mette

Tak for de gode spørgsmål.

1. Du skal bogføre omkostningen som en reklameudgift. Samtidig skal varelageret nedskrives (eller vareforbruget, hvis det ikke er et regnskab med lagerstyring løbende). Hvis du har trukket moms, da du købte varen, skal begge posteringer når du flytter til reklame være momsfri.

2. Ja, du kan godt købe en gave til frivillige medarbejdere. Den skal være “passende”, hvilket bl.a. betyder at det ikke må være så stor en gave, at det kan minde om naturalie-aflønning. F.eks. kan du ikke forære vedkommende en bærbar PC – det er over grænsen.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 3 }

Bloggermøde i Regnskabsskolen – beskatning af gaver

I går havde vi så Blogger-økonomi-mødet i Regnskabsskolen. Du kan læse om baggrunden og finde anledningen her. Der var ca. 20 besøgende, og dermed var vores undervisningslokale fyldt. Bloggere på besøg i Regnskabsskolen

Emnet var økonomi, og selvom jeg havde en dagsorden, jeg gerne ville igennem, var fokus næsten 100% på de aktuelle problemer: Hvad stiller man som blogger op med de gaver, virksomheder sender i håb om at få dem anmeldt.

Det er lidt forskelligt fra blogger til blogger, hvordan det foregår: Nogle får både ønskede og uønskede forsendelser, andre får stort set kun ting, de selv har bedt om. For nogle er der tale om et betydeligt antal og for andre er det undtagelsesvis eller lejlighedsvis.

Gaver, man får tilsendt, skal værdiansættes, og værdien skal medtages i rubrik 20 på selvangivelsen (personer som driver deres blog som erhvervsdrivende virksomhed med momsnummer osv.: Kom til et informationsmøde i Regnskabsskolen og hør nærmere). Der er i den forbindelse flere overvejelser omkring værdien af de tilsendte gaver/anmeldereksemplarer:

  1. Er er tale om en ting, man kan og vil bruge, skal gaven værdiansættes til den værdi, den har for modtageren. Det har ikke inden mødet kunnet lade sig gøre for mig at få nogen skarp og citerbar officiel udtalelse fra SKAT, men jeg har talt med en medarbejder om, hvordan en sådan vurdering skal ske. Det er jo ikke altid, man kender den præcise værdi, og det er ofte tilfældet, at den værdi, virksomheden mener varen har, ikke er den samme for modtageren. Er der for eksempel tale om en flaske vin, som bloggeren rent faktisk drikker, er vinen omfattet af beskatningspligten og skal derfor skrives på listen til rubrik 20 på selvangivelsen. Hvis bloggeren normalt går i et discountsupermarked og køber den billigste vin, der er på hylden, kan man sige, at den vin, bloggeren har fået som gave, erstatter en flaske vin, han eller hun ellers ville have købt og derfor har en værdi, som svarer til netop denne bloggers normale budget for en flaske vin. Er vinen derimod givet til en vinkender, vil prisen skulle fastsættes ud fra vinkenderens viden om og værdsættelse af vinen. Besværligt? Ja. Men nødvendigt.
  2. Er der tale om en ting, som bloggeren ikke kan og vil bruge, er værdien for bloggeren 0 kr. Det er så min påstand! Jeg har som nævnt ingen kontakter hos SKAT, som vil udtale sig kategorisk om sagen. Men en medarbejder fra SKAT fortalte mig uofficielt om en folketingspolitiker, som ikke drak alkohol. Og når han fik vin forærende i forbindelse med foredrag eller tilsvarende, hældte han vinen ud og opgav pantværdien (var det 1,50 kr.?) i rubrik 20. Hvis gaven er babytøj og bloggeren ikke har nogen baby men måske – måske ikke – anmelder den fine kvalitet af babytøjet, har det også en lille værdi eller ingen værdi, siden det er ubrugeligt i den konkrete familiesammenhæng. Med mindre bloggeren giver gaven værdi ved at bruge den i andre sammenhænge. Hvis bloggeren vil være på den sikre side, han han eller hun vælge enten ikke at tage imod den ubrugelige gave eller returnere den efter anmeldelse.
  3. Hvis gaven slet ikke er til bloggeren men en ting fra en virksomhed, som er tænkt som præmie i en konkurrence eller lignende for bloggen læsere, kommer det lidt an på, hvordan setuppet er: Hvis bloggeren ikke faktisk har gaven men alene er reklamesøjle (fortæller om gaven og hvordan man kan deltage i konkurrencen, for eksempel ved at skrive en kommentar i kommentarfeltet på bloggen), er gaven egentlig bloggeren helt uvedkommende: Det er virksomheden, som donerer gaven og sender den direkte til modtageren. Derfor er der også virksomheden, som er ansvarlig i tilfælde af, at der skal afregnes gaveafgift (15% til staten – skemaet findes her) fordi gaven har en værdi på mere end 200 kr. Hvis gaven sendes til bloggeren og derefter udloves som præmie, vil der være tale om en skattemæssig 0-løsning for bloggeren: For gaven har en værdi, men den bruges til at skaffe flere læsere med, så man får også et fradrag for denne værdi. Dog kan der være tale om gaveafgift, hvis den har en værdi på over 200 kr. Så den første løsning: Direkte fra virksomheden til bloggens præmievindende læser, er klart den letteste.

Der var også diskussion af rabatordninger, gennemgang af nogle af de udgifter (direkte omkostninger), som kan fradrages inden beskatning og en hel masse andet. Godt møde – og spændende folk. Dagen efter står jeg tilbage med et spørgsmål, jeg ikke kan besvare generelt. Det handler om vareforbrug i forbindelse med anmeldelse: Hvis man på sin blog anmelder en brødmaskine og derfor bruger en hel weekend på at bage brød: Kan man så trække udgifterne til brødet fra som en direkte omkostning? Mit umiddelbare svar vil være “nej” med den begrundelse, at brødet nok bliver spist af familien og derfor har en værdi. Men det er et emne, jeg rigtig godt kunne tænke mig at diskutere med SKAT ved lejlighed, så jeg prøver at finde en kontaktperson, som kan og vil hos dem. Generelt: Nej. Men kan der være tilfælde, hvor vi kan sige, at et vist fradrag er rimeligt?

Endelig: Det, at SKAT har nævnt bloggere i deres gavevejledning betyder ikke, at alle bloggere skal vente besøg fra SKAT inden for den nærmeste fremtid. Foredragsholdere er også nævnt, og i det hele taget er der tale om eksempler på, hvem der kunne tænkes at modtage gaver. Og der er mange af den slags. Formuleringen om, at gaven skal beskattes i forhold til den værdi, den har for modtageren gør, at der ikke bliver tale om brandbeskatning, men reglen er med for at sikre, at der ikke går naturalieaflønning i den: Altså at man ikke for eksempel som foredragsholder kan aftale at få 10 dyre flasker et-eller-andet eller en bærbar computer i stedet for et honorar (som foredragsholderen måske skal betale topskat af) – så alle skal bruge deres almindelige, sunde fornuft.

Jeg vil gerne høre fra dig:

1. Hvis du er medarbejder i SKAT og kan, vil og må diskutere dette på vegne af SKAT
2. Hvis du er blogger og bliver udtaget til kontrol

Skriv direkte på as@regnskabsskolen.dk.

Interesseret i fradrag for selvstændigt erhvervsdrivende? Klik her og kom videre til “Bogen om fradrag”.

Kommentarer { 2 }