Oversigt | barsel.dk

Barsel.dk – satsen er steget pr. 1.10.17

Jeg fik brev fra Samlet Betaling for et par uger siden:

Brev fra Samlet Betaling

Pr. 1.10. er betalingen til barsel.dk altså steget fra 750 kr. om året til 950 kr. pr. fuldtidsmedarbejder om året.

Selv om det selvfølgelig altid er kedeligt at skulle af med flere penge som arbejdsgiver, må jeg indrømme at jeg ærgrede mig særligt meget over netop denne stigning: Regnskabsskolens nye og møjsommeligt opdaterede udgave af Håndbog for nye chefer var lige udkommet, og så var en af satserne allerede forældet. Det er altså surt!

Vi har nu løst det sådan, at vi har fået det rettet i pdf-udgaven, og så får alle, der køber den trykte udgave indtil 1/1-18, automatisk bogen tilsendt som pdf også. Bedre kan vi ikke gøre det.

Håndbog for nye chefer kan du købe her: Bogen er udgået, men en nyere version kan bestilles her.

Bogen er udgået, men en nyere version kan bestilles her.

Kommentarer { 0 }

ATP samlet betaling – bestanddele og pris 2015

I forbindelse med en opgave for en kunde har det været nødvendigt at finde ud af, præcis hvor meget der vil blive opkrævet i “Samlet betaling”, og så synes jeg lige så godt, jeg kan lægge det ud, for jeg kunne ikke umiddelbart finde en anvendelig hjemmeside, som oplyste det.

Samlet betaling består af:

AUB
Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag (som bl.a. sikrer, at de virksomheder, som har elever, kan få refusion i skoleperioder).
Pris: 710 kr. i kvartalet (eller 236,67 pr. måned) pr. fuldtidsmedarbejder.

AES
Arbejdsmarkedes erhvervssygdomssikring (som dækker lønmodtagere, som er blevet syge af arbejdet. Ikke ulykker, som opstår pludseligt, det er noget andet).
Pris: Beløbet varierer efter branche. Find din branche her. Det årlige bidrag for den branche, jeg skulle finde, er kr. 332, svarende til knap 28 kr. pr. måned for en fuldtidsmedarbejder.

Barsel.dk
Barsel.dk supplerer barselsdagpengene, sådan at arbejdsgivere, som udbetaler fuld løn under barselsorlov i en periode kan få suppleret op (til omkring 24.000 kr./mdl.).
Pris: Barsel.dk koster for en fuldtidsmedarbejder 187,50 kr. pr. kvartal, svarende til 62,50 kr. månedligt.

Finansieringsbidrag
Ja, det er sådan en opsamlingspulje, hvor arbejdsgivere, som har ansatte, finansierer forskellige udgifter vedrørende ledige. Og lidt til Lønmodtagernes Garantifond. Du kan læse om, hvad bidraget omfatter på: finansieringsbidrag.
Pris: 161 kr. pr. fuldtidsansat pr. kvartal eller 53,67 kr. månedligt.

I mit tilfælde, hvor jeg skulle beregne udgiften for en måned, er “samlet betaling altså: 380,84 kr. Hertil kommer så arbejdsgiverdelen af ATP-en på 180 kr. mdl., den lovpligtige arbejdsskadeforsikring – oveni løn og feriepenge.

I tilfælde af deltidsansatte: Du kan ikke bare dividere og gange med timetallet, for det hele beregnes ud fra, hvor meget ATP, der er beregnet og indbetalt. Det vil sige, at hvis du har en medarbejder, som er ansat under 39 timer månedligt, bliver der ikke beregnet ATP for denne medarbejder, og derfor kommer der heller ingen samlet betaling oveni.

 

 

Kommentarer { 0 }

Udbetalinger fra barsel.dk er steget

Stort set alle virksomheder med ansatte betaler til barsel.dk. Til gengæld får virksomheden refusion af den løn, der udbetales til medarbejderen, mens hun (eller han) er på barsel. Pr. 1.7. er udbetalingerne steget fra 142 kr. til 144,33 kr. pr. time

En anden ændring er at fællesorloven er forlænget med 14 dage.

Du kan altså nu få refusion ved fødsel for:

  • 4 uger før forventet fødsel til mor
  • 2 uger efter fødsel til mor
  • 2 ugers fædreorlov efter fødsel (inden for de første 14 uger)
  • 23 ugers fællesorlov, der kan deles mellem far og mor. Tidligere var det 21 uger.

Det koster 187,50 kr. i kvartalet pr. fuldtidsansat. Da ordningen blev indført, var det en stor fordel for mindre og nystartede virksomheder – og for de kvinder, som de indtil da havde undladt at ansætte, i hvert fald mens de var i den fødedygtige alder. Langt hen ad vejen betyder barselsordningen, at vi kan udbetale funktionærer en bedre løn under barsel end loven angiver som minimumskrav – uden at det koster virksomheden noget.

Du kan læse mere om ansatte, lønninger, bidrag – og en hel masse andet – herunder hvorfor du IKKE må spørge, om en ansøger overvejer at få børn –  i “Håndbog for nye chefer”.

 

 

Kommentarer { 0 }