Oversigt | AUB

Nyt arbejdsgiverbidrag under Samlet Betaling: AFU

Alle virksomheder, der betaler ATP-bidrag, skal fremover betale til AFU – Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede. AFU skal sikre udstationerede lønmodtageres løn, når de arbejder i
Danmark. Dvs. hvis en udenlandsk arbejdsgiver ikke har udbetalt løn til en udstationeret lønmodtager, kan AFU under visse betingelser dække lønnen.

Bidraget opkræves via Samlet Betaling – første gang i december.

Det fungerer rigtig effektivt med ATPs samlede betaling, fordi der bare kan lægges bidrag på bidrag, uden at det egentlig er til yderligere besvær. Men omkostningen – skatten – kommer vi jo ikke uden om, at disse sociale bidrag er. Og når det foregår på denne måde gennem samlet betaling, så bliver den ligesom listet ind, der er ingen snak om det – det sker bare.

I virkeligheden kunne ATP lige så godt tage hele skridtet: Siden alt bliver beregnet på baggrund af ATP-betalingerne, kunne man med fordel opkræve det sammen med ATP-bidragene. Så ville vi også kunne få alle – og ikke bare udvalgte – lønsystemer til at stå for den automatiske overførsel.

Med det nye bidrag omfatter “Samlet betaling”:

  • Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)
  • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES)
  • Barsel.dk
  • Finansieringsbidrag
  • Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU)

Mange bække små …

Kommentarer { 2 }

ATP samlet betaling – bestanddele og pris 2015

I forbindelse med en opgave for en kunde har det været nødvendigt at finde ud af, præcis hvor meget der vil blive opkrævet i “Samlet betaling”, og så synes jeg lige så godt, jeg kan lægge det ud, for jeg kunne ikke umiddelbart finde en anvendelig hjemmeside, som oplyste det.

Samlet betaling består af:

AUB
Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag (som bl.a. sikrer, at de virksomheder, som har elever, kan få refusion i skoleperioder).
Pris: 710 kr. i kvartalet (eller 236,67 pr. måned) pr. fuldtidsmedarbejder.

AES
Arbejdsmarkedes erhvervssygdomssikring (som dækker lønmodtagere, som er blevet syge af arbejdet. Ikke ulykker, som opstår pludseligt, det er noget andet).
Pris: Beløbet varierer efter branche. Find din branche her. Det årlige bidrag for den branche, jeg skulle finde, er kr. 332, svarende til knap 28 kr. pr. måned for en fuldtidsmedarbejder.

Barsel.dk
Barsel.dk supplerer barselsdagpengene, sådan at arbejdsgivere, som udbetaler fuld løn under barselsorlov i en periode kan få suppleret op (til omkring 24.000 kr./mdl.).
Pris: Barsel.dk koster for en fuldtidsmedarbejder 187,50 kr. pr. kvartal, svarende til 62,50 kr. månedligt.

Finansieringsbidrag
Ja, det er sådan en opsamlingspulje, hvor arbejdsgivere, som har ansatte, finansierer forskellige udgifter vedrørende ledige. Og lidt til Lønmodtagernes Garantifond. Du kan læse om, hvad bidraget omfatter på: finansieringsbidrag.
Pris: 161 kr. pr. fuldtidsansat pr. kvartal eller 53,67 kr. månedligt.

I mit tilfælde, hvor jeg skulle beregne udgiften for en måned, er “samlet betaling altså: 380,84 kr. Hertil kommer så arbejdsgiverdelen af ATP-en på 180 kr. mdl., den lovpligtige arbejdsskadeforsikring – oveni løn og feriepenge.

I tilfælde af deltidsansatte: Du kan ikke bare dividere og gange med timetallet, for det hele beregnes ud fra, hvor meget ATP, der er beregnet og indbetalt. Det vil sige, at hvis du har en medarbejder, som er ansat under 39 timer månedligt, bliver der ikke beregnet ATP for denne medarbejder, og derfor kommer der heller ingen samlet betaling oveni.

 

 

Kommentarer { 0 }