Oversigt | atp

Nyt arbejdsgiverbidrag under Samlet Betaling: AFU

Alle virksomheder, der betaler ATP-bidrag, skal fremover betale til AFU – Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede. AFU skal sikre udstationerede lønmodtageres løn, når de arbejder i
Danmark. Dvs. hvis en udenlandsk arbejdsgiver ikke har udbetalt løn til en udstationeret lønmodtager, kan AFU under visse betingelser dække lønnen.

Bidraget opkræves via Samlet Betaling – første gang i december.

Det fungerer rigtig effektivt med ATPs samlede betaling, fordi der bare kan lægges bidrag på bidrag, uden at det egentlig er til yderligere besvær. Men omkostningen – skatten – kommer vi jo ikke uden om, at disse sociale bidrag er. Og når det foregår på denne måde gennem samlet betaling, så bliver den ligesom listet ind, der er ingen snak om det – det sker bare.

I virkeligheden kunne ATP lige så godt tage hele skridtet: Siden alt bliver beregnet på baggrund af ATP-betalingerne, kunne man med fordel opkræve det sammen med ATP-bidragene. Så ville vi også kunne få alle – og ikke bare udvalgte – lønsystemer til at stå for den automatiske overførsel.

Med det nye bidrag omfatter “Samlet betaling”:

  • Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)
  • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES)
  • Barsel.dk
  • Finansieringsbidrag
  • Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU)

Mange bække små …

Kommentarer { 2 }

ATP for selvstændige

Har du styr på din pension? Der er mange selvstændige, som ikke har nogen pensionsordning – måske fordi de (vi) satser pengene på noget aktivt og som man selv har indflydelse på – altså virksomheden i stedet.

Jeg plejer at foreslå selvstændigt erhvervsdrivende at lave en ratepension eller noget tilsvarende, hvor der indbetales et lillebitte beløb månedligt, sådan at ordningen er klar, hvis det skulle vise sig, at der er penge til at indbetale mere i slutningen af året. Hvis indtjeningen i virksomheden er gået godt, og man måske ligger lige i underkanten vedr. B-skatten, så kan det være en fordel at få indbetalt et beløb til ratepensionen, fordi det så ikke ryger til beskatning.

Men herudover har selvstændige mulighed for at tilmelde sig ATP. Det er jo en ordning, som alle lønmodtagere har, og ATP fungerer som et supplement til folkepensionen. Det er billigt at være med og er en god mulighed for alle, som i forvejen har indbetalt til ATP f.eks. gennem et job, i mindst tre år.

Blankethejs, regler osv. finder du her.

Hvis du overvejer pensionsordninger mv. på grund af skattemæssige forhold, skal du lige se her: Vi har en ny bog på vej i Regnskabsskolen om skat for selvstændige med virksomhedsordningen:

Bogen om skat - med virksomhedsordningen

Den udkommer d. 1. april, men du sparer 15 %, hvis du forudbestiller den. Læs mere her: Bogen om skat – med virksomhedsordningen

Kommentarer { 0 }

Udbetalinger fra barsel.dk er steget

Stort set alle virksomheder med ansatte betaler til barsel.dk. Til gengæld får virksomheden refusion af den løn, der udbetales til medarbejderen, mens hun (eller han) er på barsel. Pr. 1.7. er udbetalingerne steget fra 142 kr. til 144,33 kr. pr. time

En anden ændring er at fællesorloven er forlænget med 14 dage.

Du kan altså nu få refusion ved fødsel for:

  • 4 uger før forventet fødsel til mor
  • 2 uger efter fødsel til mor
  • 2 ugers fædreorlov efter fødsel (inden for de første 14 uger)
  • 23 ugers fællesorlov, der kan deles mellem far og mor. Tidligere var det 21 uger.

Det koster 187,50 kr. i kvartalet pr. fuldtidsansat. Da ordningen blev indført, var det en stor fordel for mindre og nystartede virksomheder – og for de kvinder, som de indtil da havde undladt at ansætte, i hvert fald mens de var i den fødedygtige alder. Langt hen ad vejen betyder barselsordningen, at vi kan udbetale funktionærer en bedre løn under barsel end loven angiver som minimumskrav – uden at det koster virksomheden noget.

Du kan læse mere om ansatte, lønninger, bidrag – og en hel masse andet – herunder hvorfor du IKKE må spørge, om en ansøger overvejer at få børn –  i “Håndbog for nye chefer”.

 

 

Kommentarer { 0 }

Lønsystemer – full service eller discount

Siden ATP-huset sidste år valgte at ændre indbetalingsformen, har hvert enkelt lønsystem skulle til- eller fravælge den løsning, hvor ATP overføres automatisk. Valget har været et enten eller: Enten overfører lønsystemet ingen af de bidrag, der skal betales til ATP-huset eller også overfører lønsystemet dem alle. Bortset fra feriepengene – dem kan alle systemerne godt klare stadigvæk.

Nu har det lige været 1. februar – har du husket at få betalt ATP-en? Hvis du bruger Danløn eller Proløn eller – åh nej, laver løn i et hjemmebikset regneark – skal det nemlig ifølge det nye og smartere system ske ved at indtaste det papirbilag, ATP-huset har sendt dig midt i januar måned i netbanken. Ved hjælp af det også “smarte” nemlogin, hvis du da ikke har glemt nøglekortet hjemme eller venter på at få et nyt tilsendt.

Hvis udviklingen fortsætter på denne måde, vil vi snart være i gang med et udskilningsløb blandt lønsystemerne: Dem der kan det hele, og dem der kun kan klare de mest basale opgaver. Dataløn for eksempel, kan klare at betale både ATP-en og også AER, AES og ATP-finansieringsbidrag – altså: Du får slet ingen girokort fra ATP-huset, og skal derfor heller ikke holde øje med, om de bliver betalt til tiden eller ej.

Det er mærkværdigt, at til trods for, at alle taler om at lette de administrative byrder for de selvstændige i Danmark, ser det ud til, at der bliver flere og flere praktiske ting, vi selv skal tage os af. Eller: Være omhyggelige med valg af leverandører til. Den næste store “forbedring” bliver listeangivelserne, som fra ca. midt i året skal indsendes månedligt – uanset om du betaler moms månedligt, kvartalsvis eller halvårligt. Men det kommer der mere om, når jeg har den præcise dato. Oprindeligt var den 1.1.2011, men SKAT har udsat sagen, formentlig fordi de har så travlt med at betale møde-moms tilbage til de store virksomheder, at de ikke kan nå at implementere de nye listeregler. Og godt for det!

Kommentarer { 0 }