Oversigt | årsregnskab

Har du et selskab? Så skal dit regnskab være ajour nu

Anette SandI Regnskabsskolen bogfører jeg ikke mit regnskab selv, det hjælper bl.a. Lone med. Men det betyder selvfølgelig ikke, at jeg ikke følger med – og der er også nogle opgaver, jeg selv løser.

Regnskabsskolen er et anpartsselskab, og det betyder, at vi betaler selskabsskat. Selskabsskatten er 22 % af virksomhedens overskud. Den betales i nogle aconto-rater, og så kommer en evt. regulering (både positiv og negativ), når selskabets årsopgørelse er klar.

Aconto-raterne bliver hvert år fastsat af SKAT, men det er sjældent korrekte og præcise tal, fordi SKAT jo ikke ved, hvordan det går med virksomheden i år, de er ofte for lave. Aconto selskabsskatten beregnes som halvdelen af et gennemsnit af det indbetalte i tre foregående år. Derfor kan vi som virksomhedsejere ændre raterne både op og ned.

Derfor! Derfor vil vi gerne have vores regnskab ajourført nu, her inden den 2. ordinære rate selskabsskat; det er nemlig sidste chance for at indbetale, uden at der kommer procenttillæg på beløbet.

Indbetalingstidspunkterne er:

1. ordinære rate: 20. marts
2. ordinære rate: 20. november
3. rate (frivillig “ekstra indbetalingsmulighed”): 1. februar

Når vi indbetaler frivillig acontoskat, vil indbetalingen i marts blive godskrevet med et tillæg, hvorimod der skal betales et tillæg af såvel en frivillig indbetaling i november som i februar. For indkomståret 2018 så tillæggene således ud (og afspejler det aktuelle renteniveau):

  • Indbetaling i marts: 0 %
  • Indbetaling i november: 0 %
  • Indbetaling i februar: 0,5 %

Så hvis vi indbetaler i februar (frem for i november året før), kommer vi til at betale 0,5% i renter af beløbet. Men det er betydeligt mindre, end hvis vi ikke indbetaler i februar men venter til årsopgørelsen. Betales skatten først efter årsopgørelsen, udgør restskattetillægget 2,8 % og er ikke fradragsberettiget.

Det er altså billigst at betale nu her ved november-raten. Dyrere at betale i februar og dyrest at vente til årsopgørelsen.

Selvfølgelig kan du ikke vide 100 % præcist, hvad dit overskud bliver her i 2019. Men med et ajourført bogholderi, kan du komme ret tæt på, ikke?

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Kan kursusudgifter fra 2016 trækkes fra i 2017?

SpørgsmålHej Anette

I 2016 havde jeg en del udgifter til onlinekurser, hvor jeg lærte at lave onlinekurser med mit faglige indhold. Det er først her i 2017, at jeg så småt begynder at få lidt indtægt på mine egne onlinekurser. Udgifterne dertil betyder desværre at 2016 giver et underskud på et 5-cifret beløb. Jeg er først blevet momsregistreret d. 1.1.2017. Kan jeg vælge at tage de udgifter med mig til 2017 regnskabet? Både for at vise et pænere regnskab 2016 og for at kunne trække momsen på udgifterne fra?

Hvad kalder jeg i øvrigt disse onlinekurser sådan rent regnskabsmæssigt? (uddanelse? ekstern bistand? kurser?)

TAK for dig og for din hjælp.

Venlig hilsen
Karina

Karina

SvarHej Karina

SKAT plejer at acceptere, at udgifter, som er direkte forbundet med virksomhedens drift, kan medtages – og nogle rådgivere siger op til seks måneder før. Men det står ikke skrevet nogen steder, og der er slet ingen tvivl om, at en evt. godkendelse afhænger af typen af udgift: Det er lettere at få godkendt et varelager eller køb af domæne end f.eks. kurser.

Umiddelbart vil jeg ikke mene, at du kan få fradrag i virksomheden for deltagelse i det kursus, du nævner, i 2017 men i 2016, hvor du har afholdt udgiften og deltaget i kurset. Heller ikke selvom der er en momsfordel i at skubbe udgiften.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 1 }

Årsrapport og selvangivelse for selskaber – efteruddannelse i Ikast og København

Copy of Årsrapport jylland

Vi vil jo gerne rundt i landet. Og denne gang er det Kaspers tur til at komme afsted – til Ikast for at holde et tredages kursus. Kurset er målrettet bogholdere og andre, som arbejder professionelt med regnskab og bogføring, men som endnu har til gode at indrapportere deres første årsrapport selv.

Du kan læse om kurset her.

Kurset i København starter i næste uge,  kurset i Ikast om en måneds tid – så du kan godt nå at tilmelde dig.

Vi taler om små hold: Der er meget at lære, så det kan ikke nytte noget, at man sidder som nr. 19 i et stort klasselokale. 6-8 personer pr. hold er, hvad vi går efter, og hvis der er mere end 8 tilmeldte, deler vi holdet i to.

Så saml alle dine spørgsmål sammen og meld dig til tre dages inspirerende og effektiv undervisning i årsrapporter og selvangivelser for IVS og ApS.

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Kan jeg ændre på opsætningen vedr. egenkapital og årets resultat i SummaSummarum?

SpørgsmålHej.

Jeg bogfører i version 3 for en forening. Jeg har ikke selv været med til at starte regnskabet op. Så der er en ting der irriterer mig.

Når årsregnskabet bliver skrevet ud er der i balancen en tekst der hedder egenkapital primo. Der står ingenting. Der vil jeg jo mene at egenkapitalen ultimo fra året før skulle stå. I stedet står der et beløb i årets resultat og overført fra tidligere år.

Disse to tal tilsammen giver den nye egenkapital. Men tallet der står i overført fra tidligere år er bare det samme der bliver ført over fra år til år? Så det er Årets resultat der ændrer sig, men er et mærkeligt beløb den står. Det passer ikke med “årets resultat”, men når det bliver lagt sammen med ovf. fra sidste år, så stemmer det?

Kan man selv styre teksten eller hvordan systemet henter tallene i passiver??

Med venlig hilsen
Rikke

SvarHej Rikke

Du kan ikke lave en automatisk opsætning, som styrer det, du gerne vil. Men du kan

1. Ændre kontienes navne, så de passer til virkeligheden eller (hellere)
2. Lave en manuel ompostering en gang årligt.

Du kan se et eksempel på det under side 2 i min vejledning om årsafslutning i SummaSummarum: https://anettesand.dk/bogfoering-med-summasummarum/nyt-regnskabsar-i-summasummarum-2/

Dbh.
Anette

Kommentarer { 1 }

Momsafstemning – årsafslutning

Hvis du ikke er tilmeldt nyhedsbrevet, så er det nu, du skal gøre det. For om et par dage udkommer der et nyt nyhedsbrev med et godt tilbud på to forskellige kurser vedrørende årsaflutning: Et kort og effektivt kursus for iværksættere og selvstændige med personligt ejede virksomheder. Og et tre-dages kursus for professionelle bogholdere, som handler om årsrapporter og selskabers selvangivelse. Og så får alle de, som abonnerer på nyhedsbrevet også mit nyeste regneark: momsafstemning.

Regnearket er tilrettet, sådan at du kan bruge det, også hvis du har købt varer med omvendt betalingspligt i Danmark og (som jeg foreslår) har valgt at bogføre salgsmomsen vedrørende disse varer på en separat konto i regnskabet.

Momsafstemning er en af de obligatoriske øvelser, når man afstemmer et regnskab i forbindelse med årsafslutningen, så det har vi en vis rutine i i Regnskabsskolens bogholderi. Og jeg er lige gået i gang med at lave en øvelse i det, som skal bruges på vores Diplomkursus for bogholdere – vi er i gang med opdatering af en del af materialet – meget allerede til det hold, som er i gang nu, men også en del, som kommer med, når aprilholdet starter. Blandt andet momsundervisningen. Det passer nemlig med, at vi på det tidspunkt også har en helt ny momsbog :).

Anyway – har du lavet din momsafstemning for 2014? Ellers har du mulighed for at gøre det i det nye regneark: momsafstemning.

Kommentarer { 0 }

Periodiseringer

Fra bogførte bilag til færdigt årsregnskab er der en række skridt, som ændrer på resultatet. Periodiseringer er et af de væsentligste.

Det er ikke nok at sørge for, at alle udgifter og indtægter kommer med i regnskabet. De skal også med i den rigtige periode. Det er, hvad periodisering handler om. Stort set alle virksomheder har noget, som skal periodiseres.

Periodisering af indtægter
Hvis dine kunder i 2010 har betalt forud for en vare eller ydelse, som du først leverer i 2011, skal indtægten ikke beskattes ved faktureringen men ved leveringen. Men den del af din indtægt, som egentlig er forudfakturering, skal periodiseres. Det vil sige, at indtægten skal trækkes ud af 2010-regnskabet og medtages i 2011.

Sælger du et årsabonnement til 1.200 kr. den 1. januar, skal hele indtægten med i det år, abonnementet vedrører. Men har du solgt et årsabonnement den 1. maj, dækker abonnementet 8 måneder i 2010 og 4 måneder i 2011. Derfor skal 8/12 = 800 kr. af indtægten med i 2010-regnskabet og resten, altså 400 kr. med i 2011- regnskabet.

Der kan også være tale om ikke-fakturerede indtægter: Er du i gang med et større projekt, hvor du har leveret et antal timer og nogle varer til en kunde i 2010 og laver projektet færdigt i 2011, skal den del af den endelige faktura, som vedrører arbejdet i 2010, beregnes og medtages i regnskabet for 2010. Det kaldes beregning af igangværende arbejder.

Periodisering af udgifter
Tilsvarende skal udgifterne placeres i det rigtige regnskabsår. Hvis du skulle have betalt din januar-husleje allerede i slutningen af december, betyder det ikke, at du kan trække 13 måneders husleje fra i 2010-regnskabet: Hvis udgiften vedrører dine aktiviteter i 2011, skal den med i 2011-regnskabet.

Derfor er det vigtigt at få alle sine regninger med i 2010-regnskabet, også selvom de ikke er betalt. Hvis ubetalte regninger ikke kommer med, vil dit resultat ““ og din skat ““ blive forkert.

Selvom man skal være omhyggelig med at få udgifterne med i det rigtige regnskabsår, arbejder vi også med en bagatelgrænse: For at periodisere, skal der være tale om væsentlige poster. Det vil sige, at et årsgebyr til DK Hostmaster på 45 kr. ikke behøver at blive delt op, selvom gebyret dækker lidt ind i 2011. Lige hvor bagatelgrænsen ligger er der ingen faste regler for, men det er afgørende, at regnskabet er retvisende, det vil sige,
at der for eksempel betales 12 måneders forsikring i hvert år, og ikke 6 måneder i det ene år og 18 måneder i næste.

Nogle vælger også at periodisere pr. måned eller kvartalsvis. Hvis økonomien er stram og skal følges nøje måned for måned, kan det være en god idé, men for mange mindre virksomheder, er det i forbindelse med årsafslutningen, periodiseringen sker.

Visse revisorer går meget op i periodisering – også helt ned i detaljen. Hvis du har en revisor, som faktisk sidder og flytter rundt på 40% af et avisabonnement eller tilsvarende, må du tale med ham (hende) om, at der skal være en rimelig bagatelgrænse. Hvis du selv afslutter dit regnskab, er det jo din egen vurdering, hvor bagatelgrænsen går. Set over virksomhedens livsforløb får du ikke hverken større eller mindre skattemæssigt fradrag – de bliver højst forskudt lidt mellem forskellige år.

Kommentarer { 4 }

Immaterielle anlægsaktiver

Det er vigtigt, at din virksomheds regnskab er retvisende. Herunder at dine aktiver er til stede og har den værdi, de er optaget i regnskabet til.

Nogle dele af regnskabet er mere håndgribelige end andre: Vi kan tælle varelageret op og se, at det stemmer med bogholderiet. Det er dejlig konkret.

Sådan er det ikke med de immaterielle anlægsaktiver: Som ordet i sig selv siger, taler vi her om noget, vi ikke kan tage og føle på. Værdier, virksomheden ejer og ““ formentlig ““ bruger til at drive virksomhed med, men de har ikke en fysisk form.

Typiske immaterielle anlægsaktiver er goodwill, patenter og rettigheder, licenser og udviklingsomkostninger. De er noteret i regnskabet og som udgør en del af virksomhedens samlede aktiver, fordi de udgør en “sandsynlig, fremtidig, økonomisk fordel” for virksomheden.

Goodwill
Goodwill er nok den post inden for gruppen immaterielle anlægsaktiver, som flest virksomheder har: Den er opstået ved køb af forretningen eller ved en beregning i forbindelse med omdannelse af en personligt ejet virksomhed til et selskab. Goodwillberegning ved selskabsomdannelse sker efter nogle helt bestemte formler, hvor de tre tidligere års resultat har stor betydning.

Det er ikke tilladt selv at rette i sin goodwill. Uanset hvor meget, du synes din virksomhed og dit brand er steget i værdi, må du ikke opregulere din goodwill. Heller ikke fordi store aktiver hjælper, når man skal forhandle sig til kredit hos bankrådgiveren.

Tag revisoren med på råd
Nogle immaterielle anlægsaktiver skifter værdi fra år til år: Udviklingsprojekter er et godt eksempel.

Hvis din virksomhed er ved at udvikle et produkt, som I forventer er salgbart i marts næste år, vil den tid og de materialer, I bruger på udviklingen udgøre en værdi i jeres virksomhed: Det er et aktiv. Også selvom der er tale om et halvfærdigt produkt. Den del af jeres lønninger og materialeforbrug, som går til at udvikle produktet, får I ikke fradrag for i forbrugsåret: Udgifterne bliver omdannet til et aktiv, som udgør en værdi i jeres virksomhed i stedet.

Beregning af værdien er ikke helt enkel, og bogføring af udviklingsomkostninger bør altid og uden undtagelse ske efter aftale med revisor.

Når du gennemgår et årsregnskab, er det fornuftigt altid at stille spørgsmål til de immaterielle anlægsaktiver: Er værdierne faktisk til stede ““ eller har vi nogle forældede patenter eller halvfærdige udviklingsprojekter liggende, som reelt ikke længere har nogen værdi? Aktiverne skal vise virksomheden faktiske værdi på opgørelsestidspunktet.

Kommentarer { 4 }

Billige eller gratis arrangementer om regnskab og økonomi i foråret 2010

Kom og få ny inspiration til dit regnskabsarbejde – eller konkret og håndfast viden om personaleadministration og årsregnskab.

Der er en flere arrangementer med ingen eller meget lav deltagerbetaling her i foråret:

26. april: DANA-arrangement om regnskab og økonomi for selvstændige. Mit oplæg kommer til at handle meget om fradrag og at få den korrekte skattepligtige indkomst. http://dana.dk/sitecore/content/Dana/Tilbud/Kurser%20og%20seminarer/Regnskab%20Annette%20Sand.aspx

28. april: Informationsmøde om regnskab og økonomi for nye iværksættere i Regnskabsskolen. Spørg om alt vedrørende bogføring, regnskab og økonomi. http://www.regnskabsskolen.dk/ivkurser/infomode

3. maj: Fyraftensmøde om at omdanne et regnskab til en udvidet selvangivelse. Alle deltagere får også e-bogen “Årsregnskab for enkeltmandsvirksomheder” tilsendt lige efter tilmelding. Pris: 290,- inklusive moms: http://regnskabsskolen.dk/fyraftensmoder

10. maj: Temaaften om at få sine første medarbejdere. Arrangeret af Københavns kommune i samarbejde med DANA, Multidata og Regnskabsskolen: https://kec.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=1760

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Revisoren tilbageholder mit årsregnskab

Hej Anette. Tak for mange gode indlæg og svar, som du giver flere steder. Vi har tidligere korresponderet omkring revision.

Lige nu er vi rendt i et problem. Alle kender til finanskrisen og kunder betaler, når de betaler og forventer at de stadig kan bestille nye varer. Mit lager er meget højt kr. 280.000 og min KK er på kr. 400.000,00.  Så spændet er ikke stort. Dette betyder, at buen er spændt. Vi har valgt, at skifte revisor, da den afgående vil have omkr. 60.000 for et rsregnskab, incl. bogføring af ca. 1.000 bilag. Nu får vi det til kr. 36.000,00. Tager vi så noget hjem, kan vi slutte på kr. 16.000,00. Så kommer opgaven:

Den afgående revisor har kendt til svingende likviditet og har “været flink” og fremsende faktura for 1 1/2 års arbejde på een gang. Vi afslutter 30/6 og materialet er klart, men kan ikke underskrives og indsendes før det fulde beløb er indbetalt. Dette trod telefonisk besked om at den gerne måtte deles i nogle gange. I den seneste email trues med tvangsopløsning. Jeg har taget kontakt til det lokale væksthus, har fået lidt input derfra. Jeg har skrevet
til EOGS, at regnskabet er forsinket. Kan jeg gøre mere?  Lige nu oplever vi vækst i nogle af de agenturer, vi har der ikke er lagerbinding i.

Det er en ubehagelig situation, I er landet i her. Hvis jeg forstår din mail rigtigt, har I fået en regning på 90.000 kr., altså for 1½ år, som I ikke kan betale i øjeblikket, men I har telefonisk aftalt med revisoren, at I kan betale ad flere omgange. Det vil revisoren bare ikke være med til nu men fortæller jer, at I vil blive tvangsopløst af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvis ikke de får det regnskab, revisoren ikke vil udlevere.

Det lyder, som om kommunikationen mellem jer og den afgående revisor er gået helt i hårdknude. I jeres sted ville jeg

1. bede jeres nye revisor om at kontakte den afgående for at aftale en ordning, så I kan få indsendt jeres materiale. Man kan jo med god grund sige, at I ikke skal betale noget, før I har fået produktet leveret – og så længe, I ikke har fået et regnskab indsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, er opgaven jo ikke løst.

2. undersøge, om jeres afgående revisor er registreret eller statsautoriseret, dvs. medlem af enten FRR eller FSR. Begge disse brancheorganisationer har råd, man kan klage til, og hvis jeres afgående revisor er medlem af enten FRR eller FSR, vil han/hun være nødt til at rette sig efter deres anvisninger, hvis I klager.

– og I den rækkefølge: Lige nu gælder det om at få først bilagsmaterialet og så det materiale, den afgående revisor har udarbejdet for jer, hjem, så I ikke længere er bagud med indsendelserne og derfor ikke risikerer at blive tvangsopløst. 

Held og lykke med det.

/Anette

Kommentarer { 2 }

Brevkasse: Halvårsregnskab

Hej Anette. Vi er ved at købe hus, og banken har bedt om lønsedler. Men jeg har jo ikke nogen fast løn. Bankrådgiveren bad så om et halvårsregnskab. Jeg bogfører i Summasummarum og er ajour til 30. juni 2009. Hvad skal jeg printe ud for at banken får et halvårsregnskab?

Det kommer an på, hvor præcist det halvårsregnskab skal være. Hvis du udskriver rapporten “resultat og balance” vil bankrådgiveren få en indikation af, hvordan det går, men et egentligt halvårsregnskab er der ikke tale om.

Hvis du skal lave et rigtigt halvårsregnskab, skal du lave stort set de samme reguleringer, som vi gør inden årsafslutningen. Det er forskelligt, hvor meget der skal gøres fra virksomhed til virksomhed, men f.eks.:

  • Varelageret skal optælles og varelagereguleringen bogføres.
  • Debitorerne skal gennemgås og eventuelle tab registeres
  • Eventuelt udført men ikke faktureret arbejde skal registreres
  • Alle kreditorer skal være bogført (og periodiseret)
  • Periodiseringer og hensættelser fra 2008 skal afstemmes
  • Ikke bogført kørselsgodtgørelse mv. skal bogføres
  • Afskrivninger på driftsmidler, goodwill osv. skal beregnes

Jeg ville i dit “lille” regnskab ikke bogføre alle ændringerne men flytte tallene over i et regneark fra SummaSummarum og derefter regulere og udskrive regnearket som halvårsregnskab til banken. Hvis det virker uoverkommeligt, kan du købe et par timers individuel undervisning i Regnskabsskolen og få hjælp til det. Men hør lige banken først, om det er nødvendigt – det er muligt, at de kan klare sig med en råbalance (resultatopgørelse og balance) direkte fra SummaSummarum.

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Er mellemregningen en skraldespand?

Min revisor stiller mit regnskab op med de tal jeg kommer med. Under “passiver” optræder posten “hævet privat” og jeg kan ikke fatte, hvordan det tal fremkommer? Har prøvet at regne baglæns for at se, om jeg kan finde ud af det, men nej. Det må jo kunne uddrages af de tal, han har fået fra mig? Eller er det bare det tal, som er nødvendigt for at kompensere for et beløb, som der ikke kan gøres rede for på anden måde?

Du skriver ikke noget om, hvordan du afleverer tallene. Hvis du har bogført i et rigtigt regnskabsprogram, bør man kunne se på kontoen linje for linje, hvordan beløbet på Hævet privat er fremkommet i løbet af året, og herfra kan man så finde ud af, hvor meget revisoren selv har reguleret.

Hvis du har afleveret tallene som oversigtstal, måske lavet i et regneark eller almindelige sammentællinger, er det højst sandsynligt, at revisoren har haft nogle store differencer, fordi der ikke er foregået et egentligt dobbelt bogholderi.

Der kan være nogle oplagte fejlmuligheder: Har du medtaget regninger vedrørende 2008, som ikke er betalt i 2009 – og ved revisoren, hvilke der er betalte, og hvilke der ikke er? Og fakturaer til kunder – er der styr på, hvem der måtte skylde hvad?  Der kan også være nogle store udsving, hvis der er tale om et ikke-korrekt opgjort varelager.

Regnskabet skal opfylde følgende krav: Når årets resultat lægges til (eller trækkes fra) Egenkapitalen, hvoraf Private hævninger kan være en del af det, skal aktiver og passiver være lige store.  Hvis alt andet er veldokumenteret, er der kun Egenkapitalen at regulere i, og det er måske det, revisoren har gjort. Jeg kan ikke komme det nærmere uden at se materialet, men du er velkommen til at booke en times individuel undervisning i Regnskabsskolen, hvis vi skal gennemgå det sammen.

Kommentarer { 0 }

Fra bogførte bilag til selvangivelse

Har du startet en personligt ejet virksomhed i 2008, er det ved at være tid til at beslutte, hvordan din udvidede selvangivelse skal udfyldes. Regnskabsskolen afholder et sidst i april og et i starten af maj om, hvilke opgaver, der skal løses, før det bogførte regnskab kan vise et skattemæssigt resultat. Kurset omfatter ikke beskatning efter virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen. Læs mere her.

Kommentarer { 0 }