Oversigt | årsafslutning

Årsafslutning i bogholderiet

Et grundigt regnskabskursus må nødvendigvis også indeholde undervisning i, hvordan man laver årsafslutning i bogholderiet.

Hvordan man skal gøre, afhænger af, om vi taler om enkeltmandsvirksomheder eller selskaber, men gennemgående har vi i løbet af året bogført en masse indtægter og en masse udgifter, og når vi ser på forholdet mellem indtægter og udgifter, kan vi få en fornemmelse af, hvordan årsregnskabet kommer til at se ud.

Men i forbindelse med årsafslutningen kan der ske alt muligt. Det kan være, der er nogle anlægsaktiver, som skal afskrives; der kan være nogle medarbejdere, vi skal hensætte noget feriepengeforpligtelse for; der kan være noget varelagerregulering. Der kan være alt muligt, som gør, at billedet ændrer sig, så vi ved ikke altid, hvordan tingene kommer til at se ud. Det kommer helt an på, hvor grundige vi er med bogføringen løbende. Laver vi f.eks. månedlige afskrivninger, eller laver vi kun afskrivninger en gang om året?

Modul 4 i Diplomkursus for bogholdere handler om alle de opgaver, der skal udføres i forbindelse med, at vi afslutter et regnskab: Afskrivninger, hensættelser, periodiseringer osv. Og så handler det også om skat, og hvordan vi gør materialet klar, hvis det skal videre til en revisor, sådan at revisoren enten klapper i sine små hænder eller græder salte tårer, fordi han ikke kan skrive en ekstraregning, når materialet er så perfekt.

Modulet kan godt tages som et selvstændigt kursus, men de fleste tager det som det sidste modul inden eksamen på Diplomkursus for bogholdere.

Læs mere om modul 4, Årsafslutning, skat og lovgrundlag, her


Har du læst mine indlæg om de andre moduler?

Erhverve, sikre og vedligeholde!

Er lønafstemning svært?

Kan du styre en virksomheds økonomi?


Viden om årsafslutning i bogholderiet kan du også læse dig til – i Regnskabsskolens bog om samme emne:

Årsafslutning i bogholderiet

Kommentarer { 0 }

Den udvidede selvangivelse 2017 – her er pdf-en

Selvangivelsen/årsopgørelsen for 2017 bliver åbnet den 12. marts. 2018. Men vanen tro kan man allerede inden hente det skema, som matcher selvangivelsen, og det er jo altid interessant at se, om der er ændringer. Det er der, så vidt jeg lige kan overskue efter en hurtig gennemskimning, ikke i år.

Du kan hente selvangivelsen her: SA 2017

Selvangivelsesforløbet har i år følgende datoer:

 • 12. marts 2018:
  Årsopgørelsen er klar og kan ses i TastSelv
 • 10. april 2018:
  Årsopgørelsen sendes ud på papir til borgere, der er fritaget eller ikke omfattet af digital post.
 • 10. april 2018:
  Penge tilbage i skat: Hvis du skal have penge tilbage i skat, er det den 10. april, der er fest på din bankkonto. Dog ikke hvis beløbet er over 100.000 kr., for så skal SKAT lige tjekke tallene en ekstra gang.
 • 1. maj 2018:
  Deadline for at rette i årsopgørelsen for “almindelige selvangivelser”.
 • 1. juli 2018:
  Deadline for at udfylde den udvidede selvangivelse
 • 2. juli 2018:
  Frist for indbetaling af restskat


Du kan deltage i et webinar, hvor jeg fortæller om de ting, der skal gøres i bogføringen, før regnskabet er klar til selvangivelsen.

Læs mere her:
https://regnskabsskolen.dk/9tips/

EDIT:
UDSOLGT – Venteliste:

I Regnskabsskolen er vi meget obs på datoerne, og vi har været forudseende nok til at lave et årsregnskabskursus for enkeltmandsvirksomheder. Det er den 14. marts 2018 kl. 17.00 – 21.00, og prisen for at deltage er kun 400 kr. + moms, hvilket – alt taget i betragtning – er meget billigt. Undervisere: Birger Carlsen og undertegnede :).

I skrivende stund har vi fem pladser tilbage. Og som udgangspunkt er det et kursus, som ikke bliver gentaget flere gange i år.

Læs mere om kurset her:
https://regnskabsskolen.dk/butik/kurser/aarsregnskab-for-enkeltmandsvirksomheder/

 

Kommentarer { 0 }

Hvad sker der, hvis du ikke indberetter selvangivelsen til tiden? (Fristen er i dag)

I dag er det sidste frist for at indberette den udvidede selvangivelse på SKATs TastSelv. Men hvad nu, hvis du ikke kan nå det?

Du kan søge om udsættelse, hvis der er “særlige omstændigheder”

Nu burde årsregnskab og selvangivelse ikke komme bag på de selvstændige, så “at du ikke lige fik afleveret bilagene til revisoren til tiden”, vil SKAT ikke betragte som en gyldig grund! SKAT giver kun udsættelse i ret få tilfælde, så der skal være tale om ret alvorlig sygdom eller lignende.

Fristen for at søge om udsættelse er også i dag.

Hvis du ikke overholder fristen

Hvor meget du skal betale for at overskride fristen, afhænger af din skattepligtige indkomst. Var den i 2016 under 467.300 kr., så skal du betale 100 kr. i tillæg for hver dag du overskrider fristen, dog højst 2.500 kr. i alt.

Var din indkomst højere end det, er tillægget 200 kr. pr. dag, dog højst 5.000 kr.

Også her kan du blive fritaget under “særlige omstændigheder” og kan indsende en ansøgning, hvis du mener at være ramt af sådan nogle. Den kan du indsende her: Søg om fritagelse for skattetillæg

Læs afgørelserne

Det er nok en god ide lige at læse på SKATs hjemmeside, hvordan de forholder sig, og hvordan de tidligere har afgjort sager om henstand, hvis du er i tvivl om, om du har en god sag. Læs mere her:

A.B.1.1.9 Henstand med selvangivelsesfristen og skattetillæg

Se især afsnittet med afgørelser, domme og kendelser nederst på siden. Der kan du f.eks. læse, at det ikke er grund nok, hvis du sidder i fængsel, og at det, at man får bevilget udsættelse, ikke altid er ensbetydende med, at man så ikke skal betale skattetillægget på de op til 2.500/5.000 kr.

Kommentarer { 0 }

Årsrapport og selvangivelse for selskaber – efteruddannelse i Ikast og København

Copy of Årsrapport jylland

Vi vil jo gerne rundt i landet. Og denne gang er det Kaspers tur til at komme afsted – til Ikast for at holde et tredages kursus. Kurset er målrettet bogholdere og andre, som arbejder professionelt med regnskab og bogføring, men som endnu har til gode at indrapportere deres første årsrapport selv.

Du kan læse om kurset her.

Kurset i København starter i næste uge,  kurset i Ikast om en måneds tid – så du kan godt nå at tilmelde dig.

Vi taler om små hold: Der er meget at lære, så det kan ikke nytte noget, at man sidder som nr. 19 i et stort klasselokale. 6-8 personer pr. hold er, hvad vi går efter, og hvis der er mere end 8 tilmeldte, deler vi holdet i to.

Så saml alle dine spørgsmål sammen og meld dig til tre dages inspirerende og effektiv undervisning i årsrapporter og selvangivelser for IVS og ApS.

Kommentarer { 0 }

Danløn – sidste løn i 2010

Formodentlig kører din løn på skinner – men skulle du være forsinket eller hører du til de, som kun får løn udbetalt et par gange om året, er det her omkring årsskiftet, der kan opstå problemer.

I Danløn skal man både vælge en lønperiode og en udbetalingsdato. Det er nærliggende at tro, at hvis lønperioden er december 2010, vil lønnen blive registreret hos SKAT som 2010-løn, uanset at udbetalingsdatoen falder på et senere tidspunkt. Det er bare ikke tilfældet! Det er udbetalingsdatoen, der afgør, hvilket år lønnen bliver registreret i (undtagen for forudlønnede).

Når du åbner Danløn næste gang, vil du under generelle meddelelser finde en vejledning i årsafslutning 2010. Den kan du jo skimme igennem, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Kommentarer { 5 }

Den udvidede selvangivelse 2009

Der er ikke mange ændringer – SKATs designere har som sædvanligt fået plads til et par ekstra felter, men i det store hele ligner den udvidede selvangivelse for 2009 den fra tidligere år. Hent den her som pdf. Nu, hvor momsafregningen er gået på hæld (vi mangler kun de halvårligt afregnende for 2009), er den næste store opgave at få lukket og afstemt alle regnskaber, så de er klar til enten revisor eller selvangivelse.

Kan du vente til efter påske, har vi et kursus i emnet: Årsaflutning i bogholderiet, hvor vi også gennemgår selvangivelsens punkter (og ikke beskatning efter virksomhedsordningen). Læs mere her.

Skulle du have lyst til bare at få mere styr på begreberne, skulle du kikke forbi på vores eftermiddagskursus: Grundlæggende regnskabsforståelse.

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Bogføring af tab på debitorer

Hej Anette
Jeg har tidligere været på dit årsafslutningskursus, og har også i år haft stor glæde af det jeg lærte.
Nu har jeg imidlertid et spm. angående en faktura fra et tidligere år, som vi nu har måtte indse at den ikke bliver betalt  – den er så tabt. Hvor vil du anbefale at jeg modposterer den. Jeg har ikke nogen konto der hedder tab på debitorer.

Hvis jeg opretter en sådan skal den så være under varesalg?

Tak for en god og nyttig blog.

Med venlig hilsen
Dorte

Hej Dorte

Det er rigtigt, at du skal oprette en konto til tab for debitorer. Du må afskrive tabet i det år, hvor du har konstateret, at du ikke kan inddrive pengene. Jeg ville placere kontoen under afskrivninger (altså nederst i resultatopgørelsen men inden renter og ekstraordinære udgifter/indtægter), fordi tabet er en afskrivning af en forventet indkomst. Men skattemæssigt kommer det ikke til at gøre nogen forskel, hvor I balancen, du placerer den.

Kommentarer { 6 }

Her er masser af X Factor

Det er nok nærmest den eneste rigtige succes, DR har: X Factor. Selvom de godt nok koger suppe, så det vil nu med tilsyneladende hele fire ugers indledende manøvrer, før vi kan komme til det væsentlige: Nogen, man kan holde med hjemme i børnefamilierne!

X Factor er den ubekendte faktor – den lille ting der gør den store forskel – som DR beskriver på programmets hjemmeside.

De skulle bare vide! Mens DRs værter og dommere leder efter en sjælden sanger med X Factor, så har vi dem i lange baner i Inloco Regnskab. Vi har nemlig rigtig mange iværksættere blandt vores kunder, og jeg er overbevist om, at det er i den gruppe, vi finder den største koncentration af X Factor overhovedet.

I alle regnskabsafdelinger er der vel nogle særligt tralve perioder, og her lige efter nytår er en af Inlocos, fordi der er mange Summa-brugere, som ellers klarer bogføringen selv i løbet af året, der skal have lidt hjælp til årsafslutningen og reguleringerne. Og fordi der er en del iværksættere, som har nytårsforsættet: Få styr på det regnskab!

Blandt de nye kunder, vi har fået i den seneste uge, er der blandt andet en professionel blogger, og det er den første virksomhed, jeg har set, som alene drejer sig om at blogge. Det går rigtig godt – og der er masser af X-Factor. Og der kom en ny tømrer, som byggekrise og sorte udsigter til trods har valgt at starte som selvstændig, og som har ordrebogen fuld. Der er også X Factor der.

Det bliver den danske økonomis redning, at en stor gruppe af modige iværksættere, som både etablerer og vækster til trods for – og nogle gange på grund af – de dystre spådomme, vi hele tiden bliver præsenteret for af pressen.

Når vi i Regnskabsskolen holder informationsmøder for nye iværksættere kommer der nogle gange få deltagere. Det giver anledning til nogle gode spørgsmål og debatter, der kan trækkes lidt længere. Ind imellem kommer der mange, så går det stærkt – og så syder lokalet af X Factor. Det er smukt, spændende og lige til at blive afhængig af.

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Fakturering tilbage i tiden

Kan man ikke i Summa lave en faktura tilbage i tiden?

Nej. Det vil sige: Man kan lave fakturaer tilbage til datoen for den sidst udstedte. Har du lavet en faktura den 20.12 kan du godt tilbagedatere en faktura til samme dato nu, men ikke til dagen før.

Lige netop styring af fakturaer og debitorkartoteker er et af de steder, man skal være forsigtig i SummaSummarum, fordi progammet ikke understøtter to åbne regnskabsår samtidig. Så sørg for at få faktureret alt for 2008 ud nu.

 

Kommentarer { 3 }