Oversigt | årsafslutning i bogholderiet

Momsafstemning – årsafslutning

Hvis du ikke er tilmeldt nyhedsbrevet, så er det nu, du skal gøre det. For om et par dage udkommer der et nyt nyhedsbrev med et godt tilbud på to forskellige kurser vedrørende årsaflutning: Et kort og effektivt kursus for iværksættere og selvstændige med personligt ejede virksomheder. Og et tre-dages kursus for professionelle bogholdere, som handler om årsrapporter og selskabers selvangivelse. Og så får alle de, som abonnerer på nyhedsbrevet også mit nyeste regneark: momsafstemning.

Regnearket er tilrettet, sådan at du kan bruge det, også hvis du har købt varer med omvendt betalingspligt i Danmark og (som jeg foreslår) har valgt at bogføre salgsmomsen vedrørende disse varer på en separat konto i regnskabet.

Momsafstemning er en af de obligatoriske øvelser, når man afstemmer et regnskab i forbindelse med årsafslutningen, så det har vi en vis rutine i i Regnskabsskolens bogholderi. Og jeg er lige gået i gang med at lave en øvelse i det, som skal bruges på vores Diplomkursus for bogholdere – vi er i gang med opdatering af en del af materialet – meget allerede til det hold, som er i gang nu, men også en del, som kommer med, når aprilholdet starter. Blandt andet momsundervisningen. Det passer nemlig med, at vi på det tidspunkt også har en helt ny momsbog :).

Anyway – har du lavet din momsafstemning for 2014? Ellers har du mulighed for at gøre det i det nye regneark: momsafstemning.

Kommentarer { 0 }

Forberedelse på årsskiftet i enkeltmandsvirksomhederne

De personligt ejede virksomheder har alle regnskabsår, som følger kalenderåret. Det er derfor nu – altså først i december – der skal bogføres up-to-date, så vi ud fra årets 11 første måneder kan anslå, hvordan året ender.

  1. Hvordan matcher forskudsregistreringen de realiserede tal for 2011?
    Har du forskudsregistreret dig rigtigt  for året? Hvis ikke, hvilken betydning har det så? Har du betalt for meget i B-skat, eller ser det ud som om, du kommer til at skylde penge? I givet fald: Vil du betale pengene inden 31.12 og undgå rentetillæg? Eller vil du gå videre til punkt 2:
  2. Pensionsordning! Det er sidste år i år, hvor der er fuldt fradrag for op til 30% af den selvstændigt erhvervsdrivendes overskud kr. på ratepensionen. Næste år er det 55.000 kr. (som følge af den nye finanslov).  Ved udbetalingen beskattes pensionen som almindelig personlig indkomst. Kapitalpensionen har skattemæssigt mindre værdi end ratepensionen, fordi beløbet ikke fradrages, når der beregnes topskat men kun i bundskat og kommuneskat. Ved udbetalingen betales der 40% i skat, så den samlede skattemæssige fordel ved kapitalpensionen kan være begrænset. Tal med din bank, hvis du ikke har en pensionsordning.
  3. Så vidt jeg er orienteret, er de valgløfter om “ubegrænset straksafskrivning”, vi fik serveret i valgkampen, forsvundet i løbet af finanslovsforhandlingerne – og de ville under alle omstændigheder ikke gælde for 2011. Men vi kan stadig straksafskrive anskaffelser, som koster under 12.300 kr. (+ moms, hvis indkøbet vedrører momspligtige aktiviteter), og vurderingen af, om vi skal anskaffe nu eller vente til januarudsalget kan dit forventede resultat måske give svar på.

Hvis vi (Inloco Regnskab/Regnskabsskolens bogholderi) bogfører for dig kvartalsvist eller halvårligt, kan vi godt lave en lille mellembogføring nu. Ring eller skriv. Alle I andre: Det er bare med at komme i gang – selvom vi ved så nogenlunde hvor vores årsresultat ender, er “nogenlunde” bare ikke altid godt nok.

Vi har flere forskellige tilbud i Regnskabsskolen vedr. korte kurser i årsafslutning/skat. Men som noget nyt, tilbyder vi nu et 5-dags kursus i lovgrundlaget, skat og moms for bogholdere og andre, som arbejder professionelt med årsafslutninger. Læs om kurset her.

Kommentarer { 2 }