Oversigt | Arrangementer

Moms på koncerter, loppemarkeder og andre arrangementer

Det kan lade sig gøre at blive momsfritaget ved enkeltstående arrangementer, hvis

 • Hele overskuddet anvendes til almennyttige eller velgørende formål

 • Arrangementet afholdes for egen regning og risiko

 • Der laves et specifikt og veldokumenteret regnskab, og der foreligger en forudgående ansøgning

 • Arrangementet ikke kan have en konkurrencefordrejende virkning

 • Arrangementet ikke laves af en virksomhed, som normalt driver virksomhed med tilsvarende varer og ydelser (for eksempel kan en koncertarrangør, som normalt arbejder professionelt med koncerter, ikke lave en enkelt momsfrit, fordi overskuddet doneres til noget alment velgørende)

 • Arrangementet er begrænset ““ et loppemarked kan for eksempel vare en weekend, ikke en “sommersæson”.

Ansøgning skal ske forlods, og man kan starte på virk.dk: https://www.virk.dk/myndigheder/stat/SKAT/Ansoegning_-_Momsfritagelse_for_velgoerende_arrangementer_-_31017

Du kan også se blanketten som pdf her: Momsfritagelse for velgørende arrangementer – hvor man på side 2 kan læse lidt om varighed af arrangementet.

Det med, at overskuddet skal gå til almennyyttigt og velgørende arbejde, kan for eksempel omfatte

 • amatøridrætsarbejde

 • kirkeligt arbejde

 • u-landshjælp

 • forebyggende børne- og ungdomsarbejde

 • politiske formål

 • sygdombekæmpelse

Men stadig er det et krav, at arrangementet ikke ligger inden for samme branche, som virksomhedens normale aktivitet omfatter. Ellers er der ret frie betingelser.


Vil du vide mere om moms? Køb bogen Moms og momsfradrag her

Kommentarer { 0 }

Program på Iværk&Vækst 2010

Programmet for Regnskabsskolens stand er klar. Som jeg har nævnt tidligere (også tidligere på dagen), har Regnskabsskolen i år en stand på Iværk&Vækst-messen i Forum. Vi er helt parate – det bliver et par spændende dage med masser af netværkeri og interessante foredrag.

Datoerne er den 10. og 11. september 2010 – læs mere på messen hjemmeside.

Kom forbi på stand 704, hvor Regnskabsskolen står klar til at møde dig.

Særlige aktiviteter:

Fredag, den 10.9 kl. 15.00:
Mød revisor og bestyrelsesformand Søren Revsbæk, som er forfatter til flere af Regnskabsskolens bøger.

Fredag, den 10.9 kl. 15.30:
Rundvisning på messen.

Lørdag, den 10.9 kl. 14.30:
Rundvisning på messen.

Rundvisningen er et godt sted at starte, hvis du ikke ved, hvad du kan bruge Iværk&Vækst til. Følg med mig rundt og bliv præsenteret for gode samarbejdspartnere og interessante stande. Og husk også dine egne visitkort – man kan aldrig vide, hvem man møder :).

Kommentarer { 0 }