Oversigt | arbejdsudleje

Udenlandsk arbejdskraft på faktura: Måske skal du betale skat

Via Regnskabsmail er jeg blevet opmærksom på, at der er kommet helt nye regler for, hvordan beskatningen foregår af udenlandsk arbejdskraft i Danmark.

Hvis din virksomhed køber udenlandsk arbejdskraft på faktura (f.eks. via et vikarbureau), og arbejdet udføres i Danmark af personer, som er bosat uden for Danmark, skal du som køber afregne AM-bidrag og “arbejdsudlejeskat” – det sidste er 30%. Der findes en vejledning inkl. link til div. blanketter til formålet.

I praksis foregår det på den måde, at hvis du får en faktura på 50.000 kr., skal du ikke betale det fulde beløb til leverandøren. Du skal beregne 8% i AM bidrag og herefter 30% i skat af det beløb på fakturaen, som vedrører udført arbejde. Disse penge skal afregnes til SKAT, og din leverandør skal bare glæde sig over ikke at skulle afregne skatten selv – selvom mange nok vil undre sig over, at de ikke får det fulde fakturabeløb udbetalt.

Hvis nogle af jer har praktiske eksempler på dette, hører jeg meget gerne om, hvordan det går.

Kommentarer { 2 }